Byla e2-284-569/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. J., atsakovo atstovei advokatei V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės B. M. ieškinį atsakovui AB Šiaulių bankui, tretiesiems asmenims BUAB ,,Lazdynų takas‘‘, notarei R. R. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė B. M. prašo pripažinti negaliojančiais 2009 m. kovo 10 d. tarp jos ir AB Ūkio banko sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 2007/08-791 -L-6, 2010 m. kovo 17 d. tarp jos ir AB Ūkio banko sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 2007/08-791-Ll-6, 2011m. balandžio 7d. jos pasirašytą vekselį 600000 Eur sumai AB Ūkio banko naudai, 2011 m. balandžio 20 d. tarp jos ir AB Ūkio banko sudarytą ieškovei nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ) ., hipotekos sutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės atstovas advokatas V. J. nurodė, kad 2009 m. kovo 10 d. Klaipėdos mieste tarp tuometinio AB Ūkio banko, kurio teisių perėmėju yra AB Šiaulių bankas, ir ieškovės buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. 2007/08-791-L-6, kuria ieškovė laidavo už trečiąjį asmenį - AB Ūkio banko skolininką UAB „Lazdynų takas" - ir įsipareigojo solidariai kartu su šiuo trečiuoju asmeniu atsakyti, jeigu pastarasis visiškai ar iš dalies neįvykdys savo piniginės prievolės pagal 2007 m. rugpjūčio 13 d. tarp AB Ūkio banko bei UAB „Lazdynų takas" sudarytą 551 000 EUR sumos kredito sutartį. Be to, 2010 m. kovo 17 d. tarp tų pačių šalių buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. 2007/08-791-Ll-6, kuria ieškovė dar kartą laidavo už trečiąjį asmenį - AB Ūkio banko skolininką UAB „Lazdynų takas", taip pat įsipareigojo solidariai kartu su šiuo trečiuoju asmeniu atsakyti, jeigu pastarasis visiškai ar iš dalies neįvykdys savo piniginės prievolės pagal jau minėtą 2007 m. rugpjūčio 13 d. tarp AB Ūkio banko bei UAB „Lazdynų takas" sudarytą 551 000 EUR sumos kredito sutartį. Be to, ieškovė AB Ūkio banko naudai 2011m. balandžio 7d. pasirašė neprotestuotiną vekselį 600000 Eur sumai. Pagal šiuos sandorius yra vykdomas išieškojimas iš ieškovės išieškotojui AB Šiaulių bankui, skolos suma - 2 077 906,64 Lt, vykdymo išlaidos - 39 694,77 Lt. Tačiau, nors minėtose laidavimo sutartyse ir yra ieškovės parašai, ji nepamena, jog būtų sudariusi ar pasirašiusi šias sutartis ar minėtą hipotekos sandorį, taip pat nepamena, jog nurodytu laiku ji dėl šių sutarčių sudarymo būtų vykusi į Klaipėdą. Ginčo sandorių sudarymo momentu ieškovė buvo 80 metų amžiaus, sirgo įvairiomis ligomis, t.y. vidutinio sunkumo demencija, Alzheimerio liga, katarakta ir pan., kas yra konstatuota 2013 m. kovo 29 d. jai atliktos teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akte bei išrašuose iš medicininių dokumentų. Ieškovės teigimu, paskutiniu praktiškai 10 metų laikotarpiu mirė visi trys jos suaugę sūnūs, tai labai įtakojo jos sveikatą: ji nieko nebeatsimena, nebesugeba orientuotis laike ir vietoje. Iš sudarytų sandorių ieškovė neturėjo jokios naudos. Kita vertus, ieškovė taip pat neatmeta galimybės, kad ji kieno nors galėjo būti ir suklaidinta dėl ginčo sandorių sudarymo. CK 1.89 str. 1 d. pasakyta, kad fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. CK 1.90 str. 1 d. nurodyta, kad iš esmės suklydus, sudarytas sandoris taip pat gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį.

4Atsakovas AB Šiaulių bankas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo atstovė advokatė V. M. nurodė, kad 2013-02-13 Lietuvos banko nutarimu AB Ūkio bankui buvo paskelbtas moratoriumas, paskirtas laikinasis administratorius. 2013 m. vasario 23d. AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas, atstovaujamas laikinojo administratoriaus, ir valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" pasirašė Turto ir įsipareigojimų perdavimo sutartį, kuria susitarė dėl reikalavimo teisių ir užtikrinimo priemonių esminių sąlygų. 2013 m. kovo 3 d. AB Šiaulių bankas ir AB Ūkio bankas pasirašė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria šalys susitarė, jog AB Ūkio bankas perleidžia, o AB Šiaulių bankas įgyja visas ir bet kokias reikalavimo teises bei visas ir bet kokias kitas teises, kylančias iš sutartyje nurodytų finansavimo sutarčių. 2013 m. kovo 3 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi atsakovui AB Šiaulių bankui buvo perduotos reikalavimo teisės į BUAB "Lazdynų takas" prievoles AB Ūkio bankui bei šių prievolių užtikrinimo priemones, 2013-04-03 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi patvirtintas naujas kreditorius - AB Šiaulių bankas. AB Šiaulių bankas su ieškove sandorių, kuriuos prašoma pripažinti negaliojančiais, nesudarinėjo, tačiau ieškovės atžvilgiu iš AB Ūkio banko yra perėmęs reikalavimo teises. Ieškovės prašoma pripažinti negaliojančia 2010-03-17 laidavimo sutartis Nr.2007/08-791-Ll-6, sprendžiant pagal jos numerį, turėjo būti sudaryta dar 2007 metais. Vėliau ši sutartis buvo ne kartą keičiama. 2010 metais pasirašytoje sutartyje, kuria ieškovė laiduoja už UAB "Lazdynų takas" 551 000 EUR sumą, nurodyta, kad laiduotojos pateikti duomenys bankui yra teisingi, be nutylėjimų ir išsamūs (Laidavimo sutarties 5.1 p.); laiduotoja yra veiksni ir teisėtai veikiantis asmuo, turi teisę sudaryti šią sutartį ir prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartis bei vykdyti jomis skolinius įsipareigojimus (Laidavimo sutarties 5.4p.). Analogiški ieškovės patvirtinimai yra ir 2009 metais sudarytoje laidavimo sutartyje. Ieškovė yra pasirašiusi ant kiekvieno sutarties lapo, akivaizdu, kad sutartį perskaitė ir sutiko su sutarties nuostatomis. Ieškovė pripažįsta, kad parašai ant sutarčių yra jos. Tačiau ji nepateikia jokių duomenų apie tai, kad AB Ūkio bankas būtų kokiais nors neteisėtais veiksmais vertęs laidavimo sutartis pasirašyti. Tai rodo, kad ieškovė su banku sandorius sudarinėjo ne vieną kartą, juos sudarinėjo laisva valia, niekieno neverčiama. Atsižvelgiant į ieškovės amžių, akivaizdu, kad ieškovė turi daug gyvenimiškos patirties, todėl turėjo galimybę nepriimti jai nenaudingų sprendimų ir nesudarinėti sandorių, kurie jai būtų nenaudingi. Ieškovė savo ieškinyje prašo pripažinti negaliojančiu 2011-05-06 tarp ieškovės ir tuometinio AB Ūkio banko sudarytą ieškovei nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), hipotekos sutartį, 2011m. balandžio 7d. banko naudai pasirašytą neprotestuotiną vekselį. Tiek vekselio pasirašymo metu, tiek turto įkeitimo momentu nei AB Ūkio bankui, nei notarui, tvirtinusiam hipotekos sandorį, nei hipotekos įstaigai nebuvo žinoma jokių aplinkybių, kad ieškovė būtų buvusi neveiksni, turinti kažkokių sveikatos sutrikimų. Laidavimo sutartys ir hipotekos lakštas galėtų būti pripažinti negaliojančiais tik nustačius, kad hipotekos kreditorius yra nesąžiningas, o tokių įrodymų ieškovė nepateikė.

5Trečiasis asmuo notarė R. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, gautas jos prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, atsiliepime nurodytas aplinkybes patvirtino ankstesnio teismo posėdžio metu. Teigia, jog 2011 m. balandžio 20 d. patvirtino buto, esančio ( - ), hipotekos sutartį, pagal kurią ieškovė B. M. įkeitė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą AB Ūkio bankui už UAB „Lazdynų takas", įmonės kodas 300899778, suteiktą kreditą. Ieškovė savo ieškinyje nė karto nepaminėjo labai svarbios aplinkybės, kad ji hipotekos sandorį sudarė ir įkeitė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą UAB „Lazdynų takas" interesais, kurios vienintelė akcininke yra ieškovės vaikaitė - V. S.. Ieškovė atvyko į Mažeikių rajono 1-ą notarų biurą su savo dukterimi V. S., kuri anksčiau yra dirbusi AB Ūkio banke ir buvo Klaipėdos filialo Mažeikių klientų aptarnavimo skyriaus viršininkė. Ieškovė yra garbaus amžiaus, tvirtinant hipotekos sutartį ji ieškovei atidžiai, paprastais žodžiais paaiškino visas sandorio sudarymo aplinkybes, paklausė, ar jai žinoma, už kieno kreditą įkeičia savo butą. Ieškovė atsakė, kad žino, jog tai jos anūkės įmonė. Jai buvo paaiškinta, kad nežiūrint į tai, kad ji įkeičia savo butą už anūkės įmonės skolą, jeigu skolininkas - UAB „Lazdynų takas"- negrąžins kredito, jos butas bus parduodamas iš varžytinių, kad ji neprivalo įkeisti buto, jeigu nenori. Ieškovė išreiškė pasitikėjimą vaikais. Taigi, hipotekos sandorio sudarymo metu - 2011 m. balandžio 20 d. - ieškovė tikrai suprato savo veiksmų esmę ir įkeitė savo butą tik todėl, kad pasitikėjo savo artimiausiais giminaičiais - dukterimis ir vaikaite.

6Trečiojo asmens BUAB ,,Lazdynų takas‘‘ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

7Ieškinys atmestinas.

8Iš šalių paaiškinimų, byloje esančių dokumentų matyti, kad 2007m. rugpjūčio 13d. buvo sudaryta paskolos sutartis tarp AB Ūkio banko ir UAB ,,Lazdynų takas‘‘, kuria atstovavo V. S. (II t. b.l. 3). 2009m. kovo 10 d. Klaipėdos mieste tarp tuometinio AB Ūkio banko, kurio teisių perėmėju yra AB Šiaulių bankas, ir ieškovės buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. 2007/08-791-L-6 (I t. b.l. 59). Sutartimi ieškovė laidavo už trečiąjį asmenį - AB Ūkio banko skolininką UAB „Lazdynų takas", kurios direktorė V. S. yra jos vaikaitė, - ir įsipareigojo solidariai kartu su šiuo trečiuoju asmeniu atsakyti pagal 2007 m. rugpjūčio 13 d. tarp AB Ūkio banko bei UAB „Lazdynų takas" sudarytą 551 000 EUR sumos kredito sutartį . Be to, 2010 m. kovo 17 d. tarp tų pačių šalių buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. 2007/08-791-Ll-6 (I t. b.l. 7), kuria ieškovė dar kartą laidavo už trečiąjį asmenį - AB Ūkio banko skolininką UAB „Lazdynų takas", taip pat įsipareigojo solidariai kartu su šiuo trečiuoju asmeniu atsakyti, jeigu pastarasis visiškai ar iš dalies neįvykdys savo piniginės prievolės pagal jau minėtą 2007 m. rugpjūčio 13 d. tarp AB Ūkio banko bei UAB „Lazdynų takas" sudarytą 551 000 EUR sumos kredito sutartį. Be to, ieškovė AB Ūkio banko naudai 2011m. balandžio 7d. pasirašė neprotestuotiną vekselį 600000 Eur sumai (II t. b.l. 41), o 2011m. balandžio 20d. sudarė hipotekos sandorį, kuriuo banko naudai įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį butą (I t. b.l. 63-67).

9Ieškovė ginčija sudarytus sandorius, ieškovės atstovas nurodo, kad juos sudarydama ieškovė, nors ir nebuvo pripažinta neveiksnia, iš tikrųjų nesuprato savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti, be to, ieškovė, sudarydamas šiuos sandorius, galėjo būti suklaidinta kitų asmenų.

10CK 1.89 straipsnio 1 dalis numato, kad fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

11Iš byloje esančio teismo psichiatrijos ekspertizės akto išvadų matyti (III b.l. 17-19 ), kad ieškovei nustatyta psichinė liga. Tačiau 2009m. kovo – 2011 m. balandžio mėnesių laikotarpiui ieškovei nebuvo nustatyti sveikatos sutrikimai, susiję su psichine būkle, atminties praradimu. Išvadose nurodoma, kad nėra jokių duomenų, jog šiuo laikotarpiu ieškovė būtų konsultuota psichikos sveikatos specialistų. Atlikę ekspertizę ekspertai pateikė išvadą, kad tikėtina, jog ieškovė 2009-03-10, 2010-03-17, 2011-04-07, 2011-04-20 galėjo suprasti sudaromų sandorių esmę bei jų pasekmes, galėjo išreikšti savo valią sandorių atžvilgiu, nes nėra jokių medicininių dokumentų, kurie patvirtintų, jog ji tuo metu nesuprato savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti. Pagal Kasacinio teismo formuojamą praktiką teismo psichiatrijos ekspertizės aktą būtina vertinti kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Iš byloje esančio Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyriaus rašto matyt (II t. b.l. 193,164), kad skyriaus darbuotojams apsilankius pas ieškovę 2013-05-10, buvo suabejota, ar jos sveikatos sutrikimai yra tokio pobūdžio, kad būtų pagrindas ją pripažinti neveiksnia. Iš rašto matyti, kad ieškovė žinojo pagrindinius duomenis apie save, orientavosi laike ir namų aplinkoje, gebėjo apsirengti, savarankiškai pavalgyti, pagal galimybes aplankyti artimuosius, išeiti pasivaikščioti, aiškiai įvertino savo sveikatos sutrikimus, savijautą. Tame pačiame rašte nurodyta, kad apsilankius pas ieškovę 2014m. birželio 11d. buvo konstatuota, kad jos socialiniai gebėjimai, palyginus su ankstesniu vertinimu, ryškiai susilpnėjo. 2013-10-09 išraše iš medicininių dokumentų nurodyta (I t. b.l.10), kad ieškovei nustatyta kraujagyslinė demencija. Teismo ekspertizės, kuri buvo atlikta kitoje byloje, akte yra paminėta, kad pirmieji įrašai dėl atminties sutrikimo ieškovei buvo padaryti 2012m. gegužės 25d. (I t b.l. 14-16). Tiek savo atsiliepime į ieškinį, tiek bylos nagrinėjimo metu notarė R. R., tvirtinusi ieškovės sudaromą sandorį, nurodė, kad sandorio sudarymo metu jai nekilo jokių abejonių, ar ieškovė supranta savo veiksmų esmę ir gali juos valdyti. Notarės teigimu, ieškovei išaiškinus sandorių sudarymo pasekmes, ji išreiškė pasitikėjimą savo artimaisiais. Byloje esančių įrodymų analizė rodo, kad nėra jokių nei rašytinių įrodymų, nei liudytojų parodymų, kuriais vadovaujantis būtų galima daryti išvadą, kad ieškovė sandorių sudarymo momentu nesuprato savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti. Pirmieji ieškovės psichikos negalavimai buvo paminėti 2012 metais. Iš Socialinio paramos skyriaus rašto matyti, kad ieškovės psichinė sveikata sparčiai kito, todėl akivaizdu, jog 2013 metais atlikus ieškovei ekspertizę, ekspertai galėjo konstatuoti, kad ieškovė nesupranta savo veiksmų esmės ir negali jų valdyti. Ieškovo atstovas, įrodinėdamas ieškinį, nurodė, kad ieškovė sudarė eilę visiškai jai nenaudingų sandorių, o šis faktas patvirtina, jog juos sudarydama ji nesuprato savo veiksmų esmės. Tačiau pažymėtina, kad UAB,,Lazdynų takas‘‘, kurios prievolių užtikrinimui sudaryti sandoriai, vadovė yra jos vaikaitė – V. S.. Notarė bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad ieškovė žinojo, kieno prievoles sudarydama sandorius ieškovė užtikrina ir pasitikėjo vaikaite. Kad ieškovė pasitiki artimaisiais, nurodyta ir minėtame Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyriaus rašte. Todėl teismas daro išvadą, kad nors ieškovė iš sudarytų sandorių naudos neturėjo, ši aplinkybė neįrodo, kad sandorių įsidarymo metu ieškovė negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Ieškovės atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ieškovei dėl amžiaus, patirto streso (vaikų netektys) sandorių sudarymo metu buvo sutrikusi atmintis, ji nesiorientavo laike bei vietoje, tačiau šias bylos aplinkybes paneigia tai, kad jokių įrašų apie išvardintus ieškovės negalavimus ieškovės medicininiuose dokumentuose nėra. Todėl teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais CK 1.89 straipsnyje numatytu pagrindu nepagrįstas.

12Ieškovė sudarytus sandorius ginčija ir CK 1.90straipsnio pagrindu. LR CK 1.90 straipsnyje reglamentuojamas sandorių, turinčių valios trūkumų, pripažinimas negaliojančiais; nustatyta, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgys, kokias – praras. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes. Nors ieškovė sandorių sudarymo metu buvo 80 metų amžiaus, tačiau pažymėtina, kad, pasak atsakovo atstovės, visą gyvenimą ji dirbo intelektualų mokytojos darbą, sudarytose sandoriuose buvo aiškiai išdėstytos sutarties sąlygos, su kuriomis ieškovė turėjo galimybę susipažinti, kliūčių, kas galėjo tam sutrukdyti, byloje nenustatyta. Iš bylos duomenų matyti, kad jos dukra -V. S., kurios lydima ji atvykdavo sudaryti sandorius, dirbo banko darbuotoja, todėl akivaizdu, jog ieškovė buvo konsultuojama savo dukters. Bylos nagrinėjimo metu notarė nurodė, kad ieškovė išreiškė pasitikėjimą artimaisiais, netikėjo , kad įmonė, kuriai vadovauja jos vaikaitė, gali paskolų negrąžinti. Todėl ieškovė, prieš sudarydama sandorius, turėjo apsvarstyti sandorių įsidarymo teisinius padarinius, nes atsakomybė už teisinius padarinius tenka sandorį sudariusiai šaliai. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti ieškovės sudarytus sandorius negaliojančiais, kaip sudarytus suklydimo įtakoje.

13Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, jog ieškovės ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas.

14Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimą į valstybės biudžetą, todėl bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės priteistinos atsakovui. Pagal į bylą pateiktus įrodymus, atsakovas patyrė 780 Lt bylinėjimosi išlaidų už procesinių dokumentų parengimą, 500 Lt ir 670 Eur už atstovavimą teismo posėdžiuose. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, teismo posėdžių kiekį ir laiką, advokato darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, sprendžia, kad ieškovui priteistina 780 Lt už procesinių dokumentų parengimą, kas sudaro 225,90 Eur. Tačiau pažymėtina, kad teismo posėdžių trukmė, suapvalinus posėdžių laiką, sudaro 5 valandas, todėl, atsižvelgiant į minėtas rekomendacijas, iš ieškovės atsakovui priteistinos atstovavimo išlaidos mažintinos iki 357,25 eurų (714,50 x 0,1x5val.). Viso atsakovui iš ieškovės priteistina 583,15 eurų bylinėjimosi išlaidų.

15Teismas byloje patyrė 42,77 Eur išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą, todėl iš ieškovės priteistina 42,77 eurų pašto išlaidų valstybei (CPK 88 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

17Ieškovės B. M. ieškinį atsakovui AB Šiaulių bankui, tretiesiems asmenims BUAB ,,Lazdynų takas‘‘, notarei R. R. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais atmesti.

18Priteisti iš ieškovės B. M. atsakovui AB Šiaulių bankas 583,15 eurų bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš ieškovės B. M. 42,77 eurų bylinėjimosi išlaidų valstybei.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė B. M. prašo pripažinti negaliojančiais 2009 m. kovo 10 d. tarp jos... 4. Atsakovas AB Šiaulių bankas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti,... 5. Trečiasis asmuo notarė R. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį... 6. Trečiojo asmens BUAB ,,Lazdynų takas‘‘ atstovas į teismo posėdį... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Iš šalių paaiškinimų, byloje esančių dokumentų matyti, kad 2007m.... 9. Ieškovė ginčija sudarytus sandorius, ieškovės atstovas nurodo, kad juos... 10. CK 1.89 straipsnio 1 dalis numato, kad fizinio asmens, kuris nors ir būdamas... 11. Iš byloje esančio teismo psichiatrijos ekspertizės akto išvadų matyti (III... 12. Ieškovė sudarytus sandorius ginčija ir CK 1.90straipsnio pagrindu. LR CK... 13. Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, jog ieškovės... 14. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 15. Teismas byloje patyrė 42,77 Eur išlaidų už procesinių dokumentų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,... 17. Ieškovės B. M. ieškinį atsakovui AB Šiaulių bankui, tretiesiems asmenims... 18. Priteisti iš ieškovės B. M. atsakovui AB Šiaulių bankas 583,15 eurų... 19. Priteisti iš ieškovės B. M. 42,77 eurų bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...