Byla 2-2404-385/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui N. S. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Atsakovo atsiliepimas į ieškinį negautas.

3Ieškovai ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo N. S. 30796,32 Lt žalos atlyginimo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos naudai ir 1178,43 Lt žalos atlyginimo Policijos departamentui, 545,48 Lt žalos atlyginimo Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad neteisėtais N. S. veiksmais policijos pareigūnui M. D. buvo lengvai sutrikdyta sveikata. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2008-12-31 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 30-IS-42 „Dėl M. D. sveikatos sutrikdymo" nurodyta, kad M. D. sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu. Dėl šio sveikatos sutrikdymo M. D. nedarbingumo laikotarpis tęsėsi nuo 2008-09-15 iki 2008-10-08, o Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas išmokėjo viso 545,48 Lt atlyginimo. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d., CMEK 2009-01-26 pažymą Nr. 393 bei Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2008-12-31 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 30-IS-42 „Dėl M. D. sveikatos sutrikdymo", Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas 2009-02-02 įsakymu Nr. 30-TE-37 „Dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo" pripažino, kad M. D. buvo sužalotas vykdydamas tarnybines pareigas ir nusprendė išmokėti jam 12 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją. L.e. policijos generalinio komisaro pareigas A. S. patvirtino Policijos departamento Finansų valdybos 2009-03-12 išvadą Nr. 5-5-IL-162 „Dėl sprendimo priėmimo", kurioje siūloma iš Policijos departamento centralizuotų priemonių programos sąmatos (programos kodas - 1.3) straipsnio „Darbdavių socialinė parama pinigais" Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui skirti 30796,32 Lt (12 mėnesių darbo užmokesčio dydžio) piniginei kompensacijai išmokėti M. D., patyrusiam lengvą sveikatos sutrikdymą tarnybos metu. Ši kompensacija M. D. buvo išmokėta.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2008-12-31 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 30-IS-42 „Dėl M. D. sveikatos sutrikdymo" (kopija pridedama), vadovaujantis patikrinimo metu surinkta medžiaga - policijos pareigūnų R. D., R. M., M. D., administracinėn atsakomybėn patraukto asmens N. S. parodymais, administracinės bylos Nr. E8-3715 medžiaga nustatyta, kad 2008-09-13 Šilutės rajono policijos komisariato viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyrio patrulis M. D., patruliuodamas kartu su vyr. patruliu R. D., nuo 18.00 val. iki 2008-09-14 3.00 val. vykdė savo tarnybines funkcijas tarnybiniu automobiliu. Apie 22.00 val. šie pareigūnai iš Operatyvaus valdymo poskyrio gavo pranešimą apie tai, kad Šilutėje, Žalgirio gatve važiuoja motorolerio vairuotojas, kuris yra neblaivus. Atvykę į nurodytą vietą ir pamatę asmenį vairuojantį motorolerį (vėliau nustatyta, kad tai N. S.), minėti policijos pareigūnai įjungė patrulinio automobilio šviesos ir garso signalus, tuo išreikšdami reikalavimą vairuotojui sustoti. N. S. nepaklusus ir toliau važiavus pėsčiųjų ir dviratininkų taku, patrulis M. D. išlipo iš tarnybinio automobilio ir vijosi pažeidėją pėsčiomis. Motorolerio vairuotojui nesuvaldžius motorolerio ir nugriuvus, policijos pareigūnas M. D., bėgdamas (per ištiestos rankos atstumą) paskui motorolerį, užkliuvo už virstančio motorolerio ir į jį susižalojo koją (b.l. 15).

6Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2008-12-31 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 30-IS-42 „Dėl M. D. sveikatos sutrikdymo" nurodyta, kad M. D. sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu (b.l. 15). Dėl šio sveikatos sutrikdymo M. D. nedarbingumo laikotarpis tęsėsi nuo 2008-09-15 iki 2008-10-08 (b.l. 28), o Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas išmokėjo viso 545,48 Lt atlyginimo. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d., CMEK 2009-01-26 pažymą Nr. 393 bei Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2008-12-31 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 30-IS-42 „Dėl M. D. sveikatos sutrikdymo", Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas 2009-02-02 įsakymu Nr. 30-TE-37 „Dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo" pripažino, kad M. D. buvo sužalotas vykdydamas tarnybines pareigas ir nusprendė išmokėti jam 12 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją (b.l. 25). L.e. policijos generalinio komisaro pareigas patvirtino Policijos departamento Finansų valdybos 2009-03-12 išvadą Nr. 5-5-IL-162 „Dėl sprendimo priėmimo", kurioje siūloma iš Policijos departamento centralizuotų priemonių programos sąmatos (programos kodas - 1.3) straipsnio „Darbdavių socialinė parama pinigais", Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui skirti 30796,32 Lt (12 mėnesių darbo užmokesčio dydžio) piniginei kompensacijai išmokėti M. D., patyrusiam lengvą sveikatos sutrikdymą tarnybos metu. Ši kompensacija M. D. buvo išmokėta (b.l. 32).

7Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530 patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 3 p. numatyta, kad draudiminiais pripažįstami šie įvykiai, atsitikę apdraustajam, kai jis vykdo tarnybines pareigas, vyksta į tarnybą (darbą) arba iš jos, taip pat ne tarnybos (darbo) laiku, jeigu teismo ar tardymo (ikiteisminio tyrimo) nustatyta, kad šie įvykiai susiję su tarnyba (darbu), per apdraustojo mokymo ir pratybų laiką ir pakenkę apdraustojo sveikatai arba tapę jo mirties priežastimi. Šių sąlygų 26 p. numatyta, kad įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2002-12-23, Žin., 2002, Nr. 124-5662).

8Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 1 d., 2 d.). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 str. 1 d.). Kadangi Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atlygino atsakovo N. S. padarytą žalą, todėl Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas turi regreso teisę į sumokėtos žalos atlyginimą. Sužalojimai M. D. buvo padaryti aktyviais atsakovo N. S. veiksmais, todėl jis privalo atlyginti žalą.

9Esant šioms nurodytoms faktinėms aplinkybėms, iš atsakovo N. S. priteistina neatlyginta 30796,32 Lt žala Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir 545,48 Lt Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (CK 6.249 str., 6.251 str., 6.263 str.).

10Taip pat iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 80 str., 88 str., 92-93 str., 96 str.).

11Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., 285-287 str.,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš N. S., gim. ( - ), Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 30796,32 Lt žalos atlyginimo.

14Priteisti iš N. S., gim. ( - ), Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 545,48 Lt žalos atlyginimo.

15Priteisti iš N. S. 941 Lt žyminio mokesčio bei 5 Lt pašto išlaidų valstybei.

16Sprendimas per 20 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

17Atsakovas per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai