Byla 2-302-636/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė, sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Daivai Juškuvienei, dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SNP“ atstovui direktoriui K. V., nedalyvaujant ieškovės Hellmann Worldwide Logistics, UAB atstovui, gautas prašymas nagrinėti bylą ieškovės atstovui nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Hellmann Worldwide Logistics, UAB ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SNP“ dėl 3968,99 Lt skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė Hellmann Worldwide Logistics, UAB 2010 m. lapkričio 23 d. teismui paduotame ieškinyje nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2010 m. birželio 7 d. sudarė transporto užsakymo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo sutartyje numatytoje vietoje pakrauti krovinį ir pristatyti sutartyje numatytu adresu, o atsakovė įsipareigojo apmokėti už šias paslaugas. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė ir 2010 m. birželio 17 d. pateikė atsakovei 3968,99 Lt sumai PVM sąskaitą-faktūrą, kurios atsakovė neapmokėjo iki pat ieškinio surašymo dienos ir liko šią sumą skolinga. 2010 m. rugpjūčio 30 d. siuntė atsakovei raginimą apmokėti įsiskolinimą, į kurį atsakovė atsakė 2010 m. rugpjūčio 31 d. raštu neginčydama susidariusio įsiskolinimo.

5Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „SNP“ 2010 m. gruodžio 14 d. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad, nors ieškovė ir įvykdė ieškinyje minimą transporto užsakymą-sutartį ir pateikė PVM sąskaitą-faktūrą 3968,99 Lt sumai, kurios atsakovė neapmokėjo, su ieškovės ieškiniu nesutinka, nes ieškovė ir atsakovė 2010 m. rugpjūčio mėnesį sudarė kitą transporto užsakymą-sutartį, pagal kurį ieškovė turėjo pristatyti 7429,74 Lt vertės krovinį iki 2010-08-31, bet krovinį savavališkai sulaikė, reikalaudama sumokėti įsiskolinimą, ir nepristatė jo sutartu terminu, dėl to atsakovė patyrė 7429,74 Lt turtinę žalą, dėl tokių ieškovės veiksmų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 294 str. 1 d. Kadangi atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl ieškovės veiksmų, dėl kurių atsakovė patyrė didesnę turtinę žalą nei yra skolinga ieškovei, todėl yra pagrindas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.

6Atsakovės atstovas K. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad 3968,99 Lt skolą pagal 2010-06-07 transporto užsakymą-susitarimą išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą pripažįsta, tačiau mano, kad civilinės bylos nagrinėjimą reikia sustabdyti, nes yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ieškovės veiksmų savavališkai sulaikant kitą vežamą krovinį pagal kitą transporto užsakymą-sutartį tarp ieškovės ir atsakovės, dėl tokių ieškovės veiksmų atsakovė yra patyrusi 7429,74 Lt turtinę žalą, dėl kurios civilinį ieškinį yra pareiškusi pradėtoje baudžiamojoje byloje, kadangi patirtos žalos suma didesnė už esantį įsiskolinimą, todėl tikslinga palaukti kol bus išspręsta baudžiamoji byla ir bus galima atlikti užskaitas arba sudaryti taikos sutartį.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Kadangi krovinys buvo vežamas kelių transporto priemone už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir gavimo vietos yra skirtingų šalių teritorijose, kurios yra Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties (CMR) konvencijos narės, todėl tarp šalių susiklosčiusiems santykiams yra taikytina CMR konvencija.

9Ieškovė ir atsakovė 2010-06-07 sudarė transporto užsakymą-sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pervežti krovinį – vinis, iš Lietuvos į Vokietiją (b.l. 2). Krovinio pervežimo faktą patvirtina tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis, kuriame krovinio gavėjo antspaudu ir parašu patvirtinta, jog krovinys buvo gautas 2010-06-10, t.y. ieškovės ir atsakovės sutartu laiku, nenurodant jokių pastabų dėl krovinio gavimo (b.l. 3), todėl laikytina, kad ieškovė tinkamai įvykdė savo pareigą pervežti krovinį. Ieškovei tinkamai atlikus krovinio pervežimą pagal sutartas ir CMR konvencijos nustatytas sąlygas, atsakovei atsiranda pareiga sumokėti sutartą sumą už krovinio pervežimą. Ieškovė atsakovei pateikė 2010-06-17 PVM sąskaitą-faktūrą 3968,99 Lt sumai (b.l. 4), kuri atitinka transporto užsakymu-sutartimi sulygtą užmokestį už krovinio pervežimą. Transporto užsakyme-sutartyje atsiskaitymo terminas nurodytas – 15-20 dienų, bet atsakovė 3968,99 Lt nustatytu terminu nesumokėjo, nors ieškovė papildomai raštu paragino atsakovę sumokėti įsiskolinimą (b.l. 5). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.200 str. 1 d.), be to, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.59 str.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 3968,99 Lt skola. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė 2010-08-31 raštu su 3968,99 Lt skolos suma sutiko (b.l. 30), taip pat iš esmės ir teismo posėdžio metu 3968,99 Lt skolos neginčijo ir savo atsiliepime (b.l. 45-46), atsakovės atstovas K. V. tiek parengiamojo teismo posėdžio metu, tiek bylą nagrinėjant iš esmės pripažino tokio dydžio skolą ieškovei.

10Atsakovė atsiliepime nurodė, kad civilinės bylos nagrinėjimas sustabdytinas, nes ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojo proceso priemonėmis gali būti nustatytos bylai reikšmingos aplinkybės bei įrodomieji faktai. Pagrindas stabdyti bylos nagrinėjimą atsirastų tik tada, jeigu ikiteisminio tyrimo metu būtų nustatyta civilinei bylai spręsti reikšmingų aplinkybių, kai tuo tarpu nagrinėjamoje civilinėje byloje visos aplinkybės yra nustatytos, o ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal 2010 m. rugpjūčio mėnesį tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą transporto užsakymą-sutartį ir ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės neįtakotų tarp šalių pagal 2010-06-07 transporto užsakymą-sutartį susiklosčiusių teisinių santykių, tuo labiau atsižvelgtina į tai, jog atsakovė nepasinaudojo LR CPK suteikta galimybe reikšti civilinėje byloje priešieškinį ir nusprendė civilinį ieškinį pateikti baudžiamojoje byloje, be to, teismui nusprendus sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, būtų pažeistas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas (LR CPK 7 str., 72 str. 1 d.), todėl atsakovės prašymas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą yra pripažintinas nepagrįstu. Pažymėtina tai, kad šalys tarpusavio įskaitymus gali daryti ir tada, kai yra priimtas teismo sprendimas arba yra pradėtas vykdymo procesas, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad civilinės bylos išnagrinėjimas anksčiau nei baudžiamosios bylos pažeistų atsakovės teises ir teisėtus interesus.

11Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.), kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 2 d.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-10-11 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė teismui pateikė mokėjimo kvitus, patvirtinančius, kad buvo sumokėtas 119,00 Lt dydžio žyminis mokestis (b.l. 39-40). Ieškovės ieškinį patenkinus visiškai, ieškovės sumokėtas 119,00 Lt dydžio žyminis mokestis priteistinos iš atsakovės.

13Sprendimo įvykdymas neatidėtinas, nes atsakovas įrodymais nepagrindė ir neįrodė tokio atidėjimo būtinumo.

14Nagrinėjant bylą, susidarė 13,80 Lt pašto išlaidų, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Šios išlaidos priteistinos iš atsakovės Valstybei (LR CPK 96 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SNP“, į.k. 167387181, buv. Ventos g. 8C, Mažeikiai, a.s. Nr. LT78 7300 0100 7727 0695, „Swedbank“, AB, ieškovei Hellmann Worldwide Logistics, UAB, į.k. 300656908, buv. Kirtimų g. 41, Vilnius, a.s. LT55 7044 0600 0587 6241, AB SEB bankas:

18- 3968,99 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 99 ct) skolos;

19- 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2010-10-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos;

20- 119,00 Lt (vieną šimtą devyniolika litų 00 ct) žyminio mokesčio.

21Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SNP“, į.k. 167387181, buv. Ventos g. 8C, Mažeikiai, a.s. Nr. LT78 7300 0100 7727 0695, „Swedbank“, AB 13,80 Lt (trylika litų 80 ct) pašto išlaidų į Valstybės pajamas.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė Hellmann Worldwide Logistics, UAB 2010 m. lapkričio 23 d. teismui... 5. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „SNP“ 2010 m. gruodžio 14 d.... 6. Atsakovės atstovas K. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad 3968,99 Lt skolą... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Kadangi krovinys buvo vežamas kelių transporto priemone už užmokestį,... 9. Ieškovė ir atsakovė 2010-06-07 sudarė transporto užsakymą-sutartį, pagal... 10. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad civilinės bylos nagrinėjimas... 11. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 12. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 13. Sprendimo įvykdymas neatidėtinas, nes atsakovas įrodymais nepagrindė ir... 14. Nagrinėjant bylą, susidarė 13,80 Lt pašto išlaidų, kurios buvo apmokėtos... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str.,... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SNP“, į.k.... 18. - 3968,99 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis... 19. - 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos... 20. - 119,00 Lt (vieną šimtą devyniolika litų 00 ct) žyminio mokesčio.... 21. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SNP“, į.k.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...