Byla e2-9803-930/2015
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, tretysis asmuo VšĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, institucija, teikianti išvadą byloje – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Makelienė, sekretoriaujant Birutei Ramanauskaitei, viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovės L. K. ieškinį, pareikštą atsakovui A. G., dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, tretysis asmuo VšĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, institucija, teikianti išvadą byloje – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama nustatyti dukters E. G. gyvenamąją vietą su ja, priteisti iš atsakovo po 150 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis vaiko išlaikymui ir 1050 Eur išlaikymo įsiskolinimą. Išvadą teikianti institucija nurodė, kad vaikui nustatyta laikinoji globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, o ieškovė išvyko gyventi pas atsakovą. Į 2015-04-16 parengiamąjį teismo posėdį ieškovė ir atsakovas neatvyko, ieškovei šaukimas neįteiktas, posėdyje dalyvavo ieškovės atstovė, kuri nurodė, kad negali susisiekti su ieškove ir jai nežinoma jos pozicija dėl pasikeitusių aplinkybių. Siekiant išsiaiškinti ar ieškovė vis dar palaiko ieškinį, išsiaiškinti atsakovo poziciją, šalių dalyvavimas pripažintas būtinu. Tačiau į kitą parengiamąjį teismo posėdį, kuris vyko 2015-05-14 šalys taip pat neatvyko, posėdyje dalyvavo tik ieškovės atstovė, nors šaukimai į posėdį abiem šalims įteikti, prašymai atidėti bylos nagrinėjimą negauti. Teismas nutarė, kad pasirengimas bylai gali vykti šalims nedalyvaujant. Nutarus, kad byla parengta nagrinėti teisme, pereita į teismo posėdį, jį atidedant. Į teismo posėdį šalys neatvyko, šaukimai įteikti, prašymų negauta. Ieškovės atstovė nurodė, kad su ieškove susisiekti jai iki šiol nepavyko, dėl ko ji nežinanti ar pati ieškovė palaiko ieškinį. Iš išvadą teikiančios institucijos žinoma, kad Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu paskirti laikinieji vaiko globėjai, vaikas jau gyvena pas juos Klaipėdoje.

3Ieškinys paliekamas nenagrinėtu.

4Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 str. 1 d. kai be pateisinamos priežasties į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas, kuriems apie posėdį tinkamai pranešta, ir atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą. Šalių dalyvavimą pripažinus būtinu, ieškovei neatvykus į teismo posėdį, teismui nežinant neatvykimo priežasčių ir negavus prašymų nagrinėti bylą nedalyvaujant ar bylos nagrinėjimą atidėti, ieškovės atstovei neturint galimybės susisiekti su ieškove, nežinant ar pasikeitus faktinėms aplinkybėms ji palaiko ieškinį teismas palieka ieškinį nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 5 p.).

5Remiantis CPK 94 str. 1 d., kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė neatvyko nei į parengiamąjį, nei į teismo posėdį, nenurodydama neatvykimo priežasčių, nepateikdama jų įrodymų, nors jos dalyvavimas buvo pripažintas būtinu, todėl, dėl nurodytų priežasčių ieškinį paliekant nenagrinėtą, bylinėjimosi išlaidos, atsižvelgiant į procesinį elgesį, turėtų būti priteisiamos iš ieškovės. Tačiau kadangi ieškovė buvo atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, antrinė teisinės pagalbos išlaidos ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai nepriteisiamos (CPK 96, 99 str.).

6Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 94, 291-292, 246, 296 str., teismas

Nutarė

7ieškovės L. K. ieškinį, pareikštą atsakovui A. G., dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, tretysis asmuo VšĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, institucija, teikianti išvadą byloje – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, palikti nenagrinėtą.

8Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai