Byla 2-1283-647/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, dalyvaujant ieškovo IĮ „NDX TRANSPORT“ atstovei advokato padėjėjai Aušrinei Onaitienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo IĮ „NDX TRANSPORT“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas IĮ „NDX TRANSPORT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, į. k. ( - ), 84026,80 Lt skolos už atliktus darbus pagal 2013 m. gegužės 9 d. rangos sutartį, šešis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir atlyginti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovė nurodė, kad prieš metus, 2013 m. gegužės 9 d. „NDX TRANSPORT“ sudarė statybos rangos darbų sutartį dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), tinkavimo. „NDX TRANSPORT“ atliko visus statybos rangos sutartyje nustatytus darbus ir įvykdė kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pagal statybos rangos sutarties 7.1. p. tinkavimo darbai turėjo būti priduodami iki einamojo mėnesio 25 dienos, pasirašant statybos darbų priėmimo aktą. „NDX TRANSPORT“ darbus pridavė. Nei viename pasirašytame akte nėra nustatyti ar nurodyti jokie darbų trūkumai, t. y. UAB „Vilniaus statybos trestas“ sutiko su atliktų darbų kokybe, su atliktų darbų kiekiais, ir tuo prisiėmė įsipareigojimą apmokėti už atliktus darbus. Pagal rangos sutartį UAB „Vilniaus statybos trestas“ už darbus turėjo apmokėti per 20 dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų pateikimo, kurios atsakovui buvo pateiktos kartu su atliktų darbų aktais. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir per nustatytą terminą sąskaitų faktūrų neapmokėjo. Atsakovas apmokėjimus padarė vėliau, t. y. 2013-07-25 sumokėjo 9927,27 Lt, kitų apmokėjimų dalį atsakovas padarė rugpjūčio mėnesį. Atsakovas už atliktus darbus liko skolingas 75552,24 Lt. Sutarties nevykdanti šalis privalo atlyginti kitai šaliai patirtus nuostolius. Šiuos nuostolius sudaro delspinigiai, nustatyti statybos rangos sutarties 9.1. p., t.y. už kiekvieną uždelstą dieną kaltoji šalis privalo sumokėti 0,5 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos. Iš atsakovo priteistini tokie delspinigiai – už pirmąją, t. y. gegužės mėnesio sąskaitą faktūrą 2300 Lt, už antrąją sąskaitą faktūrą – 575 Lt. Pagal statybos rangos sutarties 9.1. p. kaip viena iš sankcijų numatyta 0,02 proc. bauda, jei vėluojama atsiskaityti daugiau nei penkias dienas. Baudos dydis už neapmokėtas sąskaitas faktūras yra 5599,57 Lt. Vykdant statybos rangos sutartį UAB „Vilniaus statybos trestas“ neparuošė ieškovei darbų fronto, dėl ko ieškovė vėlavo atlikti darbus. Pagal sutarties 9.4. p., kaltoji šalis moka kitai šaliai po 1000 Lt delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną. Kadangi ieškovė ne dėl savo kaltės vėlavo atlikti darbus 5 dienas, iš atsakovės priteistina 5000 Lt. Taip pat įstatymas numato 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Atsakovas nebendrauja, neatsiliepia į skambučius, ignoruoja ieškovą. Prašė ieškinį tenkinti pilnai, priteisti visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, viešo paskelbimo būdu. Atsiliepimo teismui neatsiuntė.

5Ieškinys tenkintinas.

6Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas IĮ „NDX TRANSPORT“ ir atsakovas UAB „Vilniaus statybos trestas“ 2013-05-09 sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. ( - ) (b. l. 23, 29-31). Pagal sutartį ieškovas įsipareigojo savo rizika, medžiagomis ir įrankiais, per Sutartyje nustatytą terminą, įvykdyti vidaus sienų ir angokraščių tinkavimo darbus už sutarties kainą (2.2. p.). Atsakovas įsipareigojo sudaryti sąlygas, būtinas tinkavimo darbams atlikti, laiku priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka (2.3 p.). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas atliktus darbus atliko ir pridavė atliktų darbų aktais (b. l. 6, 36), išrašė pažymas apie atliktų darbų vertę (b. l. 19-20) ir sąskaitas faktūras Nr. ( - ) (b. l. 17, 25) 92 000,00 Lt sumai ir Nr. ( - ) (b. l. 24, 33) 23 000,00 Lt sumai. Iš mokėjimo nurodymų matyti, kad atsakovas už dalį atliktų darbų atsiskaitė sumokėdamas 11976,05 zlotų, 12081,67 zlotų ir 24204,28 zlotų (b. l. 7-16, 22). Iš pateiktos delspinigių ir baudų ataskaitos pagal statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (b. l. 5) matyti, kad atsakovas nesumokėjo 52552,24 Lt pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ir 23000,00 Lt pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ).

7Pagal sutarties 9.1. p. atsakovui laiku neapmokėjus už atliktus darbus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, ieškovui pareikalavus atsakovas privalo sumokėti už kiekvieną uždelstą dieną 0,5 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Uždelsus ilgiau kaip 5 kalendorines dienas, pareikalavus, atsakovas moka baudą, lygią 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos. Pagal sutarties 9.4. p. numatyti delspinigiai už vėlavimą paruošti darbų frontą.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.644 str. 1 d. nurodyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.663 str. 1 d. numato, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus.

9CK 6.662 str. 1 d. numatyta, jog užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus.

10CK 6.667 str. 2 d. nustatyta, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą. Jeigu užsakovas sutinka, darbų kaina arba avansas gali būti sumokėti sutarties sudarymo metu arba vėliau šalių sutartu laiku.

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas (rangovas) IĮ „NDX TRANSPORT“ darbus pagal rangos sutartį atliko, o atsakovas UAB „Vilniaus statybos trestas“ darbus priėmė ir pastabų dėl darbų kokybės ar kiekio neturėjo. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas už atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies ir liko ieškovui skolingas 75552,24 Lt. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 75552,24 Lt skolos.

12Pagal sutarties 9.1. p. atsakovas taip pat privalo sumokėti 2875,00 Lt delspinigių, 5599,57 Lt baudos, iš viso pagal sutartį priskaičiuota 8474,57 Lt delspinigių ir baudų (b. l. 5).

13Pagal sutarties 9.4. p. atsakovui uždelsus paruošti darbų frontą (b. l. 39) penkias dienas, atsakovui priskaičiuota 5000,00 Lt delspinigių.

14Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į tai, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 84026,80 Lt įsiskolinimo, nurodyta įsiskolinimo suma priteistina iš atsakovo.

15CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

16Iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 1891,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 34-35), 100,00 Lt už dokumentų vertimą (b. l. 28), 900,00 Lt už suteiktas teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus ir atstovavimą teisme (b. l. 21, 62) (LR CPK 93 str. 1 d.).

17Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, į. k. ( - ), ieškovui IĮ „NDX TRANSPORT“, 84026,80 Lt (aštuoniasdešimt keturis tūkstančius dvidešimt šešis litus 80 ct) įsiskolinimo, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-02-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2891,00 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt vieną litą 0 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas... 2. Ieškovas IĮ „NDX TRANSPORT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 3. Ieškovo atstovė nurodė, kad prieš metus, 2013 m. gegužės 9 d. „NDX... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai,... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas IĮ „NDX TRANSPORT“ ir... 7. Pagal sutarties 9.1. p. atsakovui laiku neapmokėjus už atliktus darbus pagal... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.644 str. 1 d. nurodyta, kad rangos... 9. CK 6.662 str. 1 d. numatyta, jog užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais... 10. CK 6.667 str. 2 d. nustatyta, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po... 11. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas (rangovas) IĮ „NDX... 12. Pagal sutarties 9.1. p. atsakovas taip pat privalo sumokėti 2875,00 Lt... 13. Pagal sutarties 9.4. p. atsakovui uždelsus paruošti darbų frontą (b. l. 39)... 14. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į tai, kad ieškovas prašo priteisti... 15. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 6... 16. Iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 1891,00 Lt... 17. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų... 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu,... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“, į. k. ( - ),... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...