Byla 2A-772-661/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų V. L. ir R. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „ADMINSTA“ ieškinį atsakovams V. L., R. L. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Pirmosios instancijos teismas 2012-02-08 priėmė preliminarų teismo sprendimą, kuriuo patenkino ieškovo UAB „ADMINSTA“ ieškinį ir iš atsakovų V. L. ir R. L. solidariai priteisė 397,30 Lt skolos, 45,90 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 404,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „ADMINSTA“ (b. l. 28-29).

4Atsakovai pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo, kuriuose nurodė, jog ieškovas ieškinį grindžia ne rašytiniais įrodymais kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 str. 1 d., o komentuodamas atsakovų konkliudentinius veiksmus. Nurodo, kad šiuo metu atsakovai su ieškovu nėra pasirašę jokios sutarties dėl namo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, bendro naudojimo objektų administravimo, todėl negalima teigti, jog atsakovams kyla pareiga atsiskaityti su ieškovu. Prie ieškinio pridėti dokumentai neįrodo, kad iš atsakovų turi būti priteisiamos ieškovo prašomos sumos. Atsakovams tenkanti mokėjimo našta turėjo būti skaičiuojama nuo jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), Vilniuje, naudingo gyvenamojo ploto, t.y., nuo 94,97 kv. m, o ne nuo 100,03 kv. m. Prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-08 preliminarų sprendimą, ieškovo ieškinį atmesti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 16 d. priėmė galutinį sprendimą ir ieškinį patenkino iš dalies, teismas nusprendė priteisti solidariai iš atsakovų V. L. ir R. L. 376,19 Lt (tris šimtus septyniasdešimt šešis Lt 19 ct) skolos, 43,46 Lt (keturiasdešimt tris Lt 46 ct) palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. 2012-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 382,55 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt du Lt 55 ct) bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas konstatavo, jog mokesčiai atsakovams buvo skaičiuojami laikant, jog jiems nuosavybės teise priklausančio buto naudingasis plotas yra 100,03 kv. m, tuo tarpu VĮ „Registrų centras“ išraše nurodoma, jog minėto buto naudingasis plotas yra 94,97 kv. m. Teismas, atitinkamai, perskaičiavo skolos dydį proporcingai tenkančiam plotui.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atsakovai V. L. ir R. L. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. sprendimo. Atsakovai prašo panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsakovai nurodo, jog ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų dėl susidariusio įsiskolinimo. Be to, mano jog negalėjo būti šioje byloje atliekamas dokumentinis procesas, nes ieškovas nepateikė jokių leistinų įrodymų. Dokumentinis procesas suvaržė atsakovų teises. Atsakovai nesutinka su priskaičiuoti įsiskolinimo dydžiu.

10Ieškovas UAB „Adminsta“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas. Ieškovas nurodė, jog pirmosios instancijos teismas galutiniame sprendime pagrįstai pripažino, jog tai, kad ieškovas teikė bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, o atsakovai (apeliantai) už jas nors ir nepilnai, bet mokėjo, patvirtina, jog konkliudentiniais veiksmais tarp šalių buvo sudaryta bendrojo naudojimo objektų administravimo sutartis, kurios pagrindu atsakovai įgijo pareigą už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Apeliantų (atsakovų) pareiga proporcingai savo daliai apmokėti už daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje bendrojo naudojimo objektų administravimą ir eksploatavimą bei priskaičiuotus komunalinius mokesčius taip pat kyla ir iš tarp UAB „Adminsta“ ir daugiabučio namo, adresu S. Ž. ( - ). Vilnius, šiuo metu namo adresas pakeistas į ( - ), Vilnius, statytoju UAB „Mobusta“, nuosavybės teise valdžiusio šį pastatą iki butus ir kitas patalpas įsigyjant kitiems asmenims, sudarytos 2007-09-11 Namo perdavimo eksploatuoti sutarties Nr. 30-09/2007. Ieškovo manymu, pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, jog apeliantų įsiskolinimas turėjo būti apskaičiuotas laikant, kad apeliantų (atsakovų) buto plotas yra 94,97 kv.m., o ne 100,03 kv.m., ir pripažinęs, kad dėl to dalis ieškinio reikalavimų yra nepagrįsti, teisėtai ir pagrįstai tenkino ieškinį iš dalies ir iš apeliantų solidariai ieškovės naudai priteisė įsiskolinimo sumą, kuri apskaičiuota remiantis Nekilnojamojo turto registre nurodytu mažesniu buto plotu - 94,97 kv.m.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Apeliaciniame skunde iš esmės keliamas ginčas dėl mokesčio už namui teikiamas administravimo paslaugas.

13Iš apeliacinio skundo matyti, jog atsakovai neigia bet kokią pareigą mokėti proporcingai savo daliai tenkančias išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti. Apeliantai taip pat nepagrįstai nesutinka su teismo atliktu skaičiavimu, nurodydami, jog atsakovams skolos suma buvo apskaičiuota per tęstinį laikotarpį ir kiekvieną mėnesį nurodyta suma buvo skirtinga, dėl ko apeliantai nepagrįstai vertina, jog dėl šios priežasties ieškovės atstovai turėjo būti įpareigoti perskaičiuoti atsakovų skolą, tenkančią kiekvienam mėnesiui atskirai.

14Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai perskaičiavo įsiskolinimo dydį, jį sumažindamas atsakovų naudai, atsižvelgdamas VĮ „Registrų centras“ išraše nurodomus duomenis, jog minėto buto naudingasis plotas yra 94,97 kv. m. Visos administravimo ir eksploatavimo išlaidos skaičiuojamos arba dauginant konkretų paslaugos tarifą iš buto naudingojo ploto, arba visą patirtų išlaidų sumą paskirstant visiems daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams, proporcingai jiems priklausančio buto ar kitų patalpų naudingajam plotui. Atsižvelgiant į tai, visą ieškovo nurodytą įsiskolinimo sumą teismui padalijus iš 100,03 kv.m. ir taip nustačius priskaičiuotą įsiskolinimo sumą, tenkančią vienam buto kvadratiniam metrui, ir šią sumą padauginus iš 94,97 kv.m., t.y. iš Nekilnojamojo turto registre nurodyto buto ploto, gaunamas analogiškas skaičius, koks būtų gautas ir atliekant analogišką skaičiavimą už kiekvieną mėnesį bei gautas sumas sudedant. Tokiu atveju, atsakovų įsiskolinimas ieškovui už bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas perskaičiuotinas, proporcingai atsakovams priklausančio buto plotui ir ieškovui solidariai iš atsakovų pagrįstai priteistina 376,19 Lt ((397,30 Lt : 100,30 kv. m) x 94,97 kv. m).

15Taip pat teismas pažymi, jog dokumentiniu procesu apeliantų teisės nebuvo suvaržytos. Apeliantams buvo suteikta teisė teikti prieštaravimus, atsikirtimus, rašytinius įrodymus, kuo apeliantai ir pasinaudojo.

16Teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi leistinais rašytiniais įrodymais, iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar naikinti jį apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 16 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai