Byla 2YT-6923-727/2016
Dėl vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo dėl sprendimo nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, sekretoriaujant Nijolei Jašinskytei, dalyvaujant ieškovei R. R.-J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės R. R.-J. prašymą atsakovui UAB ,,Megatomas“ dėl vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo dėl sprendimo nevykdymo,

Nustatė

2ieškovė R. R.-J. kreipėsi į teismą su prašymu išieškoti iš buvusio darbdavio UAB ,,Megatomas“ vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, skaičiuojamą nuo Vilniaus apygardos teismo 2015-12-17 sprendimo jos darbo byloje priėmimo, kuriuo buvo iš dalies panaikintas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir buvo patenkintas jos atsakovui UAB ,,Megatomas“ pareikštas ieškinys dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išmokų išieškojimo. Darbdavys šiuo sprendimu priteistų sumų geranoriškai nemokėjo, nepaisant jos jam adresuotų priminimų ir raginimų. Ji kreipėsi į antstolius, sprendimu priteista suma jai buvo buvusio darbdavio pervesta tik 2016-02-09. Todėl ieškovė prašo LR DK 303 str. pagrindu išieškoti iš UAB ,,Megatomas“ vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, skaičiuojamą nuo Vilniaus apygardos teismo 2015-12-17 sprendimo jos darbo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo iki jo įvykdymo 2016-02-09 (b.l. 1-3, 40-42).

3Atsakovas atsiliepimu į prašymą prašė jį atmesti (b.l. 19-20), teigdamas, kad darbuotoja jo neinformavo apie ketinimą teikti prašymą išieškoti vidutinį darbo užmokestį po sprendimo priėmimo, jai žinoma, kad visos UAB ,,Megatomas“ sąskaitos yra areštuotos, nebuvo pakankamai geranoriška spręsti ginčą taikiai ir tartis, todėl ieškinys nepagrįstas. Atsakovas nurodė, kad sprendimas jau įvykdytas, pateikė tai pagrindžiančius įrodymus. Atsakovas į posėdį neatvyko, apie bylos pagal nagrinėjimą informuotas tinkamai (b.l. 14), prašymų atidėti posėdį, nagrinėti bylą jam nedalyvaujant iki posėdžio pradžios negauta, byla išnagrinėta atsakovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d., 230 str. 4 d.).

4Prašymas tenkintinas.

5Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-12-17 sprendimu iš dalies panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą, patenkino iš dalies ieškovės R. R.-J. atsakovui UAB ,,Megatomas“ pareikštą ieškinį dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išmokų išieškojimo, priteisė iš atsakovo UAB „Megatomas“ R. R. J. naudai 1 649,97 eurų išeitinės išmokos, 1 954,94 eurų darbo užmokesčio skolą už 2014 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio mėnesius, 199,60 eurų kompensacijos už kasmetines atostogas, 1000 eurų vidutinio darbo užmokesčio (neįskaitant mokesčių) už uždelstą atsiskaityti laiką, viso 4804,51 eurų. Darbdavys šiuo sprendimu priteistas sumas ieškovei sumokėjo 2016-02-09.

6LR DK 303 str. nuostata, reglamentuojanti sprendimų darbo bylose neįvykdymo pasekmes, numato, kad tais atvejais, kai darbdavys nevykdo Darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo. LR DK 141 str. 3 d. taip pat numato, jog uždelsus atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką. Todėl yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimus visiškai, kaip įrodytus ir pagrįstus (LR CPK 178 str., 185 str., LR DK 303 str.). Atsakovo pateikti argumentai, kad ieškovė privalėjo jį informuoti apie ketinimą pasinaudoti šia teise, nesudaro pagrindo prašymą atmesti ir neriboja ieškovės teisės, kuria ji pasinaudojo. LR DK nuostatos nenumato pareigos darbuotojui iš anksto informuoti darbdavį apie ketinimą reikšto tokio turinio prašymą. Darbdavys yra stipresnė darbo santykio pusė ir įstatymų reikalavimai, tame tarpe ir LR DK 303 str. įtvirtinta galimybė, jam negali būti nežinomi. Nenustatyta jokia darbuotojo kaltė dėl uždelsimo atsiskaityti. Priešingai, ji ėmėsi greitų neatidėliotinų veiksmų išieškojimui atlikti. Prašymo atmetimo nesąlygoja ir atsakovo nurodyti motyvai dėl laikinųjų apsaugos priemonių jam taikymo. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtinta atsakovo, kaip darbdavio, pareiga buvusio darbuotojo atžvilgiu jam negalėjo būti nežinoma, įsiteisėjęs sprendimas turi būti vykdomas, jokių įtikinamų argumentų, dėl ko tai buvo padaryta tik 2016-02-09 ir tik po antstolio raginimų, atsakovas nepateikė. Todėl teismas LR DK 303 str. pagrindu išieško iš UAB ,,Megatomas“ ieškovės naudai 1407,60 Eur vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, paskaičiuotą nuo Vilniaus apygardos teismo 2015-12-17 sprendimo jos darbo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo iki jo įvykdymo 2016-02-09 (782 Eur x 1,8 mėn.).

7Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, sprendime turi nurodyti priteisiamas sumas, iš kurių nėra išskaitytas gyventojų pajamų mokestis. Vykdant teismo sprendimą, gyventojų pajamų mokestį apskaičiuoja ir išskaito darbdavys (atsakovas) (LAT 1997-06-10 konsultacija Nr.A3-14, Teismų praktika Nr. 7). Todėl iš atsakovo priteista suma paskaičiuota ir nurodyta be išskaičiuotų mokesčių.

8Minėta, šis ieškovės prašymas išnagrinėtas nedalyvaujant atsakovui, nes apie posėdį jis buvo informuotas tinkamai ir iki posėdžio pradžios jokių dokumentų, pateisinančių neatvykimą, ar prašymų atidėti posėdį nebuvo gauta. Šio teismo procesinio dokumento surašymo eigoje gautas 2016-03-02 16.05 val. (ženkliai po posėdžio) atsakovo prašymas atidėti vakar vykusį posėdį nesvarstytinas, nes pateiktas nesavalaikiai, be to, neįtakoja šio procesinio dokumento priėmimo, galimą savo nesutikimą su nutartimi atsakovas gali išreikšti atskirajame skunde.

9Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 290 str., LR DK 303 str.,

Nutarė

10prašymą patenkinti.

11Išieškoti iš atsakovo UAB ,,Megatomas“, į.k. 125725687, 1407,60 Eur vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką ieškovės R. R.-J., a.k. ( - ) naudai.

12Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai