Byla 2-1987/2011
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos hidrotechnika“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m.

2gegužės 13 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lokys“ administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio administratorių agentūra“, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1632-159/2011 pagal ieškovų K. S., uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos hidrotechnika“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lokys“, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Klaipėdos kranai“, A. R., kreditorius akcinė bendrovė „Swedbank“, dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas. K. S. 2011 m. sausio 14 d. Klaipėdos apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Lokys“ iškėlimo, įmonės bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ (t. 1, b. l. 92–93). Nurodė, kad įmonė jam nesumokėjo 2963,17 Lt darbo užmokesčio.

5Atsakovo kreditorius AB „Swedbank“ pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė UAB „Lokys“ bankroto byloje administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“ (t. 2, b. l. 2–3). Bankas nurodė, kad 2011 m. sausio 21 d. atsakovo įsipareigojimai sudarė 6537391,79 Lt.

6Atsakovo kreditorius AB „Klaipėdos kranai“ pateikė teismui prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus civilinėje byloje Nr. B2-1252-159/2011, ir įmonės bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Šiauleksa“ (t. 2, b. l. 91–92, 114). Nurodė, kad UAB „Lokys“ yra jam skolinga 14175,28 Lt už suteiktas paslaugas.

7Kreditorius A. R. 2011 m. balandžio 8 d. pateikė prašymą įtraukti jį į procesą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, iškelti atsakovui bankroto bylą, paskirti įmonės administratoriumi UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ (t. 3, b. l. 49–50). Nurodė, jog atsakovas nesumokėjo 4547,16 Lt darbo užmokesčio

8Klaipėdos apygardos teisme 2011 m. balandžio 12 d. priimtas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ ieškinys atsakovui UAB „Lokys” dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame įmonės bankroto administratoriumi prašoma skirti UAB „Ius Positivum“ (t. 1, b. l. 3–5). Ieškovas nurodė, jog atsakovas suteikė kreditą, tačiau atsakovas kredito negrąžino ir liko skolingas 4014741,14 Lt .

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi sujungė civilinę bylą Nr. B2-1252-159/2011 pagal ieškovo K. S. ieškinį atsakovui UAB „Lokys“ dėl bankroto bylos iškėlimo su civiline byla Nr. B2-1632-159/2011 pagal ieškovo UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ ieškinį atsakovui UAB „Lokys“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir nustatė civilinės bylos numerį – B2-1632-159/2011 (t. 1, b. l. 88).

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 13 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Lokys“ bankroto bylą ir paskyrė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atsakovo bankroto administratoriumi. Teismas nurodė, kad visi kandidatai į bankroto administratorius yra pateikę deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams; yra apsidraudę bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, kad kandidatai atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) keliamus reikalavimus. Teismo teigimu, skirdamas bankroto administratorių, jis atsižvelgė į administratorių darbo krūvius, patirtį, atstovaujant įmones bankroto procesuose. Teismas konstatavo, kad bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ turi didesnę patirtį, atstovaujant įmones bankroto procesuose, nei kiti kandidatai, šis administratorius registruotas Klaipėdoje, o tai sumažins administravimo išlaidas, lyginant su administratoriais, įregistruotais kituose miestuose, šį administratorių pasiūlė su darbo santykiais susiję kreditoriai; be to, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (tinklalapis www.bankrotodep.lt) nepateikia duomenų apie UAB „Ius Positivum“ Klaipėdos filialo vykdomą veiklą. Teismo nuomone, esant nurodytoms aplinkybėms, tikslingiausia paskirti bankroto administratoriumi UAB „Pajūrio administratorių agentūra“.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 13 d. nutarties dalį, kuria UAB „Lokys“ administratoriumi paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pasiūlytas administratorių kandidatūras, nemotyvavo pasirinkimo, nurodė tik formalius kriterijus, kuriais remiantis, anot teismo, administratoriumi skirtina UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, o argumentų, kodėl atmetamos kitos administratorių kandidatūros, teismas nepateikė.
  2. Teismas, UAB „Lokys“ administratoriumi skirdamas UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ ir remdamasis administratoriaus darbo patirties kriterijumi, pažeidė konstitucinį asmens ūkinės veiklos laisvės principą, įtvirtintą Konstitucijos 46 str. 1 d., taip pat lygiateisiškumo principo reikalavimą, ir nepagrįstai iškreipė konkurenciją įmonių bankroto administravimo srityje.
  3. Vertinant bankroto administratoriaus tinkamumą teritoriniu principu, darytina išvada, kad UAB „Ius Positivum“, turėdama pagrindinę buveinę Vilniuje, taip pat filialus Klaipėdoje, Šiauliuose ir Kaune, turėtų galimybę efektyviau ir operatyviau vykdyti UAB „Lokys“ bankroto procedūras.
  4. Paskirtasis UAB „Lokys“ bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ nesugebės sklandžiai, kokybiškai ir sąžiningai atlikti UAB „Lokys“ bankroto procedūrų, nes UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ UAB „Lokys“ restruktūrizavimo byloje nesugebėjo tinkamai vykdyti įstatymo jam nustatytų funkcijų, t. y. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) nustatyta tvarka ir terminais nepateikė restruktūrizavimo plano projekto tvirtinti teismui (ĮRĮ 14 str. 5 d.).
  5. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ yra netinkamas kandidatas administruoti UAB „Lokys“ bankrotą, nes darytinos pagrįstos išvados, jog paskirtasis bankroto administratorius yra šališkas, o galimo interesų konflikto kilimo galimybė yra itin didelė, ir tai gali sukliudyti išaiškinti tikrąsias bankroto priežastis bei tinkamai atstovauti kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teisėtus interesus.
  6. Pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius yra itin užsiėmęs ir tai neišvengiamai turės įtakos bankroto procedūrų atlikimo kokybei bei operatyvumui, kadangi administratorius neturės pakankamai laiko atidžiai ir rūpestingi vykdyti UAB „Lokys“ bankroto procedūrų.

14Ieškovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ 2011 m. birželio 9 d. pateiktame paaiškinime teigia, kad atskirajame skunde pagrįstai nurodė, jog UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ veikia šališkai ir neprofesionaliai, teikiamos bankroto administravimo paslaugos nėra grindžiamos veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais, įmonių bankroto procedūros yra vilkinamos, tokiu būdu pažeidžiamos imperatyvios ĮBĮ nuostatos.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas K. S. prašo palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 13 d. nutartį. Nurodo, kad UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ siekia ginti tik savo interesus, visiškai neatsižvelgiant į kitų kreditorių interesus. Apeliantas skunde nepateikė teisėtų įrodymų, kodėl jo siūlomas bankroto administratorius yra geresnis už paskirtąjį.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Swedbank“ prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, o tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas iš dalies patenkins atskirąjį skundą ir panaikins pirmosios instancijos nutartį dėl administratoriaus skyrimo, prašo šioje dalyje priimti naują sprendimą ir UAB „Lokys“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Lokys“ prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 13 d. nutartį. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

18Ieškovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ 2011 m. liepos 13 d. pateikė papildomą paaiškinimą, kuriame dar kartą išdėsto abejones dėl administratoriaus nešališkumo ir nesuinteresuotumo, teigdamas, kad UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ nėra tinkama administruoti UAB „Lokys“ bankrotą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės bankroto administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.), kuris valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei, komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei administruojamos įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas.

22ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų asmenų tarpo, t. y. teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį paskirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tokia teisė reiškia, kad teismui įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros, o tai užtikrina galimybę priimti pagrįstą, protingą, racionalų bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši teisė suteikta, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti bankrutuojančią įmonę administratorių. Teismo sprendimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų pagrindų, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo (tokių ginčų kiltų kuo mažiau), kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

23Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovo bankroto administratoriumi buvo pasiūlytos keturios kandidatūros: UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, UAB „Verslo administravimo kompanija“, UAB „Šiauleksa“ ir UAB „Ius Positivum“, kurios atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 1, 2, 4 ir 12 dalyse išvardintus minimalius reikalavimus, susijusius su administratorių kvalifikacija, teise teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, suderinimu su Įmonių bankroto valdymo departamentu, profesinės civilinės atsakomybės draudimu bei apribojimų būti paskirtam bankroto administratoriumi dėl ryšių su bankrutuojančia (bankrutavusia) įmone nebuvimu. Pažymėtina, kad ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje yra pateikiamas nebaigtinis sąrašas apribojimų, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas administratoriumi, nes gali kilti įvairių abejonių dėl administratoriaus nešališkumo.

24Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratorių, vertino pasiūlytas administratorių kandidatūras pagal jų atitikimą ĮBĮ ir tinkamumo reikalavimus, remdamasis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos tinklalapyje esančia informacija apie bankroto administratorius, išanalizavo duomenis apie kiekvieną iš jų, atsižvelgė į administratorių darbo krūvius, patirtį, atstovaujant įmones bankroto procesuose. Todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad teismas visiškai nemotyvavo administratoriaus kandidatūros pasirinkimo.

25Tačiau apygardos teismas, parinkdamas atsakovo UAB „Lokys“ bankroto administratorių UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, tik iš dalies įvertino jo tinkamumą eiti atsakovo administratoriaus pareigas, nes neatsižvelgė į svarbią aplinkybę, susijusią su šio administratoriaus pareigų atlikimu, administruojant atsakovą UAB „Lokys“ restruktūrizavimo byloje. Klaipėdos apygardos teismas, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi nutraukdamas restruktūrizuojamos UAB ,,Lokys“ restruktūrizavimo bylą, kurioje administratoriumi taip pat buvo paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, nurodė, kad pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą – iki nustatyto termino neparuoštas restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo planas, nesušauktas kreditorių susirinkimas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 15 str. 8 d., 24 str. 1 d. 1 p.). Lietuvos apeliacinis teismas, 2011 m. sausio 13 d. nutartimi palikdamas nepakeistą šią apygardos teismo nutartį, konstatavo, kad restruktūrizuojamos įmonės UAB ,,Lokys“ administratoriaus neveikimas ir piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis sąlygojo terminų restruktūrizavimo planui pateikti praleidimą, nes nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą iki atskirojo skundo pateikimo praėjo daugiau negu 6 mėnesiai, tačiau iki atskirojo skundo pateikimo dienos byloje nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog rengiamas restruktūrizavimo planas, be to, tokių įrodymų nepateikta ir apeliacinės instancijos teismui, nors nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos jau praėjo daugiau negu 10 mėnesių. Taigi administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, administravęs atsakovą UAB „Lokys“ restruktūrizavimo byloje, nesugebėjo tinkamai vykdyti įstatymo jam nustatytų funkcijų, tarp jų - ĮRĮ nustatyta tvarka ir terminais nepateikė restruktūrizavimo plano projekto tvirtinti teismui (ĮRĮ 14 str. 5 d.). Dėl nurodyto, teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad yra pagrindo manyti, jog paskirtasis UAB „Lokys“ bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ gali nesugebėti sklandžiai, kokybiškai ir operatyviai atlikti atsakovo bankroto procedūrų, todėl šioje byloje jis neturėjo būti paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi.

26Kaip minėta, be administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, nagrinėjamoje byloje buvo pasiūlytos UAB „Verslo administravimo kompanija“, UAB „Šiauleksa“ ir UAB „Ius Positivum“ administratorių kandidatūros, kurios atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 1, 2, 4 ir 12 dalyse išvardintus minimalius reikalavimus. Bylos duomenimis, bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo kompanija“ šiuo metu vykdo 36 bankroto procedūras ir yra baigęs 62, dirba 4 darbuotojai, buveinė Klaipėdoje; administratorius UAB „Šiauleksa“ šiuo metu vykdo 12 bankroto procedūrų ir yra baigęs 71, dirba 2 darbuotojai, buveinė Šiauliuose; administratorius UAB „Ius Positivum“ šiuo metu vykdo 29 bankroto procedūras ir yra baigęs 2, dirba 7 darbuotojai, buveinė Vilniuje, turi filialą Klaipėdos mieste. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytų administratorių užimtumą, vykdomų bankroto procedūrų skaičių, darbuotojų skaičių, įmonės buveinės vietą, o taip pat į kitas aukščiau paminėtas aplinkybes, sprendžia, kad tinkamiausias bankroto administratorius administruoti atsakovo UAB „Lokys“ bankroto procedūras yra UAB „Ius Positivum“, kurį siūlo ir ieškovas (apeliantas) UAB „Klaipėdos hidrotechnika“.

27Pažymėtina, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.).

28Kiti atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi, sprendžiant klausimą dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo.

29Dėl pasakyto pakeistina skundžiama apygardos teismo nutartis, o atsakovo bankroto administratoriumi paskirtinas administratorius UAB „Ius Positivum“ (vietoje administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“) (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

31Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 gegužės 13 d. nutartį.

32Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Lokys“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Atsakovo UAB „Lokys“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“ (leidimo teikti administravimo paslaugas Nr. 141, įmonės kodas 302318410, adresas ( - ).

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. gegužės 13 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas. K. S. 2011 m. sausio 14 d. Klaipėdos apygardos teismui pateikė... 5. Atsakovo kreditorius AB „Swedbank“ pateikė teismui prašymą, kuriuo... 6. Atsakovo kreditorius AB „Klaipėdos kranai“ pateikė teismui prašymą dėl... 7. Kreditorius A. R. 2011 m. balandžio 8 d. pateikė prašymą įtraukti jį į... 8. Klaipėdos apygardos teisme 2011 m. balandžio 12 d. priimtas UAB „Klaipėdos... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi sujungė... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 13 d. nutartimi iškėlė... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ prašo pakeisti... 14. Ieškovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ 2011 m. birželio 9 d. pateiktame... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas K. S. prašo palikti nepakeistą... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Swedbank“ prašo... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Lokys“ prašo atmesti... 18. Ieškovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ 2011 m. liepos 13 d. pateikė... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad,... 22. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės... 23. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovo bankroto administratoriumi... 24. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratorių,... 25. Tačiau apygardos teismas, parinkdamas atsakovo UAB „Lokys“ bankroto... 26. Kaip minėta, be administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių... 27. Pažymėtina, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai... 28. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi, sprendžiant klausimą dėl... 29. Dėl pasakyto pakeistina skundžiama apygardos teismo nutartis, o atsakovo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 gegužės 13 d. nutartį.... 32. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Lokys“ bankroto...