Byla AS-146-439-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Artūro Drigoto ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42005 m. balandžio 1 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-647-8-2005 panaikintas Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. A(G)-30, o atsakovas Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius įpareigotas užtikrinti, kad UAB Korporacija "Matininkai", rengdama Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, įvykdytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos „Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos" 12 punktą bei suderintų su UAB „JGK Statyba“ 1500 gyventojų komplekso „Salotė" individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo, esančio Vilniaus mieste, Pilaitės seniūnijoje, ribas (I t., b.l. 45-48).

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo panaikinimo, 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmetė (I t., b.l. 90-95).

6Įsiteisėjus sprendimui, UAB „JGK Statyba“ pateikė 2005 m. spalio 4 d. vykdomąjį raštą 2005 m. balandžio 1 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo įvykdymui ir buvo užvesta vykdomoji byla. 2005 m. spalio 7 d. antstolių raginimu Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius įpareigotas geruoju įvykdyti 2005 m. balandžio 1 d. teismo sprendimą.

72008 m. gegužės 14 d. Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo išaiškinimo (I t., b.l. 194-195).

8Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Vilniaus apskrities viršininko administracijos prašymą, 2008 m. liepos 9 d. nutartimi nusprendė prašymo netenkinti (I t., b.l. 235-239).

9Pareiškėjas 2008 m. liepos 11 d. pateikė teismui prašymą dėl turėtų administracinėje byloje išlaidų atlyginimo, kuriuo prašė priteisti jo naudai iš atsakovo turėtas procesinių dokumentų parengimo, pasirengimo bylos nagrinėjimui ir atstovavimo teisme išlaidas - 2000 Lt. Pareiškėjas paaiškino, kad jo interesus, nagrinėjant bylą dėl teismo sprendimo išaiškinimo, teisme pagal 2006 m. kovo 29 d. atstovavimo sutartį gynė advokatas Deividas Gagys, jam už suteiktas teisines paslaugas buvo sumokėta 2000 Lt (tai patvirtina kvitas serija LAT Nr. 455015). Nurodė, kad minėto advokato pareiškėjui suteiktas teisines paslaugas sudaro: susipažinimas su administracinės bylos medžiaga (įkainotas 50 Lt), 2008 m. birželio 11 d. atsiliepimo dėl atsakovo prašymo išaiškinti teismo sprendimo vykdymą parengimas (įkainotas 1830 Lt) bei atstovavimas 2008 m. liepos 1 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje (įkainotas 120 Lt). Pažymėjo, kad skaičiavimai atlikti taikant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R-85 numatytus koeficientus, kurių pagrindu yra imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1386 patvirtinta 800 Lt minimali mėnesinė alga. Atsižvelgiant į tai, jog advokatas D. Gagys į bylą įsijungė tik atsakovui pateikus prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo, jam nebuvo žinomos išnagrinėtos bylos aplinkybės ir susipažinimas su byla reikalavo daug laiko, byla yra pakankamai sudėtinga, pareiškėjo manymu, nagrinėjamu atveju gali būti taikomi maksimalūs užmokesčio dydžiai (koeficientai), numatyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8 punkte. Pareiškėjas nurodė, kad prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra pagrįsta, neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams, prašymo dėl išlaidų atlyginimo padavimo terminas nepraleistas.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 15 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino iš dalies, priteisdamas pareiškėjo naudai iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1720 Lt atstovavimo išlaidų. Teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalimi, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi. Iš byloje esančios atstovavimo sutarties, kuria advokatui D. Gagiui pavesta atstovauti pareiškėjo interesus administracinėje byloje dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo ir atlikti pareiškėjo vardu visus procesinius veiksmus, bei prie pareiškėjo prašymo pridėto pinigų priėmimo kvito (serija LAT Nr.455015; b.l.217, 244) nustatyta, jog už atstovavimo paslaugas bei dokumento surašymą pareiškėjas advokatui D. Gagiui sumokėjo 2000 litų. Atsižvelgus į suteiktų teisinių paslaugų apimtį, bylos sudėtingumą ir į tai, jog gali būti priteistos tik pagrįstos išlaidos, vadovaujantis Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), priteistina suma apskaičiuota taip: už pareiškėjo atsiliepimo į atsakovo prašymą išaiškinti teismo sprendimą paruošimą - koef. 2 (b.l.209-210); už atstovavimą teisme 1 val. - koef. 0,15 (b.1.231-233). Kadangi prašoma atlyginti suma 280 Lt viršijo maksimalų dydį (2,15 koef.×800 MMA (dokumentų ruošimo ir atstovavimo teisme metu patvirtintas dydis) =1720 Lt), pareiškėjo naudai iš atsakovo priteista 1720 atstovavimo išlaidų.

12III.

13Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 15 d. nutartį pakeisti, sumažinant pareiškėjo naudai iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos priteistą atstovavimo išlaidų sumą iki 920 Lt. Atsakovo manymu, teismo nutartis neatitinka Rekomendacijų, teismas nepagrįstai pritaikė koeficientą 2, apskaičiuodamas dydį užmokesčio už advokato teisines paslaugas, surašant pareiškėjo atsiliepimą į atsakovo prašymą išaiškinti teismo sprendimą (vadovaujantis Rekomendacijų 10 bei 8.5 punktais, turėtų būti pritaikytas ne didesnis kaip koeficientas 1, nes toks atsiliepimas pagal savo esmę yra artimiausias ieškovo atsiliepimui į atsakovo prieštaravimą). Atsakovo manymu, pareiškėjui priteistina atstovavimo išlaidų suma turėtų būti skaičiuojama taip: 1,15 x 800 Lt = 920 Lt.

14Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Pareiškėjo manymu, atsakovo argumentai yra nemotyvuoti ir teisiškai nepagrįsti. Pažymima, jog procesinio dokumento „atsiliepimas į prieštaravimą“ Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato. Pareiškėjo pateiktas atsiliepimas, jo manymu, yra tapatus atsiliepimui į skundą. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 400 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą (atsiliepimą į atskirąjį skundą parengė advokatė).

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti jam sumokėtą žyminį mokestį, kitas išlaidas dėl skundo surašymo ir padavimo, išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas, gyvenamosios patalpos nuomos teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (44 straipsnio 2 dalis). Rašytinis prašymas dėl išlaidų atlyginimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu teismui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju pareiškėjas, nepažeisdamas įstatymo nustatyto termino, prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo su išlaidas patvirtinančiais dokumentais pateikė 2008 m. liepos 11 d. (pirmosios instancijos teismo nutartis priimta 2008 m. liepos 9 d., o įsiteisėjo 2008 m. liepos 16 d.).

19Kaip matyti iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 9 d. nutarties (I t., b.l. 235-239), teismas atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo nepatenkino, tačiau procesas dėl teismo sprendimo išaiškinimo buvo inicijuotas ir vyko atsakovo iniciatyva. Teismui priėmus atitinkamą nutartį dėl sprendimo išaiškinimo sprendžiant proceso šalių atlyginimo klausimą galioja tos pačios taisyklės, kurias nustato Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnis. Todėl, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1, 2, 6 dalimis, pareiškėjas turi teisę į dėl šio prašymo nagrinėjimo teisme patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą.

20Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

21Pareiškėjas pateikė teismui prašomas priteisti atstovavimo išlaidas patvirtinančius dokumentus (pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 455015, II t., b.l.3), su advokatu D.Gagiu sudaryta atstovavimo sutartis (I t., b.l. 217). Bylos medžiaga patvirtina, jog advokatas Deividas Gagys atstovavo pareiškėją, nagrinėjant atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme (I t., b.l. 231). Pareiškėjo prašomai priteisti atstovavimo išlaidų sumai viršijant Rekomendacijose numatytus priteistino užmokesčio maksimalius dydžius, atsižvelgęs į suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir bylos sudėtingumą (Rekomendacijų 2.1, 2.6 p.), teismas pagrįstai pareiškėjui priteistiną teismo išlaidų sumą sumažino. Už pareiškėjo atsiliepimo į atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo surašymą priteistas ne trijų Vyriausybės patvirtintų minimalių mėnesinių algų dydžio užmokestis (Rekomendacijų 8.2 punkte numatytas maksimalus dydis), o dviejų. Kaip matyti iš pirmosios instancijos nutarties, priteisiant teismo išlaidas buvo atsižvelgta į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus (suteiktų teisinių paslaugų apimtį, bylos sudėtingumą) ir prašoma priteisti teismo išlaidų suma atitinkamai sumažinta. Mažinti ją taip kaip prašo atsakovas nėra pagrindo. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, naikinti ją, tenkinant atsakovo atskirąjį skundą, nėra pagrindo.

22Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą, nepraleidus Administracinių bylų įstatymo nustatyto termino pateikė prašymą dėl atstovavimo išlaidų, susijusių su atsakovo atskirojo skundo nagrinėjimu teisme, priteisimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1, 2, 6 dalys, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1, 2 dalys). Kartu su prašymu pateikė patirtas atstovavimo išlaidas patvirtinančią 2008 m. rugpjūčio 6 d. pinigų priėmimo kvito šaknelę serija LAT Nr. 473806, pagal kurią advokatei Dovilei Korsakaitei už dokumento surašymą (atsiliepimo į atsakovo atskirąjį skundą) pareiškėjo sumokėta 400 Lt, 2008 m. rugpjūčio 6 d. atstovavimo sutartį, patvirtinančią advokatės Dovilės Korsakaitės teisę parengti pareiškėjo atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 15 d. nutarties. Pareiškėjo prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma nėra didesnė nei maksimali suma, numatyta Rekomendacijų 8.15 punkte (0,5 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos; nuo 2008 m. sausio 1 d. pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1368 minimali mėnesinė alga – 800 litų). Atsižvelgus į tai, kad atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyta pozicija pareikšta vienu, nors ir reikalaujančių teisinių žinių, tačiau teisiškai nesudėtingu klausimu, atsiliepimo apimtis nedidelė, vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu, pareiškėjo prašymas priteisti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 400 Lt atstovavimo išlaidų, tenkinamas iš dalies priteisiant pareiškėjui iš atsakovo 200 Lt teismo išlaidų, patirtų dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, 44 straipsnio 1, 6 dalimis, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1, 2 dalimis, teisėjų kolegija

Nutarė

24Atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 15 d. nutartį paliekant nepakeistą.

25Priteisti pareiškėjui UAB „JGK Statyba“ iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 200 (du šimtus) litų atstovavimo išlaidų.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2005 m. balandžio 1 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu... 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo... 6. Įsiteisėjus sprendimui, UAB „JGK Statyba“ pateikė 2005 m. spalio 4 d.... 7. 2008 m. gegužės 14 d. Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Vilniaus apskrities... 9. Pareiškėjas 2008 m. liepos 11 d. pateikė teismui prašymą dėl turėtų... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 15 d. nutartimi... 12. III.... 13. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atskiruoju skundu... 14. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnis nustato, jog proceso... 19. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 9 d.... 20. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad... 21. Pareiškėjas pateikė teismui prašomas priteisti atstovavimo išlaidas... 22. Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą, nepraleidus... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. Atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą... 25. Priteisti pareiškėjui UAB „JGK Statyba“ iš atsakovo Vilniaus apskrities... 26. Nutartis neskundžiama....