Byla 2S-379-553/2016
Dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (apelianto) R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-12 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2279-131/2009 pagal pareiškėjų R. B. ir T. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėjai R. B. ir T. B. 2009-01-09 pateikė teismui prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-02-17 sprendimu R. B. ir T. B. santuoką nutraukė abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtino pareiškėjų sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

62009-06-09 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas AB DnB NORD banko prašymas atnaujinti procesą šioje civilinėje byloje dalyje dėl turto padalijimo ir kreditoriaus reikalavimų išsprendimo. Nurodė, kad tarp banko ir UAB „( - )“ 2007-05-05 sudaryta kredito sutartis, pareiškėjas R. B. kaip laiduotojas įsipareigojo solidariai atsakyti už kredito gavėjo UAB „( - )“ įsipareigojimus bankui. UAB „( - )“ buvo iškelta bankroto byla, skola bankui nebuvo grąžinta, todėl pareiškėjas R. B. atsako bankui kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis, todėl teismo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tarp R. B. ir T. B. pažeidžia banko kaip kreditoriaus teises, nes R. B. praktiškai perdavė visą santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą T. B. (t. 1. b. l. 33-36).

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-10-26 nutartimi atnaujino procesą byloje pagal R. B. ir T. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo, pasiūlė šalims per 10 dienų pateikti teismui papildomus įrodymus (t. 1. b. l. 130-131).

8Dėl 2009-10-26 teismo nutarties buvo paduotas atskirasis skundas (t. 1. b. l. 134-139), tačiau Vilniaus apygardos teismas 2010-01-12 nutartimi apeliacinį procesą pagal R. B. ir T. B. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-10-26 nutarties nutraukė (t. 1. b. l. 153-154).

9Iš apeliacinės instancijos teismo grąžinta byla pirmosios instancijos teismo teisėjui buvo perduota 2015-06-25 Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos pavedimu (t. 1. b. l. 160).

102015-07-14 buvo gautas AB DNB banko pareiškimas, kuriame prašoma panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-17 sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta pareiškėjų T. B. ir R. B. sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, palikti pareiškėjų T. B. ir R. B. prašymą dėl santuokos nutraukimo nenagrinėtą, grąžinti tarp pareiškėjų padalintą jų santuokos metu įgytą turtą į pradinę padėtį (t. 1. b. l. 161-163).

11Pareiškėja T. B. su AB DNB banko pareiškimu nesutiko, prašė taikyti suinteresuoto asmens (kreditoriaus) prašymui panaikinti teismo 2009-02-17 sprendimą senaties terminą (t. 2. b. l. 1-4).

12Pareiškėjas R. B. su AB DNB banko pareiškimu taip pat nesutiko ir prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 20009-02-17 spendimą palikti galioti (t. 2. b. l. 15-24).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-12 nutartimi nutarė panaikinti 2009-02-17 teismo sprendimą byloje pagal R. B. ir T. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutikimu dalyje dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo nekilnojamuoju turtu. Nustatė pareiškėjams 30 (trisdešimties) dienų terminą nuo nutarties nuorašo gavimo dienos pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalyje dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir išlaikymo priteisimo pareiškėjų nepilnamečiams vaikams turtu.

14Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-17 sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje nebuvo išspręstas klausimas dėl prievolinių įsipareigojimų kreditoriui AB DNB bankui. Teismas motyvavo, kad procesas šioje byloje buvo atnaujintas, nepažeidžiant terminų, nustatytų CPK 368 straipsnyje. Atnaujinus procesą būtina atlikti veiksmus, nustatytus CPK 371str laipsnyje ir CK 3.53 straipsnio 4 dalyje, todėl nutarė, kad pareiškėjų prašymas taikyti senaties terminą šioje byloje nepagrįstas. Teismas, vadovaudamasis CK 1.5 straipsniu, padarė išvadą, kad nėra tikslinga panaikinti 2009-02-17 teismo sprendimą visa apimtimi, todėl sprendimą panaikino toje dalyje, kuri yra susijusi su suinteresuoto asmens AB DnB banko kaip kreditoriaus interesais. Teismas, įvertinęs, jog pareiškėjai nėra išsprendę klausimo dėl kreditorinių prievolių pasidalinimo, nustatė 30 dienų terminą trūkumams pašalinti, įpareigodamas pareiškėjus pateikti teismui sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalyje dėl kreditorinių prievolių pasidalijimo, neprieštaraujančią kreditoriaus AB DNB banko interesams.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atskiruoju skundu pareiškėjas R. B. (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-12 nutartį.

16Nurodo, kad teismas neturėjo teisės priimti nutarties, kuria įsiteisėjęs sprendimas panaikinamas iš dalies, nepriimant naujo sprendimo. Teismas taip pat neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad sprendimo panaikinimas net ir dalyje yra neteisėtas dėl praėjusio nepateisinamai ilgo laikotarpio nuo sprendimo įsiteisėjimo, ir todėl nepagrįstai netaikė CPK 368 straipsnyje numatyto senaties termino. Teismas nutartyje neišdėstė jokių motyvų, kuriais remdamasis nusprendė panaikinti sprendimo dalį, kuria bendru pareiškėjų sutarimu padalintas santuokos metu įgytas turtas ir priteistas išlaikymas pareiškėjų nepilnamečiams nekilnojamuoju turtu, šiais veiksmais pažeisdamas CPK 291 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Sprendimu patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalis dėl pareiškėjų turto padalijimo, neprieštarauja AB DNB banko interesams, o tai savaime patvirtina ta aplinkybė, kad prašymą suinteresuotas asmuo, iki tol apskritai nesidomėjęs šiuo teismo procesu bei bylos eiga, pateikė tik 2015 m. liepos mėn., tai yra praėjus daugiau kaip šešeriems metams po prašomo panaikinti 2009-02-17 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo ir tik po to, kai pareiškėjas Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė prašymą iškelti bankroto bylą fiziniam asmeniui. Nuosavybės į nekilnojamąjį turtą atėmimas iš pareiškėjų nepilnamečių vaikų ir perdavimas bankui grubiai pažeistų nepilnamečių vaikų interesus.

17Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į pateiktą atskirąjį skundą, prašo atmesti atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-12 nutartį palikti nepakeistą.

18Nurodo, kad bankas prašymą atnaujinti procesą teisme pareiškė 2009-06-09, nepraleidęs CPK 368 straipsnyje numatytų terminų, ir šis prašymas buvo patenkintas, ką patvirtina įsiteisėjusi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-10-26 nutartis. 5 metų terminas (CPK 366 str. 2 d.) nebuvo pažeistas, kadangi civilinis procesas dėl 2009-02-17 sprendimo buvo atnaujintas 2009-10-26 nutartimi. Skundžiama nutartimi buvo ne atnaujintas civilinis procesas, bet išnagrinėta byla atnaujintame procese ir priimtas CPK 371 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas procesinis sprendimas. Apelianto argumentai, jog bankas atnaujinus bylą nesiėmė ilgą laiką jokių veiksmų, o apeliantas manė, kad byla yra pasibaigusi, neturi teisinės reikšmės. Pareiškėją ir jos buvusią sutuoktinę teismo procesuose atstovavo profesionalūs advokatai. Patys pareiškėjai teismo nustatytu terminu nepateikė teismui tvirtinti naujos – teisės normų bei kreditoriaus interesų nepažeidžiančios sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, o teikdami teismui tvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, joje nurodė tikrovės neatitinkančias aplinkybes, kad nei bendrų, nei asmeninių kreditorių neturi. Vadovaujantis CPK 370 straipsnio 4 dalimi ir 371 straipsnio 1 dalimi teismas skundžiama nutartimi teisėtai ir pagrįstai panaikino teismo sprendimą toje dalyje, kurioje buvo patvirtintos neteisėtos ir banko interesus pažeidžiančios pareiškėjų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygos ir pagrįstai taikė CK 3.53 straipsnio 4 dalyje numatytas teisines pasekmes, nustatydamas pareiškėjams 30 dienų terminą pateikti naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalyje dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams. Be to pažymi, kad nekilnojamasis turtas, kuris pareiškėjų sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių atiteko pareiškėjo buvusiai žmonai ir nepilnamečiams vaikams, tebėra areštuotas banko naudai. Pareiškėjai sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nutylėjo apie pareiškėjo skolą ir neįvykdytus įsipareigojimus kreditoriui ir joje nurodė, kad nei bendrų, nei asmeninių kreditorių neturi, nepranešė bankui apie santuokos nutraukimo bylą, elgėsi nesąžiningai, o jų pasirinktas nekilnojamojo turto pasidalinimo bei nepilnamečių vaikų išlaikymo būdas pažeidžia kreditoriaus turtines teises į skolos išieškojimą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

20Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2015-11-12 nutartimi nutarė panaikinti sprendimą dalyje dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo ir išlaikymo vaikams priteisimo nekilnojamuoju turtu ir nustatyti terminą pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalyje dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir išlaikymo priteisimo pareiškėjų nepilnamečiams vaikams turtu. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, jog atskirasis skundas dėl 2015-11-12 nutarties yra tik iš dalies pagrįstas dėl žemiau nurodytų motyvų.

21CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias šio kodekso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Jeigu teismo posėdžio, kuriame procesas buvo atnaujintas, metu paaiškėja, kad papildomas pasirengimas bylą nagrinėti teisme nereikalingas, dalyvaujančių byloje asmenų sutikimu teismas pradeda bylą nagrinėti iš esmės.

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-10-26 nutartimi atnaujino procesą byloje pagal R. B. ir T. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo. Teismas taip pat pasiūlė šalims per 10 dienų pateikti teismui papildomus įrodymus bei prašymus.

23CPK 371 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog išnagrinėjęs bylą teismas turi teisę: 1) prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) pakeitimo arba panaikinimo atmesti; 2) teismo sprendimą ar nutartį pakeisti; 3) priimti naują sprendimą (nutartį).

24Nagrinėjamoje byloje skundžiama nutartimi teismas, neišnagrinėjęs bylos pakartotinai iš esmės, panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-17 sprendimą byloje pagal R. B. ir T. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutikimu dalyje dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo nekilnojamuoju turtu. Todėl pagrįstais pripažįstami apelianto motyvai, kad teismas negalėjo panaikinti sprendimo dalies, nepakeičiant ar nepriimant naujo sprendimo panaikinto sprendimo dalyje. Tačiau priimti atitinkamą procesinį sprendimą CPK 371 straipsnis teismui suteikia teisę tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Nagrinėjamuoju atveju pirmosios instancijos teismas po proceso atnaujinimo bylos pakartotinai iš esmės neišnagrinėjo ir procesinių prielaidų panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-17 sprendimo šioje stadijoje neatsirado. Todėl šioje dalyje apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, jog teismas peržengė jam priskirtos kompetencijos ribas ir nukrypo nuo imperatyvaus CPK 371 straipsnio 1 dalyje numatyto reguliavimo.

25Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog turėtų būti taikomas analogiškai proceso atnaujinimo senaties terminas, kadangi suinteresuotas asmuo AB DNB bankas į teismą kreipėsi praėjus daugiau nei 5 metams. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo suinteresuotas asmuo pateikė, nepraleidęs CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatyto termino. Apelianto subjektyvus vertinimas, dėl kokių priežasčių suinteresuotas asmuo nesikreipė anksčiau į teismą, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties. Atkreipiamas dėmesys, kad nutartimi, kuria buvo atnaujintas procesas, apeliantui buvo pasiūlyta pateikti papildomus įrodymus ir prašymus dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, tačiau apeliantas šia teise nepasinaudojo, nors teismas nutartyje nurodė sutarties dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu trūkumus.

26Apeliantas nesutinka su skundžiama nutartimi, kadangi, jo įsitikinimu, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių nepažeidžia suinteresuoto asmens teisėtų interesų ir buvo būtina, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų poreikius. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CK 3.53 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas netvirtina sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jeigu ji prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus. Teismas, gavęs sutuoktinių prašymą patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria siekiama pasidalyti turtą, turi pareigą išsiaiškinti ne tik, ar šalys neturi kreditorių, bet ir privalo nustatyti, ar kreditoriai sutinka su sutarties dalimi dėl turto padalijimo (CK 3.126 str.). Nagrinėjamuoju atveju kreditorius AB DNB bankas prieštarauja pareiškėjų tarpusavio susitarimu nustatytam turto padalijimui, todėl teismas turi pareigą ištirti ir nustatyti, ar sudaryta pareiškėjų sutartis neprieštarauja kreditoriaus interesams ir viešajai tvarkai, o taip pat, įvertinęs pareikštus prieštaravimus - įpareigoti pareiškėjus pateikti naują sutartį. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė nutartį, nurodydamas pareiškėjams pašalinti pareiškimo trūkumus ir pateikti teismui naują sutartį dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo. Pareiškėjams pateikus ar nepateikus naują sutartį, ar pateikus tokią sutartį, kurios sąlygos bus nepriimtinos kreditoriui, pirmosios instancijos teismas privalės išnagrinėti bylą iš esmės ir priimti vieną iš sprendimų ar nutarčių, nurodytų CPK 371 straipsnio 1 dalyje.

27Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

28Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai tik iš dalies sudaro pagrindą pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, panaikinant nutarties dalį, kuria buvo panaikintas 2009-02-17 pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje pagal R. B. ir T. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutikimu dalyje dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo nekilnojamuoju turtu, kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

29Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

30Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-12 nutartį dėl 2009-02-17 pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje pagal R. B. ir T. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutikimu panaikinimo dalyje dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo nekilnojamuoju turtu.

31Likusioje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjai R. B. ir T. B. 2009-01-09 pateikė teismui prašymą nutraukti... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-02-17 sprendimu R. B. ir T. B.... 6. 2009-06-09 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas AB DnB NORD banko prašymas... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-10-26 nutartimi atnaujino procesą... 8. Dėl 2009-10-26 teismo nutarties buvo paduotas atskirasis skundas (t. 1. b. l.... 9. Iš apeliacinės instancijos teismo grąžinta byla pirmosios instancijos... 10. 2015-07-14 buvo gautas AB DNB banko pareiškimas, kuriame prašoma panaikinti... 11. Pareiškėja T. B. su AB DNB banko pareiškimu nesutiko, prašė taikyti... 12. Pareiškėjas R. B. su AB DNB banko pareiškimu taip pat nesutiko ir prašė... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-12 nutartimi nutarė panaikinti... 14. Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-17 sprendimu... 15. Atskiruoju skundu pareiškėjas R. B. (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus... 16. Nurodo, kad teismas neturėjo teisės priimti nutarties, kuria įsiteisėjęs... 17. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į pateiktą atskirąjį... 18. Nurodo, kad bankas prašymą atnaujinti procesą teisme pareiškė 2009-06-09,... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 20. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 21. CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog atnaujinus bylos nagrinėjimą,... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-10-26 nutartimi atnaujino procesą... 23. CPK 371 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog išnagrinėjęs bylą teismas turi... 24. Nagrinėjamoje byloje skundžiama nutartimi teismas, neišnagrinėjęs bylos... 25. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog turėtų būti taikomas analogiškai... 26. Apeliantas nesutinka su skundžiama nutartimi, kadangi, jo įsitikinimu,... 27. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 28. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos... 29. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 30. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-12 nutartį dėl... 31. Likusioje dalyje nutartį palikti nepakeistą....