Byla e2-19356-861/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjusi ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui UAB „Durys į Indiją“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 15,82 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas yra juridinis asmuo, teikiantis butų ir kitų patalpų bendro naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas Vilniaus mieste. Paaiškino, jog atsakovas nuomos teise valdė 39,95 kv. m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias daugiabučiame gyvenamajame name adresu ( - ), kurios nuosavybės teise priklauso R. P.. 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-29, 2010-01-05 įsakymu Nr. 30-8 ieškovui buvo pavesta vykdyti daugiabučių namų, įtrauktų į UAB „Senamiesčio ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašus, bendrojo naudojimo administravimą, ieškovui priskirtas ir daugiabutis namas, kuriame yra ir atsakovui nuomos teise priklausiusios negyvenamosios patalpos. Pažymėjo, jog ieškovas teikė namui, kuriame yra atsakovui nuomos teise priklausiusios negyvenamosios patalpos, administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas, tačiau atsakovas pareigos mokėti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl už 2012 m. gruodžio mėn. liko nesumokėjęs 15,82 Eur. Nurodė, kad 2013-01-15 informavo atsakovą apie administravimo sutarties nutraukimą ir priminė apie įsiskolinimo likutį, tačiau atsakovas jo nesumokėjo.

3Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-29 bei 2010-01-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-8 ieškovui buvo pavesta vykdyti daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimą. Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), nuosavybės teise priklauso R. P., tačiau jas ginčo laikotarpiu nuomojo atsakovas (b. l. 4-8). Tarp ieškovo ir atsakovo, kaip patalpų nuomininko, bei R. P., kaip garanto, 2010-12-02 buvo sudaryta Turto paprastojo administravimo sutartis Nr. N3-3011, pagal kurią atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovui bendrąsias pastato administravimo, eksploatavimo išlaidas proporcingai nuomojamam negyvenamųjų patalpų plotui ir mokėti už komunalines paslaugas (Sutarties 1.2, 1.3 p.) (b. l. 5-8). Sutartis su atsakovu nutraukta nuo 2013-01-01 (b. l. 10). Ieškovas 2013-01-15 Pranešimu dėl sutarties nutraukimo Nr. N4-14 ragino atsakovą sumokėti susidariusį 54,62 Lt (15,82 Eur) įsiskolinimą (b. l. 10). Atsakovo įsiskolinimo dydį patvirtina ir teismui pateiktas Apyvartos žiniaraštis už paslaugas (b. l. 9). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą nėra, šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis numato, jog prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.). Taigi įstatymu pareiga apmokėti šias išlaidas priskirta butų ir kitų patalpų savininkui, tačiau šiuo atveju nėra draudžiama savininkui susitarti su nuomininku, jog tam tikrus (ar visus) mokesčius (administravimo išlaidas, komunalinius mokesčius ir kt.) mokės nuomininkas tiesiogiai namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą vykdančiam bendrosios nuosavybės administratoriui, t. y. mokės nuomininkas vietoj savininko. Tas buvo padaryta minėta 2010-12-02 Turto paprastojo administravimo sutartimi Nr. N3-3011. Šiuo atveju byloje nėra ginčo dėl atsakovo, kaip buto nuomininko ir paslaugų gavėjo pareigos atsiskaityti už ieškovo suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, ieškovo naudai iš atsakovo priteistinas 15,82 Eur įsiskolinimas (CK 4.82, 4.84, 5.50, str.).

8CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnyje 2 dalyje nurodyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (15,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-04-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovo priteistina 15 Eur žyminio mokesčio (b. l. 11-12) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

10Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Durys į Indiją“, į. k. 302486550, ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į. k. 121452134, naudai 15,82 Eur (penkiolikos eurų ir 82 euro centų) skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (15,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai