Byla 2-581-853/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Andželikai Butkuvienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Inai Borusienei, dalyvaujant pareiškėjui S. J., jo atstovui advokatui G. G., dalyvaujant suinteresuotiems asmenims S. – A. T., V. J.,

2nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos atstovui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. J. pareiškimą, suinteresuotiems asmenims S. – A. T., V. J. bei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis faktiškai pradėdamas valdyti yra priėmęs savo senelio J. T., mirusio ( - ), gyvenusio ( - ) palikimą.

6Pareiškėjas nurodė, jog ( - ) mirė jo senelis J. T., kuris iki savo mirties valdė 3 ha ploto žemės sklypą, esantį Dauginių k., Akmenės r. Jis po senelio mirties šią žemę pradėjo valdyti, ją prižiūrėti, dirbti, sėti ir pan., nes dar iki senelio mirties kartu gyveno su juo ir rūpinosi visais namų ūkio reikalais. Nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą reikalinga, jog galėtų priimti palikimą ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

7Suinteresuoto asmens valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo neprieštaraus, jeigu pareiškėja teismui pateiks tai patvirtinančius įrodymus (27-28 b.l.).

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, jog jis su savo seneliu, mamos tėvu J. T. kartu gyveno, jam senelio padovanotame name bei rūpinosi visais ūkio reikalais. ( - ) mirus seneliui, jis ir toliau prižiūrėjo senelio žemę, kurią iki senelio mirties ir po jos jis prižiūrėjo dirbo bei deklaravo. Prašo jo pareiškimą tenkinti bei nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jis faktiškai pradėdamas valdyti yra priėmęs savo senelio palikimą.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas G. G. prašė pareiškimą tenkinti.

10Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo S. – A. T. su pateiktu pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

11Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo V. J. su pateiktu pareiškėjo pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

12Teismo posėdžio metu liudytojas P. M. nurodė, jog yra žemių kaimynai bei gyvena su pareiškėju tame pačiame kaime. Patvirtino, jog S. J., tiek iki senelio mirties, tiek po senelio mirties dirbo ir prižiūrėjo jo seneliui priklausančią žemę.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas S. J. yra antros eilės įpėdinis pagal įstatymą, kadangi yra J. T. dukros J. S. D. (16 b.l.) sūnus (5 b.l.). J. T. vardu nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis yra registruotos teisės į nekilnojamuosius daiktus: 3,0 ha žemės sklypą, kadastro Nr. 3218/0003:15 Kapėnų k.v., esantį Dauginių k., Akmenės r. (8 b.l.). Pareiškėjo senelis J. T., a. k. ( - ) mirė ( - ) (3 b.l.), o mama Stefanija-D. J. mirė 1979-06-14 (12 b.l.). Pareiškėjas kreipėsi į Mažeikių rajono 2 notarų biurą dėl palikimo priėmimo, tačiau notarė atsisakė atlikti notarinį veiksmą, kadangi įpėdinis dėl palikimo priėmimo kreipėsi tik 2013-01-17, o turėjo kreiptis per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (6 b.l.). J. T. sutuoktinė buvo S. T. (buvusi U.) (14 b.l.), kuri mirė 1991-01-07 (15 b.l.). Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos pažymoje nurodyta, jog S. J. iki senelio J. T. mirties kartu gyveno vedė ir tvarkė bendrą ūkį bei J. T. priklausančią žemę, esančią Dauginių k., 3,00 ha, unikalus Nr. 2118/0003/0015 iki šiol dirba ir deklaruoja (7 b.l.). Teismo posėdžio metu visi patvirtino, jog pareiškėjas S. J. po savo senelio J. T. mirties ir toliau dirbo seneliui priklausančią žemę, taip faktiškai pradėdamas valdyti priėmė savo mirusio senelio palikimą.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.51 straipsnio 1 dalimi pėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

16Visapusiškai ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėjas tuojau pat po savo senelio J. T., a. k. ( - ) mirties ( - ), priėmė jo palikimą – 3 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 3218/0003:15 Kapėnų k.v., esantį Dauginių k., Akmenės r., faktiškai pradėdamas šį turtą valdyti (LR CK 5.51 str.). Todėl laikytina, jog pareiškėjas priėmė visą palikėjo J. T. palikimą (LR CK 5.51 str.).

17Juridinis faktas nustatytinas, dėl nuosavybės teisės į palikimą įregistravimo nekilnojamojo turto registre bei disponavimo paveldėtu turtu (LR CPK 448 str. 1 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 str., 296 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

19Pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjas, S. J., a. k. ( - ) faktiškai pradėdamas valdyti yra priėmęs ( - ) mirusio savo senelio J. T., a. k. ( - ) palikimą.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Andželikai... 2. nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę... 6. Pareiškėjas nurodė, jog ( - ) mirė jo senelis J. T., kuris iki savo mirties... 7. Suinteresuoto asmens valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, jog jis su savo seneliu, mamos... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas G. G. prašė... 10. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo S. – A. T. su pateiktu... 11. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo V. J. su pateiktu pareiškėjo... 12. Teismo posėdžio metu liudytojas P. M. nurodė, jog yra žemių kaimynai bei... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas S. J. yra antros eilės... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.51 straipsnio 1 dalimi... 16. Visapusiškai ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina... 17. Juridinis faktas nustatytinas, dėl nuosavybės teisės į palikimą... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 str., 296... 19. Pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjas, S. J., a. k.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...