Byla 2A-444/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Justinui Čobotui, atsakovo atstovei Justei Žuklijaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,TELE 2“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-3045-56/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,TELE2“ ieškinį atsakovams Panevėžio miesto vyriausiajam policijos komisariatui ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Omnitel“ dėl viešo pirkimo rezultatų.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,TELE2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu atsakovo Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Panevėžio miesto VPK) 2007 m. spalio 19 d. sprendimą UAB „Omnitel“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu; pripažinti atsakovų Panevėžio miesto VPK ir UAB „Omnitel“ viešojo pirkimo sutartį, sudarytą 2007 m. spalio 24 d., niekine ir negaliojančia. Nurodė, kad atsakovas Panevėžio miesto VPK 2007 m. spalio 5 d. raštu pakvietė ieškovą pateikti komercinį pasiūlymą pirkti judriojo ryšio paslaugas. Ieškovas 2007 m. spalio 13 d. pateikė savo pasiūlymą kvietime nurodytoms paslaugoms teikti. Perkančioji organizacija 2007 m. spalio 15 d. ieškovo paprašė pasiūlymą paaiškinti. Ieškovas paaiškinimą pateikė 2007 m. spalio 17 d. ir 2007 m. spalio 30 d. paprašė atsakovą (perkančiąją organizaciją) pranešti apie rezultatus, kuris tiekėjas paskelbtas nugalėtoju. Perkančioji organizacija informavo, kad 2007 m. spalio 24 d. pasirašė viešojo pirkimo sutartį su atsakovu UAB „Omnitel“. Ieškovas 2007 m. lapkričio 7 d. pateikė pretenziją dėl viešojo pirkimo rezultatų, nenagrinėti. Ieškovo pasiūlymas nepagrįstai ir neteisėtai nebuvo pripažintas laimėjusiu, o perkančioji organizacija, šiurkščiai pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtintas imperatyvias teisės normas bei viešųjų pirkimų principus, neteisėtai atmetė ieškovo pretenziją.

4VPĮ 120 straipsnyje įtvirtintos imperatyvios teisės normos suteikia tiekėjui teisę teikti pretenzijas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų. Skundo nenagrinėjimas, ar, priėmus sprendimą atmesti konkretų pasiūlymą, nepranešimas apie tai pirkimo dalyviui pažeidžia lygiateisiškumo, teisingumo bei viešųjų pirkimų dalyvio teisę į informaciją. Ieškovo pretenzija buvo pateikta teisės aktų nustatyta tvarka ir nepraleidus įstatymo nustatyto termino, skaičiuojamo nuo sužinojimo apie ieškovo teisių pažeidimą, dėl to privalėjo būti tinkamai išnagrinėta. Vykdydama viešąjį pirkimą, perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo principo (VPĮ 4 str. 1 d.) reikalavimus, nes iš gautų perkančiosios organizacijos pranešimų nėra aišku, kuo remiantis buvo nuspręsta laimėtoju paskelbti UAB „Omnitel“. Taip pat pažeidė lygiateisiškumo principą, nes buvo sudarytos prielaidos laimėti viešąjį pirkimą dalyviui, kurio pasiūlyta kaina nėra mažiausia, be to ieškovas nebuvo pakviestas derėtis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Viešojo pirkimo sutartis su UAB „Omnitel“ buvo sudaryta pažeidžiant VPĮ 18 straipsnio 9 dalyje numatytą draudimą, t.y. nepasibaigus įstatymo nustatytiems tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminams. Pažymėjo, jog viešojo pirkimo objektas buvo judriojo ryšio paslaugos. Telefono aparatų (prekių) įsigijimą, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, perkančioji organizacija privalo vykdyti skelbiant atitinkamą viešąjį pirkimą. Įpareigojimas suteikti nuolaidas telefonų aparatams, kurie nėra viešojo pirkimo objektas, bei vertinimas tos kainos, kuri taikoma paslaugoms, jeigu yra suteikiama nuolaida telefono aparatų įsigijimui, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms bei Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytam viešųjų pirkimų tikslui.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad, vykdant pirkimo procedūrą, buvo padaryta eilė pažeidimų, kurie įvardijami ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rašte (toliau – Tarnyba) (b. l. 61), perkančiajai organizacijai atsiųstame po to, kai Tarnyba, reaguodama į ieškovės pretenziją, įvertino jai pateiktą medžiagą. Ji konstatavo, kad perkančiosios organizacijos patvirtintos taisyklės ir reglamentas neatitiko kai kurių VPĮ nuostatų, grubiausias pažeidimas buvo tas, kad perkančioji organizacija nepranešė ir manė neturinti pareigos pranešti apklausos dalyviams apie laimėtoją, tai prieštarauja taisyklių 44 punktui, o VPĮ skyriaus nuostatos, reguliuojančios ginčų nagrinėjimą, taikomos visiems pirkimams, nepriklausomai kokiu VPĮ nustatytu būdu jie buvo vykdomi. Todėl teismas sprendė, kad atsakovo tvirtinimai, jog ieškovas yra praleidęs VPĮ numatytą senaties terminą, yra nepagrįsti, nes dėl to, kad ieškovas pavėluotai sužinojo apie laimėtoją, kaltas pats atsakovas.

6Tačiau teismas nurodė, kad padaryti pažeidimai nesudaro pagrindo teigti, jog nebuvo įgyvendintas šio viešojo pirkimo tikslas – kaip galima racionaliau naudojant valstybės lėšas aprūpinti Panevėžio policijos darbuotojus kokybiškomis ryšio paslaugomis. Kaip matyti iš prekių, paslaugų pirkimo akto, surašyto 2007 m. spalio 19 d. (b. l. 58), ieškovas pasiūlė tokius įkainius: 0,13 Lt už minutę į visus tinklus, neįsigyjant telefono aparatų, ir 0,18 Lt už minutę į visus tinklus, įsigyjant aparatus. Atsakovas pasiūlė lankstesnį kainų modelį: tarp įmonės abonementų nemokamus pokalbius, 0,09 Lt už minutę tarp 9 įstaigų „Omnitel“ tinkle ir 0,22 Lt už minutę į visus tinklus, įsigyjant telefono aparatus. Teismas atmetė ieškovo tvirtinimus, kad atsakovas – perkančioji organizacija – negalėjo vertinti pasiūlymų pagal vidutinę kainą, o turėjo vertinti pagal ekonominį naudingumą arba mažiausią nurodytą kainą, bet to nedarė. Perkamos buvo tarnybinio ryšio paslaugos, kaip nurodė atsakovo atstovė teismo posėdyje, komisariato darbuotojai jau iki pirkimo naudojosi „Omnitel“ paslaugomis, turėjo 26 aparatus šiame tinkle. Akivaizdu, kad tarnybinės ryšio priemonės, naudojamos tarnybiniais tikslais, ir galimybė tarnyboje tarpusavyje ir dar su 9 įstaigomis kalbėti arba nemokamai, arba už per pusę mažesnę kainą, įtakoja ryšio paslaugos bendrą kainą ir į tai perkančioji organizacija negalėjo neatsižvelgti siekdama pasiekti pagrindinį VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įvardijamą viešojo pirkimo tikslą – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Teismas nurodė, kad atsakovo pasirinkimo teisingumą patvirtino praktika. Atsakovas yra pateikęs į bylą skaičiavimus, jog judrusis ryšys 2007 m. gruodžio mėn., pritaikius UAB „Omnitel“ pasiūlytą kainų sistemą, jam kainavo 0,14 Lt už minutę.

7Teismo nuomone, perkančioji organizacija nepažeidė ir pareigos užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, suformuluotų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje, nes pasiūlymai buvo išsiuntinėti visiems dalyviams, įmanomiems tiekėjams. Jiems buvo suteikta galimybė papildyti savo pasiūlymus ir nors atsakovas nepranešė apie laimėtoją ir laikė neprivaląs tai daryti, bet į ieškovės užklausimą ir pareikštą pretenziją atsakė.

8Teismas pripažino (LR CPK 182 str. 1 p.) visiems žinoma aplinkybę, kad pačios mobiliojo ryšio bendrovės pripažįsta ir plačiai komercinėje praktikoje taiko paslaugą, kai abonementams su didele nuolaida arba už simbolinę vieno lito kainą siūlomas telefono aparatas, sudarant sutartį dvejiems metams ir atitinkamai šiam laikotarpiui nustatant pokalbio minutės kainą. Toks susitarimas nelaikomas prekių pirkimu-pardavimu, tik paslaugos tam tikram laiko tarpui sutartimi. Taigi ieškovo tvirtinimai, kad telefonų aparatams turėjo būti skelbiamas atskiras konkursas prekėms įsigyti, niekuo nepagrįsti. Atsakovas pirko ryšių paslaugas viso Panevėžio miesto VPK mastu, kadangi paslauga be telefonų aparatų neįmanoma, o atsakovas jų neturėjo, be to, susumavus viską, judrusis ryšys perkančiajai organizacijai atsiėjo pigiau, tai teismas sprendė, kad būtų buvę neprotinga ir neracionalu paslaugas ir aparatus pirkti atskirai.

9Ieškovas UAB ,,TELE2“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo argumentus, kad viešųjų pirkimų procedūros buvo vykdomos, nesilaikant kvietimo pateikti pasiūlymą sąlygų.
  2. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai, nenurodydamas motyvų, atmetė ieškovo argumentus, jog perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo procedūrose atsižvelgdama į UAB ,,Omnitel“ nuorodą, kad, ją pripažinus laimėtoja, bus sumažintos pokalbių kainos esamiems perkančiosios organizacijos abonentams, pažeidė VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 11 punktą.
  3. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai atmetė ieškovo argumentus, jog perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo procedūrose vertindama UAB ,,Omnitel“ siūlomas nuolaidas mobiliojo ryšio paslaugoms, pažeidė VPĮ 3 straipsnį. Įsipareigojimas suteikti nuolaidas telefonų aparatams, kurie nėra viešojo pirkimo objektas, bei vertinimas tos kainos, kuri taikoma mobiliojo ryšio paslaugoms, jeigu yra suteikiama nuolaida telefono aparatų įsigijimui, prieštarauja VPĮ nuostatoms (15 str. 20 str.).
  4. Teismas padarė nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, kad viešojo pirkimo metu padaryti pažeidimai nesudaro pagrindo teigti, jog nebuvo įgyvendintas viešojo pirkimo tikslas – kaip galima racionaliau naudojant valstybės lėšas aprūpinti Panevėžio miesto VPK darbuotojus kokybiškomis paslaugomis, nes nei perkančioji organizacija, nei teismas nenurodė jokių argumentų, leidžiančių daryti išvadą, kad UAB ,,Omnitel“ pasiūlymas iš tikrųjų leistų racionaliau naudoti valstybės lėšas.
  5. Nors teismas konstatavo, kad viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta tinkamai neišnagrinėjus ieškovo pretenzijos, bet nepagrįstai ir neteisėtai nepripažino pažeidžiant imperatyvias teisės normas sudarytos sutarties niekine ir negaliojančia.

10Atsakovai Panevėžio miesto VPK ir UAB ,,Omnitel“ atsiliepimuose į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį skundą, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, viešasis pirkimas atitiko VPĮ 3 straipsnyje nustatytus viešųjų pirkimų principus ir tikslus.

11Apeliacinis skundas tenkintinas.

12Perkančioji organizacija Panevėžio miesto vyriausiasis policijos komisariatas pagal savo nustatytas pirkimo taisykles supaprastintu pirkimu, taikant įprastą komercinę praktiką, pirko judriojo ryšio paslaugas už mažiausią pokalbio minutės kainą į visus tinklus. Dalyvauti kainų apklausoje pirkti judriojo ryšio paslaugas pakvietė UAB ,,Omnitel“, UAB ,,TELE2“ ir UAB ,,Bitė“. Pagal pirkimo dokumentus pirkimo objektas buvo judriojo ryšio paslaugos: pokalbiai tarp perkančios organizacijos abonentų, pokalbiai operatoriaus tinklo viduje, pokalbiai skambinant į užsienį, į kitų operatorių tinklus Lietuvoje ir kt. (b. l. 53). Techninėje informacijoje dalyviai turėjo nurodyti siūlomų paslaugų pavadinimus ir paslaugų kiekius, paslaugų techninius rodiklius (b. l. 15). Perkančioji organizacija nustatė, kad pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi – mažiausia pasiūlyta pokalbio minutės kaina į visus tinklus, įvertinus visus mokesčius. Taigi, pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas, perkančioji organizacija pirko judriojo ryšio paslaugas, išvardintas dokumentų skirsnyje ,,Perkamos paslaugos ir reikalaujamos charakteristikos“. Kaip matyti iš ieškovo UAB ,,TELE2“ pasiūlymo, buvo pasiūlytos pirkti neribojant kiekio visos perkančiosios organizacijos pageidaujamos įsigyti judriojo ryšio paslaugos (b. l. 18). UAB ,,Omnitel“ taip pat pasiūlė pirkti visas perkančiosios organizacijos norimas įsigyti judriojo ryšio paslaugas, tačiau vietoje pirkimo dokumentuose nurodyto reikalavimo nurodyti siūlomų įsigyti paslaugų kiekio, nurodė ne paslaugų kiekį, o jų kainą (b. l. 91-92). Be to, UAB ,,Omnitel“ suteikė galimybę perkančiajai organizacijai sutarties laikotarpiu įsigyti 64 vnt. (26 vnt. turimų ir 38 vnt. naujai perkamų) telefonų aparatų su 400 Lt nuolaida nuo įprastos telefonų aparatų kainos, kas sudarytų 25 600 Lt (b. l. 106).

13Pirkimo komisija 2007 m. spalio 15 d. nutarė prašyti UAB ,,TELE2“ paaiškinti, ar į pasiūlytą 0,13 Lt kainą už pokalbio minutę į visus tinklus yra įskaičiuoti ir telefonų aparatai ir kokia būtų pokalbio minutės kaina, jeigu būtų norima įsigyti telefonų aparatus lengvatinėmis kainomis (b. l. 55). Apeliacinės instancijos teismas šį prašymą vertina kaip pirkimo objekto, apibūdinto pirkimo dokumentuose, pakeitimą, nes pirkimo dokumentuose buvo išvardinta, kokias judriojo ryšio paslaugas norima pirkti. Telefonų aparatų pirkimas lengvatinėmis sąlygomis, susiejant tai su pokalbio minutės kaina, pirkimo dokumentų sąlygose nebuvo numatytas. Pagal pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas dalyviai turėjo pasiūlyti vienodą kainą į visus tinklus. Ieškovas UAB ,,TELE2“, kaip ir buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose, pasiūlė vienodą kainą – 0,13 Lt į visus tinklus (b. l. 20). Perkančiajai organizacijai paprašius pateikti informaciją, kiek kainuotų vienos minutės pokalbis, jeigu būtų norima įsigyti telefonų aparatus lengvatinėmis sąlygomis, UAB ,,TELE2“ nurodė, kad tokiu atveju paslaugų kaina būtų 0,18 Lt (b. l. 27). Tuo tarpu UAB ,,Omnitel“ pateikė tris kainas: vienos minutės kainą į visus tinklus – 0,22 Lt, vienos minutės kainą tarp perkančiosios organizacijos pasirinktų ,,Omnitel“ tinkle esančių 9 įstaigų – 0,09 Lt, ir vienos minutės kainą tarp perkančiosios organizacijos abonentų – nemokamai bei galimybę mažesnėmis kainomis įsigyti telefonų aparatus (b. l. 93, 106). Toks UAB ,,Omnitel“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl turėjo būti atmestas (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.), nes pirkimo dokumentuose buvo nustatyta pateikti vienodą kainą į visus tinklus. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose buvo nustatyta, kad, vertinant pasiūlymus, vadovaujamasi mažiausia pasiūlyta pokalbio kaina į visus Lietuvos fiksuotojo ir mobiliojo ryšio operatorių tinklus, įvertinus visus mokesčius ir išlaidas ir, kad kainų apskaičiavimo lentelėje pateikiama vienoda vienos minutės pokalbio kaina į visus Lietuvos tinklus. Viešųjų pirkimų įstatymas reikalauja, kad pirkimo dokumentuose būtų nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos ir, kad pasiūlymai būtų vertinami pagal nustatytus kriterijus (VPĮ 24 str. 2 d. 8 p., 39 str. 4 d.). Pirkimo komisija 2007 m. spalio 19 d. nutarė mobiliojo ryšio paslaugas pirkti iš UAB ,,Omnitel“ (b. l. 58). Kaip matyti iš perkančiosios organizacijos pirkimo komisijos 2007 m. spalio 19 d. akto turinio, vertinant dalyvių UAB ,,Omnitel“ ir UAB ,,TELE2“ pasiūlymus, buvo atsižvelgta į tą aplinkybę, kad perkančioji organizacija ,,Omnitel“ tinkle jau turėjo 26 abonentus, ir šiems turimiems abonentams UAB ,,Omnitel“ kainą sumažina nuo 0,29 Lt iki 0,22 Lt. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad tarp naujai įsigyjamų 38 abonentų pokalbiai dažniausiai gali būti tarpusavyje nemokami, o tarp devynių įstaigų tik už 0,09 Lt. Tai rodo, kad vertinimas buvo atliekamas pagal kriterijus, kurių perkančioji organizacija pirkimo dokumentų sąlygose nebuvo nustačiusi, t. y. kad dalyviai pasiūlyme turi nurodyti atskirai kainas tarp įmonės abonentų, operatoriaus tinklo viduje ir tos kainos bus kriterijumi vertinant pasiūlymus.

14Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nors ir buvo perkančiosios organizacijos pažeidimų, vykdant pirkimą, ką konstatavo ir Viešųjų pirkimų tarnyba, bet iš esmės buvo pasiektas viešojo pirkimo tikslas – racionaliai panaudotos tam tikslui skirtos valstybės lėšos. Tačiau, vykdant pirkimus taikant įprastą komercinę veiklą, turi būti siekiama ne tik Viešųjų pirkimų įstatyme numatyto tikslo, bet taip pat turi būti užtikrintas šiame įstatyme įtvirtintų lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų įgyvendinimas (VPĮ 119 str. 3 d.). Perkančioji organizacija, Panevėžio miesto vyriausiasis policijos komisariatas, vykdydama supaprastintus pirkimus, privalėjo pirkimo dalyviams sudaryti lygiateises sąlygas dalyvauti pirkime, užtikrinti skaidrumą, sąžiningą konkurenciją. Tačiau perkančioji organizacija priėmė UAB ,,Omnitel“ pasiūlymą ir jį įvertino pagal sąlygas ir kriterijus, kurie nebuvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, perkančioji organizacija iki šio pirkimo jau turėjo 26 UAB ,,Omnitel“ abonentus ir UAB ,,Omnitel“ pasiūlė mažesnę kainą ne tik naujiems, bet ir esamiems 26-iems abonentams (b. l. 106). Tokiu būdu nebuvo užtikrinti ne tik Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, bei buvo pažeistos ir sąžiningos konkurencijos sąlygos. UAB ,,Omnitel“, galėdama suteikti mažesnę kainą abonentams, kurie nebuvo pirkimo objektu, įgijo pranašumą prieš kitus dalyvius.

15Pirkimų komisijos sprendimas naikinamas dėl esminių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimų. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimas reiškia imperatyvių teisės normų pažeidimą, ką ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėse bylose Nr. 3K-3-416/2005, 3K-3-180/2005, 3K-3-295/2007. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija, Panevėžio miesto vyriausiasis policijos komisariatas, priimdama UAB ,,Omnitel“ pasiūlymą ir pripažindama jį laimėjusiu ne pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įvertinusi pagal kriterijus, kurie nebuvo nustatyti pirkimo dokumentuose, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 8 punkto, 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 4 punkto reikalavimus bei neužtikrino skaidrumo, lygiateisiškumo principo įgyvendinimo. Todėl perkančiosios organizacijos pirkimo komisijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimas pripažinti UAB ,,Omnitel“ pasiūlymą laimėjusiu, yra neteisėtas ir naikintinas.

16Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimas, Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimas reiškia imperatyvių teisės normų pažeidimą. Todėl, panaikinus pirkimo komisijos sprendimą dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, 2007 m. sausio 24 d. pirkimo sutartis, sudaryta minėto pirkimo komisijos sprendimo pagrindu, yra niekinė ir negaliojanti (CK 178 str. 5 d.). Pripažinus pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, restitucija CK 6.145 straipsnio 2 dalies pagrindu netaikoma, nes sutartis iki šio teismo sprendimo yra įvykdyta. Panevėžio vyriausiasis policijos komisariatas judriojo ryšio paslaugas gavo ir jomis pasinaudojo. Todėl, taikant restituciją ir iš UAB ,,Omnitel“ priteisiant Panevėžio vyriausiajam policijos komisariatui gautą apmokėjimą už sutarties įvykdymą, nepagrįstai pagerėtų pastarojo padėtis, o UAB ,,Omnitel“ atitinkamai pablogėtų.

17Priėmus sprendimą ieškovo naudai iš atsakovo Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 3 000 Lt išlaidų, ieškovo turėtų advokato pagalbai apmokėti, 233 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d., 3 d., 98 str. 1 d., 3 d.). Taip pat iš Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato valstybės naudai priteisiama 15,60 lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimą panaikinti. Ieškinį patenkinti.

20Panaikinti Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato 2007 m. spalio 19 d. sprendimą pripažinti UAB ,,Omnitel“ pasiūlymą laimėjusiu.

212007 m. spalio 24 d. viešo pirkimo sutartį, sudarytą tarp Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato ir UAB ,,Omnitel“, pripažinti niekine ir negaliojančia.

22Priteisti iš Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato uždarosios akcinės bendrovės ,,TELE2“ naudai 233 Lt žyminį mokestį ir 3 000 Lt išlaidas, turėtas advokato pagalbai apmokėti.

23Valstybės naudai iš Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato priteisti 15,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB ,,TELE2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 4. VPĮ 120 straipsnyje įtvirtintos imperatyvios teisės normos suteikia... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Tačiau teismas nurodė, kad padaryti pažeidimai nesudaro pagrindo teigti, jog... 7. Teismo nuomone, perkančioji organizacija nepažeidė ir pareigos užtikrinti,... 8. Teismas pripažino (LR CPK 182 str. 1 p.) visiems žinoma aplinkybę, kad... 9. Ieškovas UAB ,,TELE2“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atsakovai Panevėžio miesto VPK ir UAB ,,Omnitel“ atsiliepimuose į... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 12. Perkančioji organizacija Panevėžio miesto vyriausiasis policijos... 13. Pirkimo komisija 2007 m. spalio 15 d. nutarė prašyti UAB ,,TELE2“... 14. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nors ir buvo perkančiosios... 15. Pirkimų komisijos sprendimas naikinamas dėl esminių Viešųjų pirkimų... 16. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimas,... 17. Priėmus sprendimą ieškovo naudai iš atsakovo Panevėžio miesto vyriausiojo... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimą panaikinti. Ieškinį... 20. Panaikinti Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato 2007 m. spalio... 21. 2007 m. spalio 24 d. viešo pirkimo sutartį, sudarytą tarp Panevėžio miesto... 22. Priteisti iš Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato uždarosios... 23. Valstybės naudai iš Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato...