Byla 2-29933-595/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Barakauskaitei, dalyvaujant ieškovui P. V., jo atstovei advokatei I B. Z., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. V. ieškinį atsakovui UAB korporacijai „Matininkai“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2P. V. (toliau- ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti jo naudai iš UAB korporacijai „Matininkai“ (toliau- atsakovo) 1488,65 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2006 metų pradžioje ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) ir jam kartu su bendraturčiais dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastro Nr. ( - ), esančių ( - ), kadastrinių matavimų atlikimo. Jie sudarė žodinę sutartį pagal kurią atsakovas įsipareigojo per kelis mėnesius atlikti nurodytų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir suderinti su kompetentingomis institucijomis, kad būtų galima įregistruoti juos įstatymų nustatyta tvarka. Jis įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus atsakovo nurodytą sumą. 2006 metų birželio mėnesį jam buvo nurodyta, kad kadastriniai matavimai jau yra atlikti, kadastrinių matavimų bylos parengtos ir prieš atsakovui pateikiant kadastrinių matavimų bylas derinimui ( - ) rajono žemėtvarkos skyriui, privalo sumokėti atsakovo nurodytą sumą. Atsakovui už darbus 2006-06-28 sumokėjo 2840 Lt (822,52 Eur) ir 2006-07-28 sumokėjo 2300 Lt (666,13 Eur). Dokumentai buvo pateikti kompetentingoms institucijoms, tačiau kadastriniai matavimai nebuvo suderinti dėl nustatytų trūkumų. Atsakovas įsipareigojo institucijų nustatytus trūkumus pašalinti. Pagal jo turimus dokumentus, kelis kartus žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos kompetentingų institucijų buvo grąžintos, nurodant ištaisyti pateiktų dokumentų trūkumuS. Atsakovas nuolat vilkino darbų atlikimą. Kelis metus nesulaukęs darbų rezultato, kreipėsi į atsakovą, prašydamas grąžinti sumokėtus pinigus, tačiau atsakovas atsisakė grąžinti sumokėtus pinigus už neįvykdytus įsipareigojimus, nors buvo ne kartą raginamas. Atsižvelgiant į tai, kad daugiau kaip per 3 metus atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir nuolat vilkino darbų atlikimą, ieškovas kreipėsi į kitus matininkus UAB „Nekilnojamojo turto projektai" dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo. Žemės sklypų kadastriniai matavimai per kelis mėnesius buvo atlikti, suderinti ir patvirtinti kompetentingų institucijų bei įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai ir sumokėjo atsakovui sutartą sumą, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. Atsakovas yra savo srities profesionalas, todėl jis privalėjo žinoti visus niuansus ir sutartyje numatytus darbus atlikti laiku ir kokybiškai, tačiau to nebuvo padaryta.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo pripažinti, kad ieškinys pareikštas nepagrįstai praleidus ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti ( b.l. 45-48).

5Atsakovas nurodo, kad 2006-06-28 ir 2006-07-28 darbų aktais, patvirtintais ieškovo ir atsakovo parašais, buvo įforminta kadastrinių matavimų bylų parengimo ieškovo naudai darbų atlikimas ir perdavimas. Ieškovo ir atsakovo susiformavusių sutartinių santykių apimčiai taikytinos ir vartojimo rangos nuostatos. Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą (CK 6.666 str. 3 d.). Kai nėra nustatytas garantinis terminas, darbų rezultato trūkumai turi būti nustatyti per protingą terminą, bet ne ilgesni kaip dveji metai nuo darbu rezultato perdavimo, jeigu įstatymas ar rangos sutartis nenustato kitokio termino (CK 6.666 str. 2 d.). Vartojimo rangos santykiams taikytina CK 6.363 straipsnio 9 dalies norma, kad išreikalauti sumokėtą kainą pirkėjas šio straipsnio numatytais atvejais gali per dvejų metų ieškinio senaties terminą. Iš ieškinio aišku, kad vėliausiai ieškovas suprato apie savo teisių pažeidimą 2009-11-11. Ši data yra laikytina ieškovo senaties termino dėl reikalavimo grąžinti sumokėtą kainą pradžia. Ieškinio reikalavimui dėl sumokėtos kainos gražinimo ieškinio senaties terminas baigėsi 2011-11-11 (t. y. dveji metai nuo sužinojimo apie tariamą teisių pažeidimą). Ieškovas kreipėsi su pretenzija į atsakovą tik 2015-05-25 raštu, nepagristai praleidęs ieškinio pareiškimo senaties terminą ilgiau nei 3,5 metų. Atsakovo nuomone, ieškovui buvo tinkamai ir laiku perduotos jo užsakytos kadastrinių matavimų bylos, pagal ieškovo konkrečius reikalavimus, todėl ieškovas nepagrįstai reikalauja sumokėtos kainos grąžinimo už jo suteiktas paslaugas ir perduotą darbų rezultatą. 2006-06-28 ir 2006-07-28 darbų aktais ginčo šalys tiesiogiai patvirtino, jog atsakovas atliko ieškovo užsakytas kadastrinių duomenų nustatymo paslaugas ir jas įformino suformuodamas kadastrinių duomenų bylas bei jas perduodamas ieškovui.

6Teismo posėdžio metu ieškovas bei jo atstovė palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais. Ieškovo atstovė nesutiko su atsakovo argumentais, kad ieškinys pateiktas praleidus įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą. 6.667 str. nustatytas 1 metų terminas skaičiuojamas nuo visų darbų priėmimo, kadangi rangos rezultatas nebuvo pasiektas, todėl ir darbai nebuvo priduoti. Atsakovas neįrodė, kad kadastrinių matavimų bylos buvo parengtos ir perduotos ieškovui. Jis jų neturi iki šio momento. Pagal nusistovėjusią praktiką matininkai reikalauja, kad pinigai būtų sumokėti prieš dokumentų derinimą, taip buvo ir šį kartą. Tačiau šios sutarties dalykas yra ne tik kadastrinių matavimų bylos parengimas, bet ir matavimų suderinimas su kompetetingomis institucijomis, kad ieškovas juos galėtų įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Kadangi darbai nebuvo atlikti tinkamai dėl to jie ir nebuvo suderinti. Nuostolių atlyginimui nustatytas 3 metų senaties terminas. Ieškovas 2015 metų raštu nutraukė sutartį. Jeigu teismas laikytų, jog senaties terminas yra praleistas, prašė jį atstatyti, kadangi ieškovas dėl finansinės padėties ir sveikatos būklės nustatytu laiku nesikreipė į teismą.

7Atsakovas į teismo posėdį neatvyko pateikė prašymą nagrinėti bylą jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 101).

8Ieškinys atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2006 metais sudarė žodinę sutartį dėl ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) ir bendros dalinės nuosavybės teise su kitais bendraturčiais priklausančio žemės sklypo kadastro Nr. ( - ), esančių ( - ), kadastrinių matavimų atlikimo ir kadastrinių bylų parengimo.

102006-06-28 bei 2006-07-28 šalys pasirašė Atliktų darbų aktus, kuriuose nustatė, kad atsakovas, atstovaujamas inžinieriaus – geodezininko A. M. pagal žodinį susitarimą su ieškovu parengė žemės sklypų, esančių ( - ) kadastrinių matavimų bylas, o atsakovas atitinkamai sumokėjo 2840 Lt bei 2300 Lt su 18 proc. PVM (b.l. 18-19).

11Tarp šalių iškilęs ginčas dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1488,65 Eur nuostolių atlyginimui, kadangi atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

12Ieškovas yra fizinis asmuo, užsakęs atlikti kadastrinių matavimų darbus, kurie skirti tenkinti jo buitinius ar asmeninius poreikius. Kadastrinių matavimų atlikimas yra atsakovo verslas. Remiantis nustatytais požymiais, šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo ranga (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.672 str. 1 d.). CK 6.676 straipsnio 2 dalis numato, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą; jeigu užsakovas sutinka, darbų kaina arba avansas gali būti sumokėti sutarties sudarymo metu arba vėliau šalių sutartu laiku.

13Bylos medžiaga neginčijamai patvirtina, kad ieškovas atsakovui už sutartus darbus yra sumokėjęs 1488,65 Eur atlyginimą. Nors Atliktų darbų aktuose 2006-06-28 ir 2006-07-28 nurodyta, kad ieškovas šią sumą jau yra sumokėjęs aktų pasirašymo metu, tačiau iš prie šių aktų prisegtų mokėjimo dokumento matyti, kad 2840 Lt sumą ieškovas sumokėjo atsakovui 2006-08-02, o 2300 Lt sumą sumokėjo 2006-09-18.

14Nors atsakovas nurodo, kad visus darbus pagal vartojimo rangos sutartį jis atliko tinkamai, tačiau šiai aplinkybei pagrįsti nepateikė nei vieno įrodymo, rėmėsi tik ieškovo pateiktais Atliktų darbų aktais.

15Ieškovas į bylą pateikė įrodymus, kad darbai pagal vartojimo rangos sutartį buvo atlikti netinkamai. Šias aplinkybes neginčijamai pagrindžia ieškovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, kurie patvirtina, kad žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos kompetentingų institucijų buvo grąžintos, nurodant ištaisyti pateiktų dokumentų trūkumus: 2007-05-03 išvada, 2008-08-26 išvada, 2009-11-11 raštas Nr. 883-1 ir 2009-11-11 žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai aktas Nr. 342 (b.l. 22-30, 35, 36, 74).

16Žemės sklypų kadastrinių matavimų tvarką nustato LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti 2002 m. balandžio 15d. Vyriausybės nutarimu Nr. 534. Matininko teises ir pareigas nustato Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 6-9 dalys. Matininkas savo veikloje turi vadovautis ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Žemės ūkio ministro 2002m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. 522. Pagal paminėtus aktus matininkas pateikia kadastro bylas skyriui ar kadastro tvarkytojui, apie tai informuodamas užsakovą. Jei skyrius, patikrinęs bylas, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, tada jį suderina. Šiuo konkrečiu atveju bylos nebuvo suderintos, nes neatitiko teritorijų planavimo dokumentų, be to nebuvo suderintas su gretimų žemės sklypų savininkais (b.l. 28-30).

172010-01-19 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas iki 2010-01-25 raštu informuoti apie atliekamus darbus pagal rangos sutartį (b.l. 76). Iš ieškovo paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad jis atsakymo į savo paklausimą nesulaukė.

18Ieškovas teismo posėdyje nurodė, kad 2009 metais rudenį bei 2010 vasario mėnesį sudarė sutartis su į UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ dėl ginčo sklypų kadastinių matavimų atlikimo.

19Iš į bylą pateiktų Nekilnojamojo truto registrų išrašų nustatyta, kad UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ atliko ieškovui priklausančių žemės sklypų kadastrinius matavimus ir kadastriniai matavimai buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre 2009-11-27 bei 2010-03-29 metais (b.l. 6-17).

20Teismas konstatuoja, kad vienai vartojimo rangos sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinę prievolę, kitai šaliai atsiranda teisė ginti pažeistą teisę taikant vartojimo rangos teisinius santykius reglamentuojančiose normose nustatytus pažeistų teisių gynimo būdus.

21Byloje nustatytos aplinkybės neginčijamai įrodo, kad atsakovo atlikti kadastriniai matavimai buvo netikslūs, kadangi jų nesuderino kompetetingos institucijos. Tą aplinkybę neginčijamai patvirtina ir faktas, kad kadastrinius matavimus atliko UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, kurie ir buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

22Atsakovas vadovaudamasis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

23Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnio 1 dalis). Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

24Ieškinio senatis – materialiosios civilinės teisės institutas, tai – įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.), ieškinio termino praleidimas yra pagrindas ieškinį atmesti, jeigu kita ginčo šalis to reikalauja ir teismas praleisto termino neatnaujina (CK 1.126, 1.131 str.). Taikant ieškinio senatį turi būti derinami du teisiniai gėriai: asmens pažeistos teisės gynimas ir civilinių teisinių santykių stabilumas. Civilinių teisių subjektai yra laisvi spręsti dėl savo turimų teisių įgyvendinimo ir jų gynimo. Tuo atveju, kai asmuo, žinodamas apie savo teisių pažeidimą, per įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą be svarbių priežasčių nesikreipia teisminės gynybos, toks elgesys tiek kitų suinteresuotų asmenų, tiek teismo gali būti prilyginamas turimų teisių atsisakymui ir sukelti analogiškas pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-363-469/2015).

25CK 1.125 str. 10 d. nustato, kad reikalavimams dėl atliktų darbų trūkumų taikomi šio kodekso šeštoje knygoje nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai.

26Užsakovo teises, kai rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka sutartyje numatytą darbą, ir darbas dar nėra užbaigtas, reglamentuoja CK 6.680 straipsnis. Vadovaujantis CK 6.680 straipsniu, jeigu rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis. Ši norma reglamentuoja užsakovo (vartotojo) teises, rangovui pažeidus sutartį vartojimo rangos sutartyje numatyto darbo atlikimo metu, t. y. kol dar nėra darbo rezultato ir šalims neatsirado su atlikto darbo priėmimu susijusių teisių ir pareigų.

27Vartojimo rangos santykiams mutatis mutandis taikytina CK 6.363 straipsnio 9 dalies norma, kad išreikalauti sumokėtą kainą pirkėjas šio straipsnio numatytais atvejais gali per dvejų metų ieškinio senaties terminą.

28Teismo vertinimu ieškovas apie tai, kad jo teisės yra pažeistos sužinojo 2010 metais, kada jis kreipėsi į kitą kadastrinius matavimus atliekančią įmonę, o būtent UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ bei su jais sudarė rašytinę sutartį dėl tų pačių kadastrinių matavimų darbų, kuriuos atlikinėjo atsakovas, atlikimo. Minėta įmonė atliko ginčo kadastrinius matavimus ir 2010-03-29 jie buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje (b.l. 8-11). Į teismą ieškovas dėl pažeistos teisės gynimo kreipėsi tik 2016-06-29. Todėl teismas konstatuoja, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą savo pažeistai teisei apginti.

29Tai, kad ieškovas tik 2015-05-25 kreipėsi į atsakovą su raštu prašydamas grąžinti pinigus sumokėtus 2006 metais (b.l. 20), ir atsakovas 2015-06-26 raštu (b.l. 21) atsisakė grąžinti ieškovo sumokėtus pinigus, motyvuodamas, kad darbai pagal sutartį yra įvykdyti, nesudaro pagrindo pripažinti, kad senaties terminas prasidėjo tik 2015-06-26, kad tik šią dieną ieškovas sužinojo, jog jo teisė pažeista. Ieškovas nurodo, kad visą laiką su atsakovu buvo deramasi dėl pinigų grąžinimo ar papildomų darbų atlikimo, tačiau šiai aplinkybei pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Akivaizdu, kad nekilnojamojo turto registre įregistravus kadastrinius matavimus, ieškovas privalėjo suprasti, kad jokie darbai pagal šalių sutartį jau nebus atliekami, kad ieškovas teikė atsakovui papildomus užsakymus, o atsakovas jų neįvykdė taip pat nepagrindžia jokie įrodymai. Tai, kad UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ atlikti kadastriniai matavimai buvo ginčijami per viešojo intereso gynimo institutą nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškovas nesuprato apie savo teisės pažeidimą, kadangi iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2012-02-14 Vilniaus apygardos prokuratūra priėmė nutarimą Atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones (b.l. 60-71).

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką bylose dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų aiškinimo ir taikymo, ne vieną kartą yra pažymėjęs, kad praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas, atsižvelgiant išimtinai tik į ieškovo interesus, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos viešojo intereso užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą pusiausvyros (LAT 2002-02-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2002). Pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą sietinas tik su svarbiomis aplinkybėmis, kurios rūpestingam, protingam, atidžiam kreditoriui sutrukdė ginti savo pažeistą teisę. Tik teisėti, sąžiningi ir protingi asmens veiksmai gali būti pagrindu priešingai teisinio santykio šaliai ir kitiems civilinių teisinių santykių dalyviams protingai tikėtis, kad toks asmuo mano, jog jo teisė yra pažeista ir jos neatsisako (LAT 2002-10-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1123/2002). Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad būtent dėl viešojo intereso užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir viešojo intereso garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą įstatymo nenustatyta, kokios priežastys pripažintinos svarbiomis, sprendžiant dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo. Ar priežastys, dėl kurių kasatoriai praleido įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą, yra svarbios – fakto klausimas, kurį teismas konstatuoja, ištyręs byloje esančius įrodymus (LAT 2010-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010). Taigi, teismų praktikoje nėra išskirta konkrečių kriterijų, kuriems esant būtų galima pripažinti ieškinio senaties termino praleidimo priežastis svarbiomis ir atnaujinti ieškinio senaties terminą.

31Nors ieškovo atstovė teismo posėdyje prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, jeigu teismas, manys, kad ieškinys pateiktas jį praleidus, tačiau teismo vertinimu ieškovas į bylą nepateikė jokių pagrindžiančių įrodymų, kad terminas buvo praleistas dėl svarbių priežsasčių.

32Dėl nurodytų priežasčių ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

34ieškinį atmesti.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. P. V. (toliau- ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2006 metų pradžioje ieškovas kreipėsi į atsakovą... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 5. Atsakovas nurodo, kad 2006-06-28 ir 2006-07-28 darbų aktais, patvirtintais... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas bei jo atstovė palaikė ieškinį jame... 7. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko pateikė prašymą nagrinėti bylą jų... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2006 metais... 10. 2006-06-28 bei 2006-07-28 šalys pasirašė Atliktų darbų aktus, kuriuose... 11. Tarp šalių iškilęs ginčas dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovas prašo... 12. Ieškovas yra fizinis asmuo, užsakęs atlikti kadastrinių matavimų darbus,... 13. Bylos medžiaga neginčijamai patvirtina, kad ieškovas atsakovui už sutartus... 14. Nors atsakovas nurodo, kad visus darbus pagal vartojimo rangos sutartį jis... 15. Ieškovas į bylą pateikė įrodymus, kad darbai pagal vartojimo rangos... 16. Žemės sklypų kadastrinių matavimų tvarką nustato LR Nekilnojamojo turto... 17. 2010-01-19 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas iki 2010-01-25... 18. Ieškovas teismo posėdyje nurodė, kad 2009 metais rudenį bei 2010 vasario... 19. Iš į bylą pateiktų Nekilnojamojo truto registrų išrašų nustatyta, kad... 20. Teismas konstatuoja, kad vienai vartojimo rangos sutarties šaliai... 21. Byloje nustatytos aplinkybės neginčijamai įrodo, kad atsakovo atlikti... 22. Atsakovas vadovaudamasis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi prašo taikyti ieškinio... 23. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 24. Ieškinio senatis – materialiosios civilinės teisės institutas, tai –... 25. CK 1.125 str. 10 d. nustato, kad reikalavimams dėl atliktų darbų trūkumų... 26. Užsakovo teises, kai rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka sutartyje... 27. Vartojimo rangos santykiams mutatis mutandis taikytina CK 6.363 straipsnio 9... 28. Teismo vertinimu ieškovas apie tai, kad jo teisės yra pažeistos sužinojo... 29. Tai, kad ieškovas tik 2015-05-25 kreipėsi į atsakovą su raštu prašydamas... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką bylose dėl... 31. Nors ieškovo atstovė teismo posėdyje prašė atnaujinti ieškinio senaties... 32. Dėl nurodytų priežasčių ieškinio senaties termino praleidimas yra... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas... 34. ieškinį atmesti.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...