Byla I-3887-561/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su E. Š. skundu,

Nustatė

2teisme 2008-07-08 gautas E. Š. skundas, kuriuos prašoma:

  1. Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymą Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą;
  2. Vilniaus apskrities viršininko 2008-02-13 sprendimus Nr. 2.4-01-5660, Nr. 2.4-01-5657, Nr. 2.4-01-5656, Nr. 2.4-01-5661 ir Nr. 2.4-01-5662 dėl žemės sklypų skyrimo V. B., V. M., B. B. B., G. B. ir L. Z. panaikinti nesant teisėtam pagrindui;
  3. panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 0,86 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, ( - ) km., B. B., G. B. ir L. Z. vardais teisinę registraciją;
  4. panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 0,66 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, ( - ) km., V. B. vardu, teisinę registraciją;
  5. panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 0,44 ha ploto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, ( - ) km., V. M. vardu, teisinę registraciją;
  6. įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių parengti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymo Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą patikslinimo projektą, kuriame V. M., V. B. ir J. B. neteisėtai suprojektuoti grąžinami natūra žemės sklypai Nr. 1884-4, Nr. 1885-1 ir Nr. 1900 būtų paimti į laisvos valstybinės žemės fondą, siekiant įteisinti E. Š. teisėtai priklausantį asmeninio ūkio žemės sklypą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

5Pareiškėja kartu su skundu teismui pateikė prašymus atnaujinti terminą skundui paduoti. Prašydama atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008-02-13 sprendimų Nr. 2.4-01-5660, Nr. 2.4-01-5657, Nr. 2.4-01-5656, Nr. 2.4-01-5661, Nr. 2.4-01-5662 dėl žemės sklypų skyrimo V. B., V. M., B. B. B., G. B. ir L. Z. paduoti nurodė, kad apie šiuos sprendimus sužinojo iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos gauto 2008-05-23 rašto Nr. SYN-Š-435-867. Mano, kad terminas skundui dėl 2008-02-13 dieną priimtų sprendimų teismui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl jis turi būti atnaujintas. Prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 priimto įsakymo Nr. 2.3-9156-41 paduoti motyvuoja tuo, kad negalėjo laiku skųsti ginčijamo sprendimo, nes vyko susirašinėjimas ir buvo laukiama sprendimų, kuriais turėjo būti ištaisoma ginčijamame Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakyme Nr. 2.3-9156-41 padaryta klaida.

6Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti atmestinas.

7LR administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. nustato, kad jei skundas pareiškiamas praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

8Pareiškėja pati prašyme pripažįsta, kad apie 2004-11-22 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-9156-41 žinojo, tačiau, nesutikdama su juo, ne iš karto kreipėsi į teismą, bet susirašinėjo su atitinkamomis institucijomis, laukė kol ginčas savaime išsispręs. Pareiškėja, būdama rūpestinga savo teisių gynėja, turėjo pasirūpinti skundo padavimu teismui per įstatymo nustatytą terminą. Nepakankamas domėjimasis savo teisėmis negali būti pripažintas svarbia priežastimi, dėl kurios terminas skundui paduoti galėtų būti atnaujintas. Kaip matyti, pareiškėja terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, todėl jos prašymas atnaujinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymo Nr. 2.3-9156-41 apskundimo terminą atmestinas.

9Kiti pareiškėjos E. Š. skundo reikalavimai yra išvestiniai iš reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-22 įsakymą Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą, todėl atmetus prašymą atnaujinti terminą skundui dėl šio įsakymo panaikinimo teisme paduoti, skundą dalyje dėl likusių skundo reikalavimų taip pat atsisakytina priimti.

10Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str., 37 str. 2 d. 8 p., teisėjas

Nutarė

11atmesti E. Š. prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakyti priimti skundą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Hansabankas“, sumokėtą 123 litų žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai E. Š..

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai