Byla AS-525-466-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Monrema“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims individualiai įmonei „Meteorit turas“, uždarajai akcinei bendrovei „Transteleservis“ dėl akto dalies panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Monrema“ skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007-05-02 įsakymo Nr. 16-350 „Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) dalį, kuria žemės sklype nustatyti kelio servitutai S1, S2.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu skundą patenkino ir panaikino Įsakymo dalį, kuria žemės sklype Nr. 0005/52-2 nustatyti servitutai S1 ir S2.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartimi trečiųjų suinteresuotų asmenų IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“ apeliacinį skundą atmetė, o Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Pareiškėjas Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą, kurį patikslino, prašydamas atnaujinti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų pateikti ir priimti nutartį, priteisiant pareiškėjui bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

10Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi priteisė UAB „Monrema“ iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2 560 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

11Teismas, įvertinęs ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 6 dalių, 45 straipsnio nuostatas, pažymėjo, jog Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimas įsiteisėjo 2011 m. kovo 3 d., o prašymas atlyginti teismo išlaidas paduotas, praleidus 14 dienų terminą. Nurodė, jog ABTĮ 45 straipsnis nenumato termino atnaujinimo tokiam prašymui pateikti. Tačiau, remdamasis ABTĮ nuostata, kad tuo atveju, kai nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, vertino, jog šiuo atveju taikytinas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78 straipsnis, įvirtinantis galimybę atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą procesinį terminą. Pažymėjo, jog pareiškėjo atstovas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, vykusiame 2011 m. vasario 22 d., nedalyvavo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuria Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimas paliktas nepakeistas, pareiškėjui buvo išsiųsta tik 2010 m. kovo 18 d., t. y. pareiškėjas duomenis apie sprendimo įsiteisėjimą gavo jau praėjus nustatytam 14 dienų terminui prašymui paduoti, todėl pripažino, jog terminas prašymui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių ir atnaujintinas. Taip pat teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, jog pareiškėjui iš atsakovo priteistina 2 560 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

12III.

13Atsakovas Tarnyba pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjui iš Tarnybos priteista 2 560 Lt bylinėjimosi išlaidų, pakeisti, sumažinant priteistiną bylinėjimosi išlaidų dydį.

14Atsakovas pateikia argumentus, susijusius su bylos sudėtingumo vertinimu, faktine šioje byloje kilusia situacija, teigdamas, jog pirmosios instancijos teismo nutartimi priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas turėtų būti sumažintas.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18ABTĮ 136 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Pagal ABTĮ 148 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis.

19Todėl nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismo kolegija nagrinės ir pasisakys dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties visa apimtimi, neapsiribodama atsakovo atskirajame skunde pateiktais argumentais dėl pareiškėjui priteisto bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydžio.

20ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis įtvirtina taisyklę, jog prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Kitaip tariant, įtvirtinamas konkretus prašymų dėl teismo išlaidų padavimo teismui terminas, kurio eigos pradžia siejama su teismo sprendimo įsiteisėjimu (jeigu prašymas dėl išlaidų atlyginimo teismui nebuvo paduotas anksčiau). ABTĮ, kaip pagrįstai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, nenumato galimybės atnaujinti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo padavimo teismui terminą.

21Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimas įsiteisėjo 2011 m. kovo 3 d., Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paskelbus nutartį, kuria netenkintas apeliacinis skundas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismui turėjo būti pateiktas iki 2011 m. kovo 17 d. Nagrinėjamu atveju pirminis UAB „Monrema“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pirmosios instancijos teismui išsiųstas 2011 m. kovo 22 d., t. y. praleidus ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašymui paduoti. Pareiškėjas šios aplinkybės neginčijo, atitinkamai pateikdamas prašymą pirmosios instancijos teismui tokį terminą atnaujinti.

22ABTĮ 13 straipsnio 1 dalis nustato, jog vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų terminų prigimtį, ne kartą nurodė (pavyzdžiui, byla Nr. AS442-226/2010), jog minėtame straipsnyje numatytas prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo padavimo terminas nėra atnaujinamasis terminas. Šio termino atnaujinimo įstatymas nenumato, todėl jis yra naikinamasis. ABTĮ 34 straipsnio nuostatos yra taikomos sprendžiant ABTĮ 2 straipsnio 20 dalyje apibrėžto skundo (prašymo), pateikto administraciniam teismui šio įstatymo 5, 15, 22, 23 straipsniuose nustatyta tvarka, priėmimo klausimą ir jos nėra susijusios su ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatytu terminu.

23Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, pažeisdamas teisės normas, tenkino pareiškėjo prašymą ir atnaujino terminą prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismui paduoti. Pareiškėjo prašymas negalėjo būti tenkinamas, nes jis paduotas praleidus ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą naikinamąjį terminą prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismui paduoti.

24Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės aktus, neatsižvelgė į aktualią administracinių teismų praktiką, todėl nepagrįstai atnaujino prašymo padavimo teismui terminą. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo prašymai dėl termino atnaujinimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo, atmestini. Teisėjų kolegija, padariusi tokias išvadas, papildomai dėl prašyme suformuluotų reikalavimų tenkinimo ir prašomo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydžio nepasisakys.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

27Panaikinti Panavėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Monrema“ prašymus dėl termino atnaujinimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo atmesti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Monrema“ skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartimi... 8. II.... 9. Pareiškėjas Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė... 10. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 13 d.... 11. Teismas, įvertinęs ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 6 dalių, 45 straipsnio... 12. III.... 13. Atsakovas Tarnyba pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Panevėžio... 14. Atsakovas pateikia argumentus, susijusius su bylos sudėtingumo vertinimu,... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. ABTĮ 136 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas, apeliacine tvarka... 19. Todėl nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismo kolegija nagrinės... 20. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis įtvirtina taisyklę, jog prašymai dėl išlaidų... 21. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimas... 22. ABTĮ 13 straipsnio 1 dalis nustato, jog vienodą administracinių teismų... 23. Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, pažeisdamas... 24. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 26. atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 27. Panaikinti Panavėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 13... 28. Nutartis neskundžiama....