Byla B2-266-253/2014
Dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo VSDFV Palangos skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Kanitas“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi LUAB „Kanitas“ bankroto administratoriaus prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo VSDFV Palangos skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Kanitas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2bankrutavusios UAB „Kanitas“ administratorius pateikė prašymą priimti sprendimą dėl atsakovės pabaigos. Nurodo, jog visi su įmonės likvidavimu susiję veiksmai atlikti. Prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Teismas netenkino prašymo dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka, paskyrė žodinį bylos nagrinėjimą, apie posėdį buvo pranešta visiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

3Į paskirtą teismo posėdį niekas neatvyko. Bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė prašymą bylą nagrinėti administratoriui nedalyvaujant.

4Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

5UAB „Kanitas“ Klaipėdos apygardos teismo 2012-01-06 nutartimi iškelta bankroto byla, jos administratoriumi paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ (b. l. 45-46). 2012-07-16 nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (b. l. 81-82).

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Atsakovės administratorius pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos ir dokumentus –bankrutavusios įmonės likvidavimo aktą, likvidacinį balansą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Palangos miesto agentūros pažymą. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovės turtas parduotas, nerealizuoto turto nėra, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Palangos miesto agentūra nurodė, kad pagal išduodamus TIPK leidimus bei išleidžiamų į aplinką teršalų apskaitą UAB „Kanitas“ nebuvo registruota agentūroje; agentūra duomenų apie UAB „Kanitas“ įsiskolinimus ar sukauptas atliekas neturi (b. l. 108). Likvidavus įmonę liko nepatenkinti kreditiniai reikalavimai už 120 364,25 Lt.

8Kadangi galimybių tęsti įstatuose numatytą bendrovės veiklą nėra, o bankroto administratorius pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant įmonę, todėl teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.). Pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis jokių bylų atsakovės atžvilgiu nėra iškeltų.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270 str. str.,

Nutarė

10tenkinti LUAB „Kanitas“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą dėl įmonės pabaigos.

11Bankrutavusią UAB„Kanitas“, įmonės kodas 301819169, reg. Palangos m. sav. Palangos m. Virbališkės tak. 3, pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

12Patvirtinti galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditinių reikalavimų sąrašą:

131. VSDFV Klaipėdos skyrius

1436 056,27 Lt

152. VĮ Turto bankas

1677 027,54 Lt

173. M. G. paslaugų ir prekybos įmonė „Gelsva“

181 975,52 Lt

194. MAXIMA LT, UAB

203 059,91 Lt

215. UAB „Fotoolimpas“

22986,01 Lt

236. Antstolė R. V.

241 259,00 Lt

Iš viso: 120 364,25 Lt

26Pavesti BUAB „Kanitas“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai