Byla 2-13-228/2010

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokurorei A.Gylytei, suinteresuotiems asmenims N.O. B., E. B., G. S. ir A. M., suinteresuotam asmeniui Ž. B. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, yra prašymas bylą nagrinėt jam nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareiškimą suinteresuotiems asmenims N.O. B., E. B., G. S., A. M. ir Ž. B. dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu,

Nustatė

2pareiškėjas prašė paskelbti R. B., gimusį ( - ), mirusiu, paskutinė žinoma jo gyvenamoji vieta ( - ).

3Pareiškėjas pareiškime ir atstovas posėdžio metu nurodė, kad 1999 metų birželio 26 d. apie 11 val. Molėtų rajono policijos komisariatas gavo pranešimą, kad ( - ) nuskendo R. B.. R. B., būdamas neblaivus, šoko iš valties į ( - ) ežerą išsimaudyti, tačiau paniręs nebeiškilo. Gelbėjimo tarnybos jo lavono nerado ir daugiau jokių duomenų nuo to laiko apie R. B. buvimo vietą negauta.

41999-07-08 Utenos rajono apylinkės teismo nutartimi buvo paskelbta R. B. paieška. 1999-07-21 Utenos rajono PK buvo pradėta R. B., dingusio be žinios, paieška. Iki šio laiko jokių duomenų apie R. B. duomenų negauta. Utenos rajono apylinkės teismo 2002 metų kovo 21 d. sprendimu R. B. pripažintas nežinia kur esančiu nuo 1999-06-26.

5Suinteresuotas asmuo N.O. B. - R. B. motina - prokuratūros pareiškimui neprieštaravo. Ji nurodė, kad prieš 10 metų sūnus išėjo iš namų ir negrįžo. Nuo to laiko ji nieko negirdėjo apie sūnų. Sūnus nemokėjo plaukti, nes dėl ausų uždegimo negalėjo maudytis, užsienyje niekada nebuvo buvęs, jokio turto neturėjo, ilgesniam laikui niekada nebuvo dingęs.

6Suinteresuotas asmuo E. B. – R. B. tėvas – pareiškimui neprieštaravo, nurodė, jog sūnus plaukti nemokėjo, jo laukė teismas, todėl galėjo ir nusižudyti. Apie sūnų nuo to laiko daugiau nieko nėra girdėjęs.

7Suinteresuotas asmuo A. M. – R. B. sesuo – pareiškimui neprieštaravo, nurodė, kad nuo brolio dingimo jokių žinių apie jį nėra gavusi, taip pat nurodė, kad po brolio dingimo dvi savaites su pareigūnais ežere jo ieškojo.

8Suinteresuotas asmuo G. S. – buvusi R. B. sutuoktinė – pareiškimui neprieštaravo, nurodė, jog su R. B. išsituokusi, nuo 1991 metų negyveno kartu ir nieko apie jį nuo dingimo nėra girdėjusi.

9Suinteresuotas asmuo Ž. B. – R. B. sūnus – posėdyje nedalyvavo, prieštaravimų dėl pareiškimo nepateikė.

10Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

11Iš byloje esančių duomenų matyti, kad R. B. gimė ( - ), jo tėvas – E. B., motina – N. O. B. (10-13 b.l.). R. B. susituokė ( - ), žmona – G., gim. ( - ), ( - ) gimė sūnus Ž. B., ( - ) R. B. santuoka nutraukta (10-13 b.l.). Paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ) (10-13 b.l.)

12Utenos rajono apylinkės teismo nutartimi buvo paskelbta R. B. paieška (20 b.l.), 2007-05-04 R. B. atžvilgiu nutraukta baudžiamoji byla, kurioje R. B. buvo kaltinamas nusikaltimo, numatyto 1961 m. LR BK 271 str. 3 d., padarymu, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai, 2008-09-16 nutraukta R. B. paieška. Vykdant paiešką, R. B. buvimo vieta nenustatyta.

13LR CPK 451str. nustatyta tvarka „Valstybės žinių“ informaciniuose pranešimuose, R. B. paskutinės žinomos gyvenamosios vietos ir dingimo teritorijoje platinamame laikraštyje buvo paskelbta apie civilinės bylos dėl R. B. paskelbimo mirusiu iškėlimą Utenos rajono apylinkės teisme. Per teismo nustatytą 3 mėnesių terminą R. B. neatsiliepė, neatsiliepė ir kiti asmenys, ką nors žinantys apie dingusį R. B..

14Pagal LR CK 2.31str. nuostatas fizinis asmuo gali būti teismo tvarka paskelbiamas mirusiu, jeigu jo gyvenamojoje vietoje trejus metus nėra duomenų apie jo buvimo vietą.

15Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, tai yra aplinkybėms, kad duomenų apie R. B. buvimo vietą ( - ), nėra daugiau kaip trejus metus, R. B., gimęs ( - ), paskutinė jo žinoma buvimo vieta ( - ), paskelbtinas mirusiu nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos, jo mirties vieta laikant paskutinę R. B. žinomą buvimo vietą – ( - ) (LR CK 2.31str. 1d., 4d., 5d.).

16Šis teismo sprendimas laikytinas pagrindu Utenos rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui įrašyti į civilinės metrikacijos knygą mirties įrašą.

17Remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270, 453str. straipsniais, teismas

Nutarė

18Pareiškėjo prašymą patenkinti visiškai.

19Paskelbti mirusiu R. B., gimusį ( - ), a.k. ( - ) paskutinė jo žinoma buvimo vieta ( - ), mirties datą laikant šio sprendimo įsiteisėjimo datą, mirties vietą – ( - ).

20Teismo sprendimą laikyti pagrindu Utenos rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui įrašyti į civilinės metrikacijos knygą mirties įrašą.

21Įsiteisėjus sprendimui, paieškos bylą Nr.89-7-014-99 grąžinti Utenos rajono apylinkės prokuratūrai.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai