Byla 2-2305-1070/2019
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Latvijos įmonė AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialą, bei Jungtinės Karalystės įmonė Lloyd‘s Sindicate: AEGIS 1225

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina, sekretoriaujant Jurgitai Radauskaitei, Viktorijai Kalasūnei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“ atstovei Jurgitai Aukštuolienei, atsakovui D. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“ ieškinį atsakovui D. J. dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Latvijos įmonė AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialą, bei Jungtinės Karalystės įmonė Lloyd‘s Sindicate: AEGIS 1225.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė pateikė teisme ieškinį, kurį tikslino bylos nagrinėjimo metu, atsakovui D. J., prašydama priteisti iš atsakovo 1499,57 Eur žalos atlyginimo, 8 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (1 b. t. 3-9 l., 2 b. t. 4-7, 15-17 l.).

62.

7Ieškovė nurodo, kad ji ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Svertuva“ (šiuo metu pasibaigusi dėl bankroto ir išregistruota iš juridinių asmenų registro) 2016 m. gegužės 20 d. pasirašė trišalį susitarimą (toliau – ir Trišalis susitarimas) prie 2015 m. spalio 20 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau – Nuomos sutartis Nr. 1), pagal kurį UAB „Svertuva“ už užmokestį nuo 2016 m. gegužės 20 d. buvo perduotos nuomotojo teisės ir pareigos pagal Nuomos sutartį Nr. 1 naudotis 138 kv. m. negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis Kaune, V. Krėvės pr. 97 (toliau – Patalpos). Pagal pasirašytą Trišalį susitarimą UAB „Svertuva“ turėjo mokėti 414 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) į mėnesį bei mokėti už Patalpoms faktiškai suteiktas komunalines ir kitas paslaugas. Kauno apygardos teisme 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi buvo iškelta UAB „Svertuva“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas atsakovas bankroto administratorius D. J.. BUAB „Svertuva“ po bankroto bylos iškėlimo ir toliau naudojosi Patalpomis, būdama atstovaujama atsakovo, bei vykdė/tęsė savo veiklą – prekybą padėvėtais drabužiais. BUAB „Svertuva“ nevykdė Nuomos sutartyje numatytos pareigos, nemokėjo nuomos ir komunalinių mokesčių. Ieškovė 2017 m. gegužės 19 d. Pranešimu nutraukė Nuomos sutartį Nr. 1 2017 m. gegužės 22 d. Ieškovė BUAB „Svertuva“ bankroto byloje pateikė prašymą dėl 1152,40 Eur finansinio reikalavimo, susidariusio iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, kurį Kauno apygardos teismas patvirtino 2017 m. birželio 22 d. nutartimi. Pagal Nuomos sutartį Nr. 1 liko nesumokėta 353,31 Eur suma, kuri nebuvo įtraukta į ieškovės finansinį reikalavimą bankroto byloje ir laikytina ieškovės nuostoliais. BUAB „Svertuva“, atstovaujamai atsakovo bankroto administratoriaus D. J., pageidaujant ir toliau nuomotis Patalpas bei juose vykdyti veiklą, tarp ieškovės ir BUAB „Svertuva“ 2017 m. gegužės 23 d. buvo sudaryta nauja negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (toliau – Nuomos sutartis Nr. 2). Patalpos buvo perduotos BUAB „Svertuva“, jose buvo vykdoma prekyba dėvėtais drabužiais. Pagal Nuomos sutarties Nr. 2 sąlygas BUAB „Svertuva“ įsipareigojo mokėti ieškovei 300 Eur ir PVM nuomos mokestį bei komunalinių paslaugų mokesčius. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, o BUAB „Svertuva“ pažeidė Nuomos sutarties Nr. 2 vykdymo sąlygas, nes nesumokėjo nuomos mokesčio ir komunalinių mokesčių už birželio-rugpjūčio mėnesius. Nuomos sutartis Nr. 2 buvo nutraukta 2017 m. rugpjūčio 24 d. Susitarimu prie Nuomos sutarties nuo 2017 m. rugpjūčio 24 d. BUAB „Svertuva“ grąžino ieškovei patalpas, liko skolinga ieškovei pagal Nuomos sutartį Nr. 2 744,47 Eur. Ieškovė siuntė atsakovui priminimus bei raginimus sumokėti skolą, tačiau atsakovas iš pradžių žadėjo, kad sumokės, o vėliau pranešė, kad neturi iš ko mokėti ir nenumato, kada galės sumokėti. Ieškovė nustatė atsakovui terminą iki 2017 m. gruodžio 15 d., tačiau atsakovas nesumokėjo skolos, todėl 744,47 Eur negrąžinta pagal Nuomos sutartį Nr. 2 suma laikytina ieškovės nuostoliais. Ieškovė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų patyrė 1499,57 Eur žalą, kurią sudaro 353,31 Eur skola ir 129,31 Eur delspinigiai pagal Nuomos sutartį Nr. 1, bei 744,47 Eur skola ir 272,48 Eur delspinigiai pagal Nuomos sutartį Nr. 2. Atsakovas nepranešė ieškovei apie tai, ar BUAB „Svertuva“ vykdys ar nevykdys Nuomos sutartį Nr. 1, tačiau toliau naudodamasis Patalpomis ir vykdydamas jose veiklą aiškiai išreiškė valią, kad BUAB „Svertuva“ ketina vykdyti sutartį. Atsakovas, atstovaudamas ir veikdamas BUAB „Svertuva“ vardu, bei priimdamas sprendimą toliau nuomotis Patalpas pagal Nuomos sutartį Nr. 1 bei pasirašydamas Nuomos sutartį Nr. 2, elgėsi neapdairiai, neatidžiai ir nerūpestingai, nesąžiningai ir neprotingai, bei tokiais savo veiksmais leido kilti ieškovės žalai. Atsakovas kaip savo profesinės srities profesionalas, žinodamas BUAB „Svertuva“ finansinę padėtį bei galimybę atsiskaityti už Patalpų nuomą, turėjo įvertinti realią situaciją ir numatyti, kad su ieškove nebus atsiskaityta pagal Nuomos sutartis. Toks atsakovo elgesys negali būti laikomas sąžiningu, protingu, apdairiu iri rūpestingu, pažeidžia profesinės etikos standartus ir laikytinas neteisėtais veiksmais, sukėlusiais prašomą atlyginti žalą. Dėl atsakovo priimtų sprendimų nebuvo atsiskaityta su ieškove už Patalpų nuomą, todėl konstatuotinas priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos. Atsakovo veiksmai tęsiant Nuomos sutarties Nr. 1 vykdymą galėtų būti vertinami kaip didelis neatsargumas, pasireiškęs atidumo, rūpestingumo taisyklių nepaisymu. Atsakovo veiksmai pasirašant su ieškove Nuomos sutartį Nr. 2, jam žinant, kad apie bankrutuojančios įmonės finansines galimybes, turėtų būti vertinami kaip tyčiniai, nes atsakovas sąmoningai leido kilti ieškovės žalai, atsakovas numatė savo neteisėtų veiksmų padarinius, bet nesistengė užkirsti jiems kelią. Nagrinėjamoje byloje taikytina skolininko kaltės prezumpcija, kurią turi paneigti atsakovas. Patenkinus pagrindinį ieškinio reikalavimą, turi būti patenkintas ir papildomas reikalavimas dėl 8 proc. metinių procesinių palūkanų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, 3 straipsnio 1, 2 dalis. Atsakovas, žinodamas apie BUAB „Svertuva“ nuostolingą veiklą, neinicijavo Nuomos sutarties Nr. 2 nutraukimo, kai ji jau buvo nereikalinga, nes pajamų iš prekių pardavimo nebuvo.

83.

9Ieškovė dublike papildomai nurodė, kad atsakovas privalėjo elgtis kaip savo srities profesionalas, apskaičiuoti ir numatyti planuojamos veiklos pajamas ir išlaidas, o manydamas, kad nėra planuotų pardavimo pajamų, nedelsdamas nutraukti Nuomos sutartį Nr. 2, tačiau to nepadarė. Atsakovas, derėdamasis su ieškove dėl nuomos sutarties sąlygų, suteikė ieškovei apgaulingus lūkesčius, kad nuomos sutartis bus vykdoma, o vėliau gautas pajamas paskirstė nesąžiningai, nesumokėjo sutarto nuomos mokesčio. Šias aplinkybes patvirtina tai, kad atsakovas planavo per mėnesį surinkti apie 1000 Eur iš prekybos bei atėmęs patalpų nuomą, darbo užmokestį, mokesčius, skirdamas administratoriui 100-150 Eur. Tačiau iš atsakovo pateiktų išlaidų suvestinės lentelės matyti, kad iš gautų už pardavimus 1803 Eur pajamų atsakovas administravimo išlaidoms skyrė 1000 Eur pagal teismo patvirtintą sąmatą. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 24 d. susitarime prie Nuomos sutarties Nr. 2 garantavo ieškovei, kad atsiskaitys su ja ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 30 d. (1 b. t. 139-143 l.).

104.

11Atsakovas pateikė byloje atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo atmesti ieškovės ieškinį (1 b. t. 92-100 l.). Atsakovas nurodo, kad iškėlus BUAB „Svertuva“ bankroto bylą nei įmonės dokumentai, nei jos turtas nebuvo perduoti jam kaip bankroto administratoriui, įmonė nurodytais dviejų prekybos vietų adresais nerasta. Atsakovas atvyko su antstoliu į vieną iš BUAB „Svertuva“ prekybos vietų 2017 m. gegužės 11 d. ir nustatė, kad ten yra BUAB „Svertuva“ turtas, kuris tyčia buvo perregistruotas įmonės direktorės kitu įmonės pavadinimu UAB „Sertuva“, siekiant to, kad jis nebūtų rastas. Atsakovas su antstoliu priėmė kasos aparatą ir 8421 vnt. įvairių prekių (dėvėtų drabužių, bei rado Nuomos sutartį Nr. 1. Ieškovė pareikalavo iš atsakovo atlaisvinti Patalpas, bet jam pasiūlius sudaryti naują nuomos sutartį, veikiant ir BUAB „Svertuva“, ir jos kreditorių interesais (tarp jų – ir ieškovės interesais) (nes norint išsikelti, reikia naujų patalpų, lėšų, būtų didinami įmonės nuostoliai, išsikėlus iš patalpų nebūtų galimybės toliau vykdyti veiklą ir gauti pajamų kreditorių interesų tenkinimui; neturint kur išsikelti ieškovė pradėtų priverstinio iškraustymo procedūrą, todėl vėl turėtų nuostolių ir negautų nuomos mokesčio) su ieškove 2017 m. gegužės 23 d. buvo sudaryta Nuomos sutartis Nr. 2, t. y. anksčiau nei iki Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 13 punkte numatyto termino pranešti apie sprendimą tęsti toliau įmonės veiklą. Pats savaime nepranešimo apie sprendimą tęsti įmonės ūkinę veiklą faktas tiesioginės žalos kreditoriui nepadaro. Atsakovo sprendimas nuomotis iš ieškovės Patalpas atitiko Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostatas, tokiam sprendimui pritarė ir kreditorių susirinkimas. Atsakovui radus įmonės turtą, tolesnis įmonės bankroto administravimo veiksmų atlikimas būtų neįmanomas, nes ir teismo, ir kreditorių buvo numatyta išlaidų rūšis – už patalpų nuomą. Todėl jei ieškovė nesutiktų nuomoti Patalpas, reikėtų ieškoti kitų patalpų. Vykdant išnuomotose patalpose ūkinę veiklą, buvo gautos lėšos, iš administravimui skirtų lėšų (kol jų buvo) buvo mokamas ir nuomos mokestis. Administratoriui radus BUAB „Svertuva“ turto – 8000 vnt. rūbų, net vertinant, kad 1 vnt. kaina yra 0,50 Eur, būtų susidariusi 4000 Eur suma, kurios būtų užtekę ir nuomai, ir mokesčiams, ir administravimo išlaidoms. Pati ieškovė pritarė tokiam bankroto administratoriaus sprendimui, todėl ieškovės teiginys, kad atsakovas elgėsi nesilaikydamas profesinės veiklos standartų, tyčia elgėsi nerūpestingai, yra nepagrįstas. Byloje nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus. Atsakovas nebuvo sudaręs su ieškove Nuomos sutarties Nr. 1, bei nevykdė jos, sužinojo apie šios sutarties buvimą 2017 m. gegužės 15 d. ir nuo tos dienos derėjosi dėl kitos nuomos sutarties sudarymo. Iš kreditoriaus ataskaitų matyti, kad rasto turto prekyba nedavė reikalingų nuomai lėšų, todėl atsakovas negalėjo dėl objektyvių priežasčių įvykdyti įsipareigojimų pagal sutartį. Atsakovas mokėjo BUAB „Svertuva“ darbuotojai darbo užmokestį iš savo asmeninės sąskaitos, kadangi įmonė turėjo savų lėšų. Be to, Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 20 d. sprendimu už akių priteisė UAB „Svertuva“ 6221,03 Eur žalos atlyginimo, tai leido pagrįstai manyti, kad su visais kreditoriais bus atsiskaityta. Ieškovė taip pat nesiėmė visų įmanomų veiksmų, siekdama išvengti žalos ar ją sumažinti (pvz., nenutraukė sutarties anksčiau). Atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų, todėl byloje negali būti nustatyta jo veiksmų bei žalos priežastinis ryšys ir atsakovo kaltė. Atsakovas nepriklausomai nuo savo valios ir elgesio negalėjo sumokėti ieškovei nuomos mokesčio, nes neturėjo lėšų, bet dėjo visas protingas pastangas, kad lėšos būtų gautos.

125.

13Atsakovas triplike papildomai nurodė, kad ieškovė buvo BUAB „Svertuva“ kreditorė, kuri turėjo visas Įmonių bankroto įstatyme numatytas kreditoriaus teises bei teisę inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimą (1 b. t. 163-167 l.). Tačiau ieškovė nesinaudojo šia teise, nereiškė pretenzijų atsakovui. Aplinkybė, kad BUAB „Svertuva“ negavo pakankamai pajamų iš pardavimo veiklos, pati savaime nėra pakankamas pagrindas vertinti tai kaip neteisėtus ir nesąžiningus atsakovo veiksmus. Kiekvienas verslas yra susijęs su abiejų sandorio šalių rizika. Atsakovo teigimu, jokie teisės aktai nenumato, kad iš gautų pajamų ieškovės išnuomotose patalpose pirmiausia būtina sumokėti nuomos mokestį, o iš likusių pajamų galima dengti visas kitas esamas išlaidas. Atsakovas, trūkstant BUAB „Svertuva“ lėšų, net pats iš savo asmeninių lėšų mokėjo darbo užmokestį darbuotojams. Jokių duomenų, kad atsakovas netinkamai disponavo gautomis lėšomis, t. y. skirstė jas nesąžiningai, ieškovė nenurodo. Ieškovės nurodytas susitarimas prie Nuomos sutarties Nr. 2 nelaikytinas garantija CK 6.90 straipsnio prasme kaip nurodo ieškovė.

146.

15Trečiojo asmens Lloyd‘s Syndicate AEGIS1225 atstovė advokatė Laura Čereškaitė – Kinčiuvienė po bylos išnagrinėjimo iš esmės pateikė trečiojo asmens prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo, kuriame nurodo, kad pašalintos iš proceso UADBB „Colemont draudimo brokeris“ pateikti atsikirtimai į ieškinį laikytini atsikirtimai, pareikštai draudikės vardu ir interesais. UADBB „Colemont drudimo brokeris“ atsiliepime į ieškinį prašoma atmesti ieškinį ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (1 b. t. 77-84 l.). Atsiliepime nurodoma, kad atsakovo profesinė civilinė atsakomybė buvo apdrausta Lloyd‘s Syndicate: AEGIS 1225 laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 18 d. iki 2018 m. liepos 18 d. Trečiojo asmens teigimu, įvykis, sukėlęs žalą ieškovei, laikytinas nedraudiminiu, nes padarytas tyčiniais atsakovo veiksmais. Ieškovės reikalavimas atsakovui dėl 353,31 Eur skolos ir 129,31 Eur delspinigių priteisimo pagal Nuomos sutartį Nr. 1 yra nepagrįstas, kadangi šis įsiskolinimas susidarė išimtinai dėl tarp ieškovės ir BUAB „Svertuva“ susiklosčiusių nuomos santykių, o ne tarp BUAB „Svertuva“ atstovaujamo bankroto administratoriaus ir ieškovės.

167.

17Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, AAS „BTA Baltic Insurance Company“, vykdanti veiklą per filialą Lietuvoje, rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad atsakovas veikė vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymu ir tinkamai vykdė įstatyme nustatytas pareigas: nutraukė Nuomos sutartį Nr. 1 ir sudarė naują Nuomos sutartį Nr. 2. Atsakovas turėjo teisėtą ir pagrįstą lūkestį išparduoti įmonės turtą, bei vadovavosi bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesais. Ieškovė yra verslo subjektas ir galėjo bei turėjo įvertinti riziką, kuri kyla sudarant sutartis su bankrutuojančia įmone. Be to, ieškovė galėjo atidžiai stebėti bankroto procesą, būdama BUAB „Svertuva“ kreditore , dalyvaudama kreditorių susirinkimuose bei žinodama, kad vyksta bankroto procese. Ieškovė turėjo teisę skųsti kreditorinių susirinkimų sprendimus bei aktyviai dalyvauti bankroto procese. Ieškovės pareiga rūpintis savo interesais ir siekti išvengti ar sumažinti žalą neišnyko vien dėl to, kad bankroto procese veikė bankroto administratorius. BUAB „Svertuva“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, o iš šios įmonės vadovo priteista žala patvirtina, kad atsakovas, būdamas BUAB „Svertuva“ bankroto administratoriumi, buvo aktyvus ir įdėjo pastangas atgauti lėšas, reikalingas bankroto bylai administruoti (2 b. t. 61-63 l.).

188.

192019 m. sausio 24 d. teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė patenkinti ieškinį ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais. Ieškovės atstovė papildomai paaiškino, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, pažeidžiančius Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 3 punktą: atsakovas, nusprendęs tęsti BUAB „Svertuva“ ūkinę-komercinę veiklą, neatidarė atskiros sąskaitos, kurioje būtų kaupiamos iš įmonės veiklos gautos lėšos, bei pažeidė atsiskaitymo tvarką, kuri galioja tuo atveju, jei bankrutuojanti įmonė tęsia ūkinę-komercinę veiklą. Ieškovės teigimu, pagal įstatymo reikalavimus, atsakovas, gavęs lėšas iš jo administruojamos įmonės ūkinės-komercinės veiklos, turėjo jas įnešti į atskirą sąskaitą, po to iš tų lėšų atsiskaityti su ieškove už nuomą, o vėliau skirstyti tas lėšas įstatymo nustatyta tvarka. Be to, ieškovės atstovės teigimu, atsakovas pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punktą, 11 straipsnio 5 dalies 13 punktą. Atsakovas nepranešė ieškovei apie tai, ar tęs Nuomos sutartį Nr. 1, tačiau po bankroto bylos iškėlimo faktiškai naudojosi patalpomis. Ieškovės atstovė paaiškino, kad įskaitė į nuomos mokestį BUAB „Svertuva“ 820 Eur užstatą, kadangi pagal Nuomos sutarties Nr. 1 7.1 punktą, tai buvo nuomotojo nuosavybė. Atsakovas naudojo ginčo patalpas kaip sandėlį, tačiau galėjo išnuomoti kitas patalpas šiam tikslui už pigesnį nuomos mokestį. 2019 m. kovo 7 d. teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimus jame nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad nėra duomenų apie tai, kiek buvo gauta lėšų pardavus BUAB „Svertuva“ turtą po liepos mėn. Tai, kad bankroto administratorius naudojo savo asmeninę sąskaitą kelia abejonių, nes bankroto administratorius teikė skirtingus duomenis apie panaudotas lėšas administravimui. Archyve nėra sąskaitos dėl bankroto administratoriaus parduotų urmu likusių daiktų, ieškovė buvo užklausiusi archyvą dėl bankroto administratoriaus pateiktų dokumentų, tačiau yra kelios nuomos sąskaitos, likusių daiktų pardavimo sąskaitos nėra. Atsakovas, skirstydamas administratoriaus išlaidas, negavo kreditorių pritarimo.

209.

21Atsakovas D. J. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdžio metu prašė atmesti ieškinį jo procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad ji neatsako už tai, kad atsitiko iki BUAB „Svertuva“ bankroto bylos iškėlimo. Iškėlus bankroto bylą BUAB „Svertuva“ direktorė neperdavė jam jokių įmonės dokumentų, atsakovas neturėjo su ja jokių kontaktų. Jis kartu su antstoliu 2017 m. gegužės 11 d. nuvyko į Patalpas, kur BUAB „Svertuva“ vykdė savo veiklą. Toje parduotuvėje jis sutiko pardavėją, kuri paskambinusi BUAB „Svertuva“ direktorei, pasakė, kad direktorė patarė jai palikti patalpas. Atsakovas, vykdydamas savo kaip bankroto administratoriaus pareigas, perėmė BUAB „Svertuva“ 8400 vnt. prekių. Atsakovas negalėjo nustatyti tų prekių vertės, o eksperto paslaugos yra brangios. Tačiau atsakovui buvo akivaizdu, kad pardavus Patalpose buvusius BUAB „Svertuva“ dėvėtus drabužius minimalia kaina, šių lėšų užtektų tam, kad būtų atsiskaityta su ieškove ir kitais kreditoriais. Administratoriui susitikus su ieškovės atstovais buvo tartasi, kaip padaryti geriau, atsakovas paaiškino, kad buvo du galimi variantai. Vienas – pasirašyti su ieškove naują sutartį dėl Patalpų nuomos mažesne kaina, antras – nepasirašyti naujos nuomos sutarties, ieškovei kreipiantis į teismą dėl BUAB „Svertuva“ iškeldinimo. Antruoju atveju ieškovei reikėtų kreiptis dėl galimo teismo sprendimo priverstinio vykdymo ir vis tiek ginčo patalpos nebūtų atlaisvintos iš karto, ieškovė netektų galimybės disponuoti ginčo Patalpomis dėl to, kad juose būtų BUAB „Svertuva“ turtas. Todėl buvo rastas bendras kompromisas ir sudaryta Nuomos sutartis Nr. 2, kurios pagrindu ieškovė galėtų atgauti bent dalį skolos. Atsakovo teigimu, ieškovė neteisingai traktuoja veiklą, vykdytą ginčo patalpose po bankroto bylos iškėlimo. Tai nebuvo ūkinė-komercinė veikla, kreditorių teigimu, tai buvo prekyba parduotuvės prekėmis, įmonės turto realizavimas. Antros sąskaitos atidarymas kainuotų papildomus 10 Eur, todėl atsakovas, taupydamas BUAB „Svertuva“ lėšas, naudojosi savo asmenine sąskaita, pervesdamas į jas BUAB „Svertuva“ lėšas, nes tai buvo ekonomiška. Kreditoriai buvo apie viską informuoti, buvo 5 kreditorių susirinkimai, kuriuose ieškovės atstovai niekada nedalyvavo. BUAB „Svertuva“ pradėjus prekybą po bankroto bylos iškėlimo per 1 mėnesį tapo aišku, kad nepavyks surinkti daug lėšų iš prekių pardavimo, nes šalia buvo kur kas didesnė dėvėtų drabužių parduotuvė „Humana“. Nuo tada atsakovas dėjo visas pastangas, kad kuo greičiau būtų užbaigti santykiai su ieškove, tačiau nei viena įmonė, kuriai atsakovas siūlė pirkti BUAB „Svertuva“ prekes, nesutiko jų įsigyti. Tai žinojo ir ieškovė, turėjusi patirties šių prekių prekyboje, nes ieškovė buvo išnuomavusi savo patalpas ir kitai įmonei „Sertera“, kuri buvo valdoma tos pačios direktorės kaip UAB „Svertuva“. Atsakovas faktiškai perėmė Patalpas 2017 m. gegužės 11 d., perdavė jas ieškovei – 2017 m. rugpjūčio mėn. Gautos iš prekių pardavimo lėšos buvo panaudotos darbo užmokesčiui, Sodrai, nuomai. Atsakovas turėjo papildomų išlaidų vykdamas į Vilnių, Klaipėdą, siekdamas susiderėti dėl prekių pardavimo kitoms įmonėms. Be to, papildomai kainavo ir parduotuvės apsauga, atsakovas keitė parduotuvės spynas. Visos BUAB „Svertuva“ gautos lėšos buvo panaudotos įmonės bankroto procedūroms. Atsakovas stengėsi, kad Patalpos būtų perduotos tvarkingos, net buvo pats su šeimos nariais jas tvarkęs prieš jų perdavimą ieškovei. Atsakovas, būdamas bankroto administratoriumi, veikė, siekdamas geriausio rezultato: kreipėsi į teismą dėl BUAB „Svertuva“ bankroto pripažinimo tyčiniu, priteisė iš direktorės visą žalos atlyginimą. Atsakovas nekėlė klausimo dėl ieškovės atlikto įskaitymo teisėtumo, kadangi tokiu atveju ieškovės įskaityta suma būtų priteista iš jos, atsakovas to nedarė, siekdamas kompensuoti ieškovei negrąžintą BUAB „Svertuva“ skolą. Kai atsakovas gaudavo lėšas po BUAB „Svertuva“ prekių pardavimo, pervesdavo jas į savo sąskaitą, arba atsiskaitydavo grynais už kažkokias būtinas paslaugas bankroto procese. Kai mokėdavo grynais už kažkokias paslaugas ar prekes, negaudavo jokių kvitų. Atsakovas, pervesdamas lėšas į savo asmeninę sąskaitą veikė kaip fizinis asmuo, viską deklaruodavo savo metinėje ataskaitoje. 2019 m. kovo 7 d. teismo posėdyje atsakovas papildomai paaiškino, kad pardavus likusį BUAB „Svertuva“ turtą po liepos mėnesio buvo gauta 300-350 Eur iš Panevėžio ar Raseinių individualių prekiautojų pagal skelbimą, turėjo būti išrašyta sąskaita faktūra dėl to. Šie pinigai buvo skirti darbo užmokesčiui bei administravimo išlaidoms. Mokėjo išlaidas ir iš tos, ir iš savo sąskaitos. Veikla faktiškai nebuvo tęsiama, nes tam reikėjo pirkti prekes, jas reklamuoti, parduoti. Iš pradžių atsakovas manė, kad reikia tęsti veiklą, būtent dėl veiklos tęstinumo kilo ginčas su kreditoriais. Atsiliepime į atsakovo skundą, nagrinėtą Kauno apygardos teisme, VSDFV pasisakė, kad tai yra prekių pardavimas, neskyrė sąmatos, kuri priklausytų tęsiant veiklą. Skundas dėl administravimo išlaidų padidinimo buvo atmestas, todėl tai buvo prekių pardavimas, o ne veiklos tęsimas. Jokių naujų prekių bankroto administratorius netiekė, atlyginimas mokėtas darbuotojui buvo administravimo išlaidos. Ieškinys turi būti atmestas, nes administratorius negavo tų administravimo pajamų, kurias leido ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis. Surinktų lėšų dalį atsakovas dalinosi su visais, dalį sumokėjo ieškovei, dalį paėmė sau kaip administravimo mokestį, dalį skyrė Sodros mokesčiams, darbo užmokesčiui. Administratorius, gavęs lėšas (grynus) arba įnešdavo juos į įmonės sąskaitą, arba pervesdavo iš savo sąskaitos lėšas (atitinkančias grynų lėšų sumą) į BUAB „Svertuva“ sąskaitą. Grynus pinigus imdavo iš kasos tada, kai reikėjo atlikti kažkokius bankroto proceso veiksmus, dalį paimdavo sau už administravimą. Mėnesio gale atsakovas surašė, kiek paėmė iš kasos. Jei patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, paimta administravimo suma neviršija sąmatos ribų, vadinasi atsakovas teisėtai paėmė administravimo mokestį. Informacijos teikimo kreditoriams tvarka buvo standartinė: numatoma, kam skiriama informacija, kas turi teisę ją gauti, kiek kainuoja informacijos pateikimas, dienų skaičius, per kurį administratorius turi teikti informaciją. Kreditoriams pateikiami susirinkimų sprendimų projektai, jei kreditoriai turi klausimų, jie gali teikti klausimus raštu, elektroniniu paštu. Ieškovė nei karto nedalyvavo susirinkime, nebalsavo, informacijos neprašė, nereiškė noro dėl kreditorinio reikalavimo teisės (7000 Eur) perėmimo, ar gauti jį kaip užskaitą. Iš šios bankroto procedūros atsakovas gavo 600-700 Eur administravimo atlyginimo. BUAB „Svertuva“ administravimo išlaidos buvo administratoriaus atlyginimas, visos kitos išlaidos: mokesčiai, darbo užmokestis, mokestis už nuomą, ūkio dalykai (spynų remontas, signalizacijos, apsaugos paslaugos, registrų centro mokesčiai, pašto išlaidos, ryšio priemonės, mokestis už patalpų nuomą). Prašomas priteisti nuomos mokestis pagal naują sutartį yra administravimo išlaidos. Reikalavimo teisė į BUAB „Svertuva“ direktorę buvo parduota už 100 Eur. Dažniausiai pinigai buvo išleidžiami dar nesuėjus dviem dienoms nuo lėšų gavimo. Bankroto procese atsakovas, gavęs grynuosius iš BUAB „Svertuva“ veiklos, administruodamas įmonę atlikdavo atsiskaitymus už administravimo paslaugas grynais, tai, kas iš grynų likdavo, pervesdavo iš savo asmeninės sąskaitos į kreditorių sąskaitą.

2210.

23Atsakovo atstovas advokatas J. J. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdžio metu prašė atmesti ieškinį. Paaiškino, kad vien tai, kad atsakovas neatidarė atskiros sąskaitos ir formaliai galėjo pažeisti Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, neleidžia daryti išvados, kad tokiais jo veiksmais buvo padaryta žala ieškovei. Atsakovas tuo metu, kai administravo BUAB „Svertuva“, administravo dar 50 įmonių bankrotą. Atsakovas pateikė visus būtinus skaičiavimus, jo paaiškinimai nekėlė kreditoriams abejonių. Ieškovė niekada iki tol, kol pateikė teisme ieškinį, nekėlė klausimo dėl atsakovo veiksmų. Atsakovui perėmus parduotuvę susidarė nestandartinė situacija, jis neturėjo patirties specifinių prekių (dėvėtų drabužių) prekyboje. Ieškovė žinojo, kad BUAB „Svertuva“ veikla buvo nepelninga, nes ši įmonė faktiškai perėmė UAB „Sertuva“ veiklą, kuri taip pat buvo vykdoma nuomojamuose patalpose. Sprendimas dėl Patalpų tolesnės nuomos buvo priimtas bendru ieškovės ir atsakovo sutarimu, atsakovas veikė visų kreditorių interesais. Bankroto administratorius garantuoja visiems, kad veiks protingai ir sąžiningai. Ieškovė nesinaudojo visais teisiniais mechanizmais, kuriuos jai suteikė įstatymas, nedalyvavo BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkimuose

2411.

25Trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovė 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdžio metu prašė atmesti ieškinį. Paaiškino, kad ieškovė yra patyręs verslo subjektas, todėl galėjo įvertinti riziką, sudarydama Nuomos sutartį Nr. 2 su atsakovu, atstovaujančiu bankrutuojančios įmonės interesus. Atsakovas veikė visų BUAB „Svertuva“ kreditorių interesų naudai ir negalėjo veikti tik vieno (ieškovės) kreditoriaus naudai.

2612.

27Tretieji asmenys į teismo posėdį, kuriame byla buvo baigta nagrinėti iš esmės, neatvyko, apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai (2 b. t. 88, 117 l.). Byla išnagrinėta iš esmės nedalyvaujant tretiesiems asmenims, nustačius, kad jiems tinkamai pranešta apie teismo posėdį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 247 straipsnis).

28Teismas

konstatuoja:

29ieškinys atmetamas.

30Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

3113.

32BUAB „Sartera“ ir ieškovė UAB „Kauno saulėtekis“ 2015 m spalio 20 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ) (Nuomos sutartis Nr. 1, 1 b. t. 11-23 l.), pagal kurią ieškovė išnuomojo BUAB „Sartera“ 138 kv. m. patalpas, esančias Kaune, V. Krėvės pr. 97, prekybai dėvėtais/naujais drabužiais, avalyne, galanterija (Nuomos sutarties Nr. 1 1.1, 1.2 punktai). Nuomos sutarties Nr. 1 šalys susitarė dėl nuomos mokesčio mokėjimo (Nuomos sutarties Nr. 1 7.4 punktas). Be to, nuomininkė įsipareigojo mokėti nuomotojai visus mokesčius už Patalpose faktiškai sunaudotą šilumą, elektros energiją, vandenį, ryšio paslaugas bei kitas Patalpose faktiškai suteiktas komunalines paslaugas (Nuomos sutarties Nr. 1 7.6 punktas). Pažeidus Nuomos sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, nuomotojui to pareikalavus raštu, nuomininkė įsipareigojo mokėti 0,2 proc. neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (Nuomos sutarties 8.1 punktas). Nuomos sutarties Nr. 1 9.4 punkte jos šalys numatė, kad jeigu nuomininkė nesumoka nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų sutartyje nustatytu terminu, nuomotoja turi teisę reikalauti nutraukti sutartį prieš terminą po to, kai ji nusiuntė nuomininkei rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus ar įvykdyti prievolę per protingą terminą, tačiau nuomininkė, gavusi tokį įspėjimą, per protingą terminą neįvykdo to ir nepašalina pažeidimų.

3314.

342016 m. gegužės 30 d. Tarp BUAB „Sartera“, BUAB „Svertuva“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ buvo pasirašytas Trišalis susitarimas prie Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (2015-05-30) (1 b. t. 24, 25 l.). Trišaliame susitarime jo šalys susitarė, kad BUAB „Sartera“ perduoda savo teises ir įsipareigojimus, susijusius su Nuomos sutartimi, pasirašyta 2015 m. spalio 20 d. su UAB „Kauno saulėtekis“ – UAB „Svertuva“ nuo 2016 m. birželio 1 d. Pagal Trišalį susitarimą jo šalys susitarė, kad BUAB „Svertuva“ privalo sumokėti nuomotojai 2016 m. birželio 1 d. 828 Eur avansą, kuris pagal sutartį bus įskaitomas kaip dalinis nuomos mokesčio mokėjimas už paskutinį nuomos mėnesį ir/ar mokėjimams, kylantiems iš šios sutarties dengti, jeigu nuomininkė laiku ir tinkamai mokės nuomos mokestį ir mokėjimus ir/arba nuomininkei bus iškelta bankroto byla (Trišalio susitarimo 1 punktas). Be to, Trišalio susitarimo šalys susitarė pakoreguoti 7.2 punktą, numatydami, kad jei sutartis bus nutraukta dėl to, kad nuomininkė vėluoja mokėti nuomos mokestį bei mokėjimus ar jų nemoka, iš avanso bus dengiamas nuomininkės įsiskolinimas, įskaitant nuomos mokestį, mokėjimus, baudas ir delspinigius. Jei sutartis bus nutraukta dėl to, kad nuomininkei bus iškelta bankroto byla, avansas be atskiro nuomotojos pranešimo bus įskaitomas į mokėtiną nuomos mokestį ir/arba kitus mokėjimus pagal sutartį ir nuomininkei negrąžinamas.

3515.

36Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi buvo iškelta BUAB „Svertuva“ bankroto byla, atsakovas D. J. buvo paskirtas šios įmonės bankroto administratoriumi (1 b. t., 74, 75 l.). Ieškovė 2017 m. gegužės 19 d. raštu atsakovui informavo jį, kad gavo pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą BUAB „Svertuva“, nurodė, kad BUAB „Svertuva“ nevykdo Nuomos sutarties Nr. 1, t. y. nemoka nuomos mokesčio už Patalpas bei komunalinių mokesčių, įsiskolinimas 2017 m. gegužės 19 d. duomenimis yra 2401,44 Eur (1 b. t. 26 l.). Ieškovė reikalavo sumokėti susidariusį BUAB „Svertuva“ įsiskolinimą iki 2017 m. gegužės 22 d., įspėjo, kad nesumokėjus BUAB „Svertuva“ 2401,44 Eur įsiskolinimo nurodytu terminu, laikys šį raštą pranešimu apie Nuomos sutarties Nr. 1 nutraukimą anksčiau termino. Ieškovės rašte taip pat buvo prašoma Nuomos sutarties nutraukimo atveju atlaisvinti Patalpas sutartyje nustatyta tvarka ir perduoti jas, pasirašant Patalpų priėmimo-perdavimo aktą. Be to, ieškovė rašte nurodė, kad be atskiro pranešimo iš BUAB „Svertuva“ sumokėto 828 Eur avanso dengiamas įsiskolinimas sutartyje nustatyta tvarka Nuomos sutarties nutraukimo dieną.

3716.

38Po ieškovės pranešimo išsiuntimo BUAB „Svertuva“ bankroto administratoriui, šios bylos atsakovui, D. J. tarp ieškovės ir BUAB „Svertuva“, atstovaujamos atsakovo D. J., 2017 m. gegužės 23 d. buvo pasirašyta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. KS-00681 (Nuomos sutartis Nr. 2, 1 b. t. 30-42). Ši Nuomos sutartis buvo sudaryta 2017 m. gegužės 23 d. – 2018 m. gegužės 31 d. laikotarpiui. Nuomos sutarties Nr. 2 sąlygos buvo iš esmės analogiškos Nuomos sutarties Nr. 1 ir Trišalio susitarimo sąlygoms, išskyrus Nuomos sutarties Nr. 2 7 punktą, kuriame jos šalys susitarė, kad ginčo Patalpos bus nuomojamos už 300 Eur ir PVM mokestį, bei kad nuomininkė turi sumokėti nuomotojai 300 Eur avansą ir PVM, kuris bus įskaitomas pagal sutartį kaip dalinis nuomos mokesčio mokėjimas už paskutinius nuomos mėnesius ir/ar mokėjimams, kylantiems iš Nuomos sutarties Nr. 2, dengti, jei nuomininkė laiku ir tinkamai mokės nuomos mokestį ir mokėjimus. Be to, Nuomos sutarties Nr. 2 10 punkte šio ginčo šalys susitarė, kad nuomininkė, pasirašydama šią sutartį, sutinka, jog nuomotoja teisėtai įskaitė nuomininkės BUAB „Svertuva“ pagal Nuomos sutartį Nr. 1 sumokėtą avansą į mokėtinas pagal nutrauktą Nuomos sutartį Nr. 1 sumas. Nuomininkė įsipareigojo teismine tvarka neginčyti įskaitymo bei dėti pastangas, kad nuomotoja būtų įtraukta į kreditorių sąrašą su kreditoriniais reikalavimais.

3917.

40Šalims pasirašius Nuomos sutartį Nr. 2, ieškovė 2017 m. birželio 9 d. prašymu kreipėsi į BUAB „Svertuva“ bankroto administratorių, prašydama patvirtinti jos 1152,40 Eur dydžio finansinį reikalavimą (1 b. t. 27, 28 l.). Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi patvirtino BUAB „Svertuva“ kreditorių finansinius reikalavimus: tarp jų – ieškovės 1152,40 Eur dydžio finansinį reikalavimą (1 b. t. 122 l.). Šalims sudarius Nuomos sutartį Nr. 2, ieškovė išrašė BUAB „Svertuva“ sąskaitas-faktūras: 2017 m. birželio 30 d. – dėl 78,02 Eur sumos (1 b. t. 42a l.), 2017 m. liepos 6 d. – dėl 300 Eur sumos (1 b. t. 43 l.), 2017 m. liepos 31 d. – dėl 71,56 Eur sumos (1 b. t. 44 l.), 2017 m. rugpjūčio 24 d. – dėl 294,89 Eur sumos (1 b. t. 45 l.), iš viso – 744,47 Eur sumos. 2017 m. rugpjūčio 24 d. susitarimu šalys susitarė nutraukti Nuomos sutartį Nr. 2 nuo 2017 m. rugpjūčio 24 d., BUAB „Svertuva“ įsipareigojo atlaisvinti Patalpas ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. Atsakovas nurodė, kad garantuoja, jog už Patalpas su nuomotoja bus atsiskaityta ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 30 d. (1 b. t. 46 l.). Patalpos ieškovei buvo perduotos 2017 m. rugpjūčio 24 d. (1 b. t. 47 l.). Suėjus susitarime dėl Nuomos sutarties Nr. 2 nurodytam BUAB „Svertuva“ atsiskaitymo su ieškove terminui (2017 m. spalio 30 d.), ieškovei nebuvo sumokėta nuomos mokesčio ir komunalinių mokesčių skola. Iš byloje esančios atsakovo ir ieškovės darbuotojo susirašinėjimo elektroniniais laiškais matyti, kad ieškovė priminė atsakovui apie pareigą atsiskaityti pagal susitarimą dėl Nuomos sutarties Nr. 2 nutraukimo. Atsakovas nurodė, kad atsiskaitys, kad pirmiausia turi būti padengta skola, susijusi su darbo santykiais, liko 100 Eur, o po to sumokės ir už nuomą (1 b. t. 48, 49 l.). Ieškovė 2017 m. gruodžio 8 d. raštu BUAB „Svertuva“ ir jos bankroto administratoriui dėl įsiskolinimo nurodė, kad primena, jog BUAB „Svertuva“ liko skolinga jai 2250 Eur sumą, prašė ją sumokėti iki 2017 m. gruodžio 15 d., bei įspėjo, kad priešingu atveju kreipsis į teismą (1 b. t. 50 l.).

4118.

42Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. teismo nutarties duomenimis, iškėlus BUAB „Svertuva“ bankroto bylą, buvo patvirtinti šių kreditorinių finansiniai reikalavimai: pirmos eilės kreditorių D. L. (713,75 Eur), I. P. (345,46 Eur), D. V. (314,16 Eur); antros eilės kreditorių VSDFV Kauno skyrius (2607,46 Eur), Valstybinė mokesčių inspekcija (240,42 Eur); trečios eilės kreditorių UAB „Straujos prekybos sistemos“ (259,58 Eur), UAB „Kauno saulėtekis“ (1152,40 Eur) (1 b. t. 122 l.). 2017 m. spalio 17 d. nutartimi į BUAB „Svertuva“ pirmos eilės kreditorių sąrašą buvo įtraukta V. D., patvirtintas jos 527,77 Eur finansinis reikalavimas (1 b. t. 121 l.). Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 2 d. nutartimi iš BUAB „Svertuva“ kreditorių išbraukti VMI su 240,42 Eur finansinius reikalavimu, vietoj jos į kreditorių sąrašą įrašytas VĮ Turto bankas su 240,42 Eur finansiniu reikalavimu (1 b. t. 120 l.).

4319.

44Iš atsakovo pateiktos bankrutuojančios UAB „Svertuva“ 2017 m. liepos 7 d. medžiagos (1 b. t. 111-115 l.) nustatyta, kad iškėlus BUAB „Svertuva“ bankroto bylą, dokumentai bankroto administratoriui nebuvo perduoti, turtas perimtas 2017 m. gegužės 15 d. Atsakovas ataskaitoje nurodė, kad teismo nustatytu terminu BUAB „Svertuva“ dokumentai ir turtas nebuvo jam perduoti, todėl teismui išdavus vykdomąjį raštą, atsakovas kartu su antstoliu nuvyko į BUAB „Svertuva“ prekybos vietą. Antstolis įsitikino, kad tai tikrai BUAB „Svertuva“ (buvo gauta parduotuvės patalpų nuomos sutartis bei patikrinti kasos aparatai). Pardavėjai paskambinus ją į darbą priėmusiam asmeniui (tikėtina R. B.), ši pasiūlė pardavėjai pasiimti savo daiktus ir bėgti iš parduotuvės, palikus prekes, tačiau antstolė paaiškino pardavėjai, kad nėra prasmės bėgti. Nei antstoliui, nei bankroto administratoriui asmuo, priėmęs į darbą pardavėją neprisistatė, nesutiko atvykti ir vėliau nebendradarbiavo, administratoriui įmonės dokumentai nebuvo perduoti. Atsakovas nurodė ataskaitoje, kad nėra tikslios informacijos apie įmonės turtą, jis perėmė kasos aparatą bei 8421 vnt. įvairių prekių. Administratoriaus ataskaitos 10 punkte atsakovas nurodė, kad jis priėmė sprendimą tęsti įmonės veiklą, įmonė nuomojasi parduotuvės veiklai reikalingas patalpas už 300 Eur mokestį į mėnesį; netęsiant įmonės veiklos, administratorius privalėtų nuomotis sandėlį turtui saugoti, dėl to padidėtų išlaidos (sandėlio nuoma, transportas) ir nebūtų gauta jokių pajamų. Kreditorių susirinkimo medžiagos 8 punkte atsakovas nurodė, kad perėmė įmonės turtą, kurį sudaro 8421 vnt. įvairių prekių, kurios pardavinėjamos parduotuvėje už tą kainą, kuri buvo nurodyta etiketėje; kreditorių susirinkimas turi priimti sprendimą, kaip toliau bus pardavinėjamas įmonės turtas, nes parduotuvėje mažėjant prekių skaičiui, tolesnė veikla taptų nuostolinga, be to įmonė gali vykdyti veiklą iki įmonės paskelbimo likviduojama; administratorius nurodė, kad įmonės turtas parduotinas pasiūlant urmu nupirkti prekes įmonėms, kurios užsiima dėvėtų drabužių prekyba, todėl atsakovas pasiūlė turto pardavimą organizuoti laisvu pardavimu, turtą siūlyti įsigyti dėvėtų drabužių pardavimo veiklą vykdančioms įmonėms ir nustatyti 2000 Eur kainą už visas prekes, pardavimą vykdyti 15 d., per mėnesį nepardavus turto, kviesti kreditorių susirinkimą tolimesniam turto pardavimo tvarkos nustatymui.

4520.

46BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkimo 2017 m. liepos 12 d. protokolo duomenimis, kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti administratoriaus ataskaitą, nustatydami įpareigojimą administratoriui papildyti ataskaitą per 30 dienų, atitinkančią Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, pateikti informaciją apie atidarytą įmonės sąskaitą, pareikštus teismui tvirtinti ir ginčijamus finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus, ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes, pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms, sąmata, bankroto administravimui panaudojimą, ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia vykdoma, pajamas ir išlaidas, kita kreditoriams svarbi informacija, taip pat įvertinus Įmonių bankroto įstatymo 11 ir 20 straipsnių nuostatas bei, esant pagrindui, pateikti ieškinius teismui dėl žalos kreditoriams. Protokolo 6 punktu nutarta skirti 6000 Eur administravimo išlaidų sąmatą, iš jos skiriant 2500 Eur administratoriaus atlyginimui, pirmiausiai apmokant einamuosius mokėjimus darbuotojams ir nuo jų priklausančius mokesčius. Protokolo 7, 8 punktais nutarta neatlikti BUAB „Svertuva“ turto vertinimo, pritarti administratoriaus siūlomai pardavimo tvarkai ir kainoms (1 b. t. 101-104 l.).

4721.

48Iš BUAB „Svertuva“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo medžiagos matyti, kad atsakovas pateikė informaciją dėl turto pardavimo, nurodydamas, kad administratorius apie parduodamą turtą skelbė internete, pagal įmonių, užsiimančių dėvėtų rūbų pardavimu, sąrašą siūlė pirkti visus rūbus ar jų dalį 13 įmonių, gyvai siūlė pirkti rūbus dar 9 parduotuvėms, turinčioms parduotuvių tinklus ar pavienes parduotuves (UAB „Humana“, UAB „Gausa“ ir pan.). Nei viena įmonė nesusidomėjo prekėmis, nurodydama, kad per mažas prekių kiekis, prekių kokybė prasta. UAB „Gausa“ vadybininkė, apžiūrėjusi prekes, pasiūlė atiduoti jas labdarai. Prekyba parduotuvėje vyksta, tačiau dėl atostogų laikotarpio ir prastos prekių kokybės, pavyksta parduoti labai mažai prekių; akivaizdu, kad skubiai nesiėmus jokių veiksmų, įmonės veikla taps nuostolinga ir nebus iš ko mokėti darbuotojai darbo užmokesčio, mokesčių, parduotuvės nuomos mokesčio. Atsakovas pasiūlė pardavinėti prekes už didžiausią pasiūlytą kainą, nepardavus prekių iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. atiduoti prekes labdarai, kad būtų galima atleisti darbuotoją, nutraukti nuomos sutartį iki 2017 m. rugsėjo 1 d. (1 b. t. 108 l.). Iš kreditorių susirinkimo Nr. 2 protokolo nustatyta, kad BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkimas pritarė administratoriaus siūlomai pardavimo tvarkai ir kainoms (1 b. t. 107 l.).

4922.

50Kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 duomenimis 2018 m. birželio 28 d. bankroto administratoriaus ataskaita buvo patvirtinta, nuspręsta parduoti BUAB „Svertuva“ reikalavimo teisę į jos direktorę nutarime nustatyta tvarka (2 b. t. 111, 112 l.). Iš kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 5 matyti, kad kreditorių susirinkimas pritarė administratoriaus pasiūlymui parduoti reikalavimo teisę į BUAB „Svertuva“ direktorę už 100 Eur bei pardavus reikalavimo teisę kreiptis į teismą dėl sprendimo dėl įmonės pabaigos (2 b. t. 43 l.).

5123.

52BUAB „Svertuva“ kreditorių sąskaitos Nr. LT91 4010 0510 0367 2924 AB Luminor banke už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis (1 b. t. 125-128 l.) nustatyta, kad atsakovas D. J. įnešė į šią sąskaitą kaip pardavimo pajamas 2017 m. birželio 14 d. – 415 Eur, 2017 m. birželio 28 d. – 40 Eur, 2017 m. rugpjūčio 9 d. – 302 Eur, 2017 m. rugpjūčio 10 d. – 150 Eur. Nurodytoje sąskaitoje esančiomis lėšomis atsakovas vykdė atsiskaitymus: 2017 m. birželio 14 d. – 30,24 Eur (UAB „G4S Lietuva“), 2017 m. birželio 15 d. – 300 Eur (darbo užmokestis V. B.), 2017 m. birželio 28 d. – 109,32 Eur (UAB Kauno saulėtekis nuomos mokestis), 2017 m. liepos 10 d. – 1,02 Eur (VĮ Registrų centras, įmokų įsiskolinimas už 2017 m. gegužės mėn.), 2017 m. liepos 10 d. – 14,83 Eur (VSDFV įmokų įsiskolinimas už 2017 m. gegužės mėn.), 2017 m. rugpjūčio 10 d. – 1,02 Eur (VĮ Registrų centras, PLAIS mokestis), 2017 m. rugpjūčio 10 d. – 102,05 Eur (VSDFV socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas), 2017 m. rugpjūčio 10 d. – 28,50 Eur (UAB „G4S Lietuva“), 2017 m. rugpjūčio 10 d. – 300 Eur (UAB „Kauno saulėtekis“, nuomos mokestis), 2017 m. rugpjūčio 24 d. – 20 Eur (V. B. darbo užmokestis, dalinis). Iš atsakovo pateiktų jo asmeninės banko sąskaitos mokėjimų nustatyta, kad atsakovas 2017 m. spalio 4, 25 d., 2017 m. gruodžio 15 d. pavedimais sumokėjo V. B. iš viso 400 Eur darbo užmokesčio (1 b. t. 128-130 l.). Iš teismo išreikalauto BUAB „Svertuva“ sąskaitos Nr. LT91 4010 0510 0367 2924 AB Luminor banke už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 2018 m. rugsėjo 18 d. (Kauno apygardos teismo sprendimo dėl BUAB „Svertuva“ veiklos pabaigos data, 2 b. t. 20, 54 l.) išrašo nustatyta, kad nurodytu laikotarpiu buvo atlikti tokie įeinantys mokėjimai: 2017 m. lapkričio 9 d. – 1,64 Eur (VSDFV mokėjimas), 2017 m. lapkričio 9 d. – 1814,81 Eur (VSDFV mokėjimas pagal Sutartį), 2017 m. lapkričio 30 d. – 4,95 Eur ir 519,62 Eur (VSDFV įsiskolinimas draudėjams), 2018 m. vasario 1 d. – 1814,81 Eur (D. J. administravimo lėšų grąžinimas). Nurodytu laikotarpiu buvo atlikti šie atsiskaitymai iš nurodytos sąskaitos: 2017 m. lapkričio 10 d. – 1,02 Eur (VĮ Registrų centras PLAIS mokestis), 524,57 Eur (VSDFV mokėjimas vykdant debeto pavedimus), 2017 m. lapkričio 22 d. – 92 Eur (D. J. administravimo išlaidos), 2017 m. lapkričio 28 d. – 600 Eur, 2017 m. gruodžio 1 d. – 450 Eur, 2017 m. gruodžio 4 d. – 250 Eur, 2017 m. gruodžio 11 d. – 50 Eur, 20 Eur, 2018 m. sausio 24 d. – 54 Eur, 2018 m. sausio 30 d. – 300 Eur (D. J. administravimo išlaidos), 2018 m. vasario 1 d. – 374,18 Eur (garantinio fondo lėšos D. V.), 381,43 Eur (garantinio fondo lėšos V. D.), 713,73 Eur (garantinio fondo lėšos D. L.), 2018 m. vasario 5 d. – 345,46 Eur (garantinio fondo lėšos I. P.), 2018 m. vasario 6 d. – 0,75 Eur (administravimo išlaidos D. J.).

5324.

54Atsakovas BUAB „Svertuva“ bankroto proceso metu buvo kreipęsis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu bei žalos atlyginimo priteisimo iš buvusios BUAB „Svertuva“ direktorės R. B.. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 15 d. atmetė bankroto administratoriaus pareiškimą dėl BUAB „Svertuva“ bankroto pripažinimo tyčiniu, o Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 20 d. sprendimu už akių patenkino bankroto administratoriaus pareikštą ieškinį ir priteisė iš R. B. BUAB „Svertuva“ naudai 6221,03 Eur žalos atlyginimo (1 b. t. 116-118, 131-133).

5525.

56Atsakovo D. J. 2019 m. sausio 18 d. informacijos, pateiktos teismui, duomenimis (2 b. t. 59 l.), kurią bankroto administratorius įvardijo administravimo išlaidų ataskaita, atsakovas turėjo šias administravimo išlaidas: 20 Eur banko paslaugų išlaidų, 720 Eur darbo užmokesčio, 82,94 Eur turto apsaugos, 409,32 Eur patalpų nuomos, 116,88 Eur VSDFV mokesčių, 100 Eur antstolio paslaugų, 10 Eur pašto paslaugų, 42,28 Eur registrų centro paslaugų, 39 Eur spynų keitimo, 65,60 Eur archyvavimo paslaugų išlaidų (2 b. t. 59 l.).

5726.

58Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu pateikė atsakovo 2018 m. gruodžio 12 d. elektroninį laišką, kuriame atsakovas nurodė ieškovei, kad administravimo išlaidas sudarė 1449,14 Eur (20 Eur banko paslaugų, 720 darbo užmokesčio, 82,94 Eur turto apsaugos, 409,32 Eur patalpų nuomos, 116,88 Eur VSDFV mokesčių, 100 Eur antstolio paslaugų išlaidų), 1327,86 Eur administratoriaus atlyginimas, iš administratoriaus atlyginimo išleista 10 Eur pašto paslaugoms, 42,28 Eur Registrų centro paslaugoms, 39 Eur turto perėmimo (be antstolio paslaugų) išlaidoms, 400 Eur darbo užmokesčiui, 24,20 Eur turto apsaugai, 65,60 Eur archyvavimo išlaidoms (2 b. t. 68 l.).

5927.

60Nagrinėjamu atveju ieškovė grindžia ieškinio reikalavimus iš esmės dviem pagrindais: 1) tuo, kad atsakovas pažeidė imperatyvias Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, reguliuojančias bankrutavusios įmonės veiklą po bankroto bylos iškėlimo bei atsiskaitymo tvarką, t. y. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 3, 13 punktus, 10 straipsnio 7 dalies 4 punktą; 2) tuo, kad atsakovas, vykdydamas savo kaip BUAB „Svertuva“ bankroto administratoriaus pareigas, nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, dėl to ieškovei buvo padaryta žala, pasireiškusi tuo, kad ieškovė negavo skolos pagal Nuomos sutartį Nr. 1 ir Nuomos sutartį Nr. 2.

6128.

62Teismas pažymi, kad vertindamas šalių argumentus atsižvelgia į byloje nagrinėjamos situacijos kontekstą, t. y. tai, kad BUAB „Svertuva“ iš esmės neturėjo jokio vertingo turto, išskyrus abejotinos kokybės dėvėtus drabužius. Bankroto administratoriui nebuvo perduoti visi BUAB „Svertuva“ dokumentai. Ieškovė kaip BUAB „Svertuva“ kreditorė galėjo betarpiškai dalyvauti ir kontroliuoti bankroto procedūras ir bankroto administratoriaus veiksmus, kadangi jos finansinis reikalavimas buvo patvirtintas dar iki pirmojo kreditorių susirinkimo.

63Dėl Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto pažeidimo

6429.

65Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonė sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu įmonės valdymo organai administratoriui perdavė ne visus duomenis apie įmonės sudarytas sutartis, prisiimtus įsipareigojimus ir su įmonės sudarytomis sutartimis susijusius dokumentus, šiame punkte nustatytas pranešimo suinteresuotiems asmenims apie tokių sutarčių nevykdymą terminas pradedamas skaičiuoti nuo duomenų apie šias sutartis ar įsipareigojimus ir dokumentų gavimo dienos.

6630.

67Ieškovė nurodo, kad atsakovas, būdamas BUAB „Svertuva“ bankroto administratoriumi, nepranešė jai apie tai, ar BUAB „Svertuva“ vykdys Nuomos sutartį Nr. 1 po bankroto bylos iškėlimo, bet faktiškai naudojosi Patalpomis. Atsakovas, atsikirsdamas į šį ieškovės argumentą, nurodė, kad jis neprivalėjo pranešti jai apie Nuomos sutarties Nr. 1 vykdymą, kadangi jam ir ieškovei sudarius Nuomos sutartį Nr. 2 akivaizdu, jog Nuomos sutartis Nr. 1 ir Trišalis susitarimas nebūtų tęsiami.

6831.

69Byloje esančiais įrodymais (atsakovo D. J. paaiškinimais bei kreditorių susirinkimo patvirtintos bankroto administratoriaus ataskaitos duomenimis) nustatyta, kad BUAB „Svertuva“ direktorė neperdavė bankroto administratoriui D. J. BUAB „Svertuva“ dokumentų, kuriuose būtų duomenys apie BUAB „Svertuva“ sudarytas sutartis, prisiimtus įsipareigojimus, ir su įmonės sudarytomis sutartimis susijusių dokumentų. Atsakovas surado Nuomos sutartį Nr. 1, apsilankęs kartu su antstoliu ginčo Patalpose 2017 m. gegužės 15 d., todėl Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytas 30 dienų terminas turi būti skaičiuojamas būtent nuo 2017 m. gegužės 15 d.

7032.

71Byloje nustatyta, kad Nuomos sutartis Nr. 1 buvo nutraukta ieškovės iniciatyva nuo 2017 m. gegužės 22 d., o Nuomos sutartis Nr. 2 dėl ginčo Patalpų tarp ieškovės ir atsakovo D. J., atstovavusio BUAB „Svertuva“, buvo pasirašyta 2017 m. gegužės 23 d. Todėl nuo 2017 m. gegužės 23 d. Nuomos sutarties Nr. 2 sudarymo dienos buvo akivaizdu, kad BUAB „Svertuva“ nevykdys Nuomos sutarties Nr. 1, o vykdys 2017 m. gegužės 23 d. Nuomos sutartį Nr. 2. Ši aplinkybė paaiškėjo, nesuėjus 30 dienų terminui, per kurį atsakovas, būdamas bankroto administratoriumi, turėjo informuoti ieškovę, jog BUAB „Svertuva“ nevykdys Nuomos sutarties Nr. 1. Tokia išvada daroma atsižvelgiant į tai, kad 30 dienų terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2017 m. gegužės 15 d., t. y. nuo dienos, kurią atsakovas kartu su antstoliu surado BUAB „Svertuva“ nuomotose patalpose Nuomos sutartį Nr. 1. (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punktas).

7233.

73Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovas D. J., nepranešdamas ieškovei apie Nuomos sutarties Nr. 1 nevykdymą, nepažeidė Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto, kadangi iš šalių konkliudentinių veiksmų sudarant Nuomos sutartį Nr. 2 buvo aišku, kad Nuomos sutartis Nr. 1 nebus vykdoma.

74Dėl Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 13 punkto pažeidimo

7534.

76Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 13 punktą administratorius ir (ar) darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą per laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo sprendžia klausimus dėl naujų sandorių, reikalingų įmonės ūkinei komercinei veiklai tęsti, sudarymo, jeigu įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 13 punktas).

7735.

78Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nurodyta, kad įmonė turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, jeigu jos veiklos rezultatas mažina balanse rodomus nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms. Visi atsiskaitymai, susiję su ūkine komercine veikla, vykdomi per vieną atsiskaitymams, susijusiems su ūkine komercine veikla, skirtą įmonės sąskaitą (toliau – įmonės komercinė sąskaita), iš kurios negali būti vykdomi atsiskaitymai su kreditoriais šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

7936.

80Kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimus dėl ūkinės komercinės veiklos (jos tęstinumo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo, sąmatos tvirtinimo ir pan.), teikti teismui pasiūlymus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos apribojimų ar nutraukimo bei apribojimų disponuoti įmonės turtu nustatymo; nustatyti pagal pareigybes darbuotojų, kurie dirbs įmonės bankroto proceso metu, skaičių (Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 6, 7 punktai).

8137.

82Nagrinėjamu atveju ieškovė teigia, kad atsakovas, nusprendęs tęsti BUAB „Svertuva“ ūkinę komercinę veiklą, neatidarė atskiros sąskaitos šiai veiklai, todėl visos iš komercinės veiklos pajamos buvo pervedamos į kreditorių sąskaitą. Tuo atveju, jei atsakovas tinkamai įvykdytų savo pareigą dėl sąskaitos ūkinei komercinei veiklai atidarymo, BUAB „Svertuva“ lėšos, gautos pardavus dėvėtus drabužius, būtų pervestos į ūkinės komercinės veiklos sąskaitą, o iš jos būtų tinkamai atsiskaityta su atsakove.

8338.

84Atsakovas, oponuodamas ieškovei nurodė, kad jis iš pradžių buvo nutaręs tęsti įmonės veiklą ir tokiu būdu užsidirbti papildomų pajamų, t. y. padidinti administravimo išlaidų sąmatą bei administravimo atlyginimą, tačiau kreditoriai nesutiko su jo pasiūlymu dėl sąmatos didinimo, nurodydami, kad BUAB „Svertuva“ prekių (dėvėtų drabužių pardavimas) nėra ūkinė komercinė veikla, kad tai yra tiesiog bankrutavusios įmonės turto realizavimas. Todėl, atsakovo nuomone, BUAB „Svertuva“ priklausančių prekių pardavimas nuomotose patalpose negali būti vertinamas kaip ūkinė komercinė veikla, atskira sąskaita neturėjo būti atidaryta.

8539.

86Teismui pasisakant dėl šio ieškovės argumento, reikšminga tai, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. eB2-1885-601/2017 dėl BUAB „Svertuva“ 2017 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 3-iuo ir 6-uoju klausimais pasisakė, jog paprastai ūkinė komercinė veikla apibrėžiama kaip civilinės teisės subjekto prekių ir/ar paslaugų gamyba bei jų realizacija, siekiant pelno. Taigi, teismo vertinimu, tam, kad įmonė būtų priskiriama prie ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės, turi būti pateikta pakankamai duomenų, pagrindžiančių jos vykdomos ūkinės komercinės veiklos mastą, apimtis, intensyvumą ir kt. Šiuo atveju, jei yra atliekami prekių – dėvėtų drabužių pardavimo veiksmai, tai jie iš esmės susiję su bankrutuojančios įmonės turto realizacija, o ne su ūkinės komercinės veiklos vykdymu.

8740.

88Atsakovas teismo posėdžio metu parodė, kad po bankroto bylos iškėlimo jis nebuvo įsigijęs naujų prekių BUAB „Svertuva“ vardu, įmonė negeneravo pelno, po 2017 m. liepos mėn. prekyba beveik nevyko, niekas nenorėjo pirkti BUAB „Svertuva“ turėtų dėvėtų drabužių. Ieškovė nepateikė į bylą šias atsakovo teigiamas aplinkybes paneigiančių įrodymų. Be to, atsakovo į bylą pateiktų kreditorių susirinkimų nutarimų duomenys taip pat patvirtina, kad BUAB „Svertuva“ kreditoriai nenutarė, jog turi būti vykdoma BUAB „Svertuva“ ūkinė komercinė veikla, nors ir pritarė ginčo patalpų nuomai. Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, bei į BUAB „Svertuva“ bankroto bylą nagrinėjusio teismo išvadą apie tai, kad BUAB „Svertuva“ veikla, vykdoma po bankroto bylos iškėlimo, negali būti vertinama komercine ūkine veikla, daro išvadą, kad atsakovas neturėjo atidaryti dar vienos atskiros (įmonės komercinės) sąskaitos BUAB „Svertuva“ vardu ir iš joje esančių lėšų atsiskaityti su ieškove. Todėl ieškovės argumentai dėl atsakovo Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 13 punkto atmestini.

8941.

90Toliau sprendžiant klausimą dėl atsakovo vykdytų BUAB „Svertuva“ vardu finansinių operacijų, reikšminga nustatyti nuomos mokesčio, mokėto pagal Nuomos sutartį Nr. 2, prigimtį, atsakovo kaip bankroto administratoriaus BUAB „Svertuva“ finansų valdymo (grynųjų ir negrynų lėšų disponavimo) atitikties Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms.

91Dėl nuomos mokesčio išlaidų pagal Nuomos sutarties Nr. 2 sąlygas vertinimo bankroto procedūroje.

9242.

93Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos.

9443.

95Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad tuo atveju, kai iškėlus bankroto bylą įmonė, atstovaujama profesionalaus bankroto administratoriaus, toliau vykdo ar sudaro naujus sandorius, reikalingus bankroto procedūroms vykdyti, bankrutuojančios įmonės išlaidos tokių sandorių vykdymui yra laikytinos administravimo išlaidomis Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 3 dalies prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576-687/2016, 24 punktas).

9644.

97Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas kaip BUAB „Svertuva“ bankroto administratorius ir ieškovė sudarė Nuomos sutartį Nr. 2, siekdami tokiu būdu realizuoti BUAB „Svertuva“ dėvėtus drabužius, daro išvadą, kad šalys iš esmės susitarė dėl naujo sandorio, būtino bankroto procedūroms vykdyti. Todėl nuomos mokestis mokėtinas BUAB „Svertuva“ Patalpų nuomotojai, t. y. ieškovei pagal Nuomos sutartį Nr. 2, laikytinas administravimo išlaidomis (žr. sprendimo 43 punktą).

9845.

99Byloje nustačius, kad BUAB „Svertuva“ mokėtinas už Patalpų nuomą mokestis pagal Nuomos sutartį Nr. 2 yra administravimo išlaidos, reikšminga nustatyti, kokia tvarka atsakovas, būdamas bankroto administratoriumi, turėjo apmokėti šias išlaidas.

100Dėl nuomos mokesčio kaip administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos

10146.

102Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 3 punktą bankroto administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja.

10347.

104Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodyta, kad administratorius atidaro atskirą sąskaitą banke lėšoms bankroto proceso metu kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais (toliau – kreditorių sąskaita). Kreditorių sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos tik teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių reikalavimams šio įstatymo nustatyta tvarka tenkinti. Visos bankroto proceso metu grynaisiais pinigais gautos įmonės lėšos į kreditorių sąskaitą turi būti įneštos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo.

10548.

106Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų).

10749.

108Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Administratorius neturi teisės viršyti patvirtintos administravo išlaidų sąmatos ir įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančių įsipareigojimų, išskyrus šiame straipsnyje numatytus atvejus.

10950.

110Pagal Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 4 dalį pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos.

11151.

112Pagal Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalį administratoriaus atlyginimas nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį. Konkreti administratoriaus atlyginimo suma ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje.

11352.

114Ieškovės teigimu, atsakovas, garantavęs jai, kad sumokės likusį nuomos mokestį po Nuomos sutarties Nr. 2 nutraukimo, to nepadarė, nesąžiningai paskirstydamas gautas lėšas; atsakovas neskaidriai disponavo pajamomis, gautomis pardavus BUAB „Svertuva“ turėtus dėvėtus drabužius, dėl to ji patyrė turtinę žalą, kurios atlyginimas turi būti priteistas iš atsakovo. Atsakovas parodė, kad jis nepažeidė imperatyvių teisės akto nuostatų, susijusių su bankrutavusios įmonės lėšų disponavimu, ekonomiškai tvarkė BUAB „Svertuva“ lėšas visų kreditorių interesais.

11553.

116Sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą reikšminga tai, kad atsakovas, vykdydamas BUAB „Svertuva“ bankroto administratoriaus pareigas, perėmė tik 8421 vnt. ginčo patalpose buvusių BUAB „Svertuva“ priklausiusių dėvėtų drabužių, kuriais ši įmonė prekiavo ginčo Patalpose. Iš atsakovo bankroto administratoriaus ataskaitų, teiktų kreditorių susirinkimams (kuriuose ieškovė turėjo teisę dalyvauti, bet nedalyvavo) matyti, kad atsakovas bandė realizuoti BUAB „Svertuva“ dėvėtus drabužius įvairiais įmanomais būdais: ir urmu, ir parduodamas turtą ginčo Patalpose, pavieniams pirkėjams. Dalis BUAB „Svertuva“ priklausiusių dėvėtų drabužių buvo blogos kokybės, dėl to visos dėvėtų drabužių parduotuvės atsisakydavo juos pirkti urmu ir siūlė perduoti labdarai (2 b. t. 105, 107). Be minėto turto, atsakovo kaip bankroto administratoriaus iniciatyva iš BUAB „Svertuva“ direktorės Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimu už akių buvo priteista BUAB „Svertuva“ naudai 6221,03 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos (1 b. t. 131-133 l.). Ši reikalavimo teisė, atsakovo teigimu, buvo parduota už 100 Eur, tai patvirtina ir bankroto proceso metu patvirtintos atsakovo ataskaitos duomenys (2 b. t. 93 l.). Atsakovo paaiškinimais, visus kitus likusius dėvėtus drabužius jam pavyko parduoti urmu individualiems prekiautojams, kurie sumokėjo už juos 300-350 Eur.

11754.

118Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo ataskaitose nurodytas aplinkybes dėl dėvėtų drabužių pardavimo (t. y. kad jų kokybė buvo prasta, kitos parduotuvės siūlė atiduoti juos labdarai), mano, jog tai, kad atsakovas nepateikė byloje įrodymų, patvirtinančių, jog pardavė likusius drabužius būtent už 300-350 Eur, nesudaro pagrindo išvadai, kad likę drabužiai buvo parduoti už didesnę sumą. Ieškovė, buvusi BUAB „Svertuva“ kreditore, nepateikė byloje įrodymų, paneigiančių atsakovo nurodomas aplinkybes dėl drabužių kokybės bei jų pardavimo aplinkybių. Todėl teismas, įvertinęs atsakovo paaiškinimus, tai, kad kreditorių susirinkimuose jo ataskaitos buvo patvirtintos, daro išvadą, kad byloje įrodyta, jog atsakovas pardavė likusius drabužius urmu už 350 Eur.

11955.

120Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad BUAB „Svertuva“ bankroto proceso metu buvo gauta iš viso 2230 Eur suma už dėvėtų drabužių pardavimą (1803 Eur grynais (iš jų 415 Eur D. J. pervedė į sąskaitą iš savo sąskaitos)+40 Eur pervestų į sąskaitą iš D. J. sąskaitos+302 Eur pervestų į sąskaitą+150 Eur pervestų į sąskaitą+350 Eur grynais, sumokėtų pardavus likusius drabužius urmu). Be to, bankroto administratorius pardavė reikalavimo teisę į BUAB „Svertuva“ direktorę už 100 Eur. Viso už BUAB „Svertuva“ realizuotą turtą gauta 2330 Eur. Atsakovas pateikė į bylą jo turėtų administravimo išlaidų paskaičiavimą – 1306,02 Eur (2 b. t. 59 l.). Šias išlaidas sudarė banko paslaugų mokesčiai, darbo užmokestis V. B., išlaidos už turto apsaugą, patalpų nuomą, antstolio, pašto, Registrų centro, archyvavimo paslaugas, VSDFV mokestis, spynų keitimo išlaidos. Atsakovas į šias išlaidas įtraukė ir nuomos mokestį ieškovei už Patalpų nuomą pagal Nuomos sutartį Nr. 2. Šias išlaidas patvirtina ir kreditorių sąskaitos duomenys, pagal kuriuos iš sąskaitos buvo atsiskaitoma su darbuotoja V. B., UAB „G4S Lietuva“, VĮ Registrų centru, VSDFV, ieškove UAB „Kauno saulėtekis“ (1 b. t. 125-127 l., 2 b. t. 54 l.)

12156.

122Atsakovo paaiškinimais nustatyta, kad jis, paimdamas iš BUAB „Svertuva“ grynas lėšas, gautas pardavus dėvėtus drabužius ginčo Patalpose, dalimi jų apmokėdavo administravimo išlaidas, kai tas išlaidas reikėjo apmokėti grynais pinigais (pvz. spynos keitimas), dalį jų pervesdavo į savo sąskaitą, iš kurios taip pat apmokėdavo administravimo išlaidas (pvz. mokėjo darbo užmokestį darbuotojai, dirbusiai ginčo patalpose bankroto metu), likusią dalį pervesdavo į BUAB „Svertuva“ kreditorių sąskaitą. Iš tos kreditorių sąskaitos atsakovas apmokėdavo ir išlaidas už ginčo patalpų nuomą pagal Nuomos sutartį Nr. 2. Šiuos atsakovo parodymus patvirtina ir rašytinė bylos medžiaga (1 b. t. 125-130 l.). Atsakovo paaiškinimais, tokiu būdu jis siekė sutaupyti BUAB „Svertuva“ lėšas, kadangi už kiekvieną grynųjų lėšų įnešimo operaciją į BUAB „Svertuva“ kreditorių sąskaitą bankai reikalauja apie 10 Eur. Pasak atsakovo, jis imdavo administravimo atlyginimą dalimis.

12357.

124Iš 2017 m. liepos 7 d. atsakovo ataskaitos nustatyta, kad jis iki 2017 m. liepos 7 d. perėmė 1803 Eur pinigines lėšas, gautas buvusias kasoje. Nuo 2017 m. birželio 14 d. iki įmonės pabaigos D. J. skirtingomis dienomis iš savo sąskaitos į kreditorių sąskaitą iš viso pervedė bendrą 2721,81 Eur sumą. Atsakovas į įmonės kreditorių sąskaitą iš savo sąskaitos skirtingomis dienomis pervedė 452 Eur, įvardytus kaip pardavimo pajamos, bei 2018 m. vasario 1 d. - 1814,81 Eur kaip administravimo lėšų grąžinimą (1 b. t., 125-127 l., 2 b. t. 54 l.). Iš kreditorių sąskaitos išrašo už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 2018 m. rugsėjo 18 d. matyti, kad į BUAB „Svertuva“ kreditorių sąskaitą VSDFV pervedė 1814,81 Eur. Atsakovas po šių lėšų pervedimo naudojo jas administravimo išlaidoms (iš viso – 1816 Eur). Vėliau, t. y. 2018 m. vasario 1 d., atsakovas grąžino į kreditorių sąskaitą 1814,81 Eur sumą, pervesdamas ją kaip administravimo lėšų grąžinimą. Šios grąžintos lėšos buvo panaudos kaip Garantinio fondo lėšos kreditoriniams reikalavimams patenkinti (t. y. kreditorių D. V., V. D., D., L., I. P. finansiniams reikalavimas patenkinti, bendra suma – 1814,80 Eur). Likusią kreditorių sąskaitoje sumą 0,75 Eur atsakovas pervedė į savo sąskaitą kaip administravimo išlaidas.

12558.

126Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ataskaitoje buvo nurodęs, kad iki 2017 m. liepos 7 d. jis buvo perėmęs iš BUAB „Svertuva“ 1803 Eur, kreditorių sąskaitoje šių lėšų įnešimas per dvi dienas nuo gavimo (2017 m. liepos 7 d.) neatspindėtas, darytina išvada, kad atsakovas šias lėšas pervedė į savo asmeninę sąskaitą, ir tokiu būdu pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 3, 5 punktus. Vertinant šio pažeidimo priežastinį ryšį su ieškovės prašoma atlyginti žala, reikšminga tai, ar atsakovas, pervedęs minėtas lėšas į savo asmeninę sąskaitą, pažeidė kitas Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, numatančias administravimo išlaidų (tarp jų – nuomos mokesčio pagal Nuomos sutartį Nr. 2) apmokėjimo tvarką.

12759.

128BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 duomenimis, BUAB „Svertuva“ kreditoriai nutarė skirti 6000 Eur administravimo išlaidų sąmatą, iš jos skiriant 2500 Eur administratoriaus atlyginimui, pirmiausiai apmokant einamuosius mokėjimus darbuotojams ir nuo jų priklausančius mokesčius (Protokolo Nr. 1 nutarimas 6 klausimu). Taigi kreditorių susirinkimas nustatė 2500 Eur administratoriaus atlyginimą bei administravimo išlaidų paskirstymo tvarką (Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalis). Esant tokiai nustatytai administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkai, atsakovas turėjo užtikrinti administravimo lėšų, būtinų darbuotojos V. D. atlyginimui ir su juo susijusiems mokesčiams, buvimą. Atsakovas užtikrino šių administravimo lėšų apmokėjimą. Todėl kreditoriams nenustačius, kaip turi būti paskirstomos kitos administravimo išlaidos, tarp jų – atlyginimas už Patalpų nuomą, darytina išvada, kad atsakovas pats kaip bankroto administratorius galėjo nustatyti šių išlaidų apmokėjimo tvarką. Pažymėtina, kad tuo atveju, jei ieškovė dalyvautų BUAB „Svertuva“ kreditorių susirikimuose, ji galėtų daryti įtaką administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymui, pasiūlydamas Patalpų nuomos mokesčio išlaidas apmokėti kartu su darbo užmokesčiu ar prieš administratoriaus atlyginimo išmokėjimą. Tačiau ieškovė nepasinaudojo šia galimybe.

12960.

130Byloje nepateikta atsakovo ir BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkimo sudaryta pavedimo sutartis, kurioje būtų nurodyta administratoriaus atlyginimo mokėjimo tvarka. Atsakovas nurodė, kad jis turėjo teisę pasiimti administravimo atlyginimą dalimis. Ieškovė, būdama BUAB „Svertuva“ kreditore, kuri turėjo galimybę susipažinti su bankroto metu pasirašytais dokumentais, nepaneigė šio atsakovo teiginio. Nagrinėjamu atveju pavedimo sutartis neturi esminės reikšmės šios bylos rezultatui, nes kreditorių susirinkimas nebuvo nustatęs, kad atsakovas, gavęs pajamų po BUAB „Svertuva“ turto pardavimo, turi pirmiausiai apmokėti administravimo išlaidas, susijusias su Patalpų, kuriose BUAB „Svertuva“ daiktai buvo realizuojami, nuoma. Atėmus iš BUAB „Svertuva“ turto pardavimo pajamų (2330 Eur) atsakovo nurodytas ir bylos įrodymais patvirtintas būtinas administravimo išlaidas (1306,02 Eur), susidarytų apie 1024 Eur suma, kurią atsakovas galėjo pasilikti sau kaip administravimo atlyginimą. Kreditorių susirinkimas patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, kurioje nurodyta, kad atsakovui kaip bankroto administratoriui turėtų būtų skirtas 2500 Eur atlyginimas. Byloje nustačius, kad atsakovo palikta sau kaip administravimo atlyginimo suma (1024 Eur) neviršija kreditorių susirinkimo nustatyto administratoriaus atlyginimo dydžio (2500 Eur), darytina išvada, kad atsakovo pažeidimas (t. y. 1803 Eur grynų lėšų neįnešimas į kreditorių sąskaitą) nėra neteisėtas veiksmas, sukėlęs ieškovės žalą dėl atsakovo neatsiskaitymo pagal Nuomos sutartį Nr. 2. Juo labiau kad su ieškove buvo atsiskaityta iš dalies už Patalpų nuomą Nr. 2 dar bankroto proceso metu.

13161.

132Nagrinėjamu atveju ir ieškovė, ir atsakovas negavo tų lėšų, kurias tikėjosi gauti realizavus įmonės turtą. Tačiau planuotos lėšos nebuvo gautos ne dėl to, kad bankroto administratorius per vėlai įnešė BUAB „Svertuva“ grynąsias lėšas į kreditorių sąskaitą, o dėl to, kad nepavyko realizuoti turto planuotomis kainomis.

133Dėl atsakovo kaip bankroto administratoriaus veiksmų atitikties rūpestingumo, tinkamumo ir sąžiningumo reikalavimams

13462.

135Ieškovė nurodo, kad atsakovas, būdamas savo srities profesionalu, veikė neapdariai ir nerūpestingai, nes, įvertinęs BUAB „Svertuva“ turtinę padėtį, turėjo numatyti, kad negalės įvykdyti Nuomos sutarties Nr. 2 sąlygų, bei grąžinti ieškovei pagal Nuomos sutartį Nr. 1 likusią skolą. Todėl turi būti priteistas žalos, atsiradusios dėl nuomos mokesčio, negauto pagal Nuomos sutartis Nr. 1, Nr. 2 atlyginimas.

13663.

137Nagrinėjamu atveju reikšminga tai, kad BUAB „Svertuva“ likęs turtas (dėvėti drabužiai) yra specifiškas turtas, kurį įvertinti yra gana sudėtinga. Samdyti turto vertinimo įmonę šiems daiktams įvertinti, būtų neekonomiška, kadangi šio specifinio turto vertinimo išlaidos, labiau tikėtina, būtų artimos šio turto vertei arba net didesnės. Todėl tai, kad atsakovas pats įvertino galimybę parduoti BUAB „Svertuva“ dėvėtus drabužius už tam tikrą kainą laikytina tinkamu, apgalvotu ir apdairiu atsakovo elgesiu. Ta aplinkybė, kad atsakovui pavyko gauti pajamų pardavus BUAB „Svertuva“ dėvėtus drabužius bei realizuoti visą turtą (nors byloje yra duomenų apie tai, kad dalis daiktų buvo beverčiai, juos buvo siūloma atiduoti labdarai), tik patvirtina, kad atsakovas iš esmės tinkamai įvertino galimybę realizuoti bankrutavusios įmonės turtą ir išnaudojo visas galimybes gauti kuo įmanoma daugiau pajamų iš likusio BUAB „Svertuva“ turto.

13864.

139Vertinant atsakovo kaip bankroto administratoriaus veiksmus, reikšminga ir tai, kad bankroto procedūrose dalyvauja ne tik bankroto administratorius, bet ir kreditorių susirinkimas, kuriam suteikta reali galimybė kontroliuoti bankroto procedūras ir jį vykdančio bankroto administratoriaus veiksmus. Šios bylos duomenimis BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkimas turėjo realią galimybę kontroliuoti ir kontroliavo atsakovo kaip bankroto administratoriaus veiksmus. Pažymėtina, kad ir pati ieškovė kaip BUAB „Svertuva“ kreditorė turėjo visas galimybes kontroliuoti bankroto procedūrą ir atsakovo veiksmus, dalyvaudama kreditorių susirinkimuose, siūlydama savo sprendimų variantus. Tačiau bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovės atstovė patvirtinto, kad ji nei vieno karto nedalyvavo kreditorių susirinkime. Toks ieškovės elgesys viso ginčo kontekste (žr. sprendimo 28 punktą) interpretuotinas jos nenaudai, įvertinus tai, kad ji buvo sudariusi su atsakovu Nuomos sutartį Nr. 2 po BUAB „Svertuva“ bankroto bylos iškėlimo, galėjo numatyti, kad įmonė negaus tiek pajamų, kiek tikėjosi atsakovas, dėl to buvo suinteresuota domėtis bankroto procesu labiau nei kiti kreditoriai.

14065.

141Teismas, apibendrindamas tai, kas pirmiau pasakyta, konstatuoja, kad atsakovas nebuvo pažeidęs Įmonių bankroto įstatymo nuostatų, numatytų šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkte, 11 straipsnio 5 dalies 13 punkte. Byloje nustatytas atsakovo Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 3, 5 punkto pažeidimas (t. y. grynųjų BUAB „Svertuva“ lėšų įnešimas į kreditorių sąskaitą vėliau nei per įstatyme nustatytą dviejų dienų terminą) nesusijęs priežastiniu ryšiu su atsakovės negautu nuomos mokesčiu. Byloje nustačius, kad BUAB „Svertuva“ pajamų suma, likusi po atsiskaitymo su kreditoriais ir būtinų administravimo išlaidų apmokėjimo, buvo dvigubai mažesnė nei kreditorių susirinkimo nustatytas atsakovui kaip bankroto administratoriui administravimo atlyginimas, kurį atsakovas turėjo teisę pasilikti sau, nurodytas pažeidimas nelaikytinas ieškovės žalos priežastimi, įvertinus tai, kad ieškovė, būdama BUAB „Svertuva“ kreditore bankroto procese nereiškė prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus ataskaitų patvirtinimo. Kitiems kreditoriams pritarus bankroto administratoriaus (atsakovo) ataskaitoms, konstatuojama, kad atsakovas iš esmės tinkamai ir rūpestingai atliko savo pareigas. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad jis netinkamai paskirstė iš BUAB „Svertuva“ turto pardavimo gautas lėšas, būdamas nerūpestingu ar aplaidžiu. Dėl nurodytų aplinkybių visumos ieškovės ieškinys atmetamas, nenustačius šioje byloje neteisėtų atsakovo veiksmų, susijusių priežastiniu ryšiu su ieškovės nurodyta žala.

142Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

14366.

144Atmetus ieškovės ieškinį jos turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Priėmus teismo sprendimą atsakovo naudai, iš ieškovės atsakovui priteisiama 600 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato teisine pagalba surašant atsiliepimą į ieškinį, tripliką, bei advokato atstovavimu teismo posėdyje (2 b. t. 69, 70 l.) (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

14567.

146Trečiasis asmuo Lloyd‘s Syndicate Aegis: 1225 prašo priteisti jo turėtų 1386,67 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nurodydamas, kad šias išlaidas sudaro 640 Eur už atsakymo į pretenziją parengimas, 106,67 Eur už tripliko parengimą, 400 Eur už bylos eigos stebėjimą ir papildomų prašymų parengimą, 240 Eur už dokumentų paruošimą teismui.

14768.

148Bylos duomenimis Lloyd‘s Syndicate Aegis: 1225 įstojo į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų nuo 2018 m. gruodžio 18 d. (2 b. t. 22, 23 l.). Šios bendrovės atstovai Lietuvoje, nepateikė byloje nei vieno procesinio dokumento (išskyrus prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo) Lloyd‘s Syndicate Aegis vardu, į teismo posėdžius šioje byloje neatvyko. Minėtu prašymu iš esmės prašoma priteisti atsakovės, dalyvavusios šiame procese iki 2018 m. gruodžio 18 d. UADDB „Colemont draudimo brokeris“ turėtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su atsakymo į pretenziją, tripliko parengimu, prašymu nagrinėti bylą nedalyvaujant atstovui parengimu. Tačiau šios išlaidos laikytinos būtent UADDB „Colemont draudimo brokerio“ išlaidomis, kurių atlyginimas negali būti priteistas Lloyd‘s Sindycate Aegis naudai, nes UADDB „Colemont draudimo brokeris“ nebuvo Lloyd‘s Sindycate Aegis atstove šioje byloje. Todėl teismas netenkina Lloyd‘s Sindycate Aegis prašymo dėl 1386,67 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo.

14969.

150Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UADDB „Colemont draudimo brokeris“ iki jo pašalinimo iš proceso 2018 m. gruodžio 18 d. nutartimi neturėjo galimybės numatyti, kad jos atžvilgiu procesas bus baigtas priėmus 2018 m. gruodžio 18 d. teismo nutartį, todėl negalėjo iki tol pateikti prašymo dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, sprendžia, kad šios bylos buvusios atsakovės UADDB „Colemont draudimo brokeris“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas gali būti išspręstas šiuo teismo sprendimu.

15170.

152Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovė UADDB „Colemont draudimo brokeris“ pateikė šioje byloje atsiliepimą į ieškinį (1 b. t. 77-84), tripliką (1 b. t. 168-171 l.), du prašymus dėl bylos nagrinėjimo jos atstovui nedalyvaujant (1 b. t. 186, 187 l., 2 b. t. 26,27 l.), kuriuos parengė advokato padėjėja, mano, kad UADDB „Colemont draudimo brokeris“ turi būti atlygintos 930 Eur bylinėjimosi išlaidos (2 b. t. 77, 78 l., CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys). Priėmus teismo sprendimą ieškovės nenaudai, 930 Eur UADBB „Colemont draudimo brokeris“ išlaidų atlyginimas priteisiamas iš ieškovės.

15371.

154Valstybė šioje byloje turėjo 9,48 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi šių išlaidų atlyginimas priteisiamas valstybei iš ieškovės.

155Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

156atmesti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“ ieškinį atsakovui D. J..

157Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“, juridinio asmens kodas 133604272, atsakovui D. J., a. k. ( - ) 600 (šešių šimtų) Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumą.

158Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“, juridinio asmens kodas 133604272, uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Colemont draudimo brokeris“, juridinio asmens kodas 124495055, 960 (devynių šimtų šešiasdešimties) Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumą.

159Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“, juridinio asmens kodas 133604272, 9,48 Eur (devynių Eur 48 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumą, kuri turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimo įrodymus reikia pateikti Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmams.

160Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė pateikė teisme ieškinį, kurį tikslino bylos nagrinėjimo metu,... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodo, kad ji ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 8. 3.... 9. Ieškovė dublike papildomai nurodė, kad atsakovas privalėjo elgtis kaip savo... 10. 4.... 11. Atsakovas pateikė byloje atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo atmesti... 12. 5.... 13. Atsakovas triplike papildomai nurodė, kad ieškovė buvo BUAB „Svertuva“... 14. 6.... 15. Trečiojo asmens Lloyd‘s Syndicate AEGIS1225 atstovė advokatė Laura... 16. 7.... 17. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, AAS... 18. 8.... 19. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė... 20. 9.... 21. Atsakovas D. J. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdžio metu prašė atmesti... 22. 10.... 23. Atsakovo atstovas advokatas J. J. 2019 m. sausio 24 d. teismo posėdžio metu... 24. 11.... 25. Trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS... 26. 12.... 27. Tretieji asmenys į teismo posėdį, kuriame byla buvo baigta nagrinėti iš... 28. Teismas... 29. ieškinys atmetamas.... 30. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 31. 13.... 32. BUAB „Sartera“ ir ieškovė UAB „Kauno saulėtekis“ 2015 m spalio 20 d.... 33. 14.... 34. 2016 m. gegužės 30 d. Tarp BUAB „Sartera“, BUAB „Svertuva“ ir UAB... 35. 15.... 36. Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi buvo... 37. 16.... 38. Po ieškovės pranešimo išsiuntimo BUAB „Svertuva“ bankroto... 39. 17.... 40. Šalims pasirašius Nuomos sutartį Nr. 2, ieškovė 2017 m. birželio 9 d.... 41. 18.... 42. Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. teismo nutarties duomenimis,... 43. 19.... 44. Iš atsakovo pateiktos bankrutuojančios UAB „Svertuva“ 2017 m. liepos 7 d.... 45. 20.... 46. BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkimo 2017 m. liepos 12 d. protokolo... 47. 21.... 48. Iš BUAB „Svertuva“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo... 49. 22.... 50. Kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 duomenimis 2018 m. birželio 28 d.... 51. 23.... 52. BUAB „Svertuva“ kreditorių sąskaitos Nr. LT91 4010 0510 0367 2924 AB... 53. 24.... 54. Atsakovas BUAB „Svertuva“ bankroto proceso metu buvo kreipęsis į teismą... 55. 25.... 56. Atsakovo D. J. 2019 m. sausio 18 d. informacijos, pateiktos teismui, duomenimis... 57. 26.... 58. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu pateikė atsakovo 2018 m. gruodžio... 59. 27.... 60. Nagrinėjamu atveju ieškovė grindžia ieškinio reikalavimus iš esmės dviem... 61. 28.... 62. Teismas pažymi, kad vertindamas šalių argumentus atsižvelgia į byloje... 63. Dėl Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto pažeidimo... 64. 29.... 65. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punktą... 66. 30.... 67. Ieškovė nurodo, kad atsakovas, būdamas BUAB „Svertuva“ bankroto... 68. 31.... 69. Byloje esančiais įrodymais (atsakovo D. J. paaiškinimais bei kreditorių... 70. 32.... 71. Byloje nustatyta, kad Nuomos sutartis Nr. 1 buvo nutraukta ieškovės... 72. 33.... 73. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad... 74. Dėl Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 13 punkto pažeidimo... 75. 34.... 76. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 13 punktą... 77. 35.... 78. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nurodyta, kad... 79. 36.... 80. Kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimus dėl ūkinės... 81. 37.... 82. Nagrinėjamu atveju ieškovė teigia, kad atsakovas, nusprendęs tęsti BUAB... 83. 38.... 84. Atsakovas, oponuodamas ieškovei nurodė, kad jis iš pradžių buvo nutaręs... 85. 39.... 86. Teismui pasisakant dėl šio ieškovės argumento, reikšminga tai, kad Kauno... 87. 40.... 88. Atsakovas teismo posėdžio metu parodė, kad po bankroto bylos iškėlimo jis... 89. 41.... 90. Toliau sprendžiant klausimą dėl atsakovo vykdytų BUAB „Svertuva“ vardu... 91. Dėl nuomos mokesčio išlaidų pagal Nuomos sutarties Nr. 2 sąlygas vertinimo... 92. 42.... 93. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bankroto... 94. 43.... 95. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad tuo atveju, kai iškėlus bankroto... 96. 44.... 97. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas kaip BUAB „Svertuva“ bankroto... 98. 45.... 99. Byloje nustačius, kad BUAB „Svertuva“ mokėtinas už Patalpų nuomą... 100. Dėl nuomos mokesčio kaip administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos... 101. 46.... 102. Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad... 103. 47.... 104. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodyta, kad... 105. 48.... 106. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia... 107. 49.... 108. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad administravimo... 109. 50.... 110. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 4 dalį pirmasis kreditorių... 111. 51.... 112. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalį administratoriaus... 113. 52.... 114. Ieškovės teigimu, atsakovas, garantavęs jai, kad sumokės likusį nuomos... 115. 53.... 116. Sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą reikšminga tai, kad atsakovas,... 117. 54.... 118. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo ataskaitose nurodytas aplinkybes dėl... 119. 55.... 120. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad BUAB „Svertuva“ bankroto... 121. 56.... 122. Atsakovo paaiškinimais nustatyta, kad jis, paimdamas iš BUAB „Svertuva“... 123. 57.... 124. Iš 2017 m. liepos 7 d. atsakovo ataskaitos nustatyta, kad jis iki 2017 m.... 125. 58.... 126. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ataskaitoje buvo nurodęs, kad iki 2017 m.... 127. 59.... 128. BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 duomenimis, BUAB... 129. 60.... 130. Byloje nepateikta atsakovo ir BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkimo... 131. 61.... 132. Nagrinėjamu atveju ir ieškovė, ir atsakovas negavo tų lėšų, kurias... 133. Dėl atsakovo kaip bankroto administratoriaus veiksmų atitikties... 134. 62.... 135. Ieškovė nurodo, kad atsakovas, būdamas savo srities profesionalu, veikė... 136. 63.... 137. Nagrinėjamu atveju reikšminga tai, kad BUAB „Svertuva“ likęs turtas... 138. 64.... 139. Vertinant atsakovo kaip bankroto administratoriaus veiksmus, reikšminga ir... 140. 65.... 141. Teismas, apibendrindamas tai, kas pirmiau pasakyta, konstatuoja, kad atsakovas... 142. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 143. 66.... 144. Atmetus ieškovės ieškinį jos turėtos bylinėjimosi išlaidos... 145. 67.... 146. Trečiasis asmuo Lloyd‘s Syndicate Aegis: 1225 prašo priteisti jo turėtų... 147. 68.... 148. Bylos duomenimis Lloyd‘s Syndicate Aegis: 1225 įstojo į procesą trečiuoju... 149. 69.... 150. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UADDB „Colemont draudimo brokeris“ iki... 151. 70.... 152. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovė UADDB „Colemont draudimo brokeris“... 153. 71.... 154. Valstybė šioje byloje turėjo 9,48 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 155. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 156. atmesti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“ ieškinį... 157. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno... 158. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno... 159. Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno... 160. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...