Byla e2YT-3272-424/2017
Dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, suinteresuoti asmenys M. J. ir V. P

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,

2sekretoriaujant Elenai Plyševskajai, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Vytautui Kasperavičiui, suinteresuotam asmeniui V. P. suinteresuoto asmens M. J. atstovei adv. Reginai Vasiliauskienei žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos pareiškimą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, suinteresuoti asmenys M. J. ir V. P., ir

Nustatė

3pareiškėjas prašo peržiūrėti teismo sprendimą, kuriuo M. J. pripažinta neveiksnia; pripažinti M. J. visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse;

4Nurodė, kad po teismo sprendimo priėmimo, M. J. psichikos sveikatos būklė nepagerėjo. Ji negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienių sprendimų jokiose asmeninių turtinių ir neturtinių santykių srityse.

5Suinteresuoto asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, atstovė su pareiškimu sutiko.

6Suinteresuotas asmuo V. P. pareiškimą palaikė, nurodė, kad 2004-04-29 teismo sprendimu ji paskirta neveiksnios M. J. globėja ir sutinka ja toliau būti. Nurodė, kad globotinės psichikos būklė nepasikeitė, ji nesiorientuoja laike ir vietoje, negali pasirūpinti savimi, pažįsta tik artimiausius asmenis, visiškai priklausoma nuo kitų asmenų.

7M. J. 2004-04-29 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-94-06/2004 pripažinta neveiksnia; jai nustatyta globa, globėja paskirta V. P.. Elektrėnų savivaldybės administracijos socialinių paslaugų centro 2017-07-14 išvadoje nurodoma, kad M. J. negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienių sprendimų visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.: nesugeba suprasti informacijos, savarankiškai įvertinti aplinkybių ir jų pasekmių, nesugeba paaiškinti savo sprendimo esmės ir priežasčių, nesugeba atlikti nuoseklių veiksmų tam tikram galimam sprendimui priimti. M. J. neterminuotai nustatyta visiška negalia nuo vaikystės, nuolatinės slaugos poreikis.

8Vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau CK) 2.10 straipsnio 1 dalimi, fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje. Atsižvelgdamas į pateiktus duomenis apie M. J. sveikatos būklę, teismas sprendžia, kad ji dėl psichinės ligos negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti visose turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. Atsižvelgiant į tai ir vykdant Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 468 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą teismo sprendime nurodyti baigtinį sričių, kuriose asmuo pripažįstamas neveiksniu, sąrašą, M. J. pripažintina neveiksnia visose socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742 patvirtinto Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo 10.1 ir 10.2 punktuose (šių punktų papunkčiuose) nurodytose srityse.

9Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad V. P. paskyrimas M. J. globėja neatitiktų globotinės interesų. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad globėja tinkamai vykdo savo pareigas, globotinei globėjos namuose sudarytos tinkamos gyvenimo ir priežiūros sąlygos. Pati globėja sutiko toliau būti M. J. globėja. Todėl teismo sprendimas šioje dalyje nekeičiamas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 469 str.,

Nutarė

11pareiškimą tenkinti:

12pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-94-06-2004 dalyje dėl M. J. pripažinimo neveiksnia:

13Pripažinti M. J. a. k. ( - ) neveiksnia šiose srityse:

141. turtinių santykių srityse:

151.1. asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.);

161.2. asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.;

171.3. kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.);

181.4. nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.);

191.5. paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.);

201.6. dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.);

211.7 kitos turtinių santykių sritys;

222. asmeninių neturtinių santykių srityse:

232.1. savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.);

242.2. sveikatos priežiūros sritis (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.);

252.3. šeimos santykių sritis (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.);

262.4. asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus;

272.5. darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.);

282.6. kitos asmeninių neturtinių santykių sritys. Kitoje dalyje Trakų rajono apylinkės teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. 2-94-06-2004 palikti nepakeistą.

29Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,... 2. sekretoriaujant Elenai Plyševskajai, dalyvaujant pareiškėjo atstovui... 3. pareiškėjas prašo peržiūrėti teismo sprendimą, kuriuo M. J. pripažinta... 4. Nurodė, kad po teismo sprendimo priėmimo, M. J. psichikos sveikatos būklė... 5. Suinteresuoto asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, atstovė su... 6. Suinteresuotas asmuo V. P. pareiškimą palaikė, nurodė, kad 2004-04-29... 7. M. J. 2004-04-29 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-94-06/2004... 8. Vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau CK) 2.10 straipsnio 1 dalimi, fizinis... 9. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad V. P. paskyrimas M. J.... 10. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 469... 11. pareiškimą tenkinti:... 12. pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimą,... 13. Pripažinti M. J. a. k. ( - ) neveiksnia šiose srityse:... 14. 1. turtinių santykių srityse:... 15. 1.1. asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais... 16. 1.2. asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų... 17. 1.3. kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo... 18. 1.4. nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo... 19. 1.5. paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento... 20. 1.6. dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas,... 21. 1.7 kitos turtinių santykių sritys;... 22. 2. asmeninių neturtinių santykių srityse:... 23. 2.1. savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir... 24. 2.2. sveikatos priežiūros sritis (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros... 25. 2.3. šeimos santykių sritis (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas... 26. 2.4. asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį... 27. 2.5. darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo... 28. 2.6. kitos asmeninių neturtinių santykių sritys. Kitoje dalyje Trakų... 29. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...