Byla e2-3115-824/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ditema“ ieškinį atsakovui D. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 4126,20 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, tačiau jis per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja:

7atlikus formalų rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad atsakovas nuo 2008 m. vasario 7 d. yra ieškovės BUAB „Ditema“ vadovas. Ieškovei Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „GENORA“, ieškovės valdymo organas (administracijos vadovas) įpareigotas perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartimi patvirtinta ieškovės kreditinių reikalavimų suma, kuri 2018 m. vasario 23 d. nutartimi patikslinta, nustatant, kad ji yra 4126,20 Eur. Byloje duomenų, kad atsakovas reikalavimą būtų įvykdęs, nėra, be to, atsakovas būdamas ieškovės vadovu laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

8Juridinis asmuo įgyja civilines teises ir prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus (Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.81 straipsnio 1 dalis) Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Pažymėtina, kad nurodyta pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui, savininkui nustatyta atsižvelgiant į tai, kad šie subjektai geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių interesus (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek ir naujų potencialių kreditorių interesus. Nagrinėjamu atveju civilinės atsakomybės taikymas atsakovui, kaip įmonės vadovui, galimas nustačius jo atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus (neveikimą), dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšį (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Atsakovo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

9Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-321-460/2019 nustatyta, kad BUAB „Ditema“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė, VĮ „Regitra“ bei Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis BUAB „Ditema“ vardu transporto priemonės neįregistruotos, įrodymų apie kitokį atsakovo turimą turtą, apie vykdomą ūkinę – komercinę veiklą, apdraustuosius byloje nėra. BUAB „Ditema“ įsiskolinimas kreditoriams sudaro 4126,20 Eur. Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovas, atsižvelgęs į bendrovės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, privalėjo kreiptis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo, nes atsižvelgęs į įmonės finansinius duomenis, turėjo įvertinti, jog bendrovė negali ir negalės atsiskaityti su savo kreditoriais.

10Be to, Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo. Juridinio asmens valdymo organo narys negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 1, 2, 4, 7 dalys). Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. spalio 27 d. nutartimi įpareigojo atsakovą kaip juridinio asmens valdymo organą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, tačiau atsakovas savo pareigos neįvykdė, teismo nustatytu terminu neperdavė bankroto administratoriui duomenų.

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo priteistina 4126,20 Eur žalos atlyginimo (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai).

12Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (6.210 straipsnio 1 dalis).

13Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, todėl iš atsakovo priteistina 93 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovo D. B. 4126,20 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4126,20 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. vasario 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Ditema“.

17Priteisti iš atsakovo D. B. 93 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai