Byla 1-65-722/2013
Dėl padarytų veikų, atsiprašo nukentėjusiųjų. Civilinius ieškinius pripažįsta. Stengsis greičiau nukentėjusiesiems atlyginti turtinę ir neturtinę žalą

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant Valei Greskienei, dalyvaujant prokurorui Artūrui Bužavui, kaltinamajai I. B., vertėjoms Natalijai Akramienei, Aldonai Špakauskienei, Marinai Sidorovič, nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams L. S., N. S., G. S., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje I. B., a.k. ( - ) gimusi ( - ) Pakruojo r., LR pilietė, aukštojo išsilavinimo, netekėjusi, gyvenanti ( - ), nedirbanti, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1d., 300 str. 1d., ir

Nustatė

2I. B. 2010 m. birželio mėnesį, tikslesnis laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, ( - )., panaudodama apgaule, t.y. prisistačiusi įmonės, turinčios licenciją atlikti kadastrinius matavimus, darbuotoja, pažadėjo atlikti J. S. priklausančių pastatų, esančių ( - ). kadastrinius matavimus, J. S. name, adresu ( - ). iš L. S. paėmė 500 Lt,

3be to ji, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, veikdama vieninga tyčia, panaudodama apgaule, t.y. prisistačiusi įmonės, turinčios licenciją atlikti kadastrinius matavimus, darbuotoja, pažadėjo atlikti N. S. priklausančio sklypo, esančio ( - ). kadastrinius matavimus, N. S. namo kieme, adresu ( - ) . iš G ir N. S. paėmė 200 Lt, bet sklypo kadastrinių matavimų neatliko ir pinigų negražino,

4tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos mėnesį, tikslesnis laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, J. S. name, adresu ( - )., iš L. S. paėmė 2000 Lt,

5tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 23 d. Jonavoje, Žeimių g. 13, aikštėje, esančioje prie Jonavos rajono savivaldybės pastato, pagamino netikrą dokumentą – surašė uždarosios akcinės bendrovės „I.K.S. studija“ (įmonės kodas 135990698, registruotos Spaustuvininkų g. 11) direktorės I. K. – S vardu pinigų priėmimo kvitą serija BUH Nr. 3972353, nurodydama jame žinomai melagingus duomenis apie tai, kad pinigus iš J. S. – 4500 Lt sumą, už gyvenamojo namo, esančio ( - )., projektą, neva gavo uždarosios akcinės bendrovės „I.K.S. studija“ direktorė I. K. –S , bei suklastojo I. K.-S. parašą, paėmė iš L. S. 2000 Lt, bet sklypo kadastrinių matavimų neatliko ir pinigų negražino, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – L. S. priklausančius pinigus 4500 Lt, bei N. ir G. S. priklausančius pinigus 200 Lt, tuo padarydama L. S. 4500 Lt turtinę žalą, o N ir G. S. 200 Lt turtinę žalą.

6Kaltinamoji teisiamajame posėdyje kalta prisipažino visiškai, parodė, kad 2010 m. ji atėjo į Kaune esančią įmonę „NT gidas“ darbintis. Jai būnant „NT gide“ atėjo šios įmonės darbuotoja su klientais, ji jiems darė žemės sklypo kadastrinius matavimus ir pastebėjo, kad pasikeitę užstatyti plotai, t. y. sklype pastatyti savavališki pastatai, kas jai neleido toliau atlikti savo darbo. Įmonės vadovybė paprašė, kad ji nuvažiuotų su klientais pas juos ir apžiūrėtų viską vietoje. Susipažino su S, kartu su jais nuvažiavo pas juos į namus, apžiūrėjo pastatus, atliko matavimus, nufotografavo, tą pačią dieną jai L. S. sumokėjo 500 Lt, davė namų valdos bylą. Pinigų priėmimo kvito nerašė, kadangi toje įmonėje oficialiai įdarbinta nebuvo, neturėjo galiojančio asmens dokumento. Norėdama aptarti visą tolimesnę eigą, ji paskambino L. S. ir susitarė su ja susitikti Jonavoje, paprašė įvairiom išlaidom 1000 Lt. Jos su L susitiko Jonavoje, aikštėje, esančioje prie savivaldybės. L jai davė 1000 Lt, ji parašė L pakvitavimą, aptarė tolimesnius darbus. 2010 m. liepos mėnesį paskambino L, pasakė, kad jai reikės pinigų 3500 Lt, pinigų jai reikėjo projekto užbaigimui, jos susitarė, kad ji pati atvažiuos pas S į Bukonis. 2010-07-23 J. S. jai likusią sumą padavė eurais, kuri sudarė 3500 litų. S išrašė kvitą UAB „I.K.S. studija“ direktorės vardu, kad direktorė iš J. S. gavo 4500 Lt, suklastojo direktorės I. K.- S parašą. Pinigų priėmimo kvitus pirko raštinės reikmenų parduotuvėje, UAB „I.K.S. studija“ rekvizitus rado internete, K-S pavardę žinojo. Kai nuvažiavo pas G. S. atlikti pastatų matavimų, pamatė, kad sklype savavališkai – be leidimo, yra pastatyta daržinė, įteisinti nepavyks, tuomet buvo nuspręsta, daryti tik žemės sklypo kadastrinius matavimus, jie sutiko. G. S. jai kartu su byla davė 200 Lt. Pinigus, gautus iš L. S. ir J. S. bei iš G. S., išleido savo reikmėm. Ji žemės sklypų kadastrinių matavimų neatlikinėjo, o tik statinių kadastrinius matavimus ( inventorizacijas), su S buvo sutarta, kad ji atlikinės jų pastatų kadastrinius matavimus. Gailisi dėl padarytų veikų, atsiprašo nukentėjusiųjų. Civilinius ieškinius pripažįsta. Stengsis greičiau nukentėjusiesiems atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

7Be kaltinamosios prisipažinimo, jos kaltė įrodyta teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais.

8Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė L. S. parodė, kad manydama, jog B dirba firmoje, kuri atlieka kadastrinius išmatavimus, paprašė jos atlikti šiuos darbus, B sutiko, už darbų atlikimą paėmė per kelis kartus iš jų šeimos 4500 Lt, namų valdos techninės apskaitos bylą. Darbų neatliko, žadėjo atlikti, davė ataskaitas, kur buvo, ką darė, vėliau dingo, su ja negalima buvo susiekti, pinigų negrąžino. Reiškia civilinį ieškinį dėl 4500 Lt turtinės ir 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, prašo priteisti 200 Lt už advokato padėjėjo pagalbą surašant ieškinį. Neturtinės žalos dydį grindžia tuo, kad I. B. naudojosi jų šeimos pinigais, kadastriniai matavimai iki šio laiko nepadaryti, sugaišta daug laiko, nebuvo samdyti kitos įmonės darbuotojai, ilgai buvo tikima I. B. pažadais, pabrango statybinės medžiagos, darbai, namų valda tvora iki šiol neaptverta.

9Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka protokolu nustatyta, kad 2012-11-20 nukentėjusiajai L. S. atpažinimui buvo duota įtariamosios I. B. nuotrauka (Nr. 3), L. S. iš jai pateiktų 4 moterų nuotraukų, atpažino moterį iš nuotraukos Nr. 3 kaip I. B., kuri 2010 m. vasarą paėmė 4500 Lt žadėdama atlikti žemės kadastrinius matavimus, tačiau jų neatliko ir pinigų negrąžino ( b. l. 16-17).

10Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas N. S. parodė, kad merginos pas kaimynus atliko matavimus, jis su žmona G priėjo prie vienos iš merginų, kurios vardas buvo I, pavardės nežino, paprašė atlikti ir jam priklausančio sklypo matavimus. I pasakė, kad galima tuos matavimus atlikti, ji paprašė 200 Lt avanso ir namų valdos techninės apskaitos bylos. Pinigus jis davė I. Kai I pas juos nepasirodė, jiems pasidarė įtartina, todėl kartu su žmona nuvažiavo į Kauną, į įmonę, kurioje dirbo I. Įmonėje I nebuvo, jie paprašė ten buvusių darbuotojų atiduoti jų bylą ir pinigus 200 Lt. Darbuotojai ilgai ieškojo jų bylos, suradę grąžino, o pinigų ne. Dėl I nusikalstamų veiksmų jam padaryta turtinė 200 Lt žala, žala neatlyginta. I pinigus jie su žmona mokėjo iš bendrų šeimos pinigų, todėl žala padaryta ir jam ir žmonai. Kadangi žmonos yra silpna sveikata, šeimos interesams atstovaus jis.

11Nukentėjusioji G. S. parodė, kad 2010 m. vasarą pas jos sūnų J. S., atvažiavo dvi merginos, kurios turėjo padaryti geodezinius matavimus. Paprašė tų merginų, kad atliktų ir jos sklypo matavimus. Kalbėjo su viena iš jų, kuri prisistatė I vardu, jos vyras dar jos paklausė kur ji dirba ir kuo, ji atidarė su savimi turimą lagaminėlį, parodė kažkokius dokumentus, žemės bylas. I paprašė 200 Lt avanso, juos ir namų valdos techninės apskaitos bylą davė I. I išvažiavo ir žemės matuoti neatvažiavo. Sūnus J jai atidavė 4500 Lt, o I juos apgavo, matavimo darbų neatliko ir pinigų negrąžino. Su sūnumi A nuvažiavo į įmonę, kurioje I dirbo. Kai atvažiavo į tą įmonę, I joje nebuvo, ji paprašė atiduoti namų valdos ir namo dokumentus, pinigus. Ten buvę darbuotojai atnešė bylas, o pinigų neatidavė.

12Liudytojo J. S. parodymais, kurie teisiamajame posėdyje perskaityti BPK 276 str. 1d. 1p. tvarka, nustatyta, kad važiavo į „NT gidą“ kartu su žmona, paklausė kas galėtų jiems padaryti sklypo geodezinius išmatavimus. Mergina, kuri sutiko padaryti jų sklypo išmatavimus, dabar jau žino, kad tai I. B.. I pas juos į sodybą atvažiavo su dar viena tos įmonės darbuotoja. Merginos vietoje viską išmatavo, nufotografavo ir paprašė sumokėti 500 Lt, sumokėjo, davė jai namų valdos techninės apskaitos bylą. Po dviejų savaičių jo žmonai paskambino I ir pasakė, kad jai reikia pinigų 2000 Lt, I. B. atvažiavo pati su kažkokiu tai vaikinu pas juos į Bukonis, I davė pinigus, ji pas juos namuose ranka surašė paskolos raštelį. I žmonai siuntinėjo SMS pranešimus su ataskaitomis, kuriose rašydavo ką nuveikė dėl jų sklypo, kur buvo nuėjusi. Gal už dviejų - trijų savaičių I vėl paskambino žmonai ir paprašė dar dviejų tūkstančių litų. Susitarė su ja susitikti 2010-07-23 Jonavoje, aikštėje prie mesto savivaldybės. Žmona jai padavė pinigus, ji surašė pinigų paėmimo kvitą, kurį jis pasirašė. Darbai neatlikti, pinigai negrąžinti. I sumokėti pinigai yra jų su žmona bendras turtas, jų šeimos interesams teisme atstovaus žmona L. S. ( b. l. 32-33 ).

13Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka protokolu nustatyta, kad 2012-04-27 J. S. atpažinimui buvo duota įtariamosios I. B. nuotrauka (Nr. 4), J. S. iš jam pateiktų 4 moterų nuotraukų, atpažino moterį iš nuotraukos Nr. 4 kuri prisistatė jam kaip I. B. dirbančia įmonėje „NT gidas“, kuri pažadėjo atlikti sklypo geodezinius išmatavimus, paėmė per 3 kartus 4500 Lt ir darbų neatliko ( b. l. 34-35).

14Liudytojos D. M. parodymais, kurie teisiamajame posėdyje perskaityti BPK 276 str. 1d. 1p. tvarka, nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio mėn. ji išnuomojo butą I. B.. I bute gyveno 6 mėnesius. Kadangi nebuvo sumokėta už nuomą, 2011 m. vasarą pakeitė buto durų spyną. Ji su I vėliau bendravo telefonu 8-607-35472, paskutiniu metu I neatsiliepdavo. Bute I paliko dokumentus, užrašus ir kitus daiktus, kuriuos perdavė policijos pareigūnams ( b. l. 49).

15Liudytoja I. K. S parodė, kad ji I. B. matė vieną kartą savo ofise, ji buvo atvykusi konsultacijų apie detaliuosius planus. Dar vieną kartą buvo susitikusios savivaldybėje. I. B. jos įmonėje nedirbo, neturėjo įgaliojimų dokumentuose pasirašyti jos vardu. Kvitas serija BUH jos vadovaujamoje įmonėje „I.K.S. studija nebuvo naudojamas. Šios serijos, t .y. BUH kvitų įmonė niekada neturėjo.

16Liudytoja R. Š. parodė, kad 2010 m. į UAB „NT gidas“ norėjo įsidarbinti I. B. geodezininko – matininko pareigoms. I. B. įmonėje įdarbinta nebuvo, nes nepateikė savo jokių asmenybę patvirtinančių dokumentų. B buvo kelis kartus užėjusi į įmonės patalpas, siūlydavosi padėti, darbuotojų prašydavo paskolinti nedideles pinigų sumas. L ir J. S., G. S. nebuvo UAB „NT gidas“ klientai, su jais jokia sutartis dėl pastatų sklype matavimų nepasirašyta. UAB „NT gidas“ yra sudariusi 2 sutartis su V. N., gyvenančiu Jonavos rajone dėl 2 sklypų, esančių Jonavos rajone Bukonių kame geodezinių matavimų. 2010 m. vasario pradžioje UAB „NT gidas“ darbuotojai K. J. ir I. J., I. B. vyko atlikti V. N. geodezinius matavimus. Kartu su jais buvusi I. B. jai L. S. ir J. S., G. S. namų valdos bylų ir pinigų neperdavė. I. B. nesinaudojo įmonės kompiuteriais, duomenų bazėmis, jokių dokumentų nepasirašinėjo, brėžinių nedarė. 2010 m. vasarą grįžusi iš matavimo dabų V. N. sklypuose katu su 2 UAB „NT gidas“ darbuotojais, jai sakė, kad nepamirštų, atlikti Jonavos Bukonių darbų. Ji suprato, kad kalbama apie darbus susijusius su V. N. sklypais.

17Liudytoja K. K. ( buvusi J) parodė, kad dirbo UAB „NT gidas“. Įmonė atlikinėjo kadastrinius matavimus, geodezinius, visus darbus susijusius su žeme ir pastatais. 2010 m. balandžio – gegužės mėn., į jų įmonę pokalbiui atėjo mergina, dabar jau ji žino, kad tai buvo I. B.. Ji pabendravo su vadovu I. J., jis leido jai padirbėti su programomis „Matininkas“ prie kompiuterio. I jų įmonėje kelis darbus yra užbaigusi, nors įdarbinta ji nebuvo, ateidavo į darbą laisvu grafiku, geranoriškai padėdavo, žino, kad I jai kiek sumokėdavo. Įmonė turėjo sudariusi sutartį su V. N. iš Bukonių k., Jonavos r. Atlikdami matavimus pas V. N., sužinojo, kad jo kaimynai irgi nori atlikti matavimus. Tarp kaimynų buvo ir S. Jie paaiškino, kur yra jų ribos, ji pamatavo ir pastebėjo, kad tarp S ir kaimynų paaiškinimų yra prieštaravimų, todėl reikėjo pažiūrėti registre. Gali būti, kad jie S davė vizitinę kortelę ir liepė atvažiuoti į įmonę. Ar tą dieną kai ji su I buvo Bukonyse, buvo kartu ir I, nepamena. Prie kokių aplinkybių Inga susitiko su S ir apsiėmė daryti jų pastatų kadastrinius matavimus, nepamena, bet žino, kad S buvo I klientai. Kiek S. I. sumokėjo, nežino. Kainas jų įmonėje nustatinėjo I, o R. Š. sudarydavo sutartis. Darbuotojai, imdami pinigus, išrašydavo kvitą. I kvitų neturėjo, neturėjo teisės imti pinigus. Nuo 2010 m. spalio 01 d. turėjo keistis Statybų įstatymas, kadangi S dokumentai buvo netvarkingi, I laukė to įstatymo įsigaliojimo dienos, nes tikėjosi, kad pasikeitus įstatymui atsiras tam tikros lengvatos žmonėms ir jų problemas bus sutvarkyti lengviau.

18Liudytojo I. J. parodymais, kurie teisiamajame posėdyje perskaityti BPK 276 str. 1d. 1p. tvarka, nustatyta, kad nuo 2009 m. pradžios iki 2012 m. kovo mėnesio dirbo UAB „NT gidas“, paskutiniais metais buvo Geodezijos skyriaus vadovu. 2010 m. vasaros pradžioje, į UAB „NT gidas“ atėjo darbintis I. B.. Ji norėjo darbintis geodezininko pareigoms, bet patirties neturėjo, ji mokėjo atlikti pastato kadastrinius matavimus, bet žemės matavimų atlikti nemokėjo, norėjo išmokti, įgyti patirties jų įmonėje. Norėdama išmoki daryti žemės matavimus, ji pasisiūlė važiuoti kartu su jais į objektus, atlygio už tai neprašė, norėjo tik padalyvauti ir pažiūrėti, todėl jie su K. J. yra ją paėmę su savimi gal į tris objektus, tarp kurių vienas buvo Bukonių k., Jonavos . Bukonių kaime, Jonavos r. „NT gidas“ buvo sudaręs sutartis tik su V. N.. Nuvažiavę pas V. N. darė jo žemės sklypo geodezinius matavimus, kartu važiavo ir I. B.. Kol buvo pas N, atėjo to paties kaimo gyventojai S, kurie irgi norėjo atliki savo sklypo geodezinius matavimus. Užbaigę darbus pas N, nuvažiavo iki S namų valdos. Jis su K atliko pirminius matavimus, užrašė koordinates, kartu su jais pas S buvo ir I. B., kuri vaikščiojo jiems iš paskos. I galėjo su S susitarti ir pažadėti atlikti jiems matavimus. Kai jie grįžo iš Bukonių į įmonę, K patikrino preliminariai išmatuoto S sklypo duomenis, paaiškėjo, kad jis buvo pradėtas daryti kitos įmonės, jų įmonei šis projektas materialiai patrauklus nebuvo, kadangi reikėjo įdėti daug darbo, o uždarbis menkas, todėl jie to darbo neapsiėmė daryti. J. S. informavo, kad jų sklypo geodezinių matavimų nedarys. I vis lankėsi pas juos įmonėje, o darbintis neketino, todėl jis jos paprašė daugiau įmonėje nesilankyti. Jokio atlyginimo I. B. jų įmonėje nėra gavusi, kelis kartus buvo važiavusi su jais į objektus, geranoriškai sutikus nešė dokumentus į Registrų centrą. Kartais jai buvo leidžiama pasėdėti prie kompiuterio, nes ji norėjo išmokti dirbti su tam tikromis programomis. Jokių projektų I nedarė ir jokių dokumentų nepasirašinėjo. 2010 m. rudenį I dingo. 2011 m. pavasarį, gali būti, kad tai buvo kovo mėn. pas juos į ofisą atėjo S, kurie jam pateikė pinigų priėmimo kvitą ir pareikalavo grąžinti 4500 Lt, kuriuos paėmė jų įmonės darbuotoja prisistačiusi I. B. už gyvenamojo namo projektą. Jis pamatė, kad kvitas ne jų įmonės, paaiškino, kad I. B. jų įmonėje niekada nedirbo ir liepė jiems kreiptis į policiją. Apie tai, kad ji buvo pasiėmusi ir J. S. motinos G. S. bylą ir 200 Lt, jis irgi nežinojo, net nežinojo, kad G. S. kadastrinę bylą I. B. buvo palikusi pas juos ofise. Patikslina, kad jeigu I. B. ir būtų įdarbinta jų įmonėje, imti pinigų iš klientų ji neturėtų teisės, kadangi tai galėjo daryti tik buhalterė, jis ir direktorė R. Š. (b. l. 83-84).

19Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad 2011-03-09 nukentėjusioji L. S. pateikė pinigų priėmimo kvito Nr. 3972353 kopiją. (b. l. 12-13)

20Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad 2011-03-30 liudytoja D. M. pateikė medžiaginę rakinę, kurioje sudėti dokumentai, antspaudas, užrašų knygutė. ( b. l. 50)

21Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad 2011-08-22 liudytoja D. M. pateikė dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (b. l. 51).

22Apžiūros protokolu nustatyta, kad 2012- 11-16 buvo apžiūrėta pilkos spalvos rankinė su daiktais, paimta 2011-08-22 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu iš liudytojos D. M.. Buvo rasti ir apžiūrėti šie dokumentai :

23- J. S. namų valdos techninės apskaitos byla 9 lapų,

24- švarūs pinigų priėmimo kvitai serija BUH nuo Nr. 3972354 iki 3972400,

25- per pusę sulenktas ranka mėlynu rašikliu užpildytas 2010-07-23 pinigų priėmimo kvito originalas serija BUH Nr. 3972353,

26- švarus neužpildytas blankas „Paraiška projektavimo sąlygoms gauti“ adresuota Jonavos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto skyriui, kurioje grafoje „Statytojas“ yra neįskaitomas parašas ir ranka mėlynų rašikliu užrašytas J. S.,

27- neužpildytas Jonavos rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolas, kurio apačioje, grafoje „Su protokolu susipažinau: Statytojas (užsakovas)“ mėlynu rašikliu ranka parašyta J. S. ir pasirašyta neįskaitomu parašu,

28- švarus neužpildytas paraiškos dėl planuojamos statybos projekto ir projektavimo sąlygų rengimo blankas, adresuotas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriui, kurio apačioje po užrašu „Pateikti duomenys tikri“, grafoje „Statytojas“ mėlynu rašikliu užrašyta J. S. ir neįskaitomas parašas. (b. l. 52-54 )

292012-09-24 VĮ Registrų centras Kauno filialo raštu nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki 2010-07-31 nei I. B. nei kitas asmuo dėl pastatų , esančių ( - ) ., priklausančių J. S., gim. ( - ), kadastrinių matavimų nesikreipė ( b. l. 95).

30Ikiteisminio tyrimo metu I. B. veika pagal BK 182 str. 1d. ir 300 str. 1d. buvo kvalifikuota teisingai. Teismui ištyrus visus įrodymus, juos patikrinus, nustatyta, kad I. B., neturėdama teisės ir galimybės atlikti kadastrinių matavimų L ir J, N ir G. S., nes nedirbo įmonėje, turinčioje licenciją atlikti kadastrinius matavimus, sukčiavo apgaule savo naudai įgydama svetimą turtą – pinigus ir pagamino netikrą dokumentą – pinigų priėmimo kvitą ir jame nurodė melagingus duomenis. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad kaltinamoji pagal specialybę ir išsilavinimą ( b.l. 114-120) galėjo atlikti kadastrinius matavimus ir dirbti įmonėje, kuri atlieka tokio pobūdžio darbus, tačiau tokioje įmonėje nedirbo, savo individualios įmonės nebuvo įsteigusi.

31Dėl I. B. asmenybės, bausmės skyrimo

32Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į I. B. padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, pavojingumo laipsnį ( nesunkūs nusikaltimai - BK 11 str. 3d.), į nusikalstamų veikų padarymo motyvus ir tikslus, į nusikalstamų veikų stadiją ( baigti tyčiniai nusikaltimai), į kaltininkės asmenybę, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes ( BK 54 str. 2d.).

33I. B. nedirba, neregistruota darbo biržoje, neteista, nebausta administracine tvarka ( b.l. 131-136), psichikos sveikatos centro gydytojų įskaitoje ir priklausomybės ligų psichiatro priežiūroje neįrašyta ( b.l. 134), lengvina I. B. atsakomybę tai, kad ji visiškai prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, sunkinančių kaltinamosios atsakomybę aplinkybių nenustatyta. I. B. neskirtina bauda, ji nedirba, turto neturi ( b.l. 137), civiliniai ieškiniai nukentėjusiesiems neatlyginti. Areštas neskirtinas, nes jo vykdymas neatidedamas. Skirtina laisvės atėmimo bausmė, bausmės vykdymas atidėtinas, nes yra pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo.

34Dėl civilinių ieškinių, dėl proceso išlaidų priteisimo

35L. S. prašo priteisti iš kaltinamosios I. B. 4500 Lt turtinei ir 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti, priteisti 200 Lt išlaidų advokato padėjėjo teisinei pagalbai byloje apmokėti ( b.l. 18-19). N. S. prašo priteisti iš kaltinamosios I. B. 200 Lt turtinei žalai atlyginti ( b.l. 25). Turtinė žala atsiranda netekus turto (CK 6.249 str.1d.), šiuo atveju nukentėjusieji neteko pinigų. Turtas užvaldytas tiesiogine tyčia, nukentėjusieji neteko turto dėl neteisėtų kaltinamosios veiksmų. Atlyginami tie nuostoliai, kurie susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu su nustatytais neteisėtais veiksmais ( CK 6. 247 str.). Neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais ( CK 6.250 str. 2d.). Šioje byloje nenustatyta, kad buvo padaryta neturtinė žala asmens gyvybei, sveikatai, patirtos moralinės kančios, sukrėtimai, emocinė depresija, pažeminimas, išgyvenimai, sužalojimai ir dėl jų atsirandantys nepatogumai, padaryta žala sukėlė sunkias pasekmes, kad padaryti asmens turėtų galimybių praradimai, sukelti fiziniai ir psichiniai pakenkimai. Nuo 2010 m. vasaros iki 2011 m. kovo mėn. nukentėjusieji tikėjo I. B. ir laukė jos atliekamų darbų rezultato, tačiau 2011 m. kovo mėn., sužinoję, kad jie apgauti, galėjo kreiptis į kitas įmones dėl kadastrinių matavimų atlikimo, ikiteisminio tyrimo pabaigos laukti nereikėjo, namų valdos techninės apskaitos byla J. S. jo prašymu galėjo būti grąžinta dėl būtinumo atlikti kadastrinius matavimus ir namų valdoje esančių statinių įteisinimą. L. S. teigia, kad dėl ilgai neatliktų darbų dėl infliacijos padidėjo medžiagų ir darbų kainos, tačiau turi įrodyti šią patirtą turtinę žalą. Atsitraukimas nuo tiesioginio darbo, važinėjimas į Kauną ieškant I. B., važinėjimas pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir su tuo susijęs degalų pirkimas taip pat turi būti įrodinėjamas kaip turtinė žala. Tačiau nukentėjusioji dėl neteisėtų kaltinamosios veiksmų patyrė turtinę žalą, dvasinį sukrėtimą, nepatogumus, todėl remiantis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgiant į padarytos turtinės žalos dydį, iš kaltinamosios I. B. nukentėjusiajai priteistina 500 Lt neturtinei žalai atlyginti. L. S. ieškinys tenkintinas iš dalies – iš kaltinamosios nukentėjusiajai priteistina 4500 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo. L. S. 200 Lt išlaidos advokato padėjėjo teisinei pagalbai byloje apmokėti pripažintinos proceso išlaidomis ir priteistinos iš kaltinamosios ( BPK 106 str. 2d.). N. S. civilinis ieškinys tenkintinas visiškai. Iš kaltinamosios I. B. nukentėjusiajam N. S. priteistina 200 Lt turtinei žalai atlyginti ( BPK 115 str.). Teismas apmokėjo liudytojoms I. K.-S, K. K. ( buvusi pavardė J), D. M. jų atvykimo į 2013-02-05 13 val. teisiamąjį posėdį išlaidas, o liudytojai I. K.-S – dar ir pinigus, skirtus atlyginti už jos atitraukimą nuo įprastinio darbo, taip pat teismas apmokėjo liudytojoms K. K. ir I. K.-S jų atvykimo į 2013-02-27 13 val. teisiamąjį posėdį išlaidas, o liudytojai I. K.-S – dar ir pinigus, skirtus atlyginti už jos atitraukimą nuo įprastinio darbo ( b.l. 187-189, 213-214). Šios 231,80 Lt išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis ir priteistinos valstybei iš kaltinamosios I. B. ( BPK 103str. , 105 str. 1,4d.).

36Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 str., 297-308 str., teismas

Nutarė

37I. B. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. ir nuteisti 5 ( penkių) mėnesių laisvės atėmimu.

38I. B. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. ir nuteisti 4 ( keturių) mėnesių laisvės atėmimu.

39Pagal BK 63 str. 5 d. 1p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę bausmę I. B. paskirti 5 ( penkis) mėnesius laisvės atėmimo.

40Pagal BK 75 str. ( Įst. Nr.X-1233 2007-06-28 red., nes nusikalstamos veikos padarytos 2010m.) bausmės vykdymą atidėti 1( vieneriems) metams įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms, per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti 4500 Lt turtinę žalą L. S. ir 200 Lt turtinę žalą N. S..

41Iki nuosprendžio įsiteisėjimo I. B. kardomosios priemonės rašytinio pasižadėjimo neišvykti nekeisti, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

42Iš I. B., a.k( - ) nukentėjusiajam N. S. priteisti 200 Lt ( du šimtus litų) turtinės žalos atlyginimo.

43Iš I. B., a.k( - ) nukentėjusiajai L. S. priteisti 4500 Lt ( keturis tūkstančius penkis šimtus litų) turtinės žalos atlyginimo, 500 Lt( penkis šimtus litų) neturtinei žalai atlyginti bei 200 Lt ( du šimtus litų) išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

44Iš I. B.,a.k( - ) valstybei priteisti 231,80 Lt ( du šimtus trisdešimt vieną litą 80 ct) proceso išlaidų (sumokant į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT247300010112394300 AB bankas Swedbankas, įmokos kodas 5660).

45Daiktinius įrodymus :

46J. S. namų valdos techninės apskaitos bylą grąžinti L. S. išnagrinėjus baudžiamąją bylą;

47pinigų priėmimo kvito Nr.3972353 originalą; neužpildytus pinigų priėmimo kvitą blankus Nr. 3972354 - Nr.3972400; posėdžio protokolo blanką su J. S. parašu; paraiškos projektavimo sąlygoms gauti blanką su J. S. parašu; paraiškos dėl planuojamos statybos projekto ir projektavimo sąlygų rengimo blanką su J. S. parašu, kompaktinę plokštelę su telefono abonento Nr.8-607-35472 įeinančių ir išeinančių skambučių išklotine saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

48Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant... 2. I. B. 2010 m. birželio mėnesį, tikslesnis laikas ikiteisminio tyrimo metu... 3. be to ji, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, veikdama vieninga tyčia,... 4. tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos mėnesį, tikslesnis laikas... 5. tęsdama nusikalstamą veiką, 2010 m. liepos 23 d. Jonavoje, Žeimių g. 13,... 6. Kaltinamoji teisiamajame posėdyje kalta prisipažino visiškai, parodė, kad... 7. Be kaltinamosios prisipažinimo, jos kaltė įrodyta teisiamojo posėdžio metu... 8. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė L. S. parodė, kad manydama, jog B dirba... 9. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka protokolu nustatyta, kad... 10. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas N. S. parodė, kad merginos pas kaimynus... 11. Nukentėjusioji G. S. parodė, kad 2010 m. vasarą pas jos sūnų J. S.,... 12. Liudytojo J. S. parodymais, kurie teisiamajame posėdyje perskaityti BPK 276... 13. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauka protokolu nustatyta, kad... 14. Liudytojos D. M. parodymais, kurie teisiamajame posėdyje perskaityti BPK 276... 15. Liudytoja I. K. S parodė, kad ji I. B. matė vieną kartą savo ofise, ji buvo... 16. Liudytoja R. Š. parodė, kad 2010 m. į UAB „NT gidas“ norėjo... 17. Liudytoja K. K. ( buvusi J) parodė, kad dirbo UAB „NT gidas“. Įmonė... 18. Liudytojo I. J. parodymais, kurie teisiamajame posėdyje perskaityti BPK 276... 19. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad 2011-03-09... 20. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad 2011-03-30 liudytoja D.... 21. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad 2011-08-22 liudytoja D.... 22. Apžiūros protokolu nustatyta, kad 2012- 11-16 buvo apžiūrėta pilkos... 23. - J. S. namų valdos techninės apskaitos byla 9 lapų,... 24. - švarūs pinigų priėmimo kvitai serija BUH nuo Nr. 3972354 iki 3972400,... 25. - per pusę sulenktas ranka mėlynu rašikliu užpildytas 2010-07-23 pinigų... 26. - švarus neužpildytas blankas „Paraiška projektavimo sąlygoms gauti“... 27. - neužpildytas Jonavos rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos... 28. - švarus neužpildytas paraiškos dėl planuojamos statybos projekto ir... 29. 2012-09-24 VĮ Registrų centras Kauno filialo raštu nustatyta, kad... 30. Ikiteisminio tyrimo metu I. B. veika pagal BK 182 str. 1d. ir 300 str. 1d. buvo... 31. Dėl I. B. asmenybės, bausmės skyrimo ... 32. Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į I. B. padarytų nusikalstamų veikų... 33. I. B. nedirba, neregistruota darbo biržoje, neteista, nebausta administracine... 34. Dėl civilinių ieškinių, dėl proceso išlaidų priteisimo ... 35. L. S. prašo priteisti iš kaltinamosios I. B. 4500 Lt turtinei ir 2000 Lt... 36. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 37. I. B. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 38. I. B. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 39. Pagal BK 63 str. 5 d. 1p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir... 40. Pagal BK 75 str. ( Įst. Nr.X-1233 2007-06-28 red., nes nusikalstamos veikos... 41. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo I. B. kardomosios priemonės rašytinio... 42. Iš I. B., a.k( - ) nukentėjusiajam N. S. priteisti 200 Lt ( du šimtus litų)... 43. Iš I. B., a.k( - ) nukentėjusiajai L. S. priteisti 4500 Lt ( keturis... 44. Iš I. B.,a.k( - ) valstybei priteisti 231,80 Lt ( du šimtus trisdešimt... 45. Daiktinius įrodymus :... 46. J. S. namų valdos techninės apskaitos bylą grąžinti L. S. išnagrinėjus... 47. pinigų priėmimo kvito Nr.3972353 originalą; neužpildytus pinigų priėmimo... 48. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti...