Byla 2A-854-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės, kolegijos teisėjų (pranešėjo) Henricho Jaglinsksio ir Rasos Gudžiūnienės, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Baltic Capital“ atstovui advokatui Arūnui Juodžiui, kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilniaus mėsa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Baltic Capital“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus mėsa“, tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandenys“, dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Baltic Capital“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas patvirtinti 2007-10-05 sudarytą sutartį dėl inžinerinių įrengimų (vamzdynų) nuomos pagal nuomos sąlygas, šalių sutartas ir nurodytas ieškinio priede Nr. 17 (1t., b.l. 55-59), priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus mėsa“ 50 048,34 Lt kompensaciją už nepagrįstą praturtėjimą nemokamai naudojantis nuo 2007-05-02 iki 2007-10-05 ieškovei priklausančiais inžineriniais tinklais, esančiais Savanorių pr. 219, Vilniuje (lietaus kanalizacijos, fekalinės kanalizacijos ir vandentiekio tinklų vamzdynais) ir 32 913,19 Lt nuomos mokesčio už inžinerinių tinklų nuomą už laikotarpį nuo 2007-10-05 iki 2008-02-10, 715,86 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovo nuomone, atsakovas nuo ieškovo inžinerinių tinklų įsigijimo dienos, naudodamasis ieškovo įrenginiais praturtėjo ieškovo sąskaita. Nurodė, kad sudarius vamzdynų nuomos sutartį, atsakovas taip pat nemokėjo nuomos mokesčio, skola dėl nesumokėto nuomos mokesčio sudaro 32 913,19 Lt, ir delspinigiai už įsipareigojimų nevykdymą - 715,86 Lt. Nors rašytinė sutartis dėl naudojimosi inžineriniais tinklais tarp šalių pasirašyta nebuvo, tačiau tarp šalių vyko derybos, buvo suderintos esminės nuomos sutarties sąlygos, todėl ieškovas laiko, kad vamzdynų nuomos sutartis sudaryta nuo 2007-10-05. Pažymi, kad iki nuomos sutarties sudarymo atsakovas be teisinio pagrindo neatlygintinai naudojosi inžineriniais ieškovo tinklais, o sudarius nuomos sutartį, nemokėjo sutarto dydžio nuomos mokesčio.

4Atsakovss su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su ieškovu nebuvo sudaryta inžinerinių tinklų (vamzdynų) nuomos sutartis, nes atsakovui buvo nepriimtinos siūlomos sutarties sąlygos. UAB „Vilniaus mėsa“ nevykdė veiklos nuo 2007 m. vidurio, darbuotojai buvo atleisti iš darbo 2007 m. rugpjūčio mėnesį ir anksčiau. Nesutinka, jog nuomos mokestį turėtų mokėti ieškovei UAB „Baltic Capital“ vien už tai, kad inžineriniai tinklai (vamzdynai) yra UAB „Vilniaus mėsa“ teritorijoje. Ieškovas galėtų naudoti vamzdynus, juos eksploatuoti, išnuomoti ar užsiimti kita su tuo susijusia veikla tik turėdama nustatyta tvarka išduotą licenciją. Už šalto vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą UAB „Vilniaus mėsa“ mokėjo UAB „Vilniaus vandenys“, o ieškovei priklausantys vamzdynai nebuvo naudojami. Nuomos sutarties pasirašymas nebuvo tikslingas dar ir dėl to, jog bendrovė stabdė savo veiklą.

5Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad su UAB „Vilniaus mėsa“ yra sudaryta šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis, kuri vykdoma ir įsiskolinimo nėra.

6Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2009 m. kovo 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Baltic Capital“ 30,67 Lt pašto išlaidų valstybei. Konstatavo, kad tarp šalių nebuvo pasirašyta vamzdynų nuomos sutartis, nebuvo susitarimo dėl nuomos kainos ir kitų esminių nuomos sutarties sąlygų. Be to, UAB „Vilniaus mėsa“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ 2004-10-27 yra pasirašę šalto vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo sutartį. Naudojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybė. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių jog vandens tiekimui, nuotekų šalinimui ar kitoms UAB „Vilniaus mėsa“ reikmėms atsakovas naudojosi ieškovui nuosavybės teise priklausančiais inžineriniais įrenginiais ar vamzdynais. Kadangi atsakovas nepateikė teismui įrodymų apie turėtas atstovavimo išlaidas, šių išlaidų atsakovui nepriteisė.

7Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. sprendimą pakeisti ir priteisti iš ieškovo atsakovui pirmos instancijos teisme turėtas 12 550,48 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nesutinka su teismo išvada, kad teismui nebuvo pateikti tinkami rašytiniai įrodymai apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, t.y., kad advokatų kontoros vyr. finansininkės pasirašyta pažyma, jog sąskaita už teisines paslaugas apmokėta, nelaikytina tinkamu įrodymu. Byloje pateikta 2008-06-13 PVM sąskaita faktūra LPB Nr.08319 už teisines paslaugas, bei advokatų kontoros vyr. finansininkės pasirašyta pažyma, apie apmokėtą sąskaitą. Įpareigojimas pateikti teismui banko patvirtinimą apie pavedimu pervestas lėšas nepagrįstai įpareigotų asmenį turėti perteklinių išlaidų. Nors byloje pakanka rašytinių įrodymų apie išlaidas, atsakovas pateikia teismui banko išrašą su 2008-06-25 UAB „Vilniaus mėsa“ mokėjimo pavedimu.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog atsakovas nepateikė tinkamų rašytinių įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pagal pateiktus įrodymus nėra galimybės nustatyti, už kokias teisines paslaugas apmokėta, nėra matyti teisinės pagalbos įkainių, kokius darbus advokatas atliko, ir už kokius darbus atsakovas sumokėjo, o taip pat ar teisinė pagalba yra susijusi su šia byla ir ar tokios išlaidos pripažintos bylinėjimosi išlaidomis. Be to, atsakovo atstovavimo išlaidos yra nepagrįstai didelės, nes atsakovą byloje atstovavo du dvokai, o tokios išlaidos viršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl priteistinų maksimalių atstovavimo išlaidų. Pažymi, kad pateiktas banko išrašas galėjo būti pateiktas pirmos instancijos teisme, todėl apeliacinės instancijos teismas turi atsisakyti priimti naujus rašytinius įrodymus.

9Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

11LR CPK 93 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteista iš antros šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antros šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

12Iš bylos medžiagos matyti (2t., b.l.16-24), kad atsakovo atstovai pateikė pažymą, patvirtinančią, jog atstovavimo išlaidos pagal sąskaitą faktūrą LPB Nr. 08319 apmokėtos. Tai yra pakankamas įrodymas apie atstovavimo išlaidas, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog įrodymai apie šias išlaidas byloje nepateikti. Tačiau kolegija nesutinka su prašoma priteisti 12 550,48 Lt atstovavimo, teisinės pagalbos išlaidų suma (2t., b.l.12-13).

13LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 rekomenduojama priteisiant atstovavimo išlaidas atsižvelgti, į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, sprendžiamų tęsinių klausimų naujumą ir bylos nagrinėjimo laiką ir kitas svarbias aplinkybes. Už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nustatytas koeficientas yra 3. Nuo 2007-12-28 minimali mėnesinė alga yra 800 Lt (Žin., 2007, Nr 137-5592), t.y., už minėtų procesinių dokumentų parengimą rekomenduotina maksimali suma 2400 Lt (800 Lt x 3 viso 2400 Lt).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l.1t., b.l.110), prašymą dėl dokumentų prijungimo (1t., b.l.144), atskirąjį skundą (civ.b. 2S-619-340/08, b.l.1-3), atsakovo atstovas R. Petravičius dalyvavo parengiamajame teismo posėdyje nuo 09:00 iki 09:25 valandos ir teismo posėdyje dalyvavo atsakovo du atstovai, tai advokatai V. Kumpa rr R. Petravičius nuo 13:30 iki 16:00 valandos (2t., b.l.16-24).

15Taigi už atsiliepimą į ieškinį maksimali rekomenduotina priteistina suma yra 2 400 Lt (800 Lt x 3 viso 2400 Lt).

16Pagal minėtos rekomendacijos 8.16. p., už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) priteistina 0,12 koeficiento. Taigi, atsakovui už prašymo prijungti dokumentus parengimą priteistina 96 Lt (800 Lt x 0,12 viso 96 Lt).

17Pagal minėtos instrukcijos 8.15 p., už atskirąjį skundą nustatytas koeficientas 0,5.

18Taigi, už atsakovų parengtą atskirąjį skundą priteistina 400 Lt suma (800 x 0,5 viso 400 Lt).

19Vadovaujantis minėtos rekomendacijos 8.18 p. už vieną atstovavimo valandą teisme skaičiuojamas koeficientas yra 0,15, t.y., už vieną valandą priteistina 120 Lt. Atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama - iki 30 minučių atmetama, 30 minučių laikoma kaip valanda (rekomendacijos 9 p.).

20Iš bylos medžiagos matyti, kad parengiamasis posėdis (1t., b.l.196-197) vyko trumpiau nei valandą, t.y., nuo 09:00 iki 09:25 valandos, o teismo posėdis (2t., b.l.16-24) nuo 13:30 iki 16:00 valandos. Taigi, vadovaujantis minėtos instrukcijos 8.18 p., bei 9 p., atsakovo atstovai dalyvavo teismo posėdžiuose 3 valandas, taigi už dalyvavimą teismo posėdžiuose priteistina 360 Lt (800 Lt x 0,15 viso 120 Lt x 3 valandos viso 360 Lt).

21Pagal minėtos instrukcijos 4 p., neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų atstovauja (teikia paslaugas) šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių rekomendacijų 8 p. nurodyto maksimalaus užmokesčio vienam advokatui dydžio, išskyrus atvejus, kai kelių advokatų dalyvavimas būtinas.

22Kadangi byla nėra didelės apimties, byla nėra pripažintina sudėtinga teisės normų taikymo prasme, nereikalavo ypatingų ir specialių žinių, nebuvo sprendžiami nauji, teisės aiškinimo prasme klausimai, kolegija daro išvadą, jog nebuvo pagrindo dviems advokatams dalyvauti teismo posėdyje, atitinkamai nėra teisinio pagrindo abiems advokatams už dalyvavimą teismo posėdyje priteisti 360 Lt sumos. Be to, parengiamajame teismo dalyvavo tik vienas atsakovo atstovas advokatas R. Petravičius.

23Taigi, atsižvelgiant į LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 rekomenduojamas priteistinas atstovavimo išlaidas, atsakovui iš ieškovo viso priteistina viso 3 256 Lt (2400 Lt + 96 Lt + 400 Lt + 360 Lt viso 3 256 Lt) (LR CPK 98 str.).

24Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 832,60 Lt atstovavimo, teisinės pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Vadovaujantis LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 rekomendacija, už atsiliepimą į apeliacinį skundą priteistina 2 400 Lt. Tačiau šiuo atveju nagrinėjamas klausimas tik dėl bylinėjimosi išlaidų, todėl įvertinant ginčo dalyką, nėra pagrindo priteisti maksimalios rekomenduotinos sumos. Taigi atsižvelgiant į ginčo dalyką ieškovui už atsiliepimą į apeliacinį skundą priteistina 500 Lt suma.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. 1 d. 3 p., kolegija ,

Nutarė

26Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. sprendimą papildyti.

27Priteisti atsakovui UAB „Vilniaus mėsa“ į.k. 125756056 iš ieškovo UAB „Baltic Capital“ į.k. 300018866 3 256 Lt atstovavimo išlaidų pirmos instancijos teisme.

28Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.

29Priteisti ieškovui UAB „Baltic Capital“ iš atsakovo UAB „Vilniaus mėsa“ 500 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Baltic Capital“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas... 4. Atsakovss su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su ieškovu nebuvo sudaryta... 5. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 6. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2009 m. kovo 30 d. sprendimu... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti... 9. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. LR CPK 93 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 12. Iš bylos medžiagos matyti (2t., b.l.16-24), kad atsakovo atstovai pateikė... 13. LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 rekomenduojama priteisiant... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį... 15. Taigi už atsiliepimą į ieškinį maksimali rekomenduotina priteistina suma... 16. Pagal minėtos rekomendacijos 8.16. p., už kitų dokumentų, susijusių su... 17. Pagal minėtos instrukcijos 8.15 p., už atskirąjį skundą nustatytas... 18. Taigi, už atsakovų parengtą atskirąjį skundą priteistina 400 Lt suma (800... 19. Vadovaujantis minėtos rekomendacijos 8.18 p. už vieną atstovavimo valandą... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad parengiamasis posėdis (1t., b.l.196-197) vyko... 21. Pagal minėtos instrukcijos 4 p., neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų... 22. Kadangi byla nėra didelės apimties, byla nėra pripažintina sudėtinga... 23. Taigi, atsižvelgiant į LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85... 24. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 832,60 Lt atstovavimo, teisinės... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 26. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. sprendimą... 27. Priteisti atsakovui UAB „Vilniaus mėsa“ į.k. 125756056 iš ieškovo UAB... 28. Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 29. Priteisti ieškovui UAB „Baltic Capital“ iš atsakovo UAB „Vilniaus...