Byla 2-1337-264/2011
Dėl skolos priteisimo, n u s t a t e:

1Kauno apygardos teismo teiseja Aušra Baubiene, sekretoriaujant Juventai Blaževiciutei, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Linetrans“ atstovei advokatei Gintarei Raišutienei, atsakovo Kauno apskrities valstybines mokesciu inspekcijos atstovei V. P., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo BUAB „Linetrans“, atstovaujamos bankroto administratoriaus „Bankroto departamentas LT“, ieškini atsakovui Kauno apskrities VMI del skolos priteisimo, n u s t a t e:

2ieškovas BUAB „Linetrans“ ieškiniu (b.l.5-8) prašo priteisti iš atsakovo Kauno apskrities valstybines mokesciu inspekcijos 16.110,00 Lt skola, 811,44 Lt palukanas už laikotarpi nuo 2010-06-10 iki 2010-10-14, 0,04 procento palukanas už kiekviena diena nuo 16.110,00 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas.

3Ieškovo atstove ieškini palaiko ir prašo ji tenkinti. Ieškovas ieškinyje nurode bei ieškovo atstove teisme paaiškino, kad ieškovas po bankroto bylos iškelimo 2010-05-11 kreipesi i Kauno apskrities VMI su prašymu gražinti 16.110,00 Lt pridetines vertes mokescio permoka, taciau jos negražino, ja iskaite kaip imones BUAB „Linetrans“ nesumoketus mokescius valstybei. Ieškovui adresuotuose pranešimuose nurodydamas apie iskaitoma mokestine nepriemoka: 2010-04-28 - 4.115,00 Lt; 2010-04-28 - 1.315,89 Lt; 2010-05-17 -.645,88 Lt; 2010-05-17 - 471,09 Lt . Bendra atsakovo Kauno apskrities VMI pagal minetus pranešimus neteisetai ir nepagristai iskaityta mokestines nepriemokos suma sudaro 11.547,86 Lt. Likusios sumos, t.y. 4.562,14 Lt, atsakovas Kauno apskrities VMI taip pat negražino ieškovui BUAB „Linetrans“. Po imones BUAB „Linetrans“ bankroto bylos iškelimo, atsakovo Kauno apskrities VMI iskaityta PVM permoka buvo iskaityta neteisetai ir nepagristai, pažeidžiant LR Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte numatyta imperatyva. Ieškovas prašyma gražinti permoka pateike atsakovui 2010-05-11, taciau ji iki 2010-06-10 ir iki šiol negražinta, todel prašo priteisti 811, 44 Lt palukanas, apskaiciuotas 0, 04 proc. dydžio už 2010-06-10 – 2010-10-14 laikotarpi (126 dienas) bei nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo ivykdymo LR mokesciu administravimo istatymo 87 str. 9 d. , 99 str. pagrindu.

4Teismo posedyje ieškovo atstove taip pat paaiškino, kad fakta, jog Kauno apskrities VMI atliko iskaitymus ne mokesciu moketojui adresuotuose pranešimuose nurodytomis datomis (t.y. 2009-02-25, 2010-02-22, 2010-03-19, 2010-03-19) irodo tai, kad atsakovas Kauno apskrities VMI nesilaike LR Finansu ministerijos viršininko 2004-12-07 isakymu Nr. VA-186 patvirtintu Mokescio permokos (skirtumo) gražinimo (iskaitymo) taisykliu nustatytos proceduros, kai iskaitymai atliekami be mokesciu moketojo žinios. Ieškovas BUAB „Linetrans“ aukšciau nurodytu pranešimu nurodytu terminu negavo, todel tikrosios atsakovo Kauno apskrities VMI atliktu iskaitymu datos yra ne atsakovo nurodomos datos, o Kauno apskrities VMI pranešimu, adresuotu ieškovui, del iskaitymo, priemimo datomis.

5Atsakovo atstove su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti. Atsakovas atsiliepime i ieškini (b.l.22-23) nurode bei atsakovo atstove teisme paaiškino, kad Kauno apygardos teismo nutartis del bankroto isiteisejo 2010 m. kovo 20 d. Kauno AVMI pranešimais informavo BUAB „Linetrans“ apie atliktu nepriemoku padengima iš permokos: 2010-04-28 ir 2010-05-17 pranešimais apie atliktus iskaitymus iki nutarties del bankroto bylos isiteisejimo, nes iskaitymus atliko 2009-02-25, 2010-02-22, 2010-03-19. Permoketu sumu gražinimo proceduros inicijavimas priklauso nuo paties mokescio moketojo valios. Nagrinejamu atveju mokesciu moketojas iki bankroto bylos iškelimo nebuvo pateikes prašymo del permokos gražinimo. Mokescio moketojo turimos permokos (skirtumo) iskaitymas gali vykti ir be mokesciu moketojo prašymo, t.y., jeigu yra tam tikru isiskolinimu biudžetui, permoketomis sumomis dengiamos skolos valstybei ir tai gali buti vykdoma ir be mokesciu moketojo žinios ar sutikimo. Kauno AVMI apskaiciavo faktine mokestiniu prievoliu bukle pagal mokesciu moketojo pateiktas finansines ataskaitas bei deklaracijas iki bankroto bylos isiteisejimo dienos, sutvarkydama apskaitos kortele ir apie tai informuodama bankroto administratoriu gincijamais pranešimais jau po bankroto bylos iškelimo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Šaliu atstovu paaiškinimais teismo posedyje, byloje pateiktais rašytiniais irodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai išspresti aplinkybes:

8Kauno apygardos teismas 2010-03-09 nutartimi civilineje byloje Nr.B2-1716-343/2010 iškele bankroto byla UAB „Linetrans“, nutartis isiteisejo 2010-03-19 (b. l. 9-10).

9Iš pranešimu apie mokescio permokos iskaityma turinio (b. l. 13-16, 24-25, 36-37) matyti, kad Kauno AVMI 2010-04-28 ir 2010-05-17 pranešimais BUAB „Linetrans“ atliko iš pridetines vertes mokescio permokos iskaitymus už 2009-02-25 apskaiciuoto gyventoju pajamu mokescio nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klases pajamu susijusiu su darbo santykiais nepriemoka - 4115,00 Lt; 2010-02-22 - 1315,89 Lt; 2010-03-19 - 471,09 Lt; 2010-03-19 - 5645,88 Lt, iš viso 11 547, 86 Lt. ir tuo paciu apie iskaitymus praneše ieškovui.

10BUAB „Linetrans“ 2010-05-11 kreipesi i Kauno apskrities VMI su prašymu gražinti 16.110,00 Lt pridetines vertes mokescio permoka (b. l. 17, 18). Atsakovas 2010-05-14 sprendimu atsisake ja gražinti, nurodydamas, kad pagal gauta prašyma negalima identifikuoti mokescio moketojo, nes MM registre iregistruoti mokesciu moketojo pavadinimas ir kodas neatitinka prašyme irašytu duomenu (b. l. 45)

11LR mokesciu administravimo istatymo (toliau MAI) 87 straipsnio 1 dalis nurodo, kad mokesciu moketojo permoketos mokesciu sumos centrinio mokesciu administratoriaus nustatyta tvarka yra iskaitomos mokesciu moketojo mokestinei nepriemokai padengti. Atsakovas, Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR finansu ministerijos viršininko 2004-12-07 isakymu Nr. VA-186 patvirtintu Mokescio permokos (skirtumo) gražinimo (iskaitymo) taisykliu 27 punkto tvarka, turejo teise atlikti iskaitymus mokestinems nepriemokoms padengti be ieškovo (mokesciu moketojo) prašymo.

12Tarp šaliu nera ginco del atliktu iskaitymu dydžio. Ieškovas nurodo, kad iskaitymai atlikti ieškovui adresuotuose pranešimuose nurodytomis datomis, t. y. po bankroto bylos iškelimo.

13Kad iskaitymas ivyktu, pakanka vienos prievoles šalies pareiškimo kitai prievoles šaliai (CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalys); reikalavimo iskaitymo teisiniai padariniai (prievoles pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievoles šalies valios ir požiurio i toki kontrahento veiksma.

14Mokescio permokos (skirtumo) gražinimo (iskaitymo) taisykliu 54 punktas numato, kad, kai be mokesciu moketojo prašymo vieno mokescio permoka (skirtumu) padengiama kito mokescio mokestines nepriemokos arba muitines administruojamu mokesciu nepriemokos, mokesciu moketojui pranešama arba raštu, išsiunciant FR0784 formos pranešima apie ivykdyta mokescio permokos (skirtumo) iskaityma arba kitomis ryšio priemonemis; mokesciu moketojas informuojamas per 5 darbo dienas po to, kai buvo iskaitytos mokestines nepriemokos.

15Iš byloje aptartu rašytiniu irodymu (b. l. 13-16, 24-25, 36-37) darytina išvada, kad mokesciu permoku iskaitymas atliktas 2010-04-28 ir 2010-05-17 FR0784 formos pranešimais, kuriais tuo paciu pranešta ieškovui apie mokesciu permoku iskaityma, t.y. po 2009-03-19 nutarties del bankroto bylos iškelimo ieškovui isiteisejimo.

16Atmestini atsakovo atstoves argumentai, jog iskaitymai atlikti apskaitos kortelese ir pranešimuose nurodytomis 2009-02-25, 2010-02-22, 20010-03-19, nes kaip matyti iš pranešimu turinio šiomis datomis buvo apskaiciuotos gyventoju pajamu mokescio nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klases pajamu susijusiu su darbo santykiais nepriemokos, o ne atlikti iskaitymai. Pagal Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkta isiteisejus teismo nutarciai iškelti bankroto byla, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neivykdytas iki bankroto bylos iškelimo. Ši norma skirta bankrutuojancios imones vykdytinoms prievolems suspenduoti, kad butu apsaugoti kreditoriu interesai bei paskirstomas imones turtas proporcingai kreditoriu reikalavimu dydžiui, atsižvelgiant i kreditoriu eiliškuma. Tokiu budu bankrutuojancios imones turtas parduodamas ir gautos lešos yra paskirstomos kreditoriams bendra tvarka tik atlikus istatyme nurodytas bankroto proceduras, pirmiausia aukštesnes eiles kreditoriu reikalavimams tenkinti. Del to yra negalimas vienašalis bet kurio kreditoriaus reikalavimu tenkinimas, taip pat iskaitant ir tarpusavio reikalavimu iskaitymus, iki to momento, kai imones likvidacine komisija patvirtina paskirstytinas kreditoriams sumas, gautas iš parduoto imones turto. Vieno iš kreditoriu ir bankrutuojancios imones tarpusavio reikalavimu iskaitymai negalimi nepriklausomai nuo to, ar reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškelimo, ar ja iškelus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2004 m. rugsejo 27 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-484/2004 m. Klaipedos apskrities VMI v. LAB ,,Argovegas”).

17Kadangi 11 547, 86 Lt PVM permokos iskaitymas atliktas pažeidžiant LR Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkta, todel ši suma priteistina iš atsakovo ieškovui.

18Reikalavimas priteisti 811, 44 Lt palukanas, apskaiciuotas 0, 04 proc. dydžio už 2010-06-10 – 2010-10-14 laikotarpi (126 dienas) ir nuo ieškinio padavimo dienos iki priteistinu sumu gražinimo tenkintinas iš dalies. Atsakovas (mokesciu administratorius) del ieškovo 2010-05-11 prašyme neteisingai nurodyto imones kodo, negalejo jo identifikuoti del paties ieškovo kaltes. ieškovas, negaves atsakymo i 2010-05-11 prašyma iki kreipimosi i teisma i atsakova nesikreipe, nesidomejo, todel atsakovui (mokesciu administratoriui) nebuvo pagrindo nagrineti ieškovo prašymo bei skaiciuoti šias palukanas. Kilus gincui tarp šaliu, LR mokesciu administravimo istatymo 87 str. 9 d., 99 str. pagrindu skaiciuotinos 0, 04 proc. dydžio palukanos už kiekviena pradelsta gražinti 11 547, 86 Lt suma ieškovui nuo šio teismo sprendimo isiteisejimo dienos iki teismo sprendimo ivykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti 4562, 14 Lt pridetines vertes mokescio permoka, kuri nera iskaityta, paliktinas nenagrinetu, kadangi ieškovas nesilaike išankstinio gincu sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima šia tvarka pasinaudoti (CPK 296 str. 1 d. 1 p., LR Mokesciu administravimo istatymo 145 str.). Nesant ieškovo tinkamai pateikto prašymo del permokos gražinimo Kauno apskrities VMI, atsakovas (mokesciu administratorius) pagal MAI 87 str. 6 d. neturi pagrindo tikrinti prašymo pagristumo šio istatymo nustatyta tvarka bei priimti sprendimo, kuris gali buti skundžiamas istatymu nustatyta tvarka. Proporcingai patenkintu ieškinio reikalavimu daliai (68 proc.), iš atsakovo priteistinos ieškovui advokato pagalbos išlaidos byloje. Ieškovas pateike advokato atstovavimo išlaidas patvirtinancius irodymus 1950 Lt sumai ( b. l. 33, 34, 35, 48-49, 50-51), kurios pagristos, neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio, todel iš atsakovo ieškovui priteistinos 1326 Lt (68 proc.) advokato pagalbos išlaidos ( CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.1 d.). Ieškovas - bankrutuojanti bendrove pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p., o atsakovas - valstybes institucija pagal CPK 83 str. 1 d. 5 p. yra atleisti nuo žyminio mokescio ir kitu bylinejimosi išlaidu, todel iš atsakovo nepriteistinos bylinejimosi išlaidos valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 4 d.).. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

19ieškini patenkinti iš dalies.

20Iš Kauno apskrities valstybines mokesciu inspekcijos (j. a. kodas 188729019) priteisti iskaityta 11 547, 86 Lt (vienuolika tukstanciu penki šimtai keturiasdešimt septyni litai ir 86 ct) mokesciu permoka, bankrutuojanciai uždarajai akcinei bendrovei „Linetrans“ (j. a. kodas 300575648), nuo šio teismo sprendimo isiteisejimo dienos iki jo visiško ivykdymo, skaiciuojant 0, 04 procentu dydžio palukanas nuo negražintos sumos bankrutuojanciai UAB „Linetrans“ už kiekviena pradelsta diena.

21Iš Kauno apskrities valstybines mokesciu inspekcijos priteisti 1326 Lt advokato pagalbos išlaidu bankrutuojanciai UAB „Linetrans“.

22Ieškini dalyje del 4562, 14 Lt permokos priteisimo, palikti nenagrineta. Išaiškinti teise del šios sumos gražinimo kreiptis i Kauno apskrities VMI istatymu nustatyta tvarka. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teiseja Aušra Baubiene, sekretoriaujant Juventai... 2. ieškovas BUAB „Linetrans“ ieškiniu (b.l.5-8) prašo priteisti iš... 3. Ieškovo atstove ieškini palaiko ir prašo ji tenkinti. Ieškovas ieškinyje... 4. Teismo posedyje ieškovo atstove taip pat paaiškino, kad fakta, jog Kauno... 5. Atsakovo atstove su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti. Atsakovas... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Šaliu atstovu paaiškinimais teismo posedyje, byloje pateiktais rašytiniais... 8. Kauno apygardos teismas 2010-03-09 nutartimi civilineje byloje... 9. Iš pranešimu apie mokescio permokos iskaityma turinio (b. l. 13-16, 24-25,... 10. BUAB „Linetrans“ 2010-05-11 kreipesi i Kauno apskrities VMI su prašymu... 11. LR mokesciu administravimo istatymo (toliau MAI) 87 straipsnio 1 dalis nurodo,... 12. Tarp šaliu nera ginco del atliktu iskaitymu dydžio. Ieškovas nurodo, kad... 13. Kad iskaitymas ivyktu, pakanka vienos prievoles šalies pareiškimo kitai... 14. Mokescio permokos (skirtumo) gražinimo (iskaitymo) taisykliu 54 punktas... 15. Iš byloje aptartu rašytiniu irodymu (b. l. 13-16, 24-25, 36-37) darytina... 16. Atmestini atsakovo atstoves argumentai, jog iskaitymai atlikti apskaitos... 17. Kadangi 11 547, 86 Lt PVM permokos iskaitymas atliktas pažeidžiant LR Imoniu... 18. Reikalavimas priteisti 811, 44 Lt palukanas, apskaiciuotas 0, 04 proc. dydžio... 19. ieškini patenkinti iš dalies.... 20. Iš Kauno apskrities valstybines mokesciu inspekcijos (j. a. kodas 188729019)... 21. Iš Kauno apskrities valstybines mokesciu inspekcijos priteisti 1326 Lt... 22. Ieškini dalyje del 4562, 14 Lt permokos priteisimo, palikti nenagrineta....