Byla A2.11.-6035-825/2014

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis, sekretoriaujant Vidai Dambrauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui S. M., išnagrinėjęs S. M., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2S. M. 2014 m. balandžio 8 d., apie 13.20 val. Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29, Kaune, teismo posėdyje davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-392-660/2014 apie tai, kad 2013 m. gruodžio 21 d. po vidurnakčio ji vairavo automobilį „Audi A4 Avant“, valstybinis numeris ( - ) ir nuvežė R. G. prie parduotuvės „Šilas“, o R. G. automobilio nevairavo. Šiais veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str.

3S. M. nepripažino pažeidimo. Nurodė, kad ji nemelavo, davė teisingus paaiškinimus, R. G. tą vakarą automobilio nevairavo, ji vairavo. Jis buvo labai neblaivus, nedavė jam vairuoti. Jeigu teismas nuspręstų, kad ji kalta, prašo sumažinti baudą, nes labai mažos pajamos, turi neveiksnų patėvį, pirmos grupės invalidas, mama irgi.

4Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso1872 str. numato, kad administracinę atsakomybę užtraukia melagingų parodymų, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymas administracinio teisės pažeidimo byloje.

5Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutarimu R. G. buvo pripažintas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 str. 4 d. už tai, kad jis 2013 m. gruodžio 21 d. 02.20. val. prie Vandžiogalos p. 22 vairavo automobilį „Audi A4 Avant“, valstybinis numeris ( - ) būdamas neblaivus, jam nustatytas vidutinis – 2,3 promilių girtumas.

6Kauno apylinkės teismas nustatė, kad nors ir R. G. nepripažino padaręs pažeidimą, tačiau pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 str. 4 d., faktą ir jo kaltę įrodo tiek rašytinė bylos medžiaga - administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 1 - 2), R. G. pasiaiškinimas, kuriame nurodyta, kad dėl pažeidimo gailisi (b. l. 2), asmens blaivumo testas, iš kurio matyti, kad R. G. 2013-12-21, 2.56 val., nustatytas 2,30 promilių girtumas (b. l. 3), patikros sertifikatas, iš kurio matyti, kad alkotesteris tinkamas iki 2014-06-15 (b. l. 4), policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai, iš kurių matyti, kad patikrinimui sustabdžius automobilį Audi A4 Avant, valst. Nr. ( - ) nuo jo vairuotojo R. G. sklido alkoholio kvapas, jam buvo nustatytas 2,30 promilių girtumas (b. l. 5 - 7), pranešimas dėl nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo, kuriuo administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo buvo supažindintas su padariniais, jei ir toliau vairuos transporto priemones (b. l. 8), pažyma apie asmens baustumą, iš kurios matyti, kad R. G. turi galiojančių nuobaudų (b. l. 11 - 17), tiek ir tiesiogiai pažeidimą mačiusių liudytojais teismo posėdyje apklaustų policijos pareigūnų M. P., M. B. ir N. Z. parodymai, kurie nuo pat administracinio teisės pažeidimo tyrimo pradžios yra nuoseklūs ir neprieštaraujantys nei tarpusavyje, nei pirminiams šių pareigūnų tarnybiniams pranešimams (b. l. 4, 5), kuriuose jie pakankamai detaliai aprašė R. G. padaryto pažeidimo eigą, nei kitiems byloje esantiems duomenims. Iš liudytojų M. B. ir N. Z. tarnybinių pranešimų ir parodymų nustatyta, kad jie pamatė važiuojantį automobilį, kurį vairavo R. G., jį sustabdė, nuo R. G. sklido alkoholio kvapas, todėl iškvietė kolegas, kurie patikrino blaivumą ir nustatė girtumą. Šių liudytojų parodymai sutampa su liudytojo M. P. parodymais, kuris patvirtino, kad jis alkotesteriu patikrino nustatė R. G. girtumą. Remiantis pareigūnų tarnybiniais pranešimais surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą R. G. už tai, kad jis vairavo automobilį būdamas neblaivus. Taip pat teismas pažymėjo, kad liudytojos S. M. parodymai vertintini kritiškai, nes ji yra R. G. pažįstama ir teismo posėdyje davė jam palankius parodymus.

7Kauno miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-392-660/2014 buvo apskųstas apeliacine tvarka.

8Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. nutartimi paliko Kauno miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutarimą nepakeistą ir R. G. apeliacinio skundo netenkino. Apygardos teismo vertinimu, faktinės įvykio aplinkybės byloje buvo nustatytos teisingai, įrodymai surinkti ir įvertinti nepažeidžiant procesinių normų reikalavimų, teismo išvados dėl R. G. kaltės motyvuotos ir pagrįstos, be to, nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesirėmė liudytojos S. M. parodymais, jų atmetimo motyvus palaikė.

9Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad S. M., būdama įspėta dėl atsakomybės, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., ir tai patvirtinusi savo parašu (administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-392-660/2014, b. l. 39), 2014 m. balandžio 8 d., apie 13.20 val., Kauno apylinkės teisme, teismo posėdžio metu, pateikė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-392-660/2014 apie tai, kad 2013 m. gruodžio 21 d. po vidurnakčio ji vairavo automobilį „Audi A4 Avant“, valstybinis numeris ( - ) ir nuvežė R. G. prie parduotuvės „Šilas“, o R. G. automobilio nevairavo, jos veika atitinka Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., todėl ji baustina.

10Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų asmenybę, į jų atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

11S. M., remiantis informacinės teismų sistemos „LITEKO“ duomenimis, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, jos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., 31 str., 32 str.).

12Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., pažeidėjai skirtina nuobauda Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str. sankcijos ribose. Nors S. M., teismui pripažinus ją kalta, prašė skirti mažesnę baudą, šis jos prašymas nepagrįstas, kadangi ji kaltės padarius pažeidimą nepripažino, jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, todėl jai skirtina nuobauda, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 str. nuostatų, t. y. skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 str., 286 - 288, 293 str.,

Nutarė

14S. M., a. k. ( - ) pripažinti padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., ir nubausti ją 2000 (dviejų tūkstančių) litų (579 eurų) bauda.

15Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai