Byla 2KT-7/2011
Dėl civilinės bylos Nr. 2-7840-794/2011 perdavimo nagrinėti kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rimvida Zubernienė, susipažinusi su Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjo V. Pauliko 2011-05-11 nutartimi bei 2011-05-16 raštu Nr. 8c-6383 dėl civilinės bylos Nr. 2-7840-794/2011 perdavimo nagrinėti kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui,

Nustatė

22011-05-09 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas ieškovo S. P. Š. ieškinys atsakovei Lietuvos valstybei, tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto apylinkės teismui, R. G. dėl žalos atlyginimo.

32011-05-11 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis CPK 35 str. 4 d., byla perduota Klaipėdos apygardos teismui spręsti klausimą dėl civilinės bylos Nr. 2-7840-794/2011 perdavimo kitam Klaipėdos apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui, nes į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, yra įtrauktas buvęs Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas R. G. bei pats Klaipėdos miesto apylinkės teismas.

4Byla neperduotina kitam apylinkės teismui.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas numato, kad jei kaip byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjas, o byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, aukštesnės pakopos pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui (LR CPK 35 str. 4 d.). Teisėjai vykdydami teisingumą yra nepriklausomi nuo teismų administracijos, todėl niekas neturi teisės paimti iš teismo jam teismingą bylą ir perduoti ją kitam tos pačios grandies teismui, išskyrus įstatyme numatytus atvejus (LR Konstitucijos 109 str., Teismų įstatymo 3 str.).

6Teismingumo taisyklių laikymasis užtikrina asmenų teisę į tinkamą procesą, be to, pašalinamos abejonės dėl galimo teismų šališkumo ir sudaromos tinkamos sąlygos asmenims ginti savo pažeistas teises, o teismams realiai vykdyti teisingumą. Todėl bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui neturėtų būti sprendžiamas skubotai, formaliai, nes taip pat ir byloje dalyvaujantys asmenys gali klysti dėl dalyvaujančių byloje asmenų patraukimo ir jų procesinės padėties.

7Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų pirma būtina tinkamai išsiaiškinti ieškinio elementus (dalyką ir pagrindą), taip pat išspręsti dalyvaujančių byloje asmenų statuso klausimą, o tik po to spręsti klausimą dėl bylos perdavimo iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui CPK 35 straipsnio 4 dalies prasme. Esant nurodytoms aplinkybėms, perduoti bylą nagrinėti kitam teismui nėra pagrindo, nes teisme dar net neišspręstas pareikšto ieškinio priėmimo klausimas.

8Vadovaudamasi CPK 35 straipsnio 2 dalimi bei 290-291 straipsniais, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

9neperduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-7840-794/2011 nagrinėti kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

Proceso dalyviai