Byla 2S-961-232/2012
Dėl skolos ir baudos priteisimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančia ir pagal atsakovo UAB „KG Constructions“ priešieškinį ieškovui UAB „Psyops Media“ nuostolių priteisimo ir vienašališko atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (ieškovo) UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Psyops Media“ ieškinį atsakovui UAB „KG Constructions“ dėl skolos ir baudos priteisimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančia ir pagal atsakovo UAB „KG Constructions“ priešieškinį ieškovui UAB „Psyops Media“ nuostolių priteisimo ir vienašališko atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

22012-01-09 nutartimi ieškovui UAB „Psyops Media“ buvo nustatytas terminas iki 2012-01-18 įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą ( - ) AB SEB Vilniaus banke 3000 Lt (trys tūkstančius Lt) dydžio užstatą ekspertizės atlikimo išlaidoms padengti ir pateikti bylą nagrinėjančiam teisėjui pinigų mokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą bei išaiškinta ieškovui, kad jeigu iki nurodyto termino teismo įpareigojimas nebus įvykdytas, ieškovo prašoma ekspertizė nebus skiriama.

32012-01-20 gautas ieškovo UAB „Psyops Media“ prašymas atidėti 3000 Lt mokėjimo terminą, ieškovas nurodė, kad negali sumokėti 3000 Lt užstatą, kadangi įregistruotas viso turto areštas, piniginių lėšų areštas laikinojoje Turto arešto registro bazėje. Ieškovas yra pateikęs prašymą dėl arešto akto išregistravimo, nes laikina būsena nebuvo pakeista į baigtinę, todėl sulaukus atsakymo iš Šiaulių apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos, ieškovas galės pervesti 3000,00 Lt užstatą. Teismo prašo atidėti 3000 Lt mokėjimo terminą iki 2012-02-20, t.y. iki kol ieškovas gaus atsakymą dėl turto arešto aktų būsenos pakeitimą bei gaus lėšų iš debitorių ir sumokės užstato sumą.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-27 nutartimi ieškovo prašymą atidėti užstato ekspertizės išlaidoms padengti mokėjimo terminą, atmetė. Nurodė, jog ieškovo nurodytos aplinkybės dėl turto arešto būsenos nesudaro pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl užstato ekspertizės atlikimo išlaidoms padengti sumokėjimo atidėjimo, kadangi 2012-01-27 Turto arešto aktų išrašo duomenimis Turto arešto aktas (Turto arešto akto Nr. 0111012798) yra išregistruotas, todėl sieti turto arešto išregistravimą ir 3000 Lt pinigų įmokėjimą su 2012 m. vasario 20 diena nėra pagrindo. Be to, ieškovui 2012-01-09 nutartimi jau buvo nustatytas papildomas terminas įmokėti užstatą ekspertizės atlikimo išlaidoms padengti. Pažymėjo, kad 2012-01-25 Turto arešto aktų išrašo duomenimis Turto arešto akto (Turto arešto akto Nr. 0111011790) būsena yra baigtinė ir ieškovas gali laisvai disponuoti kitu neareštuotu savo turtu, o kitų aplinkybių, kurios būtų pagrindas tenkinti ieškovo prašymą, byloje nėra, todėl ieškovo UAB „Psyops Media“ prašymą atmetė.

5Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-27 nutartį bei nustatyti ieškovui naują terminą sumokėti 3 000 Lt mokestį už teismo eksperto paslaugas. Nurodė, jog prašymas pratęsti terminą teismui buvo pateiktas 2012-01-18 t.y. tuo metu, kada galiojo laikina būsena įregistruotas turto arešto aktas Nr.0111012798, todėl ieškovas negalėjo sumokėti 3 000 Lt užstato.

6Atsakovas atsiliepimu prašo ieškovo atkirąjį skundą atmesti ir 2012-01-27 teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog turto arešto aktu Nr.0111012798 buvo areštuotas ne ieškovo, bet visas atsakovo UAB “KG Constructions” turtas, todėl šis turto areštas negalėjo turėti jokios įtakos ieškovo finansinėms galimybėms. Ieškovas į Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyrių buvo kreipęsis ne dėl turto arešto akto Nr.0111012798, bet dėl turto arešto akto Nr.0511005736, kuriuo buvo areštuotas ieškovo turtas 3 599 Lt sumai, laikinos būsenos išregistravimo. Tokios mažos vertės turto areštas nei iki 2012-01-18, nei po to sumokėti 3 000 Lt už teismo ekspertizę negalėjo trukdyti. Iki 2012-01-18 ieškovo prašymo atidėti užstato už ekspertizę mokėjimo terminą turto arešto akto Nr.011011790 būsena jau buvo baigtinė ir netrukdė ieškovui disponuoti visu kitu neareštuotu turtu bei sumokėti prašomą 3 000 Lt sumą. Ieškovas atsiliepime į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo pats nurodė, jog yra pakankamai stambi ir finansiškai pajėgi statybų bendrovė, todėl atlikti 3 000 Lt mokėjimą tokiai bendrovei neturėtų būti sudėtinga.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Kaip matyti iš bylos medžiagos pirmos instancijos teismas 2012-01-27 nutartimi atmetė ieškovo prašymą atidėti užstato ekspertizės išlaidoms padengti mokėjimo terminą, kadangi 2012-01-27 Turto arešto aktų išrašo duomenimis Turto arešto aktas (Turto arešto akto Nr. 0111012798) yra išregistruotas, o 2012-01-25 Turto arešto aktų išrašo duomenis Turto arešto akto (Nr.0111011790) būsena yra baigtinė, todėl ieškovas gali laisvai disponuoti kitu neareštuotu savo turtu. Ieškovo atskirojo skundo argumentas, jog prašymas pratęsti terminą teismui buvo pateiktas 2012-01-18 t.y. tuo metu, kada galiojo laikina būsena įregistruotas turto arešto aktas Nr.0111012798, todėl ieškovas negalėjo sumokėti 3 000 Lt užstato, atmestinas. Ieškovas atskirajame skunde pats nurodė, jog turto areštas aktas Nr.0111012798 išregistruotas 2012-01-23, ieškovo prašymas buvo nagrinėjamas 2012-01-27, todėl iš esmės minėtas areštas netrukdė sumokėti 3 000 Lt užstato.

10Be to kaip matyti iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“, kurioje privalomai yra fiksuojami visi byloje atliekami procesiniai veiksmai, duomenų, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-27 nutartimi civilinė byla Nr. 2-754-430-2012 buvo sustabdyta, paskirta statybos darbų ekspertizė. Kadangi statybos darbų ekspertizė yra atlikta, 2012-06-12 nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad atskiruoju skundu yra skundžiama teismo nutartis, kuria ieškovo prašymas atidėti užstato ekspertizės išlaidoms padengti mokėjimo terminą, atmestas, o 2012-01-27 nutartimi paskirta ekspertizė jau yra atlikta ir 2012-06-12 nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas, sprendžia, kad iš esmės atskirojo skundo nagrinėjimas esant jau atliktai ekspertizei neteko prasmės, nes faktiškai neliko apskundimo objekto ir tokios teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas nesukeltų jokių procesinių pasekmių. Remiantis išdėstytu, nėra pagrindo nagrinėjamu atveju panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

11Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai