Byla eAS-1153-502/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2015 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. 3R-290(AG-209/05-2015); 2) atnaujinti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra, CPVA) 2015 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. 2015/2-4321 „Dėl projekto paraiškos Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-01-066 naudos ir kokybės vertinimo rezultatų“ apskundimo terminą; 3) panaikinti Agentūros projekto paraiškos Nr. NOR-LT10-VRM-01-006 naudos ir kokybės vertinimą kaip nepagrįstą (daroma išvada, kad pareiškėjas prašo panaikinti CPVA 2015 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. 2015/2-4321 „Dėl projekto paraiškos Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-01-066 naudos ir kokybės vertinimo rezultatų“); 4) įpareigoti CPVA atlikti naują vertinimą dalyvaujant kompetentingam kilnojamojo kultūros paveldo restauravimo specialistui; 5) įpareigoti atsakovą skirti 150 000 eurų finansavimą pareiškėjo projektui Nr. NOR-LT10-VRM-01-006; 6) pratęsti (atnaujinti) projekto pradžios vykdymo ir užbaigimo terminus, projekto įgyvendinimui suteikiant 7 mėnesių laikotarpį, nes dėl skundo nagrinėjimo finansavimas gali būti skirtas vėliau, nepaliekant laiko vykdyti projektą; 7) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, įpareigojant atsakovą rezervuoti 150 000 eurų sumą pareiškėjo projektui, kartu uždraudžiant atsakovui šią sumą skirti kitiems projektams arba kitaip ja disponuoti, kad pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju nebūtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas, jei minėtos lėšos būtų skirtos kitam projektui arba kitaip panaudotos.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi priėmė Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundo reikalavimus panaikinti Komisijos 2015 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. 3R-290(AG-209/05-2015) ir atnaujinti Agentūros 2015 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. 2015/2-4321 „Dėl projekto paraiškos Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-01-066 naudos ir kokybės vertinimo rezultatų“ apskundimo terminą, jeigu bus nustatyta, kad terminas praleistas; atsisakė priimti skundo reikalavimus: 1) panaikinti Agentūros projekto paraiškos Nr. NOR-LT10-VRM-01-006 naudos ir kokybės vertinimą kaip nepagrįstą; 2) įpareigoti CPVA atlikti naują vertinimą dalyvaujant kompetentingam kilnojamojo kultūros paveldo restauravimo specialistui, kaip paduotus praleidus skundo padavimo terminą ir neprašant jo atnaujinti, 3) įpareigoti atsakovą skirti 150 000 eurų finansavimą pareiškėjo projektui Nr. NOR-LT10-VRM-01-006; 4) pratęsti (atnaujinti) projekto pradžios vykdymo ir užbaigimo terminus, projekto įgyvendinimui suteikiant 7 mėnesių laikotarpį. Taip pat teismas atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

7Teismas nurodė, kad skunde pareiškėjas paaiškina, jog 2015 m. liepos 9 d. apskundė CPVA sprendimą Komisijai, kuri, pasak jo, nepagrįstai nutraukė bylos nagrinėjimą, nustačiusi, kad pareiškėjas CPVA sprendimą gavo 2015 m. birželio 3 d. Pareiškėjas skunde teismui teigia, kad skundžiamą CPVA sprendimą gavo 2015 m. birželio 9 d., todėl nepraleido termino kreiptis į Komisiją, t. y. pareiškėjas teismui skundžia Komisijos 2015 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. 3R-290(AG-209/05-2015). Tuo pačiu pareiškėjas prašo, kad teismas, nepaisant VAGK sprendimo, išnagrinėtų ginčą iš esmės ir panaikintų Agentūros 2015 m. birželio 3 d. sprendimą, nors skunde teismui neprašo atnaujinti skundo padavimo terminą. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio nuostatas, skundas teismui turėjo būti paduotas vėliausiai 2015 m. liepos 9 d., o buvo paduotas tik 2015 m. rugpjūčio 4 d. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu skundą toje dalyje, kurioje ginčijamas CPVA sprendimas, atsisakyta priimti. Ketvirtasis pareiškėjo reikalavimas yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti CPVA sprendimą, todėl jį priimti taip pat atsisakyta. Pareiškėjo skundo penktasis ir šeštasis reikalavimai negali būti priimti, nes tokie reikalavimai nenagrinėtini teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Pareiškėjas prašo, kad teismas tiesiogiai vykdytų viešojo administravimo funkcijas, kurias vykdo Centrinė projektų valdymo agentūra ar kitos institucijos, kurios nustato tokių projektų vykdymo ir finansavimo sąlygas ir kurios teisės aktais įpareigotos priimti sprendimus dėl projektų finansavimo. Administraciniai teismai sprendžia tik ginčus viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str., 15 str. 1 d. 1 p.). Sprendžiant ginčą administracinis teismas gali priimti sprendimą, o sprendimų rūšys yra išvardytos ABTĮ 88 straipsnyje, kuriame nenumatyta galimybė vykdyti viešojo administravimo funkcijas.

8Pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, įpareigojant atsakovą rezervuoti 150 000 eurų sumą pareiškėjo projektui, kartu uždraudžiant atsakovui šią 150 000 eurų sumą skirti kitiems projektams arba kitaip ja disponuoti, kad pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju nebūtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas. Tokia reikalavimo užtikrinimo priemonė iš dalies galėtų būti taikoma tik tuo atveju, jeigu teismas priimtų pareiškėjo reikalavimus dėl CPVA sprendimo panaikinimo, tačiau šis reikalavimas nepriimamas. Pareiškėjas Komisijai skundžiamu CPVA sprendimu nėra įpareigotas atlikti kokius nors veiksmus, pareiškėjas ginčija Komisijos sprendimą, kuriuo pareiškėjo reikalavimai nebuvo nagrinėjami. Iš esmės pareiškėjas prašo taikyti ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. Taip pat pareiškėjas prašo reikalavimo užtikrinimo priemonės – įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, nors tokia reikalavimo užtikrinimo priemonė nenumatyta ABTĮ 71 straipsnyje, todėl negali būti taikoma. Reikalavimo užtikrinimo priemonė taikoma tais atvejais, kai priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas, tuo tarpu pareiškėjas siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad teismas prevenciškai imtųsi ginti teises ir apsaugotų nuo galimo lėšų skyrimo kitiems projektams ginče, kuris keliamas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje, ir kuris dar nepradėtas nagrinėti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad prašymai taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu jie siejami su pareiškėjo teisės prevenciniu gynimu, siekiu apsaugoti pareiškėją nuo būsimų jo teisių pažeidimų, negali būti tenkinami ir yra atmestini. Skundo reikalavimo užtikrinimo procesinis institutas įgalinimų tenkinti tokio pobūdžio reikalavimus teismui nesuteikia. Teismas pabrėžė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių tikslas – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (ABTĮ 71 str. 1 d.), o nagrinėjamu atveju tokios aplinkybės nenustatytos – Komisijai, jeigu skundžiamas sprendimas bus panaikintas, nebus jokių kliūčių pareiškėjo skundą išnagrinėti iš esmės. Taip pat nėra jokio pagrindo išvadai, kad skundo tenkinimo atveju Komisijai pareiškėjo skundą išnagrinėjus iš esmės ir jį patenkinus, pareiškėjas negalėtų apginti savo teisių ir teisėtų interesų.

9III.

10Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti jo skundo reikalavimus ir atmestas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, ir prašo šia apimtimi nutartį panaikinti bei perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

11Pareiškėjas paaiškina, kad kreipdamasis į teismą ir prašydamas ginčą nagrinėti iš esmės pagal teisminio nagrinėjimo prioriteto principą, prašo atnaujinti Agentūros 2015 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. 2015/2-4321 apskundimo terminą, jeigu bus nustatyta, kad terminas praleistas, nes dėl neteisėtų Komisijos veiksmų nutraukiant ginčo nagrinėjimą jis praleido terminą kreiptis į teismą. Pareiškėjas neprašė atnaujinti atsakovo sprendimo apskundimo terminą Komisijoje, nes skunde aiškiai nurodė, kad prašo teismą atnaujinti atsakovo sprendimo apskundimo terminą teisme.

12Atsakovas CPVA atsiliepime prieštarauja pareiškėjo atskirojo skundo tenkinimui.

13Teisėjų kolegija konstatuoja :

14IV.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties dalimi, kuria jo skundą atsisakyta priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 ir 8 punktais.

17Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuolat pabrėžiama, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, ji neatskiriama nuo asmens pareigos įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų proceso reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis į teismą įstatymo numatytu terminu (pvz.: 2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010, 2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-25/2011). Įstatymais apriboti skundų padavimo terminai inter alia yra susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik galimybę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (žr. 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-62/2011, 2012 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012). Asmenims negali būti sudarytos sąlygos neapibrėžtą laiko tarpą ginčyti administracinius aktus, nes tokiu atveju įsivyrautų netikrumas teisiniuose santykiuose, o atitinkamas teises įgiję kiti asmenys negalėtų būti garantuoti dėl savo teisinės padėties (žr. 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011).

18Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

19Pareiškėjas šiuo atveju neginčija, kad praleido vieno mėnesio terminą Agentūros 2015 m. birželio 3 d. sprendimui Nr. 2015/2-4321 apskųsti, t. y., jo teigimu, Agentūros 2015 m. birželio 3 d. sprendimą neregistruotu paštu gavo 2015 m. birželio 9 d., o skundą teismui elektroninių ryšių priemonėmis pateikė tik 2015 m. rugpjūčio 3 d., todėl prašo šį terminą atnaujinti.

20ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėtina, jog svarbiomis termino praleidimo priežastimis ABTĮ prasme laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos priemonėmis (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008).

21Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo paaiškinimus, kad įstatymo nustatytu laiku jis pateikė Komisijai skundą dėl Agentūros 2015 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. 2015/2-4321 panaikinimo ir Agentūros įpareigojimo atlikti naują vertinimą dalyvaujant kompetentingam kilnojamojo kultūros paveldo restauravimo specialistui, be kita ko prašydamas pratęsti (atnaujinti) projekto pradžios vykdymo ir užbaigimo terminus, projekto įgyvendinimui suteikiant 7 mėnesių laikotarpį, tačiau ši, padariusi išvadą, jog praleistas procesinis terminas minėtiems reikalavimams pareikšti, 2015 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 3R-290(AG-209/05-2015) bylą nutraukė, tokiais neteisėtais veiksmais užkirsdama pareiškėjui kelią kreiptis į teismą, neturi pagrindo nurodytos situacijos laikyti kaip susiklosčiusios ne dėl nuo pareiškėjo valios priklausiusių priežasčių. Bylos faktiniai duomenys rodo, kad esant alternatyvai prieš kreipiantis į teismą pasinaudoti neprivaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka arba tiesiogiai paduoti skundą teismui, Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga pasirinko neteisminę administracinius ginčus nagrinėjančią instituciją (Komisiją), ir būtent šis elgesys lėmė jai neigiamų procesinių pasekmių atsiradimą (termino kreiptis į teismą pasibaigimą). Kita vertus, remiantis aplinkybe, kad pareiškėjas sėkmingai apskundė teismui Komisijos procedūrinį sprendimą nutraukti bylą, konkrečiu atveju išlieka prielaidos, jog Agentūros 2015 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. 2015/2-4321 teisėtumas ir pagrįstumas, o taip pat su juo susiję išvestiniai klausimai, bus išspręsti iš esmės išankstinio nagrinėjimo ne per teismą ir, jeigu reiks, teismine tvarka.

22Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties motyvuojamoji dalis keičiama – pareiškėjo prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti netenkinamas ir pareiškėjo skundą ginčijama apimtimi atsisakoma priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu.

23Atskiruoju skundu pareiškėjas taip pat kvestionuoja pirmosios instancijos teismo atsisakymą imtis priemonių jo skundo reikalavimams užtikrinti.

24Šiuo aspektu pažymėtina, jog administracinėje teisėje reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą reglamentuoja ABTĮ 71 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikąfr, reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti (žr. 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P525-196/2008, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-632/2011). Pabrėžtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima jomis piktnaudžiauti, naudotis ne pagal paskirtį.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012 išaiškino, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 3 dalį, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis įtvirtina baigtinį reikalavimo užtikrinimo priemonių rūšių sąrašą. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte yra numatyta tik uždraudimo atlikti veiksmus priemonė, o tokios reikalavimų užtikrinimo priemonės kaip įpareigojimas atlikti veiksmus ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis nenumato. Tai reiškia, kad pagal įstatymą užtikrinant skundo reikalavimus, atsakovo veiksmams gali būti daromas tik toks poveikis, kuriuo atsakovas yra priverčiamas elgtis pasyviai (neveikti tam tikru būdu), bet atsakovui negali būti nurodoma elgtis aktyviai (veikti tam tikru būdu).

26Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga, prašydama įpareigoti atsakovą rezervuoti 150 000 eurų sumą jos projektui, siekia ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nenumatytos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kuri be kita ko nėra susijusi su teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi priimta nagrinėti skundo dalimi dėl Komisijos 2015 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 3R-290(AG-209/05-2015) panaikinimo, konstatuotina, jog minėtą pareiškėjo prašymą pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga kreipėsi į Vilniaus... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad skunde pareiškėjas paaiškina, jog 2015 m. liepos 9 d.... 8. Pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, įpareigojant... 9. III.... 10. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga pateikė atskirąjį... 11. Pareiškėjas paaiškina, kad kreipdamasis į teismą ir prašydamas ginčą... 12. Atsakovas CPVA atsiliepime prieštarauja pareiškėjo atskirojo skundo... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja :... 14. IV.... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m.... 17. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuolat pabrėžiama, kad... 18. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip,... 19. Pareiškėjas šiuo atveju neginčija, kad praleido vieno mėnesio terminą... 20. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo paaiškinimus, kad įstatymo... 22. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m.... 23. Atskiruoju skundu pareiškėjas taip pat kvestionuoja pirmosios instancijos... 24. Šiuo aspektu pažymėtina, jog administracinėje teisėje reikalavimo... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 26. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad Nacionalinė teisingumo ir gynybos... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartį... 30. Nutartis neskundžiama....