Byla 2-10263-984/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Asta Katinienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Transekspedicija“ ieškinį atsakovui UAB „Kazand“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 620 eurų skolą, 149,40 eurų delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2017 m. rugsėjo 5 d. ir 2017 m. lapkričio 2 d. su atsakovu sudarė du užsakymus, kurių pagrindu ieškovas pervežė atsakovo krovinius, tačiau atsakovas su juo per sutartyje numatytą laikotarpį atsiskaitė tik iš dalies.

4Teismas

konstatuoja:

5Byloje nustatyta, kad šalys 2017 m. rugsėjo 5 d. sudarė užsakymą-sutartį Nr. ( - ), 2017 m. lapkričio 2 d. – Nr. ( - ), kuriomis ieškovas įsipareigojo pervežti atsakovo krovinius, o atsakovas įsipareigojo sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį per nustatytą terminą. Iš CMR tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) matyti, kad ieškovas atsakovo krovinius pristatė tinkamai, t. y. sutartu laiku ir į atsakovo nurodytą vietą. Pervežęs krovinius, ieškovas atsakovui 2017 m. rugsėjo 29 d. išrašė sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurią atsakovas privalėjo apmokėti per 30 d. nuo gavimo, o 2017 m. lapkričio 26 d. išrašė sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurią atsakovas turėjo apmokėti per 45 d. nuo gavimo. Ieškovo teigimu, atsakovas sąskaitas faktūras apmokėjo tik iš dalies, t. y. atsakovas pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) sumokėjo ieškovui 780 eurų, o pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 350 eurų. 2018 m. vasario 2 d. atsakovui buvo išsiųsta pretenzija, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs likusią 620 eurų sumą pagal minėtas sąskaitas, ar būtų ginčijęs reikalavimus.

6CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal prievolės esmę, skolininkas privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 straipsnis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai ir sąžiningai – sutartais terminais pervežė atsakovo krovinius. Atsakovas laiku neatsiskaitydamas už jam suteiktas paslaugas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. Atsakovas neginčijo atliktų paslaugų kokybės, terminų ir pan. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ieškovui iš atsakovo priteistina 620 eurų skola.

7CK 6.258 straipsnio 1 dalis nustato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) nurodyta, kad atsakovas už kiekvieną uždelstą dieną privalo mokėti 0,2 procento delspinigius už vėluojamą mokėti sumą. Ieškovas už laikotarpį nuo 2018 m. vasario 19 d. iki 2018 m. rugpjūčio 3 d. pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) paskaičiavo atsakovui 149,40 eurų (1230 eur – 780 eur = 450 eur x 0,20 proc. x 166 d. = 149,40 eur) delspinigius. Tokia delspinigių suma nėra neprotingai didelė, atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 149,40 eurų delspinigių suma.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kadangi apie bylos šalys yra privatūs juridiniai asmenys. Todėl iš atsakovo ieškovui priteisiama 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis yra 12 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl ši suma ieškovui priteistina iš atsakovo. Taip pat ieškovui iš atsakovo priteisiama ir 363 eurų advokato pagalbos išlaidų suma.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti ieškovui UAB „Transekspedicija“ (juridinio asmens kodas 302453803) iš atsakovo UAB „Kazand“ (juridinio asmens kodas 302323763), 620 eurų skolos, 149,40 eurų delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. rugpjūčio 16 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 375 eurų bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

16Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. rugpjūčio 16 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai.

Proceso dalyviai