Byla 2A-179-555/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės, Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ir atsakovo UAB „Šiltas langas“ apeliacinius skundus dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovui UAB „Šiltas langas“, tretysis asmuo UAB „Hronas“, dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir atsakovo UAB „Šiltas langas“ preišieškinį ieškovui V. B. dėl apmokėjimo už gaminius ir atliktus darbus ir

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovą grąžinti jam 1000 Lt avansą, sumokėtą sudarant vartojimo rangos sutartį Nr.VEKA 412, ir priteisti iš atsakovo jo naudai nuo šios sumos 5 procentų metines palūkanas iki visiško sprendimo byloje įvykdymo, įpareigoti atsakovą apmokėti jam 5017 Lt sumą kaip išlaidas nekokybiškai atliktų darbų pagal vartojimo rangos sutartį Nr.VEKA 412 trūkumams šalinti, įpareigoti atsakovą atlyginti jam visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2005 metais jis užsisakė UAB „Šiltas langas" trylika unikalių išmatavimų langų savo būstui ( - ) Kalvarijos savivaldybė. Pasirinko UAB „Šiltas langas", kadangi jos pasiūlyta kaina buvo mažesnė už kitų firmų siūlytas, spaudoje ir internete reklamavosi kaip UAB "Hronas" atstovas Marijampolėje, todėl tikėjosi, kad langai bus „Hronas" gamybos. Kai langai buvo pagaminti bei pradėti montuoti ieškovo name, ieškovas, pamatęs pagal etiketes, užklijuotas ant langų, kad jie yra lenkiški, likusių langų sumontuoti nebeleido. Be to, langai buvo sumontuoti nekokybiškai. Ieškovo niekas neinformavo, kad langai bus pagaminti Lenkijoje, nes lenkiškų langų jis nebūtų užsisakęs, ieškovas nurodė, kad nori „Hrono" langų, todėl prašo, kad būtų atlyginta žala ir atsakovas apmokėtų kokybiškų, „Hronas" langų kainą. Priešieškinį prašo atmesti.

3Atsakovas UAB „Šiltas langas" priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo pagamintų langų ir atliktų darbų sumą 1599 Lt, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog į bendrovę ieškovas atėjo ieškodamas pačių pigiausių langų, jam buvo pasiūlyti du variantai, paskaičiuotų langų kainų skirtumas buvo apie 1000 Lt, ieškovas pasirinko pigesnius. Atsakovas nepamena, ar sakė ieškovui, kad langai bus lenkiški, nurodė, kad su UAB „Hronas" bendradarbiavimo sutartį yra nutraukę maždaug prieš du metus dėl produkcijos brokų, bet santykiai su šia bendrove faktiškai tęsėsi. Už UAB „Šiltas langas" reklamas laikraščiuose buvo atsakingas Vilnius. Ieškovo langai buvo surinkti Lenkijoje. Sumontuoti visų trylikos langų ieškovo name atsakovas negalėjo, kadangi sumontavus šešis, ieškovas nebeleido užbaigti darbų. Prašė ieškinį atmesti.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas prašė įpareigoti atsakovą grąžinti jam sumokėtą 1000 Lt avansą, tačiau, sutinkamai su CK 5.222 straipsniu, restitucija galima tiktai nutraukus sutartį, todėl, atsižvelgiant į tai, kad sutartis tarp šalių nėra nutraukta, šis ieškovo reikalavimas netenkintinas, taip pat ieškovas prašė įpareigoti atsakovą apmokėti 5017 Lt sumą kaip jo išlaidas nekokybiškai atliktų darbų trūkumams šalinti, tačiau ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad jis būtų turėjęs kokias tai išlaidas (tiesioginius nuostolius) rangovo nekokybiškai atliktų darbų trūkumams šalinti, todėl ieškovo reikalavimas dėl 5017 Lt išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas. Visumos išdėstytų motyvų pagrindu teismas ieškinį atmetė. Teismas nustatė, jog sutartį su atsakovu ieškovas sudarė kaip su UAB „Hronas" atstovu, pagrįstai tikėdamasis „Hrono" gamybos langų, nes pasirinkęs atsakovą kaip rangovą, dirbantį su UAB „Hronas" gamybos langais, nes reklaminiuose skelbimuose laikraščiuose, internete UAB „Šiltas langas" reklamavosi kaip UAB „Hronas" atstovas ir niekas ieškovo neinformavo, kad langai bus pagaminti Lenkijoje, o lenkiškų langų jis nebūtų užsisakęs. Teismas nurodė, kad užsakovas turi teisę nutraukti sutartį neapmokėdamas už atliktus darbus, jei dėl rangovo pateiktos informacijos nepakankamumo ar netikslumo buvo sudaryta sutartis atlikti darbą, pagal savo savybes neatitinkantį, ką užsakovas turėjo omenyje (CK 6.674 straipsnio 2 dalis), taip pat, kad civilinėje teisėje įtvirtinta nuostata, kad esant abejonių dėl sutarties sąlygų, jos visais atvejais turi būti aiškinamos vartotojų, kaip silpnesnės šalies, naudai. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas iš atsakovo negavo užsakytos prekės - UAB „Hronas" gamybos langų, bei į byloje nustatytas aplinkybes dėl nekokybiškai atsakovo atliktų montavimo darbų ieškovo būste, bei į ieškovo pareikštus reikalavimus atsakovui dėl darbų rezultatų trūkumų, - atsakovo reikalavimo dėl 4599 Lt už pagamintus langus bei langų montavimo darbus priteisimo iš ieškovo, teismas netenkino.

5Apeliaciniu skundu ieškovas V. B. prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimą panaikinti, priimti naują, ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad teismas, atsisakydamas vykdyti ieškovo interesų gynimą remiantis tuo, jog sutartis tarp šalių nenutraukta, iš esmės nusižengė principui, kad būtina pasiekti rangos sutartimi nustatytus tikslus, taip pat nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Nurodo, kad ieškovo – vartotojo interesai ginami šiuo atveju išimtine priemone – vartotojo teise reikalauti, jog rangovas apmokėtų sutarties vykdymo trūkumų šalinimo darbus. Kadangi byloje yra pateikta pakankamai medžiagos, jog bet kokie santykiai tarp atsakovo ir UAB „Hronas“ yra nutrūkę, todėl ieškovas nesitiki , kad atsakovas pateiks jam UAB „Hronas“ langus, nors šių langų pateikimas ir sumontavimas buvo tarp šalių sudarytos sutarties esmė, kurios šalys privalo visomis išgalėmis laikytis.Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas nevertino byloje esančių duomenų, jog ieškovo reikalaujama suma sutarties vykdymo trūkumams pašalinti yra pagrįsta realia rinkos situacija bei dabartiniais UAB „Hronas“ įkainiais.

6Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Šiltas langas“ prašo skundžiamo teismo sprendimo dalį dėl priešieškinio atmetimo panaikinti ir priimti naują, priešieškinį tenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad teismas ginčo tarp šalių visiškai neišsprendė, o teismo motyvai dėl priešieškinio atmetimo yra nepagrįsti.Nurodo, kad ne dėl atsakovo, o dėl ieškovo kaltės nėra pilnai įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai, ieškovui nebuvo parduota kitokia prekė, nei numatyta sutartyje, tokiu būdu sprendime nurodyta aplinkybė, kad sutartis pagal savo savybes neatitiko tai, ką ieškovas turėjo omenyje, yra visiškai nelogiška, nes jis norėjo įsigyti plastikinius langus ir jie buvo pagaminti bei pristatyti. Apeliantas teigia, jog atsakovas sutarties sąlygas vykdė tiek, kiek leido ieškovas, ir ieškovas, neleisdamas užbaigti darbų, liko skolingas atsakovui už pagal sutarties sąlygas pagamintus gaminius ir atliktus darbus. Nurodo, kad ieškovui parduoti langai pilnai atitinka kokybės reikalavimus, todėl ieškovo teiginys, jog gaminiai yra nekokybiški, nepateikiant įrodymų, yra nepagrįstas. Apeliantas taip pat mano, jog ieškovas suprato ir suvokė, kad sudaro sutartį su „Šiltas langas“, o ne su UAB „Hronas“.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas.

102005 m. rugsėjo 26 d. šalys sudarė rangos sutartį Nr. VEKA 412. Atsakovas, kuris verčiasi langų gamybos verslu, įsipareigojo ieškovui pagaminti ir sumontuoti 13 vienetų plastikinių gaminių VEKA 3 su palangėmis, pagal rangovo ir užsakovo tarpusavyje suderintus brėžinius. Bylą nagrinėjęs teismas pagrįstai pripažino, kad tarp šalių buvo sudaryta vartojimo rangos sutartis, todėl tokio ginčo išsprendimui taikytinos CK Šeštosios knygos XXXIII (Ranga) pirmojo skirsnio (Bendrosios nuostatos) ir antrojo skirsnio (Vartojimo ranga) nuostatos.

11Ieškovas tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde nurodo, jog atsakovas vengia pristatyti ieškovo reikalaujamų charakteristikų gaminius bei juos deramai sumontuoti, todėl mano, kad jis-ieškovas turi teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo garantijomis (CK 6.680 straipsnis). Šis apeliacinio skundo argumentas, remiantis bylos duomenimis, negali būti laikomas pagrįstu. CK 6.193 straipsnyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų nustatyti negalima, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Minėto straipsnio 1 dalyje, be kitų, įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo principas, o tai reiškia, kad čia turi būti atskleisti tikrieji šalių ketinimai, o ne vien aiškinamas rašytinis sutarties tekstas. Iš šalių pasirašytos rangos sutarties (b.l. 6-7), faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo (b.l. 10-11) matyti, kad šalys susitarė dėl plastikinių gaminių-langų, kurių pavadinimas VEKA 3 gamybos. Pateikti byloje įrodymai, taip pat ir šalių paaiškinimai patvirtina, jog dalis šio pavadinimo gaminių buvo pradėti montuoti ieškovo nurodytose patalpose. Byloje nėra nustatyta, kad gaminius-langus pavadinimu VEKA 3 gamina UAB „Hronas“, tuo pačiu byloje nekyla ginčas, jog langų profiliai yra Lenkijos bendrovių „Glaspol sp. Z.o.o.“ ir PPHU „AMEX-BĄCZEK“ Z.Bączek Sp.j. produkcija. Įvertinus tai, akivaizdu, jog sudarydamos vartojimo sutartį, sutarties šalys susitarė ne tik dėl parduodamo produkto bendrojo pavadinimo, jo kiekio, kainos, darbų terminų, tačiau parduodamą-perkamą daiktą apibūdino ir individuliais pažymiais, išskiriančiais jį iš tokios pačios rūšies daiktų (CK 6.645 straipsnis). Byloje neginčijant sudarytos sutarties sąlygų ir esant įrodymams, kad langai VEKA 3 yra Lenkijos Respublikoje esančių bendrovių gaminys (b.l. 75-78), nėra pagrįsta ieškovo pretenzija, įpareigojanti atsakovą pagaminti ir ieškovo nurodytuose patalpose sumontuoti UAB „Hronas“ gamybos gaminius (b.l. 12). Byloje nesant įrodymų, patvirtinančių, jog šalys susitarė dėl UAB „Hronas“ gamybos produkcijos, spręstina, kad nėra pagrindo išvadai, jog rangovas netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, todėl, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrįstas bei neįrodytas ir reikalavimas atlyginti pirkėjo išlaidas, kurias sudaro langų įsigijimo kaštai iš UAB „Hronas“ (CK 6.680, 6.334 straipsniai)..

12Atsakovo apeliaciniame skunde teigiama, kad buvo pažeistos CPK nuostatos, reglamentuojančios įrodymų vertinimą, kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino sudarytos tarp šalių sutarties turinį bei iškilusio ginčo neišsprendė. Pagal CPK 178 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. Atsakovas, įrodinėdamas darbų atlikimo faktą, pateikė sutartį bei atliktų darbų skaičiuotes (b.l. 33-36), teigdamas, kad visi sutartyje nurodyti gaminiai pagaminti ir perduoti ieškovui, bei dalis langų ieškovui yra sumontuota, ir, kad kitą dalį gaminių sumontuoti neleidžia ieškovas. Byloje nustatyta, kad darbų apmokėjimas yra susietas su galutinio darbų rezultato perdavimu užsakovui (sutarties 4 punktas). Tokiu būdu atsakovas prisiėmė prievolę savo lėšomis ne tik pagaminti, bet ir sumontuoti sutartyje aptartus gaminius ir darbų rezultatą perduoti ieškovui. Taigi darytina išvada, jog tik atlikęs visus sutartyje nustatytus darbus, atsakovas galėjo įgyti teisę į atlyginimą pagal rangos sutartį. Atsakovas, reikalaudamas atlyginimo pagal rangos sutartį, kaip atliktą darbą nurodė gaminių pagaminimą, jų perdavimą ieškovui bei dalies jų sumontavimą. Kolegija sprendžia, kad rangos darbai, už kuriuos rangovas reikalauja atlyginimo, turi būti atliekami su užsakovo sutikimu ir jam perduodami pagal įstatymo ar sutarties reikalavimus, nes tik po darbų priėmimo atsiranda užsakovo prievolė atlyginti už atliktą darbą. Tai reiškia, kad jeigu atsakovo nurodyti darbai buvo atlikti, rangovo teisė gauti atlyginimą už nebaigtus darbus gali būti įgyvendinta įstatymo numatyta tvarka, t.y. įgyjant teisę į atlyginimą, perdavus tokius atliktus darbus, laikantis rangos santykius reglamentuojančių normų. Nagrinėjant bylą ir kilus tarp šalių ginčui dėl darbų atlikimo, ieškovas pripažino (CPK 187 straipsnis), jog visi sutartyje nurodyti gaminiai jam-ieškovui buvo pristatyti, taip pat, kad dalis šių gaminių buvo ir sumontuota. Ieškovas pripažino, kad montavimo darbai nebuvo atlikti dėl jo valios ir tai siejo vien tik su ta aplinkybe, jog jis-ieškovas, sudarydamas sutartį tikėjosi, kad langų gamintojas yra UAB „Hronas“. Kolegijos vertinimu, bylą nagrinėjęs teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą tarp šalių nuspręsdamas, kad ieškovo manymas, nepareiškus reikalavimo dėl sutarties nutraukimo, jog pagal sutarties sąlygas jis tikėjosi gauti UAB „Hronas“ gamybos langus, atleidžia ieškovą nuo pareigos apmokėti už gautus ir priimtus gaminius bei atliktus montavimo darbus. Sutinkamai su rangos teisinius santykius reglamentuojančių normų nuostatomis, užsakovas turi teisę tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę (CK 6.658 straipsnis), nutraukti sutartį paaiškėjus, kad dėl rangovo pateiktos informacijos nepakankamumo ar netikslumo buvo sudaryta sutartis atlikti darbą, pagal savo savybes neatitinkantį, ką ieškovas turėjo omenyje. Jeigu tarp rangovo ir užsakovo kyla ginčas dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Bylos medžiaga nustatyta, kad užsakovas neįrodinėjo, jog sutartis turi valios trūkumų (CK 1.90 straipsnis), nesiekė šios sutarties nutraukti (CK 6.674 straipsnio 2 dalis), be to taip pat ir nustatyta tvarka nenurodė atliktų darbų trūkumų (CK 6.662 straipsnio 5 dalis). Ieškovui priėmus visus sutartyje aptartus gaminius bei dalį jų sumontavus ir atsisakius toliau vykdyti sutarties sąlygas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad jam būtų apmokėta už faktiškai pagal sutartį atliktus darbus. Nors byloje nėra pateikti darbų priėmimo aktai, tačiau byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas gaminiai buvo pagaminti ir ieškovui pristatyti, dalies langų montavimo faktas užfiksuotas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, todėl bylą nagrinėjęs teismas nepagrįstai nepriteisė atsakovui iš ieškovo apmokėjimo už atliktus darbus (CK 6.656 straipsnis). Dėl šių motyvų teismo sprendimo dalis, kuria netenkintas priešieškinys keistina.

13Tenkinant priešieškininius reikalavimus iš ieškovo priteistina 4599 Lt suma, kurią sudaro: langų vertė (4459 Lt), palangių vertė (690 Lt) ir atliktų darbų kaina (450 Lt), išskaičiavus iš šios sumos ieškovo sumokėtą avansinę įmoką.

14Patenkinus reikalavimą priteisti už atliktus darbus iš ieškovo priteistinos įstatyme nustatyto dydžio procesinės palūkanos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis) bei bylinėjimosi išlaidos (CPK 93, 88 straipsniai).

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos CPK 326-329 straipsniais,

Nutarė

16Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria atmesti priešieškinio reikalavimai ir priteistos valstybei bylinėjimosi išlaidos iš UAB „Šiltas langas“ panaikinti, šioje dalyje priimti naują sprendimą-priešieškinį patenkinti.

17Priteisti iš ieškovo V. B. atsakovui UAB „Šiltas langas“ 4599 Lt už pagamintus gaminius ir atliktus darbus bei 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2006 m. spalio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 276 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Priteistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimu iš ieškovo V. B. valstybei bylinėjimosi išlaidų sumą padidinti iki 17,90 Lt.

19Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovą grąžinti... 3. Atsakovas UAB „Šiltas langas" priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo... 4. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimu... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas V. B. prašo Marijampolės rajono apylinkės... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Šiltas langas“ prašo skundžiamo teismo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį... 9. Ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas... 10. 2005 m. rugsėjo 26 d. šalys sudarė rangos sutartį Nr. VEKA 412. Atsakovas,... 11. Ieškovas tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde nurodo, jog atsakovas... 12. Atsakovo apeliaciniame skunde teigiama, kad buvo pažeistos CPK nuostatos,... 13. Tenkinant priešieškininius reikalavimus iš ieškovo priteistina 4599 Lt... 14. Patenkinus reikalavimą priteisti už atliktus darbus iš ieškovo priteistinos... 15. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos CPK 326-329 straipsniais,... 16. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 3 d. sprendimą... 17. Priteisti iš ieškovo V. B. atsakovui UAB „Šiltas langas“ 4599 Lt už... 18. Priteistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 3 d.... 19. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą....