Byla 2-147-780/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos, ieškinį atsakovams M. Č. ir B. Č

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjęs civilinę bylą dėl turtinės žalos atlyginimo pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos, ieškinį atsakovams M. Č. ir B. Č.,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų M. Č. ir B. Č. 1710,17 Lt už nukentėjusiojo V. S. gydymą.

3Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti 2012 m. vasario 1 d. (b. l. 14, 15). Atsakovai per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimų į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK 142 str. 4 d.).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, jog Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono PK atliktas ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. 72-1-00161-11. Iš 2011-12-19 Lazdijų rajono apylinkės prokuratūros nutarimo „Dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo medžiagoje Nr. 72-1-00161-11“ (b. l. 8-9) matyti, jog atsakovas M. Č. nukentėjusiajam V. S. dėl neatsargumo sunkiai sutrikdė sveikatą, todėl įtariamas nusikaltimo, numatyto BK 137 str. 1 d. padarymu, tačiau ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nustačius, kad M. Č. nusikalstamos veikos padarymo metu dar nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio atsako pagal baudžiamuosius įstatymus. Iš pateikto gydymo paslaugų apskaičiavimo išrašo (b. l. 6-7) matyti, kad už nukentėjusiojo V. S. gydymą VšĮ Kauno klinikose ir VšI Lazdijų ligoninėje, iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos priežiūros įstaigoms buvo sumokėta 1710,17 Lt. Ieškovas nurodo, kad nors įtariamasis M. Č. nusikalstamos veikos padarymo metu dar nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio atsako asmuo pagal baudžiamuosius įstatymus, tačiau jis nėra atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės. Atsižvelgiant į tai, kad su sveikatos grąžinimu susijusias išlaidas padengė ne pats žalą sukėlęs asmuo, o Valstybinė ligonių kasa, todėl ji turi atgręžtinio reikalavimo teisę į padariusį žalą asmenį ir tuo pagrindu ieškovas prašo iš atsakovų M. Č. ir B. Č. priteisti 1710,17 Lt. Nurodo, kad tais atvejais kai nepilnametis neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti tėvai. Atsakovai buvo raginamai atlyginti žalą (b. l. 10-11), tačiau byloje įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė nėra.

6Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ieškinys tenkintinas.

7Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 1 d., 4 d.). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 1 d., 2 d.). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginami visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 str. 1 d.).

8Tarp M. Č. nusikalstamų veiksmų ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto patirtų išlaidų yra tiesioginis priežastinis ryšys, nes M. Č. nesilaikė CK 6.263 str. numatytos pareigos laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Kadangi to paties straipsnio 2 dalis numato prievolę atsakingam asmeniui padarytą žalą visiškai atlyginti, be to, CK 6.283 str. 1 d. numatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, jeigu šis suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, privalo atlyginti už tai atsakingas asmuo, o CK 6.280 str. nurodo, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, todėl atsakovas M. Č., kuris yra nepilnametis – gim. 1995-05-26, dėl savo kaltų veiksmų sunkiai sutrikdęs V. S. sveikatą, privalo atlyginti atsakovui 1710,17 Lt turtinę žalą.

9Pažymėtina yra tai, kad CK 6.276 str. 2 d. numato, kad tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. To paties straipsnio 3 dalis numato, kad aukščiau nurodytų asmenų pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą asmuo sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti. Be to, tėvų kaltė yra preziumuojama, t. y. jie yra laikomi kaltais dėl žalos atsiradimo, jei neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Tėvų kaltė suprantama kaip netinkama nepilnamečio priežiūra arba nevykdymas pareigos auklėti nepilnametį. Pripažintina, kad atsakovė B. Č. nevykdė tėvų pareigos auklėti ir prižiūrėti savo vaiką, išaiškinti jam apie daromų teisės pažeidimų pasekmes. Ji nepaneigė teisinės prezumpcijos, kad žala atsirado dėl jos kalės, todėl kartu su savo nepilnamečiu vaiku atsako už žalą (CK 6.276 str. 1 d., 2 d., CPK 38 str. 1 d., 2 d.).

10Remiantis aukščiau aptartais įrodymais ieškovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos, iš atsakovo M. Č., o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, subsidiariai iš jo įstatyminės atstovės B. Č. priteistina 1710,17 Lt turtinės žalos atlyginimo.

11Ieškovas įstatymo atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl tenkinant ieškinį šis mokestis (51 Lt) išieškotinas iš atsakovo M. Č., o jam neturint turto ar uždarbio, į kurį galima nukreipti išieškojimą, subsidiariai iš jo įstatyminės atstovės B. Č. (CPK 80 str. 1 d. 1 1 p., 96 str. 1 d.).

12Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 2 d., 268 str., 285 str. ir 286 str. teisėjas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos ministerijos, juridinio asmens kodas 191351679, atstovaujamai Vilniaus teritorinės ligonių kasos, iš atsakovo M. Č., gim. ( - ), a. k. ( - ) o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų padarytai žalai atlyginti, subsidiariai iš jo įstatyminės atstovės B. Č., gim. ( - ), a. k. ( - ) 1710,17 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus dešimt litų 17 centų) turtinės žalos atlyginimo.

15Priteisti iš atsakovo M. Č., gim. ( - ), a. k. ( - ) o jam neturint turto ar uždarbio, į kurį galima nukreipti išieškojimą, subsidiariai iš jo įstatyminės atstovės B. Č., gim. ( - ), a. k. ( - ) 51 Lt (penkiasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų valstybei, (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660).

16Atsakovai sprendimo už akių neturi teisės skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Atsakovai per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lazdijų rajono apylinkės teismui.

18Ieškovas apeliacinį skundą gali paduoti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai