Byla e2-19-188/2017
Dėl atlyginimo už atliktus darbus priteisimo ir atsakovo UAB ,,Vikstata“ priešieškinį ieškovui UAB ,,Orestinos montažas“ dėl sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir netesybų (baudų) priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė, sekretoriaujant Gintarei Adomaitienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Orestinos montažas“ atstovams advokatui Vadimui Makušinui, direktoriui K. M., atsakovo UAB ,,Vikstata“ atstovui advokato padėjėjui Laurynui Samoškai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ,,Orestinos montažas“ ieškinį atsakovui UAB ,,Vikstata“ dėl atlyginimo už atliktus darbus priteisimo ir atsakovo UAB ,,Vikstata“ priešieškinį ieškovui UAB ,,Orestinos montažas“ dėl sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir netesybų (baudų) priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti 8419,81 Eur (be PVM) atlyginimą už atliktus darbus, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje ir jo atstovai teismo posėdyje nurodė, kad šalys 2013-10-28 sudarė statybos subrangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais atlikti šildymo, vėdinimo, lauko ir vidaus vandentiekio bei nuotekų darbus Akademijos gimnazijos priestato, adresu Jaunimo g. 2, Akademijos mstl., Kėdainių r. sav., o atsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai ir laiku atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Šalys susitarė, kad ieškovas (subrangovas) darbus vykdys pagal patvirtintą ir suderintą užsakovo ar rangovo patvirtintą darbų atlikimo grafiką. Nei sutarties sudarymo metu, nei jos vykdymo eigoje toks grafikas ieškovui pateiktas nebuvo, todėl ieškovas konkrečius darbus vykdė pagal statybos dalyvių susirinkimuose priimtus sprendimus. 2016 m. balandžio mėnesį ieškovas (subrangovas) atliko darbus „Vidaus vandentiekis, nuotekynė“ už 8682,46 Eur (be PVM). 2016-04-28 šalys pasirašė atliktų darbų aktą ir kitus dokumentus, kuriais atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus už 8682,46 Eur. Atsakovas už atliktus darbus ieškovui turėjo apmokėti pagal pateiktą 2016-04-28 sąskaitą-faktūrą OMT 3907 iki 2016-07-02, tačiau šios prievolės neįvykdė. 2016-07-04 atsakovas ieškovui pateikė PVM sąskaitą-faktūrą VIK 05336 už genrangos paslaugas 262,65 Eur sumai (2,5 proc. pagal sutarties 3.3. punktą). Šią sumą (mokestį) ieškovas įskaitė ir reiškia atsakovui reikalavimą dėl 8419,81 Eur (be PVM) sumos. Nuo 2016-05-04 iki 2016-06-29 tarp atsakovo ir ieškovo vyko susirašinėjimas dėl atsakovo įsipareigojimo atsiskaityti už atliktus darbus nevykdymo priežasčių. Šalių susirašinėjimas atskleidžia, jog atsakovas neginčija, kad darbus priėmė ir dėl jų kokybės jokių pretenzijų nereiškia. Ieškovas darbus atliko nepažeisdamas sutarties dokumentų, neatsisakė pateikti darbo projekto, tik jo negalėjo pateikti dėl objektyvių priežasčių – iš atsakovo negavo reikalingų brėžinių DWG ar kitokiame formate. Darbo projekto pateikimą sutartyje šalys nustatė kaip antraeilę pareigą, kurią pažeidus negalima vertinti, jog tai yra esminis sutarties sąlygų pažeidimas. Ieškovas niekada neatsisakė vykdyti įsipareigojimo dėl dalies draudimo įmokos sumokėjimo, tačiau atsakovas nepateikė informacijos apie įmokos dydį, įmokos adresatą, todėl ieškovas negalėjo žinoti, kokiomis sąlygomis įvykdyti šią prievolę. Atsakovo raštuose nurodytas priežastis dėl atsiskaitymo nevykdymo ieškovas laiko nesusijusiomis su pagrindiniu rangos sutarties prievolių vykdymu ir neesminėmis, priklausančiomis nuo paties atsakovo priešpriešinių pareigų vykdymo (bendradarbiavimo). Atsakovas, atsisakydamas sumokėti už atliktus darbus, pažeidė ieškovo teises į atlyginimą už atliktus darbus.

3Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo ieškovo įvykdytą vienašališką statybos subrangos sutarties Nr. 63 nutraukimą pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu, priteisti iš ieškovo UAB „Orestinos montažas“ iš viso 28765,95 Eur netesybų ir nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad ieškovas atsakovui 2016-07-21 atsiuntė raštą dėl skolos apmokėjimo ir statybos subrangos sutarties Nr. 63 vienašališko nutraukimo, kuriame sutarties vienašališką nutraukimą argumentavo tariamu UAB „Vikstata“ nebendradarbiavimu, o esminiu sutarties pažeidimu ieškovas nurodė atsakovo neatsiskaitymą už atliktus darbus - 8419,81 Eur nesumokėjimą. Nesumokėta ieškovui suma sudaro tik 3.1 proc. bendros sutarties kainos (268119,17 Eur), todėl ieškovo argumentai dėl nebendradarbiavimo ir neatsiskaitymo yra niekiniai ir atmestini. Sutartį ieškovas vienašališkai nutraukė neteisėtai, todėl atsakovas, vadovaudamasis sutarties 10.3. punktu, prašo priteisti iš ieškovo baudą – 13405,95 Eur (268119,17 Eur x 5 proc. dydžio nuo sutarties kainos). Ieškovas pats padarė esminius rangos sutarties pažeidimus, kurie sąlygojo atsakovo nuostolius. Dėl ieškovo sutarties įsipareigojimų nevykdymo atsakovas dėl darbo projekto parengimo privalėjo kreiptis į projektuotojus, kurių paruoštas darbo projektas atsakovui kainavo 8712,00 Eur. Be to, ieškovas neįvykdė sutarties 5.13. p. nustatytos pareigos per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti rangovui (atsakovui) banko draudimo ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimą – 5 proc. atitinkamų metų kiekviename papildomame susitarime nurodytos sumos (su PVM). Ieškovo argumentai, jog jis nežinojo apie įmokos dydį ir adresatą yra nepagrįsti ir atmestini, nes įmokos dydis nustatytas sutartyje, apie 2016 metų darbų apimtis, kiekius, kainas jis taip pat žinojo, nes vykdė darbus, juos aktuodavo. Apie darbų apimtis ieškovas žinojo ir iš lokalinės sąmatos. 2016 metais buvo parengtas ir perduotas ieškovui pasirašyti papildomas susitarimo prie sutarties dėl atliktinų darbų kiekių ir terminų projektas, kurio ieškovas negrąžino. Kadangi ieškovas nevykdė sutarties 5.13. p. nustatytos pareigos, todėl atsakovas reikalauja iš ieškovo sumokėti 6648,00 Eur baudą (153 dienos x 43,44 Eur). Nurodo, kad iš esmės ieškovas darbus vykdė be darbo projekto ir tuo pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 3 d. 2 p. ir 3 p. nuostatas, Statybos techninio reglamento 1.05.06.:2005 „Statinio projektavimas“ 6.10. p. 13.6 p., 14.2. p., 14.3. p. nuostatas ir rangos sutarties 1.1. ir 5.2. p. Ieškovui buvo pateiktas techninis darbo projektas, pagal kurį ieškovas turėjo galimybę paruošti darbo projektą. Ieškovas į projekto vadovą A. J. dėl darbo projekto parengimo nesikreipė ir nederino jokių projektinių pakeitimų. Ieškovo reikalavimas atsakovui pateikti brėžinius DWG formate nepagrįstas, nes tokia prievolė atsakovui nenustatyta nei rangos sutartimi, nei teisės aktais. Nesutinka su ieškovo teiginiais, kad darbo projekto parengimas sutartyje yra numatytas kaip antraeilė pareiga. Darbo projekto parengimas yra esminė rangos sutarties sąlyga, kurią įvykdžius galima atlikti ir priduoti darbus. Atsakovas susidurs su kolizija - be darbo projekto negalės priduoti darbų užsakovui Kėdainių rajono savivaldybei.

4Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas priešieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti, o ieškinį atmesti.

5Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimais nesutinka, prašo jų netenkinti. Nurodo, kad atsakovo teiginiai, jog pagal techninį projektą ieškovas turėjo galimybę parengti darbo projektą, o darbo projekto formato šalys sutartyje nebuvo nustačiusios, yra teisingi tik iš dalies. Sudarius 2013-10-28 statybos subrangos sutartį Nr. 63, atsakovas ieškovui perdavė ne techninį projektą, o techninį darbo projektą, kuriame buvo išspręsti ir techninio projekto ir darbo projekto sprendiniai. Vadovaudamasis iš atsakovo gautu techniniu darbo projektu paruoštas atskiras darbo projektas dubliuotų techninio darbo projekto dalį dėl darbo projekto sprendinių. Atsakovas savo iniciatyva pakeitė kai kuriuos techninio darbo projekto sprendinius, tačiau nepateikė ieškovui UAB „Orestinos montažas“ pakeitimų nei DWG, nei kokiame nors kitame formate, todėl ieškovas, negavęs iš atsakovo ar kitų statybos dalyvių pakeitimų ir nežinodamas, kokie sprendiniai kokiu būdu yra pakeisti, objektyviai negalėjo parengti darbo projekto ar atskirų jo dalių. Techninis darbo projektas turi žymą „Pritariu statyti“. Ieškovo atlikti darbai atitinka jam perduoto techninio darbo projekto sprendinius. Informacijos apie sprendinių pakeitimus nei atsakovas, nei kiti statybos dalyviai ieškovui nepateikė, jokių įrašų statybos darbų žurnale, nei kituose statybos dokumentuose nebuvo, todėl neturėdamas duomenų apie sprendinių pakeitimus ieškovas objektyviai negalėjo paruošti darbo projekto. Ieškovas prašė brėžinių DWG formate, siekdamas palengvinti darbo projekto rengimą, tačiau atsakovas jokių brėžinių nepateikė. Ieškovas neatsisakė pateikti darbo projektą, tik dėl nurodytų aplinkybių negalėjo jo parengti. Atsakovas nebendradarbiaudamas pats sukėlė tokią situaciją, todėl ieškovui neatsiranda pareiga kompensuoti atsakovo 8712,00 Eur išlaidų darbo projektui parengti. Atsakovas sutartimi įsipareigojo apmokėti už kokybiškai atliktus darbus per 65 kalendorines dienas nuo sąskaitos-faktūros pateikimo, tačiau už atliktus darbus nesumokėjo, reikalavo darbo projekto, bet neteikė reikalingų duomenų projektui parengti, 2013 metais suteikė atlikti darbų tik už 5361,41 Lt (be PVM), t.y. tik 3,5 proc. sutartos sumos, o 2014 ir 2015 metais darbų nesuteikė visiškai. Atsakovas nepateikė 2014, 2015 ir 2016 metais atliktinų darbų grafikų, nepateikė jokių papildomų susitarimų dėl atliktinų darbų kiekių ir terminų. Šių sutarties pažeidimų faktų pakako pasitvirtinti ieškovo abejonėms dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, sukūrė teisinį neapibrėžtumą dėl tolesnių sutartinių santykių ir teisėtų sutartinių lūkesčių, todėl mano, kad 2013-10-28 subrangos sutartį ieškovas nutraukė teisėtai. Prašė priešieškinį atmesti.

6Teismo posėdyje ieškovo atstovai prašė patenkinti ieškinį visiškai, priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą, rėmėsi ieškinyje ir atsiliepime į priešieškinį nurodytais motyvais ir pagrindais.

7Liudytojas T. G. parodė, kad jis nuo 2015 m. lapkričio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. dirbo UAB „Vikstata“ statybos direktoriumi statomame objekte - Akademijos gimnazijos priestatas, koordinavo statybų darbus, buvo atsakingas už darbų vykdymą objekte. Jam žinoma, kad papildomas susitarimas prie 2013 sutarties dėl 2016 metais atliktinų darbų Akademijos gimnazijos priestate buvo parengtas ir pateiktas ieškovui elektronine ir popierine forma. Atsimena, kad dėl papildomo susitarimo vyko pokalbiai ir derinimai, tačiau nei susitarimo turinio, nei susitarimo pasirašymo ir perdavimo UAB „Orestinos montažas“ aplinkybių jis neatsimena. Tuo metu, kai jis dirbo UAB „Vikstata“, projekto vadovu buvo paskirtas A. J.. Techninio projekto atlikimui sutartį su juo pasirašė savivaldybė, o UAB „Vikstata“ su A. J. pasirašė sutartį dėl darbo projekto parengimo. Ar sutartis su A. J. buvo pasirašyta tik dėl statinio konstruktyvinės dalies, ar dėl viso statinio, nežino. Patvirtino, kad perduotas UAB „Orestinos montažas“ techninio darbo projektas buvo pakankamai išsamus.

8Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

9Ieškovas reiškia ieškinį dėl neatsiskaitymo už atliktus darbus, teigia, kad atliko statybos subrangos sutartyje numatytus darbus „Vidaus vandentiekis, nuotekynė", atsakovas pretenzijų dėl darbų kokybės neturėjo, pastabų nereiškė, todėl reikalauja atlyginimo už juos, o atsakovas ginčija ieškovo vienašališką sutarties nutraukimą ir prašo priteisti netesybas.

10Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Vykdydamos rangos sutartį, šalys privalo laikytis jos nuostatų ir sutarčių vykdymo principų reikalavimų: sutartį vykdyti tinkamai, sąžiningai, bendradarbiaujant su kontrahentu. Šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, ir viena iš šalių, pati nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje E. V. IĮ „Egistena” v. AB „Hermis investicija”, bylos Nr. 3K-3-685/2004). Rangos sutarties dalyką sudaro tam tikro darbo rezultatas, kuris šios sutarties atveju atlieka svarbiausią vaidmenį. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp atsakovo UAB „Vikstata“ (rangovo) ir ieškovo UAB „Orestinos montažas“ (subrangovo) 2013-10-28 sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. 63 (toliau - sutartis), pagal kurią ieškovas sutartyje numatytomis sąlygomis įsipareigojo tinkamai ir laiku atlikti šildymo, vėdinimo, lauko ir vidaus vandentiekio bei nuotekų darbus Akademijos gimnazijos priestato, esančio Jaunimo g. 2, Akademijos mstl. Kėdainių r. sav., pagal suderintą lokalinę sąmatą ir projektinę medžiagą, taip pat įsipareigojo paruošti darbo projektą, suderinti su projektuotoju, užsakovu ir pateikti rangovui (1 t., b. l. 8-13, sutarties 1.1. p.). Sutarties 2.1 punkte šalių sutarta bendra sutarties objekto kaina yra 268119,17 Eur (925761,89 Lt) įskaitant PVM. Šalys susitarė, kad ieškovas darbus vykdo pagal patvirtintą ir suderintą užsakovo ar rangovo patvirtintą darbų atlikimo grafiką, bet ne vėliau kaip iki 2018-07-30 (sutarties 4 p.). Atsakovas UAB „Vikstata“ (rangovas) įsipareigojo priimti ir sumokėti už kokybiškai atliktus darbus pagal šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas-formas Nr. 3 ir sąskaitas faktūras per 65 kalendorines dienas nuo sąskaitos faktūros pateikimo rangovui dienos (sutarties 3.1. p.). Iš atliktų darbų akto Nr. S001-A001, pažymos Nr. 2, pasirašytų ieškovo ir atsakovo, ieškovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija OMT Nr. 3907 matyti, kad ieškovas 2016 m. balandžio mėnesį objekte atliko darbų už 8682,46 Eur be PVM arba 10505,78 Eur su PVM, už šiuos darbus atsakovas turėjo sumokėti iki 2016-07-02 (1 t., b. l. 14, 15 16). Vadovaudamasis sutarties 3.3. punktu 2016-07-04 atsakovas ieškovui pateikė PVM sąskaitą faktūrą (1 t., b. l. 28) 262,81 Eur sumai apmokėti už sutarties 3.3. p. nustatytas ir atsakovo suteiktas paslaugas (statybos aikštelės priežiūrą ir eksploataciją, teritorijos aptvėrimą ir kt.). Ieškovas, sutikdamas su šia suma, ieškiniu prašo priteisti 8419,81 Eur.

11Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas atsakovo atsakingo asmens, jame nėra pastabų, prierašų dėl atliktų darbų apimties, t.y. visi išvardinti akte ieškovo atlikti darbai buvo priimti atsakovo, atsakovas jokių pretenzijų dėl jų kokybės ar terminų ieškovui priėmimo metu nereiškė. Ginčo dėl atliktų darbų kainos byloje nėra. Rangos darbų perdavimo priėmimo aktu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas ieškovui už atliktus darbus. Vertinant byloje aukščiau išvardintus įrodymus, patvirtinančius prašomos priteisti sumos pagrįstumą, pažymėtina, jog atsakovas pripažino, kad ieškovas atliko darbus už 8682,46 Eur be PVM, jis juos priėmė, tačiau neatsiskaitė būtent dėl to, kad laikė ieškovą pažeidusiu sutartines prievoles. Atsakovas neatsiskaitymą su ieškovu argumentuoja tuo, kad nors darbai atlikti, atsakovas sulaikė mokėjimus, siekdamas įpareigoti ieškovą vykdyti sutartinius įsipareigojimus parengti darbo projektą, pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (garantą). Nesant parengto darbo projekto atsakovas neva negali šių darbų priduoti objekto statytojui. Nors atsakovas dėl atliktų darbų pretenzijų neturi ir neginčija faktų, kad priėmė ieškovo atliktus darbus už 8682,46 Eur sumą ir kad už juos nesumokėjo, tačiau nurodė, jog šią sumą įskaitys mažindamas priešieškinio reikalavimus.

12Pagal CK 6.681 str. 1 d. pateiktą statybos rangos sutarties sampratą, rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku. Kitos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos detalizuoja sutarties šalių pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą, tačiau jos nepaneigia esminės užsakovo pareigos – sumokėti rangovui už tinkamai atliktą darbą. Pagrindinės sutartinės rangovo prievolės įvykdymas – sutarto darbo tinkamas atlikimas, taip pat perdavimas užsakovui yra pagrindas rangovui reikalauti, kad užsakovas vykdytų jo priešpriešinę prievolę – sumokėti už darbus. Atsakovo išdėstyti argumentai dėl mokėjimo už atliktus darbus sulaikymo nepagrįsti ir nesuteikia teisės sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, todėl ieškovo reikalavimas dėl 8419,81 Eur įsiskolinimo už atliktus darbus yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.687 str.).

13Kaip minėta, atsakovas sulaikė mokėjimus už atliktus darbus, siekdamas įpareigoti ieškovą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus – parengti ir pateikti darbo projektą, įvykdyti sutarties 5.13 p. nustatytą prievolę - pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (garantą). Šalių atstovai neginčijo aplinkybės, kad ieškovui buvo perduotas techninis darbo projektas, kuris turėjo žymą „Pritariu statyti“ ir kuriame buvo išspręsti ir techninio projekto, ir darbo projekto sprendiniai (2 t., b. l. 19). Liudytojo T. G. paliudijimas patvirtina ieškovo nurodytą aplinkybę, kad techninis darbo projektas buvo detalus ir pakankamai išsamus. Ieškovas darbus objekte 2016 metais balandžio mėnesį atliko vadovaujantis techninio darbo projektu su techninės priežiūros vadovo pritarimu statyti. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad tik pagal pakeistus kai kuriuos projekto įgyvendinimo sumanymus reikėtų parengti darbo projektą pagal naujus pakeitimus, o darbo projektas parengtas vadovaujantis atsakovo perduotu techniniu darbo projektu tik dubliuotų jo dalį dėl darbo projekto sprendinių. Iš ieškovo ir atsakovo susirašinėjimo raštais, elektroniniais laiškais (1 t., b. l. 21-23, 24,25, 26, 27, 57-67), šalių paaiškinimų, nustatyta, kad atsakovo iniciatyva atsirado neesminių pakeitimų (nuotekų stovo perstūmimas į kitą vietą, atsižvelgiant į betonuojamų grindų aukštį ir vamzdžių nuolydžius), kuriuos buvo būtina suforminti, t.y. pagal parengtą darbo projektą atitinkamai pakoreguoti pirminį techninį darbo projektą. Tačiau užduoties (duomenų), pagal kurią ieškovas turėjo pakoreguoti savo darbo projekto dalį, atsakovas ir kiti statybos dalyviai ieškovui nepateikė. Projekto vykdymo priežiūros vadovas A. J. elektroniniu laišku tik informavo ieškovą, kad yra projekto sprendinių pakeitimų ir kad būtina parengti darbo projektą, tačiau nepateikė jokių duomenų apie tai, kas pakeista. Ieškovas atsakovo prašė pateikti brėžinius DWG formate, tačiau atsakovas jų nepateikė jokiame formate. Šias aplinkybes įrodo ieškovo ir atsakovo paaiškinimai, į bylą pateikti elektroniniai laiškai, šalių susirašinėjimas, įrašų apie sprendinių pakeitimus statybos žurnale nebuvimas (1 t., b. l. 140-146), todėl teismas sutinka su ieškovo atstovo argumentu, kad ieškovas, neturėdamas duomenų apie sprendinių pakeitimus (techninės užduoties), objektyviai negalėjo įvykdyti pareigos parengti darbo projektą. Darbo projektas rengiamas išimtinai tik techninio projekto sprendinių pagrindu ir už tai atsako darbo projekto autorius (STR „Statinio projektavimas“10 p.). Joks STR „Statinio projektavimas“ punktas nenumato savarankiškos teisės darbo projektą rengiančiam asmeniui į darbo projektą įtraukti kitokį (naują ar skirtingą) sprendinį, nei numatytas techniniame projekte, be statytojo aiškaus nurodymo, atitinkančio STR „Statinio projektavimas“ reikalavimus. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovui neatsiranda pareiga kompensuoti atsakovo išlaidų - 8712,00 Eur, sumokėtų kitam projektuotojui.

14Bendrosiose sutarčių pabaigą reglamentuojančiose civilinės teisės normose leidžiama tik įstatymuose ar sutartyje nustatytais atvejais sutartį nutraukti vienašališkai nesikreipiant į teismą (CK 6.217-6.220 str.). Sutarties nutraukimas yra kraštutinė sutarties šalių teisių gynybos priemonė. Sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose. Esant esminiam sutarties pažeidimui, šalis gali pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo galimybe. Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti CK 6.217 straipsnyje. Šio straipsnio 2 d. įtvirtinta esminio sutarties pažeidimo, kuris yra pagrindas taikyti sutarties nutraukimą, kvalifikuojantys požymiai. Nagrinėjamoje byloje šalių sutarties 11 punkte „Sutarties pasibaigimas ir jo pasekmės“ šalys susitarė, kad sutarties galiojimas gali būti nutrauktas šalims dėl to susitarus ir esant subrangovo veiksmuose esminiams sutarties pažeidimams, kurie tokiais pripažįstami pagal civilinio kodekso nuostatas (11.2., 11.3. p.) Taigi, sutartyje numatytas vienašališko sutarties nutraukimo atvejis tik subrangovui nevykdant savo įsipareigojimų, o nevykdant savo įsipareigojimų rangovui, vienašališko sutarties nutraukimo atvejai nenumatyti, taip pat sutartyje nedetalizuotas pažeidimų pobūdis ir mastas. Todėl vertinant šios sutarties nutraukimo teisėtumą, vertinamas pažeidimų mastas, reikšmė sutarties vykdymui ir galimybė sutartį išsaugoti, t. y. vertinama, ar sutarties pažeidimas buvo esminis pagal CK 6.217 straipsnio kriterijus. Bylos duomenimis nustatyta, kad rangovas UAB „Vikstata“ įsipareigojo subrangovui UAB „Orestinos montažas“ suteikti lauko inžinerinių tinklų su įranga montavimo darbų už 150700,00 Lt, kuriuos subrangovas turėjo atlikti iki 2013-11-12, bet suteikė tik už 5361,41 Lt be PVM, o 2014 ir 2015 metais ieškovui darbų iš viso nesuteikė, kas, teismo vertinimu, pažeidė ieškovo sutartinius lūkesčius ir interesus (sutarties 4.1., 2 t., b. l. 31). Atsakovo atsikirtimai dėl ieškovo vienašališko sutarties nutraukimo - kad ieškovas dėl darbų pats nesikreipė į atsakovą, o neatsiskaitymo priežastys ieškovui buvo aiškiai nurodytos, nepateisina atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Sutarties 5.13. p. šalys numatė, kad subrangovas (ieškovas) privalo pateikti rangovui (atsakovui) banko ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė būtų ne mažesnė kaip 5 proc. atitinkamų metų kiekviename papildomame susitarime nurodytos sumos. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovo teiginį, kad atsakovas 2016 metais papildomo susitarimo jam nepateikė. Kadangi atsakovas priėmė ieškovo tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus, byloje jokių duomenų apie įvykusius draudiminius įvykius nėra, ieškovo prievolių įvykdymo užtikrinimo nepateikimas nesukėlė atsakovui neigiamų pasekmių, todėl netesybų (baudų) skaičiavimas, šiuo atveju po subrangovo (ieškovo) prievolės įvykdymo, netaikytinas. Be to, atsakovas nepagrįstai netesybų sumą paskaičiavo nuo bendros sutarties objekto darbų kainos, nors darbų ieškovui suteikė tik apie vieną procentą nuo visos sutarties sumos. Kol tarp šalių nebuvo kilęs ginčas, pats atsakovas minėtos aplinkybės nelaikė ieškovo padarytu sutarties pažeidimu.

15Remiantis ieškovo ir atsakovo paaiškinimais dėl faktinių aplinkybių, liudytojo T. G. parodymais, ištirtais rašytiniais įrodymais teismas sprendžia, kad ieškovas turėjo pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį, nes atsakovas pažeidė pareigą apmokėti už atliktus ir priimtus darbus, nesuteikė tokios darbų apimties, kuri buvo numatyta sutartyje. Kadangi sutartis vienašališkai nutraukta dėl atsakovo kaltės, todėl atsakovo priešieškinio reikalavimai atmestini.

16Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., kurioje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos išieškotinos iš pralaimėjusios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovo patirtos 1217,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (už advokato teisinę pagalbą, žyminį mokestį) ir 100,00 Eur mokestis antstoliui už nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (1 t., b. l. 6, 86, 2 t., b. l. 46-49, 56-59) įrodytos, todėl iš viso iš atsakovo priteistina 1317,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 265, 268, 270, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

18patenkinti ieškovo „Orestinos montažas“ ieškinį atsakovei UAB „Vikstata“ dėl skolos priteisimo.

19Priteisti ieškovui UAB „Orestinos montažas“, juridinio asmens kodas 168948393, iš atsakovo UAB „Vikstata“, juridinio asmens kodas 161435139, 8419,81 Eur (aštuonis tūkstančius keturis šimtus devyniolika eurų 81 ct) atlyginimą už atliktus rangos darbus, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-07-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1317,00 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septyniolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Atmesti atsakovo UAB „Vikstata“ priešieškinį ieškovui UAB „Orestinos montažas“ dėl sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir netesybų (baudų) priteisimo.

21Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti... 3. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo... 4. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas priešieškinį palaikė ir prašė... 5. Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimais nesutinka, prašo jų... 6. Teismo posėdyje ieškovo atstovai prašė patenkinti ieškinį visiškai,... 7. Liudytojas T. G. parodė, kad jis nuo 2015 m. lapkričio mėn. iki 2016 m.... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.... 9. Ieškovas reiškia ieškinį dėl neatsiskaitymo už atliktus darbus, teigia,... 10. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta, kad rangos sutartimi viena... 11. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas atsakovo atsakingo... 12. Pagal CK 6.681 str. 1 d. pateiktą statybos rangos sutarties sampratą, rangovo... 13. Kaip minėta, atsakovas sulaikė mokėjimus už atliktus darbus, siekdamas... 14. Bendrosiose sutarčių pabaigą reglamentuojančiose civilinės teisės normose... 15. Remiantis ieškovo ir atsakovo paaiškinimais dėl faktinių aplinkybių,... 16. Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 265,... 18. patenkinti ieškovo „Orestinos montažas“ ieškinį atsakovei UAB... 19. Priteisti ieškovui UAB „Orestinos montažas“, juridinio asmens kodas... 20. Atmesti atsakovo UAB „Vikstata“ priešieškinį ieškovui UAB „Orestinos... 21. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...