Byla e2-574-892/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei V. D. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės V. D. 425,98 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminį mokestį. Ieškinyje nurodė, kad dėl atsakovės veiksmų aplieto buto, priklausančio V. K., už padarytus nuostolius AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo 425,98 Eur draudimo išmoką. Kadangi vanduo liejosi iš atsakovės valdomo buto, jos kaltė dėl padarytos žalos yra preziumuojama, todėl ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovę dėl žalos atlyginimo. Prašo priimti sprendimą už akių esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytiems pagrindams.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo numatyta tvarka (( - ) str. 1 d.). Iš atsakovės per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (( - ) str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus, patvirtinančius ieškinyje nurodytas aplinkybes: mokėjimo nurodymą dėl 15,00 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo; VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, patvirtinantį, kad butas, esantis Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., A. M. g. 21-13, nuosavybės teise priklauso atsakovei; 2015-02-12 pranešimą dėl išmokos išieškojimo, skirtą V. D.; būsto draudimo liudijimą, iš kurio matyti, kad butas, esantis Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., A. M. g. 23-6, priklausanti V. K., buvo apdraustas bendrosios civilinės atsakomybės draudimu; 2015-01-30 Draudimo išmokos apskaičiavimo išrašas, iš kurio matyti, kad paskaičiuota išmoka yra 425,98 Eur; Turto sunaikinimo sugadinimo aktą; 2015-01-30 pranešimą apie žalos atlyginimą ir kitus dokumentus (diplomo kopiją, įgaliojimą ir kita). Duomenų, kad atsakovė ieškovui būtų atlyginusi žalą, byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnyje yra numatoma buto savininko griežtoji atsakomybė, t.y. atsakomybė be kaltės. Atsakovei kyla atsakomybė už jai priklausančio turto įrenginių trūkumais padarytą žalą. Atsakovės kaltė pasireiškia nesugebėjimu valdyti savo patalpų tuo būdu, jog nebūtų daroma žala trečiųjų asmenų turtui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turto sugadinimo atveju, kai įtariama, kad butas užpiltas vandeniu iš viršuje esančių patalpų, asmens neteisėti veiksmai suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai tokiais atvejais pripažįstami neteisėtais, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo buto, o ne iš kitų šaltinių. Atsakovė pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, būtent tuo pasireiškė jos neteisėti veiksmai. (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2008 m. gegužės mėn. 29 d. nutartis civilinėje byloje N r. 3K-3-299/2008).

8Pagal LR CPK 6.1015 str., jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Jeigu žala buvo padaryta tyčia, reikalavimo teisė draudikui pereina, nepaisant to, kad draudimo sutartis subrogaciją draudžia.

9Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal ( - ) straipsnio 2 dalį, nustatyta, kad ieškovas išmokėjo draudimo išmoką dėl atsakovės veikimu/neveikimu padarytos žalos ir įgijo teisę reikalauti, jog dėl padarytos žalos išmokėtą draudimo sumą grąžintų atsakovė V. D., todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovui priteistina 425,98 Eur išmokėtos draudimo išmokos (LR CK 6.38 str., 6.263 str., 6.266 str., 6.280 str., 6.1015 str.).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2017-01-03 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

11Patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės V. D. (a. k. ( - ) ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ (į. k. ( - )) 425,98 Eur (keturis šimtus dvidešimt penkis eurus 98 ct) žalos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017-01-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) straipsnyje nustatyta tvarka.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

17Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai