Byla 2-28351-375/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Sonata Vaicekauskienė, UAB „Elga“, RUAB „Vėtrūna“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Palemonas“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Sonata Vaicekauskienė, UAB „Elga“, RUAB „Vėtrūna“,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Palemonas“ ( toliau- pareiškėjas) skundu prašo panaikinti 2015-10-05 patvarkymą dėl piniginių lėšų, esančių įmonės kasoje, arešto.

3Skundas grindžiamas tuo, kad patvarkyme neteisingai nurodyta UAB „Elga“ naudai pagal 2014-04-16 Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą c.b.Nr.2-213-713/2014 mokėtina suma (23337,17 Eur) dėl ko patvarkyme buvo nurodyta ir nepagrįsta jų bendra skolos suma (35853,91 Eur) bei šiai sumai nepagrįstai taikytas įmonės kasos lėšų areštas. Nurodo, kad UABH „Elga“ naudai jie 2015-03-30 yra sumokėję 8000 Eur sumą ir apie tai informavę antstolė Sonatą Vaicekauskienę, tačiau patvarkyme jų skola nėra sumažinta šia suma. Nurodo, kad 8000 Eur sumą sumokėjo pagal 2014-04-16 teismo vykdomąjį raštą siekdami atsiskaitymo su UAB „Elga“ byloje, kurioje buvo keliamas klausimas dėl bankroto bylos jų įmonei iškėlimo. UAB „Elga“ sumokėtos sumos neatsisakė priimti ir negrąžino, o atsisakė nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo jų atžvilgiu ir tokiu būdu pripažino sumokėtą 8000 Eur sumą pagal minėtą teismo vykdomąjį raštą. Tokiu atveju po 8000 Eur sumos apmokėjimo turėjo likti neapmokėta dalis pagrindinės kolos 18458,03 Eur ir 9 proc. metinės palūkanos pagal 2014-04-16 teismo vykdomąjį raštą. Apie nurodytą įskaitymo tvarką jie informavo UAB „Elga“ bei prašė jei nesutinka su jų nurodytu įskaitymu grąžinti pinigus, tačiau UAB „Elga“ pinigų negrąžino ir tokiu būdu patvirtino jų įmokos įskaitymą pagal minėtą 2014-04-16 teismo vykdomąjį raštą.

4Skunde taip pat nurodoma, kad patvarkyme nėra nurodyta ir antstolė niekada neteikė įrodymų ir dokumentų, kurie patvirtintų 2725,61 Eur vykdymo išlaidų apskaičiavimą, neteikė šių išlaidų detalizacijos ir reikalavimo apmokėti nurodyto dydžio išlaidas, todėl lėšų vykdymo išlaidų sumai areštas nesant įrodymų apie minėtų vykdymo išlaidų patyrimą yra neteisėtas.

5Pareiškėjas nurodo, kad nebuvo sudarytas turto aprašas, todėl patvarkymu iš esmės nebuvo galimai areštuoti jokių piniginių lėšų.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Elga“ pateiktu atsiliepimu nurodo, jog su skundu nesutinka.

7Nesutikimas grindžiamas tuo, kad UAB „Palemonas“ nemokėjo skolos kreditoriui UAB Elga“ nuo 2012 m. pabaigos, todėl 2013 m. UAB „Elga“ kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Kauno apylinkės teismas 2014-03-10 sprendimu c.b. NR.2-213-713/2014 UAB „Elga“ ieškinį tenkino visiškai, sprendimas įsiteisėjo, tačiau UAB „Palemonas“ neatsiskaitė. Bylą nagrinėjant teisme Palemonas teikė priešieškinį, tačiau teismas atsisakė jį priimti. Vėliau Palemonas su tapačiu priešieškiniui ieškiniu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl sutarties su UAB „Elga“ nutraukimo ir nuostolių priteisimo. Šiaulių apygardos teismo 2014-11-04 sprendimu minėtas ieškinys buvo atmestas bei iš UAB „Palemonas“ priteistos bylinėjimosi išlaidos UAB „Elga“ naudai. Abi bylos neatsiejamai susijusios ir UAB „Elga“ patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti abejose bylose pripažintinos kreditoriaus UAB „Elga“ išlaidomis, susijusiomis su reikalavimo skolininkui UAB „Palemonas“ įvykdyto prievolę pareiškimu. Skolininkui nevykdant įsiteisėjusių teismo sprendimų, UAB „Elga“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Palemonas“ . Nagrinėjant bankroto bylą skolininkas UAB „Palemonas“ rado UAB „Elga“ reikalavimo pirkėją Constructus Sp.z.o.o., su kuriuo 2015-03-30 buvo sudaryta preliminari sutartis dėl įsipareigojimo nupirkti reikalavimo teisę, duotas 8000 Eur avansas. Kai pasibaigė minėtos preliminarios sutarties terminas sumokėti reikalavimo pirkėjui visą reikalavimo kainą, UAB „Palemonas“ 2015-07-16 pareiškė prašymą dėl pinigų grąžinimo, kuriuo prašė arba grąžinti pinigus arba užskaityti kaip UAB „Palemonas“ skolos dengimą UAB „Elga„ naudai. Minėta 8000 Eur suma buvo paskirstytas pagal CK 6.54 str., apie tai skolininkas UAB „Palemonas“ informuotas el.paštu išsiuntus skolų suderinimo aktą ir detalų paaiškinimą, kad pirmiausia užskaitytos bylinėjimosi išlaidos pagal Šiaulių apygardos teismo 2014-11-04 sprendimą ir Kauno apylinkės teismo 2014-03-10 sprendimą, antrąja eile užskaitytos 9 procentų metinės palūkanos pagal Kauno apylinkės teismo sprendimą, trečiąja eile- dalies priteistų delspinigių dengimui pagal Kauno apylinkės teismo sprendimą. Kitoms UAB „Palemonas“ skolos sumoms dengti 8000 Eur įmokos neužteko. Po 8000 Eur įmokos paskirstymo skola UAB „Elga“ tapo 23576,40 Eur. Iš jos atskaičius 239,23 Eur antstolio atlyginimo dydį gaunasi 23337,17 Eur suma, su kuria UAB „Palemonas“ nesutinka. Pažymi, kad 9 procentų palūkanos mokamos antrąja eile, todėl UAB „Elga“ teisėtai ir pagrįstai vadovavosi CK 6.54 str. nuostatomis paskirstydamas gautą 8000 Eur sumą. Apie sumažėjusią UAB „Palemonas“ skolą kreditorius informavo antstolį, kuris ir sumažino ieškotiną sumą iki 23337,17 Eur neįskaičius vykdymo išlaidų ir procesinių palūkanų.

8Skundas atmestinas.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą. Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnis), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 straipsnis). Tai yra viena iš teismo funkcijų, susijusi su suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsauga.

10Vykdymo procese antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 straipsnio 2 d., Antstolių įstatymo 3 str.). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

11Iš vykdomosios bylos Nr.0114/14/00638 medžiagos matyti, kad antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoroje vykdomas Kauno apylinkės teismo 2014-04-16 išduotas vykdomasis dokumentas Nr.2-213-713/2014 dėl 23337,17 Eur skolos, ir palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Palemonas“, išieškotojo UAB „Elga“ naudai. 2015-10-05 antstolė priėmė patikslintą patvarkymą dėl piniginių lėšų esančių įmonės kasoje arešto, kurį pareiškėjas ir skundžia. 2015-11-09 patvarkymu antstolė pareiškėjo UAB „Palemonas“ skundo netenkino ir perdavė teismui, prašydama jį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

12Skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad skundžiamame patvarkyme neteisingai nurodyta UAB „Elga“ naudai pagal 2014-04-16 Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr.2-213-713/2014 mokėtina suma- 23337,17 Eur, dėl ko patvarkyme nurodyta nepagrįsta bendra jų skolos suma 35853,91 Eur. Pareiškėjas nurodo, kad jis išieškotojui sumokėjo 8000 Eur, siekdamas dengti skolą pagal Kauno apylinkės teismo 2014-04-16 vykdomąjį raštą, paskirstant sumas pradedant vykdymo išlaidomis, toliau bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai, skola ir tik pabaigoje palūkanos, kadangi jos skaičiuojamos iki teismo sprendimo galutinio įvykdymo dienos.

13Kaip matyti iš skundžiamo 2015-10-05 patvarkymo , antstolė areštavo skolininko UAB „Palemonas“ pinigines lėšas sumoje 35853,91 Eur esančias įmonės kasoje. Nurodytame patvarkyme antstolė areštuojamą 35853,91 Eur sumą detalizavo sekančiai: 33128,30 Eur skola su palūkanomis iki 2015-09-10, 2725,61 Eur vykdymo išlaidos. Skundžiamame patvarkyme aiškiai nurodyta, kad antstolės kontoroje vykdomi du teismo vykdomieji dokumentai : Kauno apylinkės teismo 2014-04-16 Nr.2-213-713/2014 dėl 23337,17 Eur skolos ir 944 Eur palūkanų 2015-09-10 dienai, bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-08-19 Nr.2-2701-294/2014 dėl 7594,13 Eur skolos ir 593 Eur palūkanų 2015-09-10 dienai.

14Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių duomenų, pareiškėjas UAB „Palemonas“ 8000 Eur sumą išieškotojui UAB „Elga“ sumokėjo tiesiogiai. Byloje duomenų, kad šalys sutarė dėl tarpusavio skolų suderinimo, pasirašė tarpusavio skolų suderinimo aktą nėra. Kaip matyti iš civilinės bylos duomenų, UAB „Elga“ ir UAB „Palemonas“ nesutarė dėl skolininko sumokėtos 8000 Eur sumos paskirstymo vykdomojoje byloje. 2015-03-30 tarp UAB „Elga“ ir Constructus Sp.z.o.o. buvo sudaryta preliminari sutartis dėl įsipareigojimo nupirkti UAB „Elga“ reikalavimo teisę į UAB „Palemonas“, duotas 8000 Eur avansas (b.l. 98-101). UAB „Palemonas“ 2015-07-16 pateikė UAB „Elga“ prašymą dėl pinigų grąžinimo, kuriuo prašė arba grąžinti pinigus arba užskaityti kaip UAB „Palemonas“ skolos dengimą UAB „Elga naudai (b.l. 102). Skolininkas UAB „Palemonas“ informuotas el.paštu išsiuntus skolų suderinimo aktą ir detalų paaiškinimą, kad pirmiausia užskaitytos bylinėjimosi išlaidos pagal Šiaulių apygardos teismo 2014-11-04 sprendimą ir Kauno apylinkės teismo 2014-03-10 sprendimą, antrąja eile užskaitytos 9 procentų metinės palūkanos pagal Kauno apylinkės teismo sprendimą, trečiąja eile- dalies priteistų delspinigių dengimui pagal Kauno apylinkės teismo sprendimą (b.l. 103- 106). Apie sumažėjusią UAB „Palemonas“ skolą kreditorius informavo antstolį 2015-07-30 prašymu dėl išieškomos sumos sumažinimo vykdomojoje byloje Nr.0114/13/01263 ir paprašė išieškomas sumas sumažinti iki nurodytų sumų: 21895,35 Eur skolos, 1441,82 Eur delspinigių, (viso skola 23337,17 Eur), 9 procentus metinių palūkanų nuo 23337,17 Eur sumos nuo 2015-03-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (vykd.b.l. 121). Kaip matyti iš patikslinto skundžiamo antstolės patvarkymo sumos buvo paskirstytos sekančiai: Kauno apylinkės teismo 2014-04-16 Nr.2-213-713/2014 vykdomojo rašto pagrindu 23337,17 Eur skola ir 944 Eur palūkanų 2015-09-10 dienai, bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-08-19 Nr.2-2701-294/2014 vykdomojo rašto pagrindu 7594,13 Eur skola ir 593 Eur palūkanų 2015-09-10 dienai (b.l. 7). Iš šio patvarkymo matyti, kad antstolė areštavo skolininko UAB „Palemonas“ pinigines lėšas atsižvelgdama į išieškotojo pateiktą 2015-07-30 prašymą dėl išieškomos sumos sumažinimo ir sumažino skolininko areštuotų lėšų mastą.

15Dėl 8000 Eur įmokos paskirstymo sutiktina su išieškotojo atsiliepime pateikta pozicija, kad 9 procentų palūkanos mokamos antrąja eile, todėl UAB „Elga“ teisėtai ir pagrįstai vadovavosi CK 6.54 str. nuostatomis paskirstydamas gautą 8000 Eur sumą, pradėdamas nuo išlaidų, susijusių su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile įmoką skirdamas mokėti palūkanoms, trečiąja – netesyboms ir tik ketvirtąja eile pagrindinei prievolei įvykdyti.

16Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų teisiškai reikšmingų aplinkybių visetą, darytina išvada, kad antstolės priimtas patikslintas patvarkymas atitiko teisės normų reikalavimus, todėl pagal vykdomojoje byloje esančius duomenis nėra pagrindo jo naikinti (CPK 178 str.).

17Atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, kad antstolė niekada neteikė įrodymų ir dokumentų, kurie patvirtintų 2725,61 Eur vykdymo išlaidų apskaičiavimą, neteikė šių išlaidų detalizacijos ir reikalavimo apmokėti nurodyto dydžio išlaidas. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, skolininkui UAB „Palemonas“ buvo siunčiami patvarkymai dėl vykdymo išlaidų išieškojimo su konkrečiais vykdymo išlaidų apskaičiavimais (vykd. b.l. 17-26, 28). Be to, pažymėtina, kad įstatymas aiškiai reglamentuoja ne tik antstolio veiklą, tačiau ir vykdymo šalių konkrečias teises ir pareigas. CPK 642 str., 643 str. 644 str. numatytos skolininko teisės ir pareigos vykdymo procese. Vadovaujantis minėtomis proceso teisės normomis, skolininkas turi teisę dalyvauti atliekant vykdymo veiksmus, tačiau tuo pačiu privalo ir netrukdyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Skolininkas turi teisę susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, tačiau tuo pačiu įstatymas jam nustato ir pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga, todėl skolininkas UAB „Palemonas“, būdamas tinkamai informuotas apie vykdymo procesą, apie pradėtus vykdymo veiksmus, turėjo pakankamai laiko tinkamai ir savalaikiai pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, tame tarpe ir susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, teikti prašymus šiuo atveju dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo.

18Pareiškėjas skunde taip pat nurodo, kad nebuvo sudarytas turto aprašas, todėl patvarkymu iš esmės nebuvo galimai areštuoti jokių piniginių lėšų. CPK 675 str. 3 d. numato, kad turto aprašas sudaromas kai antstolis vykdo teismo nutartį areštuoti turtą. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju, antstolis areštavo skolininko turtą (pinigines lėšas esančias kasoje) ne vykdydamas teismo nutartį, o savo iniciatyva priimtu patvarkymu areštuodamas minėtą skolininko turtą (CPK 675 str. 2 d.).

19Teismas, atlikęs vykdomosios bylos Nr.0114/14/00638 esančių įrodymų vertinimą, nenustatė, kad antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, būtų pažeidęs vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas. Pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 510 straipsnio 1 dalis, 513 straipsnis).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291–291 straipsniais, 442 straipsnio 6 punktas, 443 straipsnis, 513 straipsniu,

Nutarė

21atmesti pareiškėjo UAB „Palemonas“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Sonata Vaicekauskienė, UAB „Elga“, RUAB „Vėtrūna“.

22Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėjas UAB „Palemonas“ ( toliau- pareiškėjas) skundu prašo... 3. Skundas grindžiamas tuo, kad patvarkyme neteisingai nurodyta UAB „Elga“... 4. Skunde taip pat nurodoma, kad patvarkyme nėra nurodyta ir antstolė niekada... 5. Pareiškėjas nurodo, kad nebuvo sudarytas turto aprašas, todėl patvarkymu... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Elga“ pateiktu atsiliepimu nurodo, jog su skundu... 7. Nesutikimas grindžiamas tuo, kad UAB „Palemonas“ nemokėjo skolos... 8. Skundas atmestinas.... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo... 10. Vykdymo procese antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio... 11. Iš vykdomosios bylos Nr.0114/14/00638 medžiagos matyti, kad antstolės... 12. Skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad skundžiamame patvarkyme neteisingai... 13. Kaip matyti iš skundžiamo 2015-10-05 patvarkymo , antstolė areštavo... 14. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių duomenų, pareiškėjas UAB... 15. Dėl 8000 Eur įmokos paskirstymo sutiktina su išieškotojo atsiliepime... 16. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų teisiškai reikšmingų aplinkybių... 17. Atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, kad antstolė niekada neteikė... 18. Pareiškėjas skunde taip pat nurodo, kad nebuvo sudarytas turto aprašas,... 19. Teismas, atlikęs vykdomosios bylos Nr.0114/14/00638 esančių įrodymų... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291–291... 21. atmesti pareiškėjo UAB „Palemonas“ skundą dėl antstolio veiksmų,... 22. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...