Byla eAS-398-520/2016
Dėl nutarimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Achema“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų akcinės bendrovės „Achema“, akcinės bendrovės „Lifosa“, akcinės bendrovės „Orlen Lietuva“ ir asociacijos Lietuvos pramonininkų konfederacijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Orlen Lietuva“ ir asociacija Lietuvos pramonininkų konfederacija kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir atsakovas) 2015 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 1S-27/2015 „Dėl viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje reglamentuojančių teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo“ (toliau – ir Nutarimas) rezoliucinės dalies 1 punktą ir įpareigoti atsakovą atlikti papildomą tyrimą dėl galimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo atsižvelgiant į skunde nurodytas aplinkybes.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 15 d. sprendimu pareiškėjų AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Orlen Lietuva“ ir asociacijos Lietuvos pramonininkų konfederacijos skundą atmetė.

6Pareiškėjai AB „Lifosa“ ir AB „Orlen Lietuva“ 2016 m. vasario 29 d. padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo, kurį Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 1 d. nutartimi priėmė.

7Pareiškėjas AB „Achema“ (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m. kovo 2 d. elektroninių ryšių priemonėmis padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo AB „Achema“ apeliacinį skundą.

9Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis apeliacinio skundo padavimo teismui termino eigos pradžią tiesiogiai sieja su pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo momentu, todėl ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytas 14 dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos, nepriklausomai nuo to, ar šalis dalyvavo paskelbiant teismo sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA552-52/2012). Teismas nustatė, kad pareiškėjo apeliacinis skundas elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas 2016 m. kovo 2 d., nors paskutinė diena pateikti apeliacinį skundą dėl teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo panaikinimo buvo 2016 m. vasario 29 d. Kadangi pareiškėjo apeliacinis skundas buvo pateiktas praleidus apeliacinio skundo padavimo terminą, teismas atsisakė jį priimti.

10II.

11Pareiškėjas AB „Achema“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti pareiškėjo 2016 m. kovo 2 d. pateiktą apeliacinį skundą. Jeigu būtų pripažinta, kad pareiškėjas praleido apeliacinio skundo pateikimo terminą, pareiškėjas prašo atnaujinti nežymiai praleistą terminą ir jo apeliacinį skundą priimti.

12Pareiškėjas nurodo, kad jis 2015 m. kovo 2 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė pirmosios instancijos teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo. Pareiškėjo teigimu, skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nepagrįstai nurodoma, kad apeliacinio skundo pateikimo terminas yra praleistas, nes apeliacinio skundo pateikimo terminas skaičiuojant net keliais galimais variantais buvo 2016 m. kovo 2 d. Pareiškėjas paaiškina, kad apeliacinio skundo pateikimo terminas skaičiuojamas ne nuo sprendimo priėmimo dienos, o nuo sprendimo paskelbimo dienos, t. y. nuo 2016 m. vasario 16 d. Nors sprendimas buvo priimtas 2016 m. vasario 15 d., tačiau elektroninių ryšių priemonėmis buvo paskelbtas ir pareiškėjui prieinamas tapo kitą dieną, t. y. 2016 m. vasario 16 d. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad pagal ABTĮ 75 straipsnio 8 dalį elektroninių ryšių priemonėmis paskelbto sprendimo įteikimo diena laikoma kita po procesinio dokumento išsiuntimo einanti diena, todėl procesinis terminas apeliaciniam skundui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo 2016 m. vasario 17 d., nes tai yra po 2016 m. vasario 16 d. (sprendimo paskelbimo elektroninių ryšių priemonėmis dienos) einanti diena.

13Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad net jeigu būtų laikoma, kad sprendimas paskelbtas 2016 m. vasario 15 d. (sprendimo priėmimo dieną), sprendimo įteikimo pareiškėjui diena vis tiek turėtų būti laikoma 2016 m. vasario 17 d., nes procesinio dokumento įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena (ABTĮ 75 str. 8 d.), o po 2016 m. vasario 15 d. ėjusi 2016 m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikoje buvo nedarbo diena. Atsižvelgęs į tai, pareiškėjas pažymi, kad sprendimo įteikimo pareiškėjui diena, taigi ir procesinio termino skaičiavimo pradžios diena turi būti laikoma 2016 m. vasario 17 d. Pareiškėjo teigimu, toks terminų skaičiavimas yra pagrįstas teismų praktika (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-10772-811/2015; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-1112-492/2015; 2014 m. gruodžio 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-525-586/2014). Apeliacinio skundo padavimo terminas nebuvo praleistas, nes skaičiuojant net keliais variantais pareiškėjas apeliacinio skundo pateikimo terminą apskaičiavo 2016 m. kovo 2 d. (skaičiuojant 14 dienų nuo 2016 m. vasario 17 d.).

14Pareiškėjo teigimu, jeigu būtų pripažinta, kad pareiškėjas praleido apeliacinio skundo pateikimo terminą, praleistas terminas turėtų būti atnaujintas, nes procesinis terminas praleistas labai nežymiai (vos viena diena). Pareiškėjas remiasi teismų praktikoje formuojama pozicija, kad iš esmės sąžiningai elgęsis proceso dalyvis neturėtų prarasti vienos iš pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-118-520/2015). Šią savo poziciją pareiškėjas grindžia ir konkrečiais teismų praktikos pavyzdžiais (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-11397-580/2015; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-1161-502/2015).

15Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad jis yra sąžininga proceso šalis, nesiekė piktnaudžiauti, paaiškino, kuo remdamasis net keliais variantais apskaičiavo apeliacinio skundo padavimo terminą ir teikdamas apeliacinį skundą buvo (ir iki šiol yra) įsitikinęs, jog apeliacinio skundo pateikimo termino nepraleido, o jeigu teismas pripažintų priešingai – terminą praleido tik viena diena, t. y. pareiškėjas, skaičiuodamas terminą, galbūt sąžiningai klysta.

16•SS/21 1-201 rija 6

17Ruskan

18iklaičio teismo iklaič

19io Jotiems tvarkos atlikti

20Teisėjų kolegija konstatuoja:

21III.

22Pareiškėjas AB „Achema“ atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį, kuria teismas, vadovaudamasis ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą, nes konstatavo, jog apeliacinis skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti. Atskirajame skunde, kurį Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi priėmė, pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. sprendimo paduoti.

23Pagal ABTĮ 127 straipsnio 1 dalį apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

24Pažymėtina, kad pareiškėjas atskirajame skunde savo poziciją, jog apeliacinio skundo pateikimo terminas nebuvo praleistas, grindžia tuo, kad skundžiamas 2016 m. vasario 15 d. priimtas teismo sprendimas buvo paskelbtas ir pareiškėjui įteiktas 2016 m. vasario 16 d., bei teigia, jog pagal ABTĮ 75 straipsnio 8 dalį procesinis terminas apeliaciniam skundui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo 2016 m. vasario 17 d. Iš pareiškėjo atskirojo skundo argumentų matyti, kad pareiškėjas tapatina teismo sprendimo paskelbimą su jo įteikimu proceso šalims, tačiau šie procesiniai veiksmai nėra tapatūs. Teisėjų kolegija pažymi, jog apygardų administracinių teismų sprendimai, įskaitant ir sprendimus, priimtus elektroninėse bylose, apeliacine tvarka gali būti skundžiami per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo, o ne nuo jo išsiuntimo ar įteikimo (ABTĮ 127 str. 1 d.). Taigi šiuo atveju teisiškai reikšminga skundžiamo teismo sprendimo paskelbimo diena, nuo kurios skaičiuotinas apeliacinio skundo padavimo terminas, o ne jo išsiuntimo ar įteikimo pareiškėjui data.

25ABTĮ 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimas surašomas ir viešai paskelbiamas paprastai tą pačią dieną po individualios bylos išnagrinėjimo; teismo sprendimas paskelbiamas perskaitant jo įžanginę ir rezoliucinę dalis ir trumpai žodžiu išdėstant sprendimo motyvų esmę. Teismas, išnagrinėjęs bylą, gali atidėti teismo sprendimo priėmimą ir paskelbimą ne ilgiau kaip 20 dienų; kada bus skelbiamas teismo sprendimas, pranešama bylos šalims; teismo sprendimą, kurio priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas, gali paskelbti vienas iš bylą nagrinėjusių teisėjų, kitiems kolegijos teisėjams nedalyvaujant (ABTĮ 85 str. 5 d.). Pažymėtina, kad ABTĮ nenustato jokių teismo sprendimų, priimtų elektroninėse bylose, paskelbimo išimčių, t. y. ir elektroninėse bylose priimti teismo sprendimai yra paskelbiami perskaitant jų įžanginę ir rezoliucinę dalis ir trumpai žodžiu išdėstant sprendimų motyvų esmę, o ne elektroninių ryšių priemonių būdu. ABTĮ 75 straipsnyje, kuriuo vadovaujasi pareiškėjas atskirajame skunde, reglamentuojami procesinių dokumentų įteikimo dalyvaujantiems byloje asmenims klausimai. Pagal ABTĮ 93 straipsnį per 3 dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai.

26Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad byla iš esmės buvo išnagrinėta 2016 m. sausio 26 d. teismo posėdyje, kuriame, be kita ko, dalyvavo pareiškėjo atstovas advokatas Rytis Paukštė. Išklausiusi pirmosios instancijos teismo posėdžio garso įrašą, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, pranešė teismo posėdyje dalyvavusiems asmenims, jog teismo sprendimas bus skelbiamas 2016 m. vasario 15 d. 15 val. Pareiškėjo atstovas taip pat buvo pasirašytinai supažindintas su teismo sprendimo paskelbimo data ir laiku. 2016 m. vasario 15 d. informacinėje pažymoje nurodyta, kad į sprendimo paskelbimą šalys neatvyko. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytas 14 dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos, nepriklausomai nuo to, ar šalis dalyvavo paskelbiant teismo sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA552-52/2012; 2016 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-69-552/2016). Taigi apeliacinio skundo padavimo teismui termino eiga negali būti skaičiuojama kitaip, nei nustatyta ABTĮ, net ir atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo atstovas nedalyvavo paskelbiant teismo sprendimą ar kad byla yra elektroninė. Be to, pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo nuorašas iš karto po jo paskelbimo elektroninių ryšių priemonėmis buvo išsiųstas pareiškėjo atstovui advokatui Ryčiui Paukštei (2016 m. vasario 15 d. 15 val. 13 min.), nors jis ir dalyvavo teismo posėdyje.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi nurodytu teisiniu reglamentavimu ir remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad teismo sprendimas šioje byloje buvo priimtas ir paskelbtas 2016 m. vasario 15 d., o ne 2016 m. vasario 16 d., kaip teigia pareiškėjas. Taigi būtent nuo 2016 m. vasario 15 d. turi būti skaičiuojamas terminas apeliaciniam skundui pateikti. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas 14 dienų terminas apskųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimą baigėsi 2016 m. vasario 29 d. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad pareiškėjas apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo elektroninių ryšių priemonėmis pateikė 2015 m. kovo 2 d. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pareiškėjo apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo buvo paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą. Kadangi pareiškėjas, paduodamas apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo neprašė atnaujinti praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti, todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, skundžiama 2015 m. spalio 19 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti apeliacinį skundą.

28Teisėjų kolegija akcentuoja, kad šiuo atveju nėra pagrindo remtis pareiškėjo atskirajame skunde nurodoma Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-10772-811/2015, nes nurodytos bylos ir nagrinėjamos bylos aplinkybės nėra analogiškos: Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-10772-811/2015 buvo reikšmingas teismo nutarties įteikimo faktas, o šiuo atveju, kaip jau minėta, yra svarbus teismo sprendimo paskelbimo momentas. ABTĮ 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodyta teismų praktika, suformuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-1112-492/2015 ir 2014 m. gruodžio 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-525-586/2014, taip pat nepaneigia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, nes joje buvo aiškinta ir taikyta ABTĮ 75 straipsnio 8 dalis, susijusi su procesinių dokumentų įteikimu dalyvaujantiems byloje asmenims, kai ABTĮ 149 straipsnio 3 dalyje expressis verbis nurodyta teismo nutarties apskundimo termino eigos pradžia yra nutarties nuorašo įteikimo diena. Jau minėta, kad nagrinėjamu atveju teisiškai reikšminga skundžiamo teismo sprendimo paskelbimo diena, nuo kurios skaičiuotinas apeliacinio skundo padavimo terminas, o ne jo išsiuntimo ar įteikimo pareiškėjui data.

29Atsižvelgusi į tai, kad klausimą dėl prašymo atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą pagrįstumo yra kompetentingas spręsti tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas, įvertinusi tai, kad pareiškėjas atskirajame skunde nurodo termino praleidimo priežastis bei prašo atnaujinti praleistą terminą, ir vadovaudamasi proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir operatyvumo principais, teisėjų kolegija toliau nagrinės pareiškėjo atskirajame skunde suformuluotą prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą.

30ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis nustato, jog praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jei bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėtina, kad svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis pagal ABTĮ 127 straipsnį laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. spalio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. TA-118-520/2015, kuria remiasi pareiškėjas atskirajame skunde, yra pažymėjęs, kad iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis neturėtų prarasti vienos iš pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – dėl objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausančių priežasčių ar atsitiktinių aplinkybių.

31Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra išaiškinęs, kad praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Pareiškėjai visus teiginius dėl termino praleidimo privalo pagrįsti objektyviais duomenimis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011), tačiau spręsti, kokias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, paliekama teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-327/2013). Pagal administracinių teismų praktiką sprendžiant praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą svarbu atsižvelgti, ar siekdamas apginti savo pažeistas teises asmuo paisė sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo reikalavimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-499/2013).

32Prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą pareiškėjas iš esmės grindžia aplinkybėmis, kad terminas praleistas nežymiai ir kad jis buvo sąžiningas proceso dalyvis, kuris skaičiuodamas terminą, sąžiningai klydo.

33Visų pirma, teisėjų kolegija akcentuoja, kad tai, jog pareiškėjas buvo ir yra sąžiningas šio proceso dalyvis, nepiktnaudžiaujantis savo teisėmis, niekaip nepagrindžia fakto, kad egzistuoja svarbios apeliacinio skundo padavimo termino praleidimo priežastys. Tiek ABTĮ, tiek skundžiamame teismo sprendime yra aiškiai nurodytas jo apskundimo terminas (14 dienų) ir termino skaičiavimo pradžios momentas (nuo teismo sprendimo paskelbimo), todėl laikytina, kad pareiškėjui buvo tinkamai išaiškinta, kaip jis gali įgyvendinti savo procesines teises. Šiuo atveju pareiškėjui pirmosios instancijos teismo posėdyje atstovavo ir apeliacinį skundą teismui pateikė advokatas Rytis Paukštė (profesionalus teisininkas). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad jis sąžiningai klydo dėl apskundimo termino skaičiavimo, laikytina subjektyvia, nuo pareiškėjo valios priklausančia aplinkybe, kuri negali pateisinti termino praleidimo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1204-525/2015; 2016 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-17-492/2016).

34Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo argumentą, kad jis nežymiai praleido terminą apeliaciniam skundui pateikti, atkreipia dėmesį, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad maža termino praleidimo trukmė savaime nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, sudarančia pagrindą praleistą terminą atnaujinti, jei nenustatyta kitų svarbių termino praleidimo priežasčių (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-382-822/2015; 2015 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1144-556/2015).

35Nors šiuo atveju pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido 2 dienomis, o ne 1 diena, kaip teigiama atskirajame skunde, sutiktina, kad tai nėra žymus termino praleidimas. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad maža termino praleidimo trukmė per se nesudaro pagrindo praleistą terminą atnaujinti, o jokių kitų svarbių termino praleidimo priežasčių nagrinėjamu atveju nenustatyta. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjama situacija nuo pareiškėjo atskirajame skunde minimų teismų praktikos pavyzdžių skiriasi tuo, jog teismas tose bylose terminą atnaujino atsižvelgęs ne tik į nežymų termino praleidimo mastą, bet ir nustatęs, kad egzistuoja ir kitos termino praleidimo priežastys, kurias teismas pripažino svarbiomis.

36Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-11397-580/2015, kuria remiasi pareiškėjas atskirajame skunde, atnaujino 1 diena praleistą terminą skundui paduoti atsižvelgęs į nežymų termino praleidimą ir įkalinto asmens nurodytas aplinkybes dėl kopijų darymo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pareiškėjo nurodoma 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-1161-502/2015 atnaujino praleistą terminą skundui paduoti, nes padarė išvadą, kad asmuo terminą skundui paduoti praleido dėl svarbios priežasties. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje pripažino, kad nors pareiškėjas formaliai praleido įstatymo numatytą terminą skundui paduoti, tačiau jis praleistas nežymiai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje taip pat konstatavo, kad asmuo, gindamas savo teises, veikė pakankamai operatyviai, bei atsižvelgė į asmens prašymo motyvus, bylos medžiagą ir tai, kad skundo padavimą galėjo apsunkinti objektyvios aplinkybės – pareiškėjo sveikatos būklė.

37Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai bei teisėtai 2016 m. kovo 3 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą. Atsižvelgus į konstatuotas aplinkybes, pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o šiuo skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista. Teisėjų kolegija taip pat daro išvadą, jog byloje nenustatyta, kad pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių, ar atsitiktinių aplinkybių, ir sprendžia, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti (ABTĮ 127 str. 2 d.).

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Pareiškėjo akcinės bendrovės „Achema“ atskirąjį skundą atmesti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Pareiškėjo akcinės bendrovės „Achema“ prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo padavimo terminą netenkinti.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Achema“, AB... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 15 d. sprendimu... 6. Pareiškėjai AB „Lifosa“ ir AB „Orlen Lietuva“ 2016 m. vasario 29 d.... 7. Pareiškėjas AB „Achema“ (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m. kovo 2 d.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. II.... 11. Pareiškėjas AB „Achema“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 12. Pareiškėjas nurodo, kad jis 2015 m. kovo 2 d. elektroninių ryšių... 13. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad net jeigu būtų laikoma, kad sprendimas... 14. Pareiškėjo teigimu, jeigu būtų pripažinta, kad pareiškėjas praleido... 15. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad jis yra sąžininga proceso šalis,... 16. •SS/21 1-201 rija 6... 17. Ruskan... 18. iklaičio teismo iklaič... 19. io Jotiems tvarkos atlikti... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 21. III.... 22. Pareiškėjas AB „Achema“ atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos... 23. Pagal ABTĮ 127 straipsnio 1 dalį apygardų administracinių teismų... 24. Pažymėtina, kad pareiškėjas atskirajame skunde savo poziciją, jog... 25. ABTĮ 85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimas surašomas ir... 26. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad byla iš esmės buvo... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi nurodytu teisiniu reglamentavimu ir remdamasi... 28. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad šiuo atveju nėra pagrindo remtis... 29. Atsižvelgusi į tai, kad klausimą dėl prašymo atnaujinti praleistą... 30. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis nustato, jog praleidus terminą apeliaciniam... 31. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra... 32. Prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą pareiškėjas iš... 33. Visų pirma, teisėjų kolegija akcentuoja, kad tai, jog pareiškėjas buvo ir... 34. Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo argumentą, kad jis nežymiai... 35. Nors šiuo atveju pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido... 36. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 2 d. nutartimi... 37. Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Achema“ atskirąjį skundą atmesti.... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį palikti... 41. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Achema“ prašymo atnaujinti apeliacinio... 42. Nutartis neskundžiama....