Byla 2-2505/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „JVNS“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-3070-605/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MBS Baltic“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „JVNS“, tretiesiems asmenims H. V. , Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos dėl rangos sutarties nutraukimo, rangos darbų trūkumų ištaisymo ir kitų reikalavimų.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „MBS Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „JVNS“, tretiesiems asmenims H. V. , Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, prašydamas pripažinti 2008 m. vasario 26 d. rangos sutartį Nr. 52, sudarytą tarp ieškovo UAB „MBS Baltic“ ir atsakovo UAB „JVNS“, nutraukta vienašaliu UAB „MBS Baltic“ pareiškimu dėl UAB „JVNS“ kaltės nuo 2011 m. liepos 24 d.; priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio, t. y. 131 974,76 Lt, baudą nuo 2008 m. vasario 26 d. rangos sutarties Nr. 52 kainos, kuri yra 2 639 495,39 Lt; priteisti iš atsakovo 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų kainos, kurie yra 14 435,41 Lt, už kiekvieną pavėluotą dieną iki 2008 m. vasario 26 d. rangos sutarties Nr. 52 nutraukimo dienos, t.y. iki 2011 m. liepos 24 d.; priteisti iš atsakovo 16 620,56 Lt permoką už neatliktus darbus; priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojamas nuo teismo priteistų sumų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui priklausančio 163 030,73 Lt vertės turto areštą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „MBS Baltic“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovo UAB „JVNS“ nekilnojamąjį turtą ir kilnojamuosius daiktus 163 030,73 Lt sumai, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ir turtines teises tai pačiai sumai, turto saugotoju paskiriant atsakovą ir uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti; areštavus pinigines lėšas, leisti atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu.

7Teismas nurodė, kad pareikštas ieškinys yra turtinio pobūdžio, todėl ieškovas turi pagrindo prašyti areštuoti atsakovo turtą, kadangi nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, atsakovas turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos nepranešus atsakovui, kadangi yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo prašyme nenurodyti išsamūs turto duomenys, teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, todėl surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama antstoliui, pasiūlant ieškovui kreiptis į jo pasirinktą antstolį.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „JVNS“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės prašymo nemotyvavo ir nepagrindė, nepateikė įrodymų, leidžiančių įtarti atsakovą nesąžiningumu, nepateikė įrodymų dėl atsakovo įmonės finansinės situacijos, neįrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galėtų kilti sunkumų sprendimo vykdymui.
  2. Teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstai grindė vien tik didele ginčo suma, kadangi vien ieškinio sumos dydis, atsižvelgiant į teismų praktiką, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  3. Teismo taikytas atsakovo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių areštas neproporcingai suvaržo atsakovo įmonės veiklą, gali sukelti didelių nuostolių.
  4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas yra sėkmingai veikianti įmonė ir nėra pagrindo manyti, jog būtų grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymui.
  5. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „MBS Baltic“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Ieškovas nurodo, kad nesutinka su atskirojo skundo argumentais. Ieškovo teigimu, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jis nurodė argumentus ir pateikė pakankamus įrodymus, patvirtinančius jo interesams kylančią grėsmę, dėl kurios būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nurodo, kad ieškinio reikalavimai užtikrinti tik ieškinio dydžio ribose, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra minimalios ir proporcingos, nevaržo atsakovo teisių daugiau nei yra būtina tikslui pasiekti. Ieškovas pažymi, kad atsakovo nurodomos faktinės aplinkybės yra įrodinėjimo dalykas, o jų realumas ir pagrįstumas bus tiriami nagrinėjant bylą iš esmės.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartis pakeistina.

13Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

14Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškiniu reikalaujama priteisti iš atsakovo UAB „JVNS“ 163 030,73 Lt sumą. Tokia reikalavimo suma pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę paprastai laikytina didele ir ši aplinkybė sudaro pagrindą preziumuoti, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo savaime taikyti laikinąsias apsaugos priemones – kiekvieną kartą turi būti atsižvelgiama į tai, ar reikalavimo suma yra didelė konkrečiam asmeniui, t.y. ar atsakovo turtinė padėtis yra tokia gera, kad net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Pagal teismui pateiktą atsakovo UAB „JVNS“ balansą atsakovas turi 2 339 170 Lt turto, iš kurio ilgalaikis materialusis turtas – 592 450 Lt vertės, trumpalaikį turtą didžiąja dalimi, t.y. 1 385 439 Lt sudaro pirkėjų įsiskolinimas, atsakovo per vienerius metus mokėtinus sumos ir įsipareigojimai – 1 226 356 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į šiuos duomenis, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovo UAB „JVNS“ turtinė padėtis yra tokia gera, kad net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys neįmanomas.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad Turto arešto aktų registro duomenimis, vykdant Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartį buvo areštuoti konkretūs atsakovo UAB „JVNS“ kilnojamieji daiktai – gaisriniai vandens hidrantai, PVC vamzdžiai ir transporto priemonė. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į konkretų areštuotą atsakovo turtą, nėra pagrindo pripažinti, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neproporcingai suvaržo atsakovo įmonės veiklą. Nežiūrint to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad jeigu būtų pakeistas konkretus areštuotas turtas kitu turtu ir be konkretaus turto būtų areštuotos ir atsakovo lėšos, yra tikslinga leisti iš areštuotų lėšų ne tik atsiskaityti su ieškovu, tačiau taip pat leisti atsakovui UAB „JVNS“ iš areštuotų lėšų atsiskaityti su darbuotojais bei mokėti privalomuosius mokėjimus valstybės ir savivaldybės biudžetams.

16Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą. Minėto klausimo nagrinėjimo pirmosios instancijos teismo metu galiojusi CPK 148 straipsnio pirmoji dalis numatė, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui, tačiau įstatymas taip pat numatė išimtį – kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos atsakovui nepranešus. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą manyti, kad pranešimas atsakovui UAB „JVNS“ apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą apsunkins jų taikymą arba padarys jį nebeįmanomą, ir išspręsti šį klausimą nepranešęs atsakovui, kadangi ieškinio suma, kaip minėta, yra didelė, o atsakovas UAB „JVNS“ turėtų galimybę perleisti jam priklausantį turtą tretiesiems asmenims.

17Dėl apelianto argumento, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti didelių nuostolių teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas UAB „JVNS“ turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartis pakeistina, leidžiant atsakovui UAB „JVNS“ iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu UAB „MBS Baltic“, darbuotojais bei mokėti privalomuosius mokėjimus valstybės ir savivaldybės biudžetams.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartį pakeisti, leidžiant atsakovui UAB „JVNS“ (įmonės kodas 300672271, buveinės adresas A. Fromo-Gužučio g. 24A, Kaunas) iš areštuotų lėšų atsiskaityti ieškovu UAB „MBS Baltic“, su darbuotojais bei mokėti privalomuosius mokėjimus valstybės ir savivaldybės biudžetams.

21Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „MBS Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi nutarė ieškovo... 7. Teismas nurodė, kad pareikštas ieškinys yra turtinio pobūdžio, todėl... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „JVNS“ prašo apeliacinės instancijos... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „MBS Baltic“ prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2011 m.... 13. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 14. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju nėra... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad Turto arešto aktų registro duomenimis,... 16. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad... 17. Dėl apelianto argumento, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartį pakeisti, leidžiant... 21. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui....