Byla TA-438-99-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Romano Klišausko (pranešėjas) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininko V.J. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininko V.J. skundą atsakovui Zarasų rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Zarasų rajono Baibių pagrindinei mokyklai dėl sprendimo dalies panaikinimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininko V.J. skundas dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-4 7 dalies panaikinimo bei 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-165 1, 2, 3, 4, 5 ir 8 dalių panaikinimo.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 5 d. nutartimi nutarė įtraukti Salako pagrindinę mokyklą Baibių pagrindinės mokyklos teisių perėmėju, iš trečiųjų suinteresuotųjų asmenų pašalinti Baibių pagrindinę mokyklą.

7III.

8Atskiruoju skundu pareiškėjas Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas V.J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartį kaip nepagrįstą ir neteisėtą, taip pat atnaujinti skundo padavimo terminą.

9Prašyme atnaujinti skundo padavimo terminą pareiškėjas nurodo, jog terminą apskųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartį praleido dėl svarbių priežasčių, t. y. dėl tos priežasties, jog teismas tinkamai nesuformulavo sprendimo įtraukti Zarasų rajono Salako pagrindinę mokyklą į administracinę bylą ir aiškiai nenurodė, jog pastaroji mokykla įtraukiama į bylą ne trečiuoju asmeniu, bet pareiškėju. Todėl, kaip teigiama atskirajame skunde, reali galimybė apskųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d, nutartį atsirado tik gavus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 20 d. raštą, kuriame ir buvo išaiškinti proceso šalių pakeitimo klausimai.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 149 straipsnio 2 dalis numato, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo.

13ABTĮ 148, 133 straipsniai ir 34 straipsnio 1 dalis numato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Vadovaujantis ABTĮ 34 straipsnio 2 dalimi, prašyme atnaujinti terminą privalo būti nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai.

14Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas V.J. dalyvavo pirmosios instancijos teismo posėdyje, kuriame buvo priimta atskiruoju skundu ginčijama 2009 m. spalio 5 d. nutartis. Minėtoje nutartyje taip pat buvo konkrečiai nurodytos (išdėstytos) jos teisinės pasekmės bei išspręsti procesiniai klausimai, t. y. numatyta įtraukti į administracinę bylą Salako pagrindinę mokyklą Baibių pagrindinės mokyklos teisių perėmėju, iš trečiųjų suinteresuotųjų asmenų pašalinti Baibių pagrindinę mokyklą (b.l. 58 – 59). Todėl laikytina, jog šios pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimo terminas skaičiuotinas būtent nuo jos priėmimo dienos (2009 m. spalio 5 d.) ir suėjo 2009 m. spalio 12 d. Tuo tarpu atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. nutarties panaikinimo pareiškėjas pateikė tik 2009 m. spalio 27 d. (b.l. 91), t. y. akivaizdžiai praleidęs jo padavimo terminą.

15Akcentuotina, jog į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 5 d. iki 2009 m. spalio 12 d. egzistavo objektyvios priežastys (aplinkybės) galėjusios sukliudyti pareiškėjui tinkamai realizuoti teisę į teisminę gynybą. Todėl darytina išvada, jog pareiškėjas, ABTĮ 34 straipsnio 2 dalies nuostatų prasme, tinkamai neįrodė savo prašymo dėl atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo pagrįstumo.

16Atsižvelgiant į tai, Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininko V.J. prašymas dėl atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo yra atmetamas kaip nepagrįstas, pareiškėjo atskirąjį skundą atsisakoma priimti nagrinėti ir jis grąžinamas skundą padavusiam asmeniui (ABTĮ 148 straipsnis, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu bei 148 straipsniu,

Nutarė

18atmesti pareiškėjo Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininko V.J. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. nutarties padavimo terminą.

19Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininko V.J. atskirąjį skundą atsisakyti priimti nagrinėti ir grąžinti jį skundą padavusiam asmeniui.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai