Byla e2S-475-230/2015
Dėl skolos, palūkanų ir patirtų nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Norvegijos Karalystėje įregistruoto juridinio asmens ENK Adoco Jamantas atstovo R. J. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4107-652/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Maristika“ ieškinį atsakovui Norvegijos Karalystėje įregistruotam juridiniam asmeniui ENK Adoco Jamantas dėl skolos, palūkanų ir patirtų nuostolių priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Norvegijos Karalystėje įregistruotam juridiniam asmeniui ENK Adoco Jamantas, prašydama priteisti skolą, palūkanas, nuostolius, bylinėjimosi išlaidas.

5R. J., kaip buvęs ENK Adoco Jamantas vadovas, pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodė, kad šiuo metu jis neturi jokių teisinių įgaliojimų atstovauti atsakovo Norvegijos Karalystėje įregistruoto juridinio asmens ENK Adoco Jamantas interesus, todėl negali teikti teismui įrodymus dėl pareikštų reikalavimų ir nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atkreipė dėmesį į tai, kad jis, kaip buvęs atsakovo vadovas, nuo 2013 m. sausio mėn. iki gegužės mėn. ne kartą kreipėsi į ieškovę ir ragino spręsti problemą dėl pateiktų pretenzijų, tačiau ieškovė į tai nereagavo ir nevykdė savo įpareigojimų.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Alytaus rajono apylinkės teismas, susipažinęs su R. J. pareiškimu, 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi nustatė R. J. 10 dienų terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad jei R. J. teikia atsiliepimą į ieškinį, jis turi atitikti atsiliepimo, kaip procesinio dokumento, formos ir turinio reikalavimus, turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys atsakovo išdėstytas aplinkybes. Teismas nurodė, kad pareiškime nurodytoms aplinkybėms, jog ne kartą buvo kreiptasi į ieškovę dėl pateiktų pretenzijų, kad ieškovė pati nevykdė savo įsipareigojimų ir kad R. J. šiuo metu neturi jokių teisinių įgaliojimų atstovauti atsakovą, pagrįsti nepateikta jokių įrodymų.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atsakovo atstovas R. J. atskiruoju skundu prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad R. J. yra įgaliotas atsakovo atstovas ir/arba atsakovo vadovas ir/arba atsakovo organo valdymo narys ir/arba atsakovo darbuotojas, kuriam gali būti įteikiami procesiniai dokumentai, ir todėl nepagrįstai nustatė terminą pašalinti procesinių dokumentų trūkumus. Byloje nėra jokių oficialių duomenų (iš Norvegijos Karalystės Juridinių asmenų registro) apie atsakovo vadovą, valdymo organų narius ar kitus juridinio asmens darbuotojus, kuriems būtų galima įteikti procesinius dokumentus CPK 123 straipsnio 2 dalies tvarka. Apeliantas nurodo, kad jis neturėjo jokio teisinio pagrindo nepriimti su atsakovu susijusio 2014-10-08 Alytaus rajono apylinkės teismo pranešimo, kadangi pranešimas buvo adresuotas išskirtinai tik R. J., kaip fiziniam asmeniui.

10Ieškovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad į bylą pateiktas išrašas iš Norvegijos Karalystės juridinių asmenų registro patvirtina, kad R. J. yra vienintelis atsakovo savininkas, o taip pat vadovas, byloje nėra duomenų, kad atsakovas turėtų kitų atstovų ar darbuotojų, kuriems galėtų būti įteikti procesiniai dokumentai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, o taip pat į tai, kad Norvegijos Karalystėje deklaruotu adresu procesinių dokumentų nei atsakovui, nei R. J. įteikti nepavyko, teismas procesinius dokumentus atsakovui įteikė paskutiniu žinomu R. J. gyvenamosios vietos adresu Lietuvoje. Kadangi R. J., gavęs teismo procesinius dokumentus, teismui pateikė pareiškimą, kurio turinys neatitiko procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, pagrįstai nustatytas terminas jo trūkumams pašalinti.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą, aiškinimo ir taikymo.

14Apeliantas teigia, kad jis nėra atsakovo įgaliotas atstovas, vadovas, organo valdymo narys, darbuotojas, kuriam gali būti įteikiami procesiniai dokumentai, todėl teismas nepagrįstai nustatė jam terminą pašalinti procesinio dokumento trūkumus. Šie skundo argumentai laikytini nepagrįstais. Byloje yra pateiktas išrašas iš Norvegijos Karalystės Bronnoysundo registrų centro juridinių asmenų registro, iš kurio matyti, kad individualios įmonės Adoco Jamantas savininkas ir generalinis direktorius yra R. J., todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai apeliantą laikė tinkamu atsakovo atstovu (CK 2.81 straipsnio 1 dalis, CPK 55 straipsnis, 123 straipsnio 2 dalis). Apeliantas teigdamas, kad jis nėra atsakovo vadovas ir vienintelis įmonės savininkas, šiai aplinkybei pagrįsti nepateikė jokių įrodymų, todėl jie atmestini kaip nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį (CPK 178, 185 straipsniai). Nors apeliantas neskundžia pirmosios instancijos teismo nustatytų jo pateikto procesinio dokumentų trūkumų, tačiau apeliacinės instancijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra aišku, ar atsakovo pateiktas procesinis dokumentas yra atsiliepimas į ieškinį. Kaip matyti iš atsakovo pateikto procesinio dokumento, jame yra būtini rekvizitai – teismo, kuriam paduodamas dokumentas, pavadinimas, bylos numeris, byloje dalyvaujantys asmenys, jų adresai, jis pasirašytas. Iš šio dokumento turinio matyti, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka, paaiškina, kad 2013 m. sausio–gegužės mėn. laikotarpiu ne kartą kreipėsi į ieškovę ir ragino spręsti problemą dėl pateiktų pretenzijų, tačiau ieškovė į tai nereagavo ir nevykdė savo įpareigojimų. Atsakovas nenurodė procesinio dokumento pavadinimo, tačiau jame iš esmės išreiškė savo poziciją dėl pareikšto ieškinio. Pažymėtina, kad gintis nuo pareikšto ieškinio yra atsakovo teisė, bet ne pareiga, t. y. procesinių gynybos priemonių ir jų apimties pasirinkimo teisė tenka atsakovui. Atsakovas gali gintis nuo visų reiškiamų reikalavimų, nuo dalies iš jų, pripažinti ieškinį ar elgtis pasyviai – nerašyti atsiliepimo į ieškinį, nedalyvauti teismo posėdžiuose. Atsakovas, pateikdamas atsiliepimą, įgyvendina savo pareigą rūpintis proceso koncentracija ir jo skatinimu. Tuo atveju, jei atsakovo atsikirtimai į ieškinį nėra išsamūs, jam tenka rizika, susijusi su savo pareigos rūpintis proceso skatinimu, netinkamu įgyvendinimu, nes kiekvieną paskesnį procesinį atsakovo dokumentą, naujus reikalavimus ar įrodymus teismas priims tik vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 3 dalimi. Dėl to pripažintina, kad atsiliepime į ieškinį nenurodžius išsamių nesutikimo su ieškinių argumentų ir nepateikus juos pagrindžiančių įrodymų, teismui nėra kliūtis tokį procesinį dokumentą priimti (CPK 115 straipsnio 4 dalis). Tačiau pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsiliepime į ieškinį turi būti nurodyta informacija, ar byla bus vedama per advokatą, nes pirmosios instancijos teismas tik įvertinęs šią informaciją gali nustatyti pasirengimo bylą nagrinėti teisme būdą (CPK 227, 228 straipsniai). Atsiliepime į ieškinį taip pat turi būti pareikšta nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu ieškovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų, kadangi sprendimo už akių institutu siekiama sudaryti teisines prielaidas civiliniame procese įgyvendinti ekonomiškumo ir koncentracijos principus. Tai reiškia, jog teismas imasi CPK nustatytų priemonių tam, kad būtų užkirstas kelias vilkinti procesą. Dėl šių argumentų darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė CPK 142 straipsnio 2 dalies, reglamentuojančios atsiliepimo į ieškinį turinį, reikalavimus ir skundžiama nutartimi nustatydamas terminą joje nurodytiems atsiliepimo į ieškinį trūkumas pašalinti, sudarė sąlygas atsakovui tinkamai įgyvendinti savo procesines teises.

15Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės neteikia pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakovui nurodytina, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartyje nurodytus atsiliepimo į ieškinį trūkumus jis turi pašalinti per septynias dienas nuo šios nutarties priėmimo dienos (CPK 115 straipsnio 2 dalis, 316 straipsnio 3 dalis).

16Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nustatyti atsakovui Norvegijos Karalystėje įregistruotam juridiniam asmeniui ENK Adoco Jamantas per septynias dienas nuo šios nutarties priėmimo dienos pašalinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartyje nurodytus atsiliepimo į ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Maristika“ ieškinį, trūkumus.

Proceso dalyviai