Byla 2KT-94-943/2016
Dėl visų Klaipėdos apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2S-1211-524/2016 nagrinėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su pareiškėjo A. M. pareiškimu dėl visų Klaipėdos apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2S-1211-524/2016 nagrinėjimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. 2S-1211-524/2016, pradėta pagal pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio veiksmų.

3Nurodytoje civilinėje byloje A. M. pareiškė nušalinimą bylą nagrinėjančiai teisėjai E. M. ir visiems Klaipėdos apygardos teismo teisėjams. Nušalinimo pareiškime teigiama, kad nurodyta teisėja (ar jos pavaldiniai), nagrinėdama civilinę bylą suklastojo teismo procesinius dokumentus, todėl pareiškėjas nepasitiki visu Klaipėdos apygardos teismu ir prašo jį nušalinti nuo civilinės bylos Nr. 2S-1211-524/2016 nagrinėjimo bei perduoti bylą nagrinėti kitam teismui.

4Nušalinimo pareiškimas netenkintinas.

5Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus visų teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apygardos teismui klausimus išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 straipsnio 3 dalis, 69 straipsnio 1 dalis).

6Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 straipsniai). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Tam, kad būtų nušalinti visi apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai, o byla būtų perduota kitam apygardos teismui, neužtenka nurodyti argumentus dėl bylą nagrinėti paskirto teisėjo (teisėjų kolegijos) galimo šališkumo, tačiau turi būti išdėstyti argumentai bei juos pagrindžiantys duomenys ir apie tai, kad nėra galimybės teisingai išspręsti bylą konkrečiame apygardos teisme, t. y. turi būti nurodytos aplinkybės, leidžiančios objektyviam stebėtojui pagrįstai abejoti visų konkretaus teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nešališkumu.

7Nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. M. prašo nušalinti nuo civilinės bylos Nr. 2S-1211-524/2016 nagrinėjimo ne tik civilinę bylą nagrinėjančią teisėją E. M., bet ir visus Klaipėdos apygardos teismo teisėjus. Visais Klaipėdos apygardos teismo teisėjais nepasitikima dėl, kaip teigiama pareiškime, civilinėje byloje Nr. 2-1174-524/2016 nustatyto dokumentų klastojimo fakto.

8Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas A. M. analogišką nušalinimo pareiškimą buvo pareiškęs teisėjos E. M. nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1174-524/2016. Nušalinimo pareiškimas Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-89-407/2016 buvo atmestas. Kadangi nušalinimo pareiškimas negali būti grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas (CPK 68 straipsnio 5 dalis), todėl pakartotinai teikiamas analogiškas nušalinimo pareiškimas nevertinamas ir motyvai, kuriais pareiškėjo nušalinimas buvo netenkintas, šioje nutartyje nekartojami, konstatuojant, jog pareiškėjas neįrodė, kad Klaipėdos apygardos teisme nėra teisėjų galinčių objektyviai ir nešališkai išnagrinėti civilines bylas. Pareiškėjui nepaneigus preziumuojamo teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principų, A. M. nušalinimo pareiškimas netenkinamas. Kartu atkreipiamas pareiškėjo dėmesys, jog tuo atveju, kai pareiškėjas savo prašymą grindžia bendro pobūdžio ir abstrakčiais pagrindais, nenurodydamas jokių specifinių ir realių faktų, kurie galėtų sukelti abejonių dėl teisėjų nešališkumo, jo prašymai dėl teismo šališkumo gali būti laikomi piktnaudžiavimu (žr. 2015 m. liepos 9 d. sprendimą byloje A. K. prieš Lichtenšteiną, peticijos Nr. 38191/12, par. 67), o už piktnaudžiavimą procesine nušalinimo teise jam gali būti paskirta bauda.

9Netenkinus apygardos teismui reiškiamo nušalinimo pareiškimo, nėra pagrindo remiantis CPK 34 straipsnio 3 dalies pagrindu tenkinti ir prašymą dėl civilinių bylų perdavimo nagrinėti kitos apygardos teismui.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 ir 5 dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

11netenkinti pareiškėjo A. M. pareiškimo dėl visų Klaipėdos apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2S-1211-524/2016 nagrinėjimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai