Byla e2-1467-434/2019
Dėl žalos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės ūkininkės A. M. ieškinį atsakovui ūkininkui D. A

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėja Nida Solovjovienė, sekretoriaujant Irmai Oržekauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui adv. padėjėjui R. V., atsakovui D. A. ir jo atstovui adv. padėjėjui E. S., ieškovei nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl žalos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės ūkininkės A. M. ieškinį atsakovui ūkininkui D. A..

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3800 Eur žalos atlyginimą nurodydama, kad ji pagal panaudos sutartį naudojasi 6,2 ha žemės sklypu (kadastro Nr. ( - )), esančiu ( - ) k., kuriame augina ekologiškus raudonuosius dobilus. Užaugintą derlių parduoda pagal 2017-03-09 Sėklų auginimo ir supirkimo sutartį, pagal kurią supirkėjas jai moka po 2900 Eur už raudonųjų dobilų „( - )“ sertifikuotas sėklas. Šis jos dirbamas žemės sklypas yra šalia atsakovo dirbamo žemės sklypo. 2018 m. rudenį atsakovas, purkšdamas savo sklypą glifosato veikliosios medžiagos turinčiais herbicidais, nupurškė ir jos ekologinį lauką, apie ką ji 2018-10-31 pranešimu pranešė Valstybinei augalininkystės tarnybai, kuri patikrino abu laukus ir nustatė, kad jos dirbamos žemės lauko paimtame mėginyje yra 0,015 mg/kg glifosato ir 0,073 mg/kg glifosato skilimo produkto amino metilo fosfoninės rūgšties liekanų, o atsakovo žemės lauke – atitinkamai 0,2 mg/kg glifosato ir 0,12 mg/kg glifosato skilimo produkto amino metilo fosfoninės rūgšties liekanų. Dėl šios priežasties VšĮ „( - )“ panaikino jai išduotą patvirtinantį dokumentą, leidžiantį šiame lauke užaugintas sėklas parduoti kaip ekologiškas. Dėl to iš šio lauko gautą derlių – 2 tonas raudonųjų dobilų sėklų buvo priversta parduoti ne kaip ekologiškas, dėl ko patyrė 3860 Eur nuostolį, kurį prašo priteisti iš atsakovo, nes būtent jis, purkšdamas savo lauką herbicidais, kliudė ir jos lauką, dėl ko buvo panaikintas sertifikatas, patvirtinantis ekologišką ūkininkavimą. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Dublike nurodo, kad nesutinka su atsakovo nurodytais teiginiais, kad neva ji pati naudoja savo laukuose ekologiniame ūkininkavime draudžiamas medžiagas, nes tai būtų nelogiška, jei ji pati kenktų sau. Taip pat nurodo, kad nesutinka, jog ji privalėjo palikti kažkaip iš lauko išsiskiriančią apsauginę juostą. Nurodo, kad apsauginė juosta užsėjama ta pačia kultūra, tačiau iš jos nukultas derlius nemaišomas su ekologiniais grūdais.

4Teismo posėdyje ieškovės atstovas palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškindamas, kad iš liudytojo T. K. parodymų matyti, jog atsakovas herbicidais savo lauką purškė apie 17-18 val., kai tuo metu vėjo greitis viršijo 4m/s, o esant tokiam vėjo greičiau, herbicidu Roundup negalima purkšti. Apsauginės juostos ekologinio ūkininkavimo lauke nėra privalomos, tai nusprendžia pats ūkininkas, ar jas reikia įrengti. Šiuo konkrečiu atveju ieškovei žala atsirado ne dėl apsauginių juostų nebuvimo. Atsakovas, purkšdamas savo lauką herbicidais, nesilaikė jo instrukcijoje nurodytų reikalavimų, dėl ko ir kilo žala ieškovei. Raudonieji dobilai – daugiametis augalas, o kadangi šio lauko statusas buvo sumažintas iki P1, todėl ieškovė nebegalėjo įvykdyti sutarties, kurioje buvo numatyta, kokio statuso žemės sklype turi būti jie auginami, todėl pagal sudarytą sutartį dobilų sėklos nebegalėjo parduoti, dėl ko ir patyrė nuostolius, todėl prašo ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodo, kad su juo nesutinka, nes jokios žalos ieškovei savo veiksmais nepadarė. Iš tiesų jis savo žemės sklype, kuris ribojasi su ieškovės žemės sklypu, 2018-08-27 vakare, apie 21.30 val., naudojo augalų apsaugos priemonę „R. P.“, tačiau purkšdamas šiuo herbicidu savo lauką, tą darė atsakingai, nes vakare vėjo nebuvo ir jokios purškimo dulksnos nebuvo, purkšdamas važiavo savo lauku kuo žemiau nuleistu purkštuvu, nuo ieškovės sklypo ribos važiavo tokiu atstumu, kad būtų užtikrinta, jog herbicidas nepatektų į ieškovės lauką. Kad jis herbicidus savo ūkyje naudoja tinkamai ir nepažeisdamas jų naudojimo reikalavimų, patvirtino ir pagal ieškovės skundą atliktas patikrinimas. Tuo tarpu ieškovės pateikta pažyma, iš kurios matyti, kad ir jos dirbamame žemės sklype rasti to paties herbicido, kaip ir jo dirbamame lauke, liekanos, dar neįrodo, kad būtent jis dėl to kaltas. Tuo labiau, kad ieškovė ir jos sutuoktinis jau eilę kartų kaltino tiek jį, tiek kitus ūkininkus, kad būtent kiti jiems užteršia laukus herbicidais, nors nei vienu atveju tokie kaltinimai, atitinkamos institucijos atstovams atlikus patikrinimus, nepasitvirtino. Nurodo, kad ieškovė, ūkininkaudama ekologiškai, turėtų pati savo lauke įsirengti apsauginę juostą, kuri užtikrintų, jog į jos žemės sklypą nepatektų neleistinos ekologinėje gamyboje naudoti medžiagos, tačiau tokios apsaugos juostos šiame lauke ji nėra ir nebuvo užsėjusi, nes pagal patvirtintas taisykles, tokia juosta turi vizualiai išsiskirti. Todėl prašo ieškinį atmesti ir priteisti jo turėtas visas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovo atstovas teismo posėdyje procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus palaikė paaiškindamas, kad jokie atsakovo kalti veiksmai, dėl kurių būtų kilusi žala ieškovei, nebuvo nustatyti, nes pagal ieškovės skundus ne vieną kartą atlikus patikrinimus atsakovo ūkyje dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimų laikymosi, jokių pažeidimų nebuvo nustatyta, nors tikrinama buvo realiai pagal daugybę kriterijų. Nurodė, kad apklaustos liudytojomis pagal skundą į vietą atvykusios A. B. ir E. C. patvirtino, kad apžiūrint ieškovės lauką vizualių purškimo herbicidu požymių nebuvo matyti. Apklaustas liudytoju T. B. patvirtino, kad ieškovės šiame lauke jau 2017 m. buvo rastos to paties herbicido liekanos, o liud. R. P. patvirtino, kad pagal ieškovės prašymą 2018 m. buvo imti žemės mėginiai iš lauko vietų, kur dobilai vietomis išnykę, ir vietų - kur jie vešlūs, tačiau chemikalų buvo rasta abiejuose žemės mėginiuose, nors vizualiai apžiūrint dobilus, nebuvo požymių, kad būtų buvusi naudota chemija, kas taip pat paneigia atsakovo kaltę. Todėl ieškinį prašo atmesti ir priteisti visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinys atmetamas.

8Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė su atsakovu ūkininkauja gretimai esančiuose žemės sklypuose ( - ). Ieškovė savo lauke augina ekologiškus raudonuosius dobilus, o atsakovo ūkis nėra ekologinis. Byloje nustatyta, kad atsakovas jam priklausantį lauką nupurškė herbicidais 2018-08-27 d. Valstybinė augalininkystės tarnyba, kuri 2018-11-06 patikrino abu laukus ir nustatė, kad ieškovės dirbamos žemės lauko paimtame mėginyje yra 0,015 mg/kg glifosato ir 0,073 mg/kg glifosato skilimo produkto amino metilo fosfoninės rūgšties liekanų, o atsakovo žemės lauke – atitinkamai 0,2 mg/kg glifosato ir 0,12 mg/kg glifosato skilimo produkto amino metilo fosfoninės rūgšties liekanų. Dėl šios priežasties VšĮ „EKOAGROS“ šio lauko statusą sumažino iki P1. Ieškovė nurodo, kad dėl to ji negalėjo šiame lauke užaugintų raudonųjų dobilų sėklos parduoti pagal iš anksto sudarytą sutartį kaip ekologinės sėklos, todėl patyrė ieškinyje nurodyto dydžio žalą bei tvirtina, kad dėl to yra kaltas atsakovas, kuris purkšdamas chemikalais savo gretimai esantį lauką, nupurškė ir jos, tačiau tokios aplinkybės nebuvo nustatytos. Nors apklaustas liudytoju pas ieškovės sutuoktinį ūkyje dirbantis T. K. tvirtino matęs, kaip atsakovas 2018 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje ar rugsėjo mėnesio pradžioje apie 17 val. purškė savo lauką ir jis matė, kaip dėl vėjo purškiamos priemonės rūkas sklido į ieškovei priklausantį lauką, apie ką jis pranešė R. M., su kuriuo gal po kokių 15 min. grįžo atgal, tačiau atsakovo lauke jau nebebuvo, tačiau tokių jo parodymų negalima laikyti patikimais, nes jų nepatvirtina kiti byloje surinkti duomenys. Jei tikėti šio liudytojo parodymais, tada R. M. apie tai, kad jo sutuoktinei priklausantis laukas, kuriame ūkininkaujama ekologiškai, yra paveiktas herbicidais, tapo žinoma tą pačią dieną, tačiau į atsakingas institucijas su pareiškimais ieškovė kreipėsi tik rugsėjo ir spalio mėnesių pabaigoje. Apklaustos liudytojomis Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistės A. B. ir E. C. patvirtino teismui, kad jei atsakovas, purkšdamas savo lauką roundupu ir būdamas neatsargus, jei chemikalo dulksna būtų patekusi į ieškovės lauką, tai ant tų augalų, ant kurių jis patenka, jo panaudojimo požymiai matomi apie mėnesį laiko. Tačiau tokių duomenų byloje pateikta nėra. Gi priešingai, tiek apklaustos šios liudytojos, kurios lauką apžiūrėjo 2018-11-06 d., tiek apklausta liudytoja R. P., kuri nuvyko apžiūrėti ieškovei priklausančio lauko pagal A. M. 2018-09-17 d. prašymą, patvirtino teismui, kad jokių akivaizdžių požymių, kad ieškovės lauke būtų buvusi panaudota ši chemija, nebuvo, tik paėmus žemės pavyzdžius, dirvožemyje buvo nustatyti chemikalo ir jo skilimo produkto likučiai. Liud. E. C. patvirtino, kad jei dobilai būtų buvę nupurkšti glifosatais, jų ražienos būtų sunykusios, nes šis chemikalas augalą sunaikina iki šaknų, ko šiuo atveju nebuvo. Liud. R. P. patvirtino, jog ji žemės mėginius 2018-09-26 ėmė iš vietų, kur dobilai buvo išnykę salelėmis, ir iš vietų, kur jie vešlūs, tačiau abiejuose mėginiuose buvo rasti chemikalų likučiai. Šios liudytojos parodymus patvirtina ir VšĮ „( - )“ Utenos filialo 2018-10-12 d. ieškovei pateiktas Sprendimas dėl išduotų dokumentų, iš kurio matyti, kad 2018-09-26 d. ginčo lauke tiek išretėjusioje lauko vietoje paimtame ir ištirtame dirvožemio mėginyje, tiek vešlių dobilų vietoje rasta glifosato ir jo liekanų, dėl ko šiam laukui 2018 m. iš naujo taikomas pereinamasis laikotarpis ir skiriamas P1 statusas. Tas pačias aplinkybes teismo posėdyje nurodė ir apklaustas liudytoju T. B., kuris papildomai parodė, kad ieškovės nurodytame lauke šio herbicido ir jo skilimo produktų likučių buvo rasta ir 2017 m. rudenį, kai ieškovės ūkyje buvo atliekamas patikrinimas dėl kitų priežasčių, t.y. ūkyje užaugintų grikių užteršimo neleistinomis ekologiniame ūkyje medžiagomis ir šis laukas pateko į atsitiktine tvarka tikrinamų laukų sąrašą. Šio lauko dirvožemyje tada buvo rasta 0,021 mg/kg glifosato ir 0,069 mg/kg glifosato skilimo produkto amino metilo fosfoninės rūgšties liekanų, dėl ko šio lauko statusas ir 2017 m. buvo P1. Tuo tarpu atsakovo argumentus, kad jis savo ūkyje bei lauke, kuris ribojasi su ieškovės ginčo lauku, herbicidus naudoja pagal visus jų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, patvirtina ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM 2018-11-06 d. patikrinimo aktas, iš kurio matyti, kad jokių pažeidimų atsakovo ūkyje, naudojant augalų apsaugos produktus, nenustatyta. Šiuo aktu buvo nustatyta, kad šio ūkio subjekto vykdoma veikla atitinka teisės aktų reikalavimus. Tas pačias aplinkybes patvirtina ir atsakovo ūkyje 2018-08-30 d. atliktas patikrinimas, kurio metu taip pat nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, susijusių su augalų apsaugos produktų naudojimu. Abu patikrinimai buvo atlikti neplanine tvarka, pagal gautą informaciją dėl galimų pažeidimų šioje srityje, tačiau jie nepasitvirtino. Be to, liud. E. C. patvirtino teismui, kad patikrinimo metu lapkričio 6 d. D. A. nurodė, kad jis savo lauką rupjūčio 27 d. purškė vakare, buvo nevėjuota. Tas pačias aplinkybes jis nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškindamas, jog šį lauką rugpjūčio 27 d. pats purškė herbicidais vakare, apie 21.30 val., nes pernai metais vasara buvo labai karšta ir sausa, todėl purškė vakare, kad herbicidas būtų veiksmingesnis, vėjo nebuvo. Kad vakaras nebuvo vėjuotas, patvirtina ir pateikta pažyma apie hidrometeorologines sąlygas, iš kurios matyti, kad nuo 20 val. vėjo greitis nebuvo didesnis, nei 4 m/s. Iš šio herbicido naudojimo instrukcijos matyti, kad jis būtų kuo veiksmingesnis, produktas turi būti naudojamas esant 5-25 C oro temperatūrai, dideliam oro drėgnumui. Negalima jo purkšti, jei vėjo greitis didesnis nei 4/s. Ir nors liud. T. K. teigia matęs atsakovą savo lauką purškiant apie 17 val., tačiau net jei ir tikėti šio liudytojo parodymais (kad jo parodymai negali būti laikomi patikimais, teismas pasisakė aukščiau), iš šios pažymos matyti, kad ir tuo metu vėjo greitis nebuvo didesnis nei 4 m/s.

9Liud. T. B. teismui patvirtino, kad pagal galiojančius ekologinę žemdirbystę reglamentuojančius teisės aktus ekologinio lauko apsaugos priemonių privalo imtis ekologinio ūkio savininkas, t.y. ieškovė. Tą patvirtina ir VšĮ „( - )“ 2019-04-16 d. raštas Dėl duomenų pateikimo, iš kurio matyti, kad ieškovė, įvertinusi užteršimo neleistinomis ekologinėje gamyboje medžiagomis galimybes, turėtų įsirengti apsaugos juostas prie sertifikuojamų laukų bei jas deklaruoti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje, nes tai numatyta Ekologinio žemės ūkio taisyklių 45.1 p. Tuo tarpu šiai įstaigai 2018-06-28 atlikus kasmetinį patikrinimą ieškovės ekologinės gamybos ūkyje ir surašius protokolą, nėra jokių duomenų apie apsaugos juostas ar jose auginamus žemės ūkio augalus nei prie ginčo lauko, nei prie kitų sertifikuotų laukų, kas paneigia teismo posėdyje apklausto liudytoju ieškovės sutuoktinio R. M. parodymus apie tai, kad neva šiame lauke buvo apsauginė juosta iš tų pačių dobilų. Liud. T. B. patvirtino, kad pagal taisykles, apsauginė juosta turi išsiskirti vizualiai, o pagal jų duomenis, šiame lauke nebuvo jokios apsaugos juostos. Šį faktą patvirtina ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 2019-05- raštas Nr.BR6-, iš kurio matyti, kad 2017 ir 2018 m. A. M. teiktose paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose kontrolinio žemės sklypo Nr. ( - ) lauko Nr. ( - ) ribose apsauginių juostų nedeklaruojama (tai ieškovės valdomas žemės sklypas, kurio kadastro Nr. ( - ) ir kuriame 2018 m. buvo sertifikuojamas raudonųjų dobilų laukas Nr.1 kontroliniame žemės sklype ( - )).

10Todėl, esant visiems šiems byloje nustatytiems duomenims, t.y. byloje nenustačius būtinų civilinei atsakomybei kilti sąlygų, kad dėl kaltų atsakovo veiksmų ieškovei būtų buvusi padaryta ieškinyje nurodyta žala, ieškovės ieškinys, kaip pagrįstas, atmetamas.

11Atmetus ieškinį, iš ieškovės atsakovui priteistinos jo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (LR CPK 98 str.), taip pat procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės pajamas (LR CPK 96 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

13Ieškovės ūkininkės A. M. ieškinį atsakovui ūkininkui D. A. dėl žalos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

14Priteisti iš A. M., a.k. ( - ) D. A., a.k(duomenys neskelbtini) 500 eurų (penkis šimtus eurų) jo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

15Priteisti iš A. M., a.k(duomenys neskelbtini) 16,46 eurų (šešiolika eurų, 46 euro centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės pajamas.

16Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai