Byla 2-545-780/2012
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išieškotojo pakeitimo pagal ieškovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui D. K. su trečiuoju asmeniu N. M

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui, trečiajam asmeniui N. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išieškotojo pakeitimo pagal ieškovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui D. K. su trečiuoju asmeniu N. M..

2Teisėjas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškiniu prašoma; 1) neterminuotam laikotarpiui apriboti D. K., a.k. ( - ) tėvo valdžią į nepilnamečius vaikus L. K., a.k. ( - ) ir D. K., a.k. ( - ) 2) Nustatyti L. K., a.k. ( - ) ir D. K., a.k. ( - ) nuolatinę globą ir nuolatine globėja paskirti N. M., a.k. ( - ) globos vietą nustatyti su globėja; 3) pakeisti išlaikymų, priteistų 2007-10-18 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu L. K. ir D. K., mokėjimą iš tėvo D. K. motinai A. K., į mokėjimą globėjai N. M..

4Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas yra nepilnamečių L. K. ir D. K. tėvas. 2006 metais atsakovo žmona A. K. su vaikais grįžo gyventi pas savo motiną N. M., o 2007 metais buvo nutraukta atsakovo santuoka. Vaikų gyvenamoji vieta buvo nustatyta su jų motina, o atsakovas gyvena atskirai. 2011-10-11 vaikų motina mirė, todėl ieškovas aiškinosi ar atsakovas gali pasirūpinti savo vaikais. Pats atsakovas pripažino, kad nuo 2008 metų vaikais nesirūpina ir jais nesidomi, todėl sutinka, kad jų globėja būtų N. M.. 2011-11-10 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. 10V-944 ir 10V-945 atsakovo vaikams buvo nustatyta laikinoji globa ir laikinąja jų globėja paskirta N. M.. Kadangi praėjus metams po laikinosios globos nustatymo padėtis iš esmės nepasikeitė, tėvas visiškai nesirūpina savo vaikais ir nėra duomenų, kad tokia padėtis gali pasikeisti, todėl prašo apriboti atsakovo tėvo tėvų valdžią neterminuotam laikotarpiui ir nustatyti nuolatinę vaikų globą. Nustačius nuolatinę globą vaikų globėja skirtina močiutė N. M., kuri paskirtina ir priteisto išlaikymo išieškotoja.

5Atsakovas D. K. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie iškeltą bylą ir teismo posėdį jis buvo informuotas, tačiau bylos nagrinėjimo atidėti neprašė, todėl byla išnagrinėta nedalyvaujant atsakovui.

6Byloje nustatyta, kad atsakovas D. K. vengia atlikti savo pareigą auklėti vaikus ir visiškai nesirūpina jais, o neesant duomenų, kad tokia padėtis dėl gali pasikeisti, jo tėvo valdžia į vaikus L. K. ir D. K. apribotina neterminuotai. Vaikams nustatytina nuolatinė globa ir nuolatine globėja skirtina jų močiutė N. M., kuri paskirtina ir priteisto išlaikymo vaikams išieškotoja.

7Teismo išvados grindžiamos tokiais įrodymais ir motyvais.

8Trečiasis asmuo N. M. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, kad atsakovas, kuris yra jos anūkų tėvas, su savo žmona ir vaikais negyvena nuo 2006 metų, o išsiskyrė 2007 metais. Nuo 2006 metų atsakovas visiškai nesirūpino ir nesirūpina savo vaikais, neteikia jiems išlaikymo, nebendrauja su jais, neatvažiuoja aplankyti. Net ir vaikams kelis kartus nuvažiavus į tėvo gyvenamąją vietą, jie jo nerado. Jokių dovanų savo vaikams atsakovas niekada nėra nupirkęs ir jais visiškai nesidomi. Patys vaikai nenori gyventi su tėvu, nes jo bijo, jis yra mušęs jų motiną jų akivaizdoje.

9Nepilnamečiai D. K. ir L. K. paaiškino, kad atitinkamai nuo7 ir 6 metų jie gyvena pas savo močiutę, o tėvas gyvena atskirai. Kol jie gyveno kartu su tėvu šis mušdavo ir jų mamą ir juos. Nuo to laiko kai jie apsigyveno pas močiutę tėvas tik vieną kartą buvo atvažiavęs pas juos. D. paaiškino, kad tėvas vieną kartą grasino padegti močiutės namus. Telefonu tėvas jiems taip pat niekada neskambino ir jais visiškai nesidomi. Dovanų ar pinigų iš tėvo jie niekada nėra gavę. Pas močiutę gyventi jiems gerai ir gyventi su tėvu jie nenorėtų.

10Gimimo aktų įrašai (b.l. 47-48) patvirtina, kad D. K. ir L. K. yra atsakovo vaikai. 2007-10-18 teismo sprendimas patvirtina, kad nutraukus atsakovo santuoką jo vaikų gyvenamoji vieta buvo nustatyta su motina A. K. (b.l. 62-64). Mirties liudijimas patvirtina, kad vaikų motina A. K. mirė 2011-11-11 (b.l. 59). D. K. rašytinis paaiškinimas patvirtina, jog jis pripažįsta nuo 2008 metų nesirūpinantis savo vaikais, nelankantis jų, nesidomintis jais ir neteikiantis jiems jokio išlaikymo bei sutinkantis, kad jo vaikais rūpintųsi seneliai (b.l. 38). 2011-10-19 seniūno charakteristika apie atsakovą patvirtina, kad atsakovas nei iki savo žmonos mirties, nei po to savo vaikais nesirūpino, neteikė išlaikymo jiems ir nesidomėjo jų auklėjimu (b.l. 37). 2011-11-10 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. 10V-944 ir 10V-945 patvirtina, kad atsakovo vaikams buvo nustatyta laikinoji globa ir laikinąja jų globėja paskirta N. M. (b.l. 35-36).

11Visi šie įrodymai patvirtina, kad atsakovas D. K., tiek iki laikinosios globos nustatymo jo vaikams, tiek ir po to vengia atlikti savo pareigą auklėti vaikus ir visiškai jais nesirūpina, jų neišlaiko jau šešerius metus. Paties atsakovo rašytinis paaiškinimas šioje byloje rodo, kad jis ir toliau neketina rūpintis savo vaikais, todėl įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir nepilnamečių vaikų interesus, atsižvelgus į prioritetinio vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo turinį (CK 3.3 str. 1 d.), konstatuotina, kad nepilnamečių teisių ir teisėtų interesų atsakovas D. K. užtikrinti negali. Kadangi tokia padėtis tęsiasi labai ilgai, o atsakovas nededa jokių pastangų šiai padėčiai pakeisti ir tarp jo su vaikais nėra jokio ryšio, teismas sprendžia, kad nėra duomenų, jog padėtis gali pasikeiti, todėl tėvo valdžia atsakovui apribotina neterminuotai (CK 3.180 str. 2 d.).

12Atsakovui išaiškinama, kad apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.). Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 str.).

13Atsakovui apribojus tėvo valdžią vaikams D. K. ir L. K. nustatytina nuolatinė globa šeimoje ir jų globėja skirtina jų močiutė N. M., o vaikų gyvenamoji vieta nustatytina su nuolatine globėja (CPK 407 str., CK 3.256 str., 3.259 str., 3.268 str.). Įvertinęs tai, kad nepilnamečiai yra labai prisirišę prie savo močiutės ir ilgą laiką gyvena su ja, kad tarp jų susiklostė stiprus dvasinis ryšys ir jų noras dėl globos sutampa, kad N. M. sveikata, pagal medikų išduotus dokumentus, yra tinkama būti globėja (b.l. 29-30), kad ji gerai charakterizuojama (b.l. 54), kad ji niekada nebuvo teista (b.l. 69) ar bausta administracine tvarka (b.l. 71), teismas sprendžia, kad vaikų močiutė pagal savo asmenines ir moralines savybes bei sveikatos būklę yra pajėgi tinkamai atlikti globėjos pareigas iki anūkai taps pilnamečiais ir globėjos funkcijas ji atliks geriau nei bet kas kitas.

14Tėvų pareiga išlaikyti vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl atsakovas nėra atleidžiamas nuo pareigos išlaikyti savo vaikus (CK 3.195 str.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pagal 2007-10-18 teismo sprendimą priteisto išlaikymo išieškotoja A. K. mirė, o vaikų globėja skiriama N. M., išieškotoja A. K. pakeistina kitu išieškotoju – N. M. (CPK 596 str. 1 d.).

15Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių ieškovas yra atleistas, nes ieškinys tenkinamas visiškai (CPK 96 str.). Iš atsakovo priteistina 19 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 143 Lt žyminio mokesčio. Viso iš atsakovo priteistina 162 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 268 str., 282 str., 406 str., 496 str. teisėjas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Neterminuotai apriboti D. K., a.k. ( - ) tėvo valdžią į nepilnamečius vaikus L. K., a.k. ( - ) ir D. K., a.k. ( - )

19Nustatyti nepilnamečiams L. K., a.k. ( - ) ir D. K., a.k. ( - ) nuolatinę globą ir nuolatine globėja paskirti N. M., a.k. ( - )

20Nepilnamečių L. K., a.k. ( - ) ir D. K., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su globėja N. M., a.k. ( - )

212007 m. spalio 18 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendime dėl išlaikymo L. K., a.k. ( - ) ir D. K., a.k. ( - ) nurodytą išieškotoją A. K., a.k. ( - ) pakeisti išieškotoja N. M., a.k. ( - )

22Sprendimo dalis dėl globos nustatymo bei globėjo paskyrimo vykdytina skubiai.

23Priteisti iš atsakovo D. K., a.k. ( - ) 162 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai