Byla B2-4396-881/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Meumat“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Meumat“,

Nustatė

2ieškovas uždarosios akcinės bendrovės „Meumat“ direktorius ir vienintelis akcininkas A. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Meumat“. Nurodė, kad įmonė yra nemoki ir nebegalės atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Ad acta“.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

4Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Atsakovo 2013 m. gegužės 8 d. balanso duomenimis, įmonės turtas įvertintas 35 223 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 75 817 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 21 956 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 53 861 Lt). Atsakovo kreditorių sąraše nėra nurodyti atsiskaitymo su kreditoriais terminai, todėl nėra galimybės spręsti, kurie iš įsipareigojimų yra pradelsti, taigi ir konstatuoti įmonės nemokumo. Tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad įmonė viešai paskelbė, jog neketina vykdyti savo įsipareigojimų, kas yra savarankiškas pagrindas atsakovui iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 2 p.).

6Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Ieškovas atsakovo administratoriumi prašo skirti UAB „Ad acta“. Siūlomas administratorius pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimą, kuriuo pritarė siūlomam kandidatui administruoti UAB „Meumat“, todėl atsakovo UAB „Meumat“ administratoriumi teismas skiria UAB „Ad acta“.

7Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

8iškelti UAB „Meumat“ (į. k. 302703961, Didlaukio g. 54-4, Vilnius) bankroto bylą.

9Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Ad acta“ (Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA171).

10Uždėti bankrutuojančios UAB „Meumat“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

11Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „Meumat“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

12Pavesti bankrutuojančios UAB „Meumat“ administratoriui UAB „Ad acta“:

131) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

142) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

153) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

16Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Ad acta“, sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Meumat“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Meumat“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

17Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Meumat“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Ad acta“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai