Byla 2-1736-804/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikam priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant ieškovei D. J., atsakovui G. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. J. ieškinį atsakovui G. J. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikam priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovė D. J. prašo pakeisti iš atsakovo G. J., gim. 1969-10-19 Trakų raj., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametėms dukroms: R. J., gim. 1998-08-20, ir L. J., gim. 2003-08-24, mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kiekvienai, iki joms sukaks pilnametystė, pradedant mokėti nuo 2012-04-15

4Nurodė, kad su atsakovu kartu negyvena jau apie du metus. Per tą laiką jis neteikia jokios materialinės pagalbos vaikų išlaikymui.

5Nurodo, kad ieškovės gaunamos pajamos leidžia dukrų išlaikymui kas mėnesį teikti kiekvienai po 300 -Lt tačiau joms vystytis ir augti, taipogi išsilavinimui, jos lėšų nepakanka, todėl ir prašo, kad iš dukrų tėvo būtų priteista proporcingai jos galimybėms, t.y. po 300,- Lt kiekvienai dukrai, kadangi, jos paskaičiavimais, joms išgyventi ir patenkinti būtiniausius poreikius reikia kiekvienai po 600,- Lt kas mėnesį.

6Ieškovė nurodo, kad dukra R. J., gim. 1998-08-20, yra 14 metų ir mokosi Elektrėnų „Ąžuolyno" pagrindinėje mokykloje, 7 klasėje. Dukra L. J., gim. 2003-08-24, mokosi Elektrėnų pagrindinės mokyklos 2 klasėje, jai yra 9 metai. Ieškovė pagrįsdama būtiniausius poreikius mėnesiui nurodo, kas reikalinga: dienpinigiai po 3,- Lt x 20 dienų = 60 Lt į mėnesį, internetas - 20 Lt., telefono papildymas – 20 Lt, vaistams, vitaminams - 20 Lt., mokyklos renginiams 20 Lt., mokymosi reikmenims - 20Lt., higienos priemonėms - 30 Lt., laisvalaikiui (gimtadieniai, šventės - 10 Lt, drabužiams, avalynei (visiems sezonams), sportinei aprangai - 100 Lt, maistui, vaisiams, daržovėms - 300 Lt. Viso susidaro 600 Lt (paskaičiuota vienai dukrai išlaikyti, padalinus pusiau tarp tėvų - išeina po 300 Lt kiekvienam).

7Ieškovė nurodo, kad atsakovas prieštaravimuose teigia, kad nevengia vykdyti Konstitucijos 38 str. įtvirtintos pareigos pilnametystės išlaikyti savo dukras, tačiau to nedaro gera valia, ir nėra teikęs išlaikymo nė karto per šiuos mokslo metus. Atsakovas aiškina, kad negali mokėti po 300 Lt kiekvienai dukrai, nes jo uždarbis nesiekė 800 Lt, o dabar uždirba 1300 Lt per mėnesį. Tai pakankamai nemaža suma. Aiškinimasis, kad paimti kreditai, kuriuos reikia padengti, yra pagrindinė priežastis, dėl kurios negali teikti išlaikymo. Kreditai yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas, niekuo nesusijęs su nepilnamečių vaikų išlaikymu. Atsakovas privalo pats pasiskaičiuoti, kiek ir ko jam reikia, ir ką jis išgali sumokėti iš gaunamų pajamų, o ne kaip priežastį nurodyti kreditus ir sunkią turtinę padėtį.

8Ieškovė nurodo, kad atsakovas prieštaravimuose nuslepia ir nepateikia duomenų apie tai, kad jo turtinė padėtis yra žymiai geresnė už jos turtinę padėtį. Atsakovas turi savo vardu įregistruotą automobilį RENAULT LAGŪNA, atsakovas po motinos M. J. mirties paveldėjo 5 ha žemės sklypą. Šių metų vasario mėnesį mirė jo tėvas K. J., po kurio mirties jis paveldi 5 ha žemės sklypą ir gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais, esančiais ( - ). Atsakovas sąmoningai šio paveldėto turto neregistruoja savo vardu.

9Kadangi atsakovas dirba 10 ha dydžio žemės sklypą, jis turi žemės ūkio technikos ir padargų. Taigi atsakovo turtinė padėtis yra žymiai geresnė už jos turtinę padėtį. Ieškovė mano, kad teismas atsižvelgs į tai ir įvertins nepilnamečių dukrų naudai.

10Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kas ieškovė savo ieškinio pareiškime prašo priteisti Trakų rajono apylinkės teismo jų dukterų išlaikymui po 300.00 Lt R. J., gim. 1998-08-20, ir L. J.. gim. 2003-08-24. periodinių išmokų, mokant kas mėnesį iki joms sueis pilnametystė ir išlaikymo sumą mokant nuo 2012-04-15. LR CK 3.198 str. numato, kad " teismas, priteisdamas išlaikymą dviem ar daugiau vaikų, turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius visų vaikų poreikius taip pat šiame straipsnyje numatyta, kad išieškota išlaikymo suma visiems vaikams turi būti panaudota lygiomis dalimis, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių yra būtina nukrypti nuo lygybės principo". Nurodo, kad su dukterimis visiškai nebendrauja jau maždaug 2 metus, kadangi to jam neleidžia daryti ieškovė. Remdamasi virš išdėstytu bei vadovaudamasis LR CK 3.198 bei 3.201 straipsniais, teismo prašo priteisti išlaikymo sumą jo dukterims R. J.. gim. 1998-08-20 ir L. J., gim. 2003-08-24, po 200.00 Lt periodinių išmokų, mokant kas mėnesį iki joms sueis pilnametystė ir išlaikymo sumą mokant nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos.

11Institucijos, duodančios išvadą byloje – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodoma, kad su ieškiniu sutinka. Atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų R. J. gim. 1998-08-20 ir L. J. gim. 2003-08-24 interesus siūlo priteisti išlaikymą iš atsakovo G. J. mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis po 300 Lt kiekvienai iki joms sukaks pilnametystė, pradedant mokėti nuo 2012-04-15.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnis nustato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir jų tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti nepilnamečiui vystytis būtinas sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Ši tėvų pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės.

14Atsakovas G. J. yra nepilnamečių vaikų R. J., gim. 1998-08-20 ir L. J. gim. 2003-08-24 tėvas (b.l. 4,5), todėl privalo teikti išlaikymą vaikams iki jų pilnametystės (CK 3.194 str. 3 d.).

15Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.), kuris taip pat įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Įgyvendinant minėtą principą, teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi atsižvelgti į vaiko teises ir interesus. Siekiant, kad vaikai taptų pilnavertėmis asmenybėmis, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikai turėtų sąlygas (taip pat ir materialines) tinkamai fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Išlaikymas nepilnamečiams vaikams turi apimti visas lėšas, reikalingas jų tinkamam maitinimui, aprangai, sveikatos priežiūrai ir mokymui.

16Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausiančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus byla Nr. 3K-3-259/2004). Tai reiškia, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes pripažįstant juos pagrįstais būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas – tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis Nr. 3K-3-790/2002).

17Tėvams į sunkią turtinę padėtį patekus dėl savo nerūpestingo elgesio, jie negali remtis susidariusia sunkia turtine padėtimi prašydami mažesnio išlaikymo dydžio nustatymo.

18Iš išlaikymo paskaičiavimo matyti, kad šalių vaikų poreikiams patenkinti kiekvienai dukrai reikia apie 600 Lt per mėnesį (b.l. 22). Įvertinus ieškovės paaiškinimus, paskaičiavimus kur ieškovė nurodo, kad šalių vaikams reikalingo išlaikymo dydis atitinka jų poreikius ir yra būtinas vaiko poreikiams tenkinti bei užtikrina būtinas vaikams vystytis sąlygas yra 600 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui (CK 3.192 str. 2 d.). Dėl išdėstyto teismas nustato, kad šalių nepilnamečių vaikų R. J. ir L. J. poreikiams tenkinti šiuo metu reikia po 600 Lt per mėnesį.

19Akivaizdu, kad tėvai gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d.) ir vykdyti savo pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas yra nedarbingas ar turintis sveikatos problemų ir tokiu būdu dėl objektyvių priežasčių negali teikti pusės vaikams reikalingo išlaikymo, nėra, todėl darytina išvada, jog jis yra pajėgus teikti šalių nepilnamečiams vaikams reikalingą išlaikymą kartu su ieškove lygiomis dalimis. Atsakovo nurodyta aplinkybę dėl negalimamumo teikti vaikams išlaikymą po 300 lt dėl esamų paskolų mokėjimo teismas vertina kritiškai, kaip atsakovo asmenines prievoles nesusijusias su vaikų išlaikymo dydžio nustatymu.

20Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200 str.). Iš ieškovės paaiškinimų matyti, jog atsakovas šalių nepilnamečiams vaikams išlaikymo neteikia jau senai apie du metus, tačiau ieškovė išlaikymą prašo priteisti nuo 2012-04-15.

21Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai, priteisiant iš atsakovo materialinį išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams R. J., gim. 1998-08-20 ir L. J. gim. 2003-08-24, po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-04-15 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

22Iš atsakovo priteistinos 143 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. 143 Lt žyminio mokesčio valstybei.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 96, 150, 177-178, 268-270, 282 str. str., 376 str. 3 d., teismas

Nutarė

24ieškinį patenkinti.

25Priteisti iš G. J. materialinį išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams R. J., gim. 1998-08-20 ir L. J. gim. 2003-08-24, po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-04-15 iki vaikų pilnametystės, t.y. R. J. iki 2016-08-20 ir L. J. iki 2021-08-24 išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

26Pavesti D. J. tvarkyti nepilnamečiams vaikams R. J. ir L. J. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise.

27Priteisti iš G. J. 143 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos kodas – 5660).

28Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. J.... 3. ieškovė D. J. prašo pakeisti iš atsakovo G. J., gim. 1969-10-19 Trakų... 4. Nurodė, kad su atsakovu kartu negyvena jau apie du metus. Per tą laiką jis... 5. Nurodo, kad ieškovės gaunamos pajamos leidžia dukrų išlaikymui kas... 6. Ieškovė nurodo, kad dukra R. J., gim. 1998-08-20, yra 14 metų ir mokosi... 7. Ieškovė nurodo, kad atsakovas prieštaravimuose teigia, kad nevengia vykdyti... 8. Ieškovė nurodo, kad atsakovas prieštaravimuose nuslepia ir nepateikia... 9. Kadangi atsakovas dirba 10 ha dydžio žemės sklypą, jis turi žemės ūkio... 10. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su pareikštu ieškiniu... 11. Institucijos, duodančios išvadą byloje – Elektrėnų savivaldybės... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnis nustato, kad tėvai privalo... 14. Atsakovas G. J. yra nepilnamečių vaikų R. J., gim. 1998-08-20 ir L. J. gim.... 15. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir... 16. Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine... 17. Tėvams į sunkią turtinę padėtį patekus dėl savo nerūpestingo elgesio,... 18. Iš išlaikymo paskaičiavimo matyti, kad šalių vaikų poreikiams patenkinti... 19. Akivaizdu, kad tėvai gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos... 20. Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK... 21. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškinys... 22. Iš atsakovo priteistinos 143 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. 143 Lt žyminio... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 96, 150, 177-178, 268-270, 282 str.... 24. ieškinį patenkinti.... 25. Priteisti iš G. J. materialinį išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams R.... 26. Pavesti D. J. tvarkyti nepilnamečiams vaikams R. J. ir L. J. priklausantį... 27. Priteisti iš G. J. 143 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos kodas –... 28. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas...