Byla 2S-799-524/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Erika Misiūnienė, kolegijos teisėjai Rimvida Zubernienė, Danguolė Martinavičienė, kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovei Klaipėdos rajono Plikių pagrindinei mokyklai dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, neteisėto atleidimo iš darbo, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas A. S. ieškiniu prašo panaikinti jam atsakovės įsakymais paskirtas drausmines nuobaudas ? 2006-09-29 įsakymu Nr. P1-2 pastabą, 2007-05-08 įsakymu Nr. P1-70 papeikimą, 2007-05-23 įsakymu Nr. P-78 atleidimą iš darbo, grąžinti į darbą Klaipėdos rajono Plikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo.

32008 m. birželio 20 d. nutartimi Klaipėdos rajono apylinkės teismas civilinę bylą, iki bus atliktas 2008-06-19 Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 184 str. 1 d. dėl A. S. veiksmų, sustabdė. Pažymėjo, jog Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl ieškovo nerūpestingo jam pavestų pareigų atlikimo, inventoriaus pasisavinimo. Įvertino, jog vienas iš atsakovo atleidimo iš darbo pagrindų yra atliekamo ikiteisminio tyrimo dalykas, todėl konstatavo, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyti faktai turės įrodomąją ir prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje, ir pripažino, jog nėra galimybės išnagrinėti pareikšto ieškovo reikalavimo neatlikus ikiteisminio tyrimo. Konstatavo, jog sustabdžius bylą bus išvengta prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose ir bus užtikrintas koncentruotumo principo laikymasis.

4Ieškovas A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 20 d. nutartį ir įpareigoti pirmosios instancijos teismą nagrinėti bylą toliau. Nurodo, kad Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl aplinkybių, atsiradusių po ieškovo atleidimo iš darbo, jam perduodant mokyklos turtą. Teigia, kad ieškovo atleidimo iš darbo medžiagoje nėra duomenų, jog jam būtų skirta drausminė nuobauda dėl materialinių vertybių trūkumo. Teigia, jog bylos nagrinėjimas yra vilkinamas, nes dėl ikiteisminio tyrimo kreiptasi praėjus metams nuo civilinės bylos nagrinėjimo pradžios ir dėl mažaverčio turto, be to, pirmosios instancijos teismo argumentai dėl bylos stabdymo vertintini kaip šališki.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Teigia, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl inventoriaus trūkumo ir ieškovo nerūpestingo pareigų atlikimo einant užimamas pareigas. Pažymi, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyti faktai turės įrodomąją ir prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje, todėl civilinė byla sustabdyta pagrįstai.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria teismas sustabdė bylą ir paskyrė ekspertizę. Teigia, jog teismas bylą sustabdė nepagrįstai, nesant pagrindo, tuo pažeidžiamas proceso koncentracijos principas. Teisėjų kolegija sutinka su šiais apelianto argumentais.

8Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, sustabdymas. CPK 164 straipsnyje nustatyti neprivalomi civilinės bylos sustabdymo pagrindai. Šis sąrašas nėra išsamus. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas konkrečiu atveju pripažįsta, kad yra pagrindas sustabdyti bylą.

9Sprendimas dėl veiksmų byloje sustabdymo, t. y. neatlikimo joje jokių procesinių veiksmų, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir pagrįsti. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008, procesinio sprendimo kategorija 113.6.2.4).

10Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 20 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr. 2-69-730/2008 nagrinėjimą tuo pagrindu, jog yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ieškovo A. S. veiksmų pagal atsakovės pareiškimą dėl turto pasisavinimo (t. III, b. l. 30-31). Aplinkybių, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, reikšmingumas civilinei bylai nustatomas atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo mastą, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilines teisines pasekmes. Reikia atsižvelgti į tai, ar ikiteisminio tyrimo procese atliekamos ekspertizės tam tikrais tiriamais klausimais bei numatomos gauti ekspertizės išvados gali būti panaudojamos civiliniame procese ir ar jos būtų reikšmingas įrodymų šaltinis. Be to, teismas turi įvertinti, ar tokių ekspertizių nėra galimybės atlikti nagrinėjant civilinę bylą. Jeigu bylos aplinkybės gali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus, tai teismas turi motyvuotai pagrįsti, kodėl to negali operatyviau atlikti civilinio proceso tvarka, o numato laukti, kol neapibrėžtai ateityje tai atliks kita institucija – tyrėjas. Spręsdamas ar egzistuoja pagrindas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, kol atliekamas ikiteisminis tyrimas, teismas turi įvertinti ar jis, šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys tam tikrų veiksmų negali atlikti arba neekonomiška, neįmanoma ar netikslinga tai daryti civilinėje byloje. Tik nustatęs, kad tam tikrus veiksmus būtina atlikti ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismas gali sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008, procesinio sprendimo kategorija 113.6.2.4).

11Nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, neteisėto atleidimo iš darbo, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. 2007-05-23 įsakymu drausminė nuobauda atleidimas ieškovui A. S. skirta už padarytus darbo drausmės pažeidimus, netinkamą ir nerūpestingą darbo pareigų atlikimą, atsisakymą pasirašyti pareiginę instrukciją ir dirbti pagal nustatytą vidaus darbo tvarką, o atsakovės pareiškimo pagrindu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo turto pasisavinimo. Priešingai, nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, ikiteisminio tyrimo metu nustatyti faktai neturės tiesioginės reikšmės nagrinėjamai bylai dėl ieškovo A. S. neteisėto atleidimo iš darbo, nes galimas turto pasisavinimas, nustatytas ikiteisminio tyrimo tvarka, materialine teisine prasme civilinių teisinių pasekmių, tokių kaip ieškovo A. S. drausminės nuobaudos panaikinimas, nesukurs, o turės tik procesinę reikšmę, kaip naujas įrodymas, patvirtinantis tam tikras aplinkybes, kurias atsakovė turi teisę įrodinėti ir civilinio proceso metu, reikšdama atsikirtimą dėl nesutikimo su pareikštu ieškiniu. Taigi ikiteisminio tyrimo atliekančio pareigūno sprendimai ir nutarimai neturės civiliniame procese prejudicinės galios, o bus tik vieni iš rašytinių įrodymų, kuriuos galima surinkti ir ištirti civilinėje byloje. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovė 2007-09-16 pateikusi pareiškimą Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūrai atlikti ikiteisminį tyrimą dėl galimo turto pasisavinimo, neradus mokyklai priklausančio inventoriaus, kurio sąrašas nurodytas 2007-06-19 sutikrinimo, perdavimo ir priėmimo akte, 2007-10-11 rašte nurodė, kad šiame akte nurodyto (nerasto) turto likutinė vertė buhalterinėje apskaitoje ? 6,39 Lt (t. I, b. l. 139), 2007-06-19 sutikrinimo, perdavimo ir priėmimo aktas yra pateiktas byloje, todėl pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu privalo tirti šias aplinkybes apklausdamas liudytojus, tirdamas rašytinius įrodymus bei kitomis CPK numatytomis įrodinėjimo priemonėmis. Pažymėtina, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas daugiau kaip prieš metus, todėl jam užtrukus ilgesnį laiką ir dėl to sustabdžius civilinės bylos nagrinėjimą, gali būti pažeidžiami proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai (CPK 7 str.).

12Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pagrindų, kuriais remiantis būtų galima sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, egzistavimo, nemotyvavo, kodėl civilinės bylos aplinkybės būtinai turi būti nustatinėjamos ikiteisminio tyrimo metu ir negali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus civilinio proceso tvarka. Tik galimo turto pasisavinimo aplinkybių tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje nėra pakankamas pagrindas sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą.

13Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog tam, kad būtų išnagrinėta civilinė byla dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, neteisėto atleidimo iš darbo, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, būtina sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus atliktas ikiteisminis tyrimas dėl galimo turto pasisavinimo.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymą, todėl priimta teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – Klaipėdos rajono apylinkės teismas įpareigotinas nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-69-730/2008 toliau (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės ? įpareigoti Klaipėdos rajono apylinkės teismą nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-69-730/2008 toliau.

Proceso dalyviai
Ryšiai