Byla 2-5547-560/2010
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, susipažinęs su ieškovo BUAB „SRTP“ ieškiniu atsakovams UAB „Liturimex“ viešbučiai, R. R. , E. G. , A. A. , G. B. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „SRTP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2009-01-07 UAB „Liturimex“ viešbučiai akcijų pirkimo-pardavimo sutartį apsimestine ir dėl to negaliojančia, taikyti restituciją ir iš atsakovų solidariai priteisti 1 095 000 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinį priimti atsisakytina (CPK 137 str. 2d. 8p.).

4Ieškinį pasirašė BUAB „SRTP“ kreditorių komiteto pirmininkas UAB „Almervira“ direktorius V. S. . CPK 111 str. 4d. nurodyta, kad jeigu procesinį dokumentą teismui pateikia atstovas, procesiniame dokumente nurodomi šio straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyti duomenys apie atstovą, taip pat pridedamas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas. Prie ieškinio yra pridėtas 2010-03-10 BUAB „SRTP“ kreditorių susirinkimo protokolas, iš kurio matyti, jog BUAB „SRTP“ kreditoriai, svarstydami 6 darbotvarkės klausimą, nutarė pateikti teismui ieškinį dėl UAB „Liturimex“ viešbučiai akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, o ieškinį įpareigojo pasirašyti kreditorių komiteto pirmininką UAB „Almevira“. Tačiau, teismo nuomone, toks nutarimas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 11 str. 1 d. 9 p. kur nurodyta, jog bankrutuojančiai įmonei teisme atstovauja įmonės administratorius arba jo įgaliotas asmuo. ĮBĮ nėra numatyta galimybė teikti teismui ir pasirašyti ieškinį bankrutuojančios įmonės kreditoriams. Pagal ĮBĮ 23 str. 13p. kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, tačiau, kaip minėta, kreditorių susirinkimui nesuteikta teisė įgalioti teikti ieškinius dėl sandorių nuginčijimo, kadangi pagal ĮBĮ 11 str. 8 p. tik administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Iš to seka, kad ieškinį BUAB „SRTP“ vardu galėjo pasirašyti tik administratorius arba jo įgaliotas asmuo, o kadangi šiuo atveju ieškinį pasirašė kreditorių komiteto pirmininkas, laikytina, jog ieškinį suinteresuoto asmens vardu teismui padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

5Teismas pažymi, jog atsisakymas priimti ieškinį nekliudo pareiškėjui vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str. str. teismas

Nutarė

7Ieškovo BUAB „SRTP“ ieškinį atsisakyti priimti.

8Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai