Byla Iv-2189-484/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su UAB ,,Actualis“ skundu,

Nustatė

2teisme 2011-02-19 gautas UAB ,,Actualis“ skundas, kuriame prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2011-01-20 nutarimo Nr. 2S-2 dalį.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalį skundas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo “Valstybės žiniose”.

5Pareiškėja skunde nurodė, kad skundžiamas Konkurencijos tarybos 2011-01-20 nutarimas jai buvo įteiktas 2011-01-24. Tai patvirtina UAB ,,Actualis“ gavimo žyma ant skundžiamo nutarimo. Taigi, skundas dėl šio nutarimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui turėjo būti paduotas iki 2011-02-14 (2011-02-13 – nedarbo diena). Pareiškėja skundą teismui išsiuntė registruotu laišku (reg. Nr. ( - )). Iš AB Lietuvos pašto vidaus pašto paieškos sistemos duomenų matyti, kad vokas, kuriuo siųstas pareiškėjos skundas teismui AB Lietuvos paštui įteiktas 2011-02-15, t. y. praleidus skundo padavimo terminą. Pareiškėja neprašo praleisto termino atnaujinti.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p. skundą atsisakoma priimti, jei jis paduotas praleidus skundo padavimo terminą ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti. Kadangi UAB ,,Actualis“ skundą padavė praleidusi skundo padavimo terminą ir neprašo jo atnaujinti, skundą atsisakoma priimti.

7Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

Nutarė

8Atsisakyti priimti UAB ,,Actualis“ skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai