Byla 2-1391/2013
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir sprendimo atmesti jo pretenziją pripažinimo neteisėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarties, kuria patenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-3753-798/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ ieškinį atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir sprendimo atmesti jo pretenziją pripažinimo neteisėtu.

3Teismas išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl viešojo pirkimo Nr.132445 sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo atmesta atitinkama ieškovo pretenzija, pripažinimo neteisėtu. Be kita ko, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 132445 procedūras.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi ieškovo UAB „Alna Business Solutions“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir sustabdė atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą pirkimo Nr. 132445 procedūrą bei uždraudė atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju.

8Teismas, atsižvelgdamas į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį bei preliminariai įvertinęs ieškovo UAB „Alna Business Solutions“ ieškinio pareiškime dėstomus argumentus, sprendė, kad nesustabdžius atsakovo vykdomų viešojo pirkimo procedūrų, atsakovas galėtų sudaryti pirkimo sutartį ir viešojo pirkimo procedūros būtų baigtos, o galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų nereali ir apsunkinta. Be to, susiklosčiusios aplinkybės galimai sąlygotų naujų ginčų atsiradimą, t. y. ieškovas savo pažeistas teises galėtų ginti paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, o tai yra neekonomiškas ir neefektyvus ginčo tarp šalių sprendimo būdas, sąlygojantis civilinių bylų didėjimą teismuose.

9Teismas atmetė atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos argumentus dėl viešojo intereso pažeidimo. Remdamasis aplinkybe, kurią pats atsakovas nurodė savo rašte, atsakydamas į ieškovo pretenziją, tai yra, kad perkamų paslaugų UAB „ERP“ jam nebeteikia nuo 2012-05-02 bei nustatęs, jog naują konkursą atsakovas paskelbė tik 2013 m. vasario mėn., – teismas sprendė, kad tai sudaro pagrindą manyti, jog jis ilgą laiką galėjo ir galės vykdyti savo funkcijas iki būsimo teismo sprendimo priėmimo, kurio priėmimas konkrečiai determinuotas laike per CPK nustatytus terminus.

10Teismas sprendė, jog ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas ir ginčo viešojo pirkimo procedūros stabdytinos, o perkančioji organizacija įpareigotina nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo (CPK 4237 str. 1 d., 2 d. 1 ir 2 p., 144 str. 1 d., VPĮ 3 str. 1 d., 2 d.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas be pagrindo peržengė ieškovo UAB „Alna Business Solutions“ prašymo ribas ir savo iniciatyva uždraudė atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju.
  2. Teismas nepagrindė pateikto ieškininio reikalavimo tikėtino pagrįstumo. Tuo tarpu Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad viešojo pirkimo sąlyga, nustatanti atrankos kriterijų, kurį gali atitikti tik mažas skaičius tiekėjų – kuo remiasi savo ieškinyje ieškovas, nėra pakankama, kad būtų galima pripažinti tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2002 m. rugsėjo 17 d. Sprendimas Concordia Bus Finland, C-513/99, Rink. 2002, p. I-7213).
  3. Teismas be pagrindo sprendė, jog nesustabdžius Konkurso procedūrų gali būti pažeistas viešasis interesas ir atmetė priešingus atsakovo argumentus. Sutartis dėl Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos ir Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro sistemos kūrimo, diegimo ir priežiūros buvo nutraukta 2012 m. ir dėl to atsakovas, bandomojoje eksploatacinėje projekto vykdymo stadijoje likęs be paslaugos tiekėjo, atsidūrė sunkioje situacijoje, todėl buvo imtos rengti paslaugų pratęsimo konkurso sąlygos. Atsakovo bei 5 teritorinių padalinių finansų valdymo ir apskaitos procesai yra centralizuoti, o investicijos į nebaigtą diegti FVAIS siekia 11,4 mln. Lt, didelės lėšos jau yra investuotos, todėl kuo greitesnis darbų pabaigimas yra svarbus.

13Ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

  1. Nepagrįsti apelianto teiginiai dėl ieškovo pareikštų reikalavimų viršijimo, nes pagal CPK 4238 straipsnio 2 dalies nuostatas tokia teisė teismui suteikiama.
  2. Teismas teisingai nustatė esant pagrindą taikyti byloje CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes tik pritaikius ginčo priemones gali būti užtikrinta reali galimybė ieškovui pateikti pasiūlymą dėl FVAIS paslaugų tiekimo ir sudaryti su atsakovu tokią sutartį. Priešingu atveju, sutartis gali būti sudaryta su neteisėtai išrinktu konkurso laimėtoju. Tuo tarpu atsakovo perkamos paslaugos skirtos vidiniams poreikiams tenkinti, todėl siekis, kad valstybės lėšos būtų panaudotos kuo racionaliau, kad būtų užtikrinta pirkime dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyra – atitinka viešojo pirkimo principus.
  3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisingumą patvirtina taip pat ir ieškininių reikalavimų tikėtinas, tai yra prima facie, pagrįstumas. Byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti, jog šis ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl taikymo laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, pagrįstumo.

17Kaip žinia, pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalies nuostatas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu.

18Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas paminėtą ieškovo UAB „Alna Business Solutions“ prašymą, teisingai įvertino byloje esančius įrodymus bei nustatė šiam klausimui svarbias aplinkybes, teisingai išaiškino bei pritaikė aktualias įstatymo normas, teismų praktikos suformuluotas nuostatas ir pagrįstai nurodė, jog laikinosios apsaugos priemonės taikytinos tuo atveju, jeigu viešasis interesas reikalautų stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d.) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras bei nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), nes tik tokiu būdu užtikrinamas projekto įgyvendinimo skaidrumas bei lėšų panaudojimo racionalumas (CPK 423 7 str. 1 d., 185 str.). Priešingai nei teigia apeliantas, teismas turėjo pagrindą spręsti, jog nagrinėjamoje byloje prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikytinos, o atskirajame skunde išdėstyti motyvai nepaneigia šių išvadų (CPK 185 str.).

19Atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teiginiai, susiję su uždraudimu atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, nesuteikia pagrindo naikinti šią nutartį, nes, kaip teisingai nurodo atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Alna Business Solutions“, nagrinėjamos bylos pobūdis bei CPK 4238 straipsnio 2 dalies nuostatos teismui suteikia tokią teisę. Taip pat atmestini atsakovo argumentai, susiję su teismo pareigos preliminariai įvertinti pareikštų ieškininių reikalavimų pagrįstumą, nes šie argumentai apeliacinės instancijos teismui nesuteikia pagrindo konstatuoti, jog UAB „Alna Business Solutions“ ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas (CPK 185 str.).

20Dėl aukščiau paminėto teismas sprendžia, jog atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista, o šio asmens atskirasis skundas netenkinamas (CPK 4238 str. 1, 2 d., 263 str. 1 d., 329 str. 2 d., 338 str.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teismas išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi ieškovo UAB „Alna... 8. Teismas, atsižvelgdamas į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį bei... 9. Teismas atmetė atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 10. Teismas sprendė, jog ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 13. Ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ atsiliepimu prašo atsakovo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl taikymo laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Kaip žinia, pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalies nuostatas laikinųjų apsaugos... 18. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 19. Atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 20. Dėl aukščiau paminėto teismas sprendžia, jog atsakovas Valstybinė... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 22. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą....