Byla T-124-932/2018
Dėl kurio prašoma toliau taikyti priverčiamąsias medicinos prievartos priemones, atstovei Prūdiškių socialinės globos namų socialinei darbuotojai Martai Šapokaitei - Sosyan, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo O. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyvenančiam (duomenys neskelbtini), pratęsimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Julita Dabulskytė – Raizgienė, sekretoriaujant Valentinai Solovejienei, dalyvaujant prokurorei Alai Petrenko, gynėjai advokatei Elenai Žilėnienei, VšĮ „Naujininkų poliklinika“ atstovui gydytojui psichiatrui Aidui Uždaviniui, asmens, dėl kurio prašoma toliau taikyti priverčiamąsias medicinos prievartos priemones, atstovei Prūdiškių socialinės globos namų socialinei darbuotojai Martai Šapokaitei - Sosyan, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo O. M., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), pratęsimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 5 d. nutartimi O. M., padariusiam Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose, taip pat 138 straipsnio 2 dalies 3, 5 ir 10 punktuose uždraustas veikas nepakaltinamumo būsenoje, buvo taikyta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas griežto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartimi stebėjimo režimas O. M. iš griežto stebėjimo sąlygų buvo pakeistas į sustiprinto stebėjimo sąlygas, o Rokiškio rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartimi sustiprinto stebėjimo sąlygos buvo pakeistos į bendro stebėjimo sąlygas. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartimi O. M. taikoma priverčiamoji medicinos priemonė - stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis pakeistas į priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. Įsiteisėjus minėtai nutarčiai, O. M. buvo apgyvendintas Prūdiškių socialinės globos namuose. Nuo 2012 m. spalio 25 d. įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centro, kuriame tęsiamas O. M. stebėjimas ir gydymas, įskaitą. Paskutinį kartą O. M. priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymas buvo pratęstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartimi.

3Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. sausio 15 d. gautas VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimas dėl O. M. taikomos priverstinio pobūdžio priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pratęsimo. Pateiktame psichikos sveikatos centro komisijos ambulatorinio priverstinio gydymo akte nurodoma, kad O. M. pirmą kartą liga diagnozuota 2005-06-22 – 2005-09-29 po atliktos kompleksinės stacionarinės teismo psichiatrinės-psichologinės ekspertizės Utenos ekspertiniame skyriuje. O. M. nustatyta diagnozė: šizotipinis sutrikimas, organinis asmenybės sutrikimas. Paskutinius šešis mėnesius O. M. stebimas socialinės globos namų medicinos personalo, o sveikatos būklės pokyčiai fiksuojami socialinio stebėjimo žurnale. O. M. periodiškai apžiūrimas psichiatro, koreguojamas gydymas atsižvelgiant į psichinės būsenos pokyčius. Jam nustatytas 30 % darbingumo lygis (iki sukaks senatvės pensijos amžius) ir specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Stebėjimo laikotarpiu O. M. globos namų vidaus tvarkos taisyklių nepažeidinėjo, paskatintas įsitraukė į užimtumo veiklą, tačiau daug laiko praleido vienas, pirmenybę teikė individualiems užsiėmimams, lankėsi individualiose psichologo konsultacijose. Pokalbių metu išaiškėjo, kad O. M. jaučia slopinamą pyktį ir priešiškumą nepatinkantiems globos namų gyventojams, stebėtos neadekvačios reakcijos į aplinką, o kartais - į niekuo dėtus aplinkinius nukreipta agresija, buvęs konfliktas su kitu globos namų gyventoju. 2017-12-14 O. M. atliktas psichologinis ištyrimas. Tyrimo metu O. M. įsitempęs, kontakte neišlaiko socialiai priimtinų ribų, ima elgtis familiariai, motyvacija tyrimui vidutinė. Instrukcijas perpranta nesunkiai, daugelį jų prisimena iš anksčiau, bet eigoje tikslinasi, perklausia. Darbo tempas lėtas, ištyrimo metu tiriamasis ne kartą įsiterpia su jam aktualiais klausimais ar pasakojimais apie save, nesusijusiais su atliekamomis užduotimis. Sutarus, kad tam bus paskirta laiko užbaigus ištyrimą, ima skųstis šalutiniu vaistų poveikiu („verčia akis“), nurodo nesutariantis su kai kuriais pensionato gyventojais, aiškina, kad negalės šventėms grįžti į namus ir t.t. Psichologinio tyrimo išvada: O. M. psichinės veiklos tempas lėtas, bendras protinis darbingumas žemesnis už vidutinį, dėmesio koncentracija apsunkinta, protinės veiklos eigoje išsenkanti, trumpalaikės atminties apimtis siaura (fiksacinė - 5 objektai, operacinė - 3 objektai). Įsiminimas tarpinės medžiagos pagalba be ryškesnių pakitimų, mąstymas sulėtinto tempo, konkretus, aplinkybiškas, frigidiškas, kai kurie tiriamojo sprendimai stokoja kritiškumo, adekvatumo, mąstymo produktyvumas pažemintas. Atlikdamas mąstymo užduotis, O. M. daugeliu atvejų teisingai išskiria reikiamą objektą. Apibendrinimai netolygūs - nors jis gali apibendrinti pagal esminius ar konkrečius požymius, bet pateikia ir kelis apibendrinimus pagal atsitiktinius požymius. Sunkiai randa tikslius esmę atspindinčius pavadinimus, jo vaizdinės asociacijos formalios, konkretaus turinio, ryškus mąstymo stereotipiškumas, smulkmeniškumas. Kelioms abstrakčioms sąvokoms asociacijų pateikti negali, vyrauja adekvatūs vaizdiniai, bet yra viena atsitiktinė piktograma (asociacija sąvokai „teisingumas“). Ryšio tarp stimulinės sąvokos ir piešinio paaiškinimai smulkmeniški, skurdūs. Kognityvinius procesus slopinančiai veikia kylančios emocinės reakcijos. Asmenybė nebrandi, primityvi, rigidiška, egocentriška, ribų pojūtis silpnas. Savęs vertinimas stokoja adekvatumo, emocijos skurdžios, blankios, emocijų ir impulsų kontrolė apsunkinta, gali būti nepakankama. Labai tikėtina, kad aplinka suvokiama kaip frustruojanti, o tai tiriamajam kelia nepasitenkinimą, pyktį. Slopinamas agresyvumas išgyvenamas kaip didžiulė vidinė įtampa (jos lygis ypatingai aukštas). Labai ryškus tiriamojo susirūpinimas tarpasmeniniais santykiais (ypatingai su priešinga lytimi). Visumoje santykiai su aplinka formalūs. O. M. sąmoningas, tvarkingos išvaizdos, laike neorientuotas, žino, jog yra pensionate, su gydytoju bendrauja noriai, tačiau kontaktas neproduktyvus. Pats O. M. pokalbio nepalaiko. Psichomotoriškai palėtintas, veidas hipomimiškas, kalba sulėtintai, pamažintų moduliacijų balsu, mąstymas lėto tempo, menkesnio produktyvumo, kiek stokojantis nuoseklumo, rigidiškas. Dėmesio koncentracija išsenkanti. Emocijos blankios, interesų ratas ribotas. Pacientas pensionato tvarkos laikosi, režimo nepažeidinėja, tačiau išlieka užsidaręs, autistiškas. Didesnę dienos dalį praleidžia kambaryje vienas, suvokimo sutrikimų neišsako.

4VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centro komisija, pateikė išvadą, jog

5O. M. serga lėtine psichine liga šizofrenija, paranoidine forma. Įvertinus ilgalaikį stebėjimą psichologinio tyrimo duomenis, Komisijos nuomone, O. M. pavojingumas visuomenei nėra išnykęs, dėl ko prašoma pratęsti priverstinio pobūdžio medicinos priemonių taikymą.

6Atsižvelgiant į Komisijos išvadą, kuria konstatuota, jog O. M. dalyvavimas teismo posėdyje netikslingas, tai gali pabloginti pastarojo psichinės sveikatos būklę, teikimas nagrinėtinas asmeniui, kuriam prašoma toliau taikyti priverčiamąją medicinos priemonę, nedalyvaujant.

7Teismo posėdžio metu VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovas gydytojas psichiatras

8A. Uždavinys palaikė teikimą ir nurodė, kad O. M. būtina tęsti gydymą. Pažymėjo, kad pats asmuo savęs nelaiko ligoniu, nėra kritiškas savo būklei, savarankiškai, neprižiūrimas gydytojų vaistų greičiausiai nevartotų. Be ambulatorinės priežiūros gydymas neįmanomas, stebėjimo nutraukti negalima.

9O. M. atstovė Prūdiškių socialinės globos namų socialinė darbuotoja M. Šapokaitė-Sosyan taip pat prašė tęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą. Nurodė, kad O. M. jaučia priešiškumą kitiems globos namų gyventojams, pats bendrauja tik su personalu. Sunkiai valdo pyktį ir tik žinojimas, kad gali būti patalpintas į Rokiškio psichiatrinę ligoninę, sulaiko nuo smurto panaudojimo konfliktinėje situacijoje.

10Prokurorė A. Petrenko prašė teikimą tenkinti, O. M. yra pavojingas visuomenei, dėl ko būtina pratęsti paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis terminą.

11Asmens, kuriam prašoma toliau taikyti priverčiamąją medicinos priemonę, gynėja advokatė E. Žilėnienė taip pat sutiko, kad teikimas yra pagrįstas ir O. M. toliau turi būti tęsiamas ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. Priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymas pratęstinas.

12Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 98 straipsnio 6 dalyje ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 405 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, taikydamas priverčiamąją medicinos priemonę, teismas nenustato jos taikymo laiko ir ji taikoma tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichinė būklė ir išnyksta jo pavojingumas. BPK 405 straipsnio 3 dalies 1 punkte yra nustatyta, kad teismas pratęsia priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, jeigu asmens sveikatos būklė nepasikeitė.

13Iš pateikto ambulatorinio priverstinio gydymo akto matyti, kad O. M. serga lėtine psichine liga – šizofrenija, paranoidine forma. Šiuo metu yra stebimas ir gydomas VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centre, gyvena ( - ), periodiškai yra apžiūrimas psichiatro, jam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Priežiūros laikotarpiu globos namų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų ar kokių nors konfliktinių situacijų užfiksuota nebuvo, tačiau jam konstatuota emocinės pusiausvyros stoka. Aplinką O. M. suvokia kaip frustruojančią, tai jam kelia nepasitenkinimą, pyktį, jo slopinamas agresyvumas išgyvenamas kaip didžiulė vidinė įtampa (jos lygis ypatingai aukštas). O. M. yra uždaras, mažai bendrauja su kitais asmenimis, jaučia slopinamą pyktį ir priešiškumą nepatinkantiems globos namų gyventojams, stebėtos neadekvačios reakcijos į aplinką, o kartais - į niekuo dėtus aplinkinius nukreipta agresija, buvęs konfliktas su kitu globos namų gyventoju. Išvardintos aplinkybės leidžia teigti, kad paliktas savarankiškam gydymui O. M., priklausomai nuo savo psichinės bei emocinės būklės, gali gydymo nebetęsti. Tuo tarpu priverstinio stebėjimo sąlygomis O. M. reguliariai vartoja vaistus, vaistų vartojimą užtikrina socialinės globos namų darbuotojai, dėl ko jo būklė išlieka stabili.

14Įvertinus byloje esančius duomenis ir teismo posėdyje gydytojo psichiatro A. Uždavinio, taip pat socialinės globos namų atstovės išdėstytus argumentus, teismas neturi pagrindo nesutikti su psichikos sveikatos centro komisijos išvada dėl priverstinio ambulatorinio gydymo termino pratęsimo. Dabartinė O. M. sveikatos būklė reikalauja priverstinio gydymo, jis nėra pasveikęs, tačiau gali ir toliau gydytis ambulatoriškai. Pagrindų nutraukti jam taikytą priverčiamąją medicininę priemonę ar ją pakeisti kita nenustatyta, todėl ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymas pratęstinas.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

16440 straipsniu,

Nutarė

17pratęsti O. M. priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymą.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai