Byla 2FB-5820-466/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys BUAB „Domus Rex“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Būrai“, Valstybinė mokesčių inspekcija

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės S. P. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys BUAB „Domus Rex“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Būrai“, Valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

4Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės S. P. prašymas iškelti jai bankroto bylą, kadangi ji yra nemoki. Ieškovė nurodė, kad ji yra skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 53 304,65 eurų mokestinę nepriemoką, susidariusią dėl ieškovės sudarytų nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sandorių šeimos reikmėms. Nors turto pardavimas buvo atliekamas siekiant ne gauti pelno, o pagerinti šeimos gyvenimo sąlygas, Valstybinė mokesčių inspekcija vis tiek priėmė sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką kaip už vykdytą verslą. Taip pat ieškovė nurodė, kad 2006 m. spalio 25 d. BUAB „Domus Rex“ pardavė jai žemės sklypą už 463 392,03 eurų sumą. Turto pirkimo – pardavimo sutartimi šalys susitarė organizuoti žemės sklypo detaliojo plano parengimą, pagal kurį žemės sklypo paskirtis būtų pakeista į gyvenamąją paskirtį, o tam nepavykus – į gamybinę komercinę paskirtį, taip pat būtų leista žemės sklypą maksimaliai užstatyti gyvenamosios paskirties pastatais, o tam nepavykus – gamybinės ar komercinės paskirties pastatais. Ieškovė įsipareigojo sumokėti turto pardavimo kainą su sąlyga, jog UAB „Domus Rex“ iki 2006 m. gruodžio 31 d. bus išduotos žemės sklypo detaliojo plano projektavimo sąlygos, o UAB „Domus Rex“ neįvykdžius šios sąlygos ieškovė privalėjo iki 2006 m. gruodžio 31 d. sumokėti BUAB „Domus Rex“ ne mažiau nei 144 810,01 eurų (minėtą sumą ieškovė pervedė 2006 m. lapkričio 22 d.). BUAB „Domus Rex“ neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal sutartį tarp šalių buvo sudarytas susitarimas, kuriuo BUAB „Domus Rex“ patvirtino, kad ieškovė įvykdė savo prievolę pagal žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį ir visiškai atsiskaitė su BUAB „Domus Rex“. BUAB „Domus Rex“ buvo iškelta bankroto byla ir įmonė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 318 582,02 eurų skolos priteisimo iš S. P. Dėl nurodytų priežasčių šiuo metu ieškovės skolos sudaro 371 886,67 eurų ir viršija 25 minimaliąsias mėnesines algas. Ieškovė nurodė, kad ji yra senatvės pensininkė, jos gaunamos išmokos yra mažos, dėl senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos ji neturi galimybės persikvalifikuoti ar įsidarbinti. Ieškovė nurodė, kad ji turi nekilnojamojo turto, kuris yra areštuotas, tačiau ji galėtų parduoti minėtą turtą ir bent iš dalies padengti turimus įsiskolinimus. Dėl nurodytų priežasčių ieškovė prašė teismo iškelti bankroto bylą jos atžvilgiu (2-6 b. l.).

5Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad trečiajam asmeniui nėra žinomos sąlygos, dėl kurių ieškovei nebūtų galima iškelti bankroto bylos, bei prašė nagrinėti bylą teismo nuožiūra (50 b. l.).

6Trečiasis asmuo BUAB „Domus Rex“, atstovaujamas UAB „Būrai“, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (1, 46 b. l.).

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakė iškelti S. P. bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi panaikino minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, kuria S. P. atsisakyta iškelti bankroto bylą, ir bankroto bylos iškėlimo klausimą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas vertindamas ieškovės nemokumą buvo nenuoseklus ir nors nurodė, kad ieškovė yra akivaizdžiai nemoki, tačiau tuo pačiu sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog neįmanoma padengti įsiskolinimus kreditoriams. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog vertinant asmens mokumą / nemokumą svarbu nustatyti, ar asmuo šiai dienai yra pajėgus įvykdyti skolinius įsipareigojimus, o iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovės įsiskolinimai, net ir iš pradelstos sumos atėmus turimo turto vertę, viršija 25 minimaliąsias mėnesines algas (371 886, 67 eurų – 58 060 eurų = 313 826, 67 eurų). Be to, Vilniaus apygardos teismas nurodė, jog pirmosios instancijos teismas ieškovės nesąžiningumą kildino ir grindė 2004 – 2008 metais sudarytais nekilnojamojo turto sandoriais, atliktais iki aktualaus laikotarpio, per kurį turi būti vertinamas fizinio asmens sąžiningumas (iki 2012-06-25), todėl išvada dėl asmens nesąžiningumo buvo padaryta nepagrįstai. Pirmosios instancijos teismo argumentai dėl asmens galimai slepiamų pajamų apeliacinės instancijos buvo pripažinti nepagrįstais.

8Apie teismo posėdį, vykusį 2016 m. vasario 19 d. 10:30 val., šalys buvo informuotos tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. nustatyta tvarka (126-127, 128, 129-131 b. l.). Ieškovė S. P. bei siūlomas skirti bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“ prašė atidėti teismo posėdį (132, 134 b. l.). Tretieji asmenys BUAB „Domus Rex“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Būrai“, ir Valstybinė mokesčių inspekcija į teismo posėdį neatvyko, iki teismo posėdžio jų prašymų ar pranešimų nebuvo gauta. Nenustačius kliūčių bylos nagrinėjimui teismas 2016 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė nagrinėti civilinę bylą iš esmės dalyvaujantiems byloje asmenims ar jų atstovams nedalyvaujant (136 b. l.).

9Ieškinys tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, (toliau – fizinis asmuo) mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 str. 1 d.). Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų (FABĮ 6 str. 1 d.). Įstatymo 2 str. 2 d. nustato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (MMA).

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra skolinga 53 304,65 eurų mokestinę nepriemoką pagal 2012 m. vasario 22 d. sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, susidariusią dėl ieškovės sudarytų nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sandorių, bei 318 582,02 eurų sumą BUAB „Domus Rex“, kuri yra priteista iš ieškovės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 25 d. išduotą įsakymą (16, 17 b. l.). Taigi, šiuo metu ieškovė turi įsipareigojimų, kurių suma viršija 25 minimaliąsias mėnesines algas, o susidariusių skolų išieškojimas vykdomas priverstine tvarka.

12Šiuo metu S. P. pajamas sudaro gaunama senatvės pensija, kuri vidutiniškai sudaro apie 200,00 eurų per mėnesį (28-32 b. l.). Ieškovė nurodė, kad jokių kitų pajamų ji negauna, dėl senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos ji neturi galimybės persikvalifikuoti ar įsidarbinti. Nekilnojamojo turto duomenimis, ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklauso 10/100 dalis pastato bei žemės sklypas, esantys ( - ), taip pat ½ dalis žemės sklypo, esančio ( - ) (33‑35, 36-37 b. l.). Iš teismui pateikto Turto arešto registro išrašo matyti, kad minėtas nekilnojamasis turtas yra areštuotas (18-25 b. l.). Ieškovė nurodė, kad jokio kito registruoto turto, brangių vertybių ar vertybinių popierių ji neturi, tai patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai (38 b. l.). Ieškovė nurodė, kad jos disponuojama grynųjų pinigų suma neviršija 1 minimalios mėnesinės algos. Ieškovė turi atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke (39 b. l.). Taip pat nustatyta, jog ieškovė yra išsiskyrusi, jos buvęs vyras A. P. miręs (13‑14 b. l.).

13Vertinant asmens mokumą / nemokumą svarbu nustatyti, ar asmuo šiai dienai yra pajėgus įvykdyti skolinius įsipareigojimus. Pagal ieškovės pateiktus duomenis, šiuo metu S. P. įsipareigojimų kreditoriams suma sudaro 371 886,67 eurų ir viršija Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatytą dydį – 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė yra 58 060,00 eurų (42 400,00 eurų + 760,00 eurų + 14 900,00 eurų), kurį realizavus būtų galimybė padengti dalį įsiskolinimo kreditoriams, tačiau likusi skolos suma vis tiek viršytų 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas (371 886,67 eurų – 58 060 eurų = 313 826,67 eurų) (33-37 b. l.). Nurodytos aplinkybės bei byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia teigti, kad ieškovė pagal savo turtinę padėtį (turimą turtą bei gaunamas pajamas) negali įvykdyti turimų skolinių įsipareigojimų, todėl pripažintina, kad ji yra nemoki (Lietuvos Respublikos FABĮ 2 str. 2 d.). Apibendrinus nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad S. P. būklė atitinka Lietuvos Respublikos FABĮ 2 str. 2 d. nurodytas sąlygas.

14Lietuvos Respublikos FABĮ 6 str. 1 d. nustatyta, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą jei nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. FABĮ 5 str. 8 d. nustatytas atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų sąrašas yra baigtinis. Fizinio asmens bankroto bylą iškelti atsisakoma, jei teismas nustato, kad asmuo yra nesąžiningas, mokus, kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo pakartotinai nesuėjus įstatyme nustatytam terminui, arba paaiškėja, kad fiziniam asmeniui yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla. Teismui sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, ieškovo sąžiningumas vertintinas dviem aspektais: pirma, ar skolininkas, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikė visą informaciją, antra, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014). Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo buvo priimtas 2015 m. birželio 25 d., todėl aktualus laikotarpis, per kurį turėtų būti vertinamas asmens sąžiningumas sudarant sutartis, yra nuo 2012 m. birželio 25 d. iki 2015 m. birželio 25 d. Nagrinėjamu atveju ieškovė nekilnojamojo turto sandorius, dėl kurių atsirado jos įsiskolinimai, sudarė 2004 – 2008 metais, todėl jie nevertintini ieškovės sąžiningumo aspektu, kadangi tai neatitiktų Lietuvos Respublikos FABĮ paskirties. Taigi, bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta aplinkybių, patvirtinančių ieškovės nesąžiningumą, todėl konstatuotina, jog Lietuvos Respublikos FABĮ 5 str. 8 d. nurodytų sąlygų, kurioms esant teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą, nėra.

15Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsisakymas iškelti bankroto bylą S. P. atžvilgiu neatitiktų nei skolininkės, nei kreditorių interesų – ji toliau liktų nemoki, nes nei jos gaunamos pajamos, nei turimas turtas neleistų padengti kreditorinių finansinių reikalavimų. Priešingai, iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planas, todėl tai atitiktų tiek skolininkės, tiek kreditorių interesus. Be to, iškėlus bankroto bylą bus sudaryta galimybė patikrinti kreditorių abejones dėl ieškovės sąžiningumo, o esant pagrindui, atstatyti jos mokumą. Pažymėtina, kad įstatymas numato kreditoriams galimybę bankroto procedūros metu kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir daryti įtaką bankroto procesui (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti, pritarti planui, kontroliuoti plano įgyvendinimą, reikalauti nutraukti bankroto bylą, kt.). Apibendrinus išdėstytas aplinkybes ir motyvus bei nenustačius sąlygų, kurioms esant teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas iškelti bankroto bylą S. P. atžvilgiu.

16Teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių (Lietuvos Respublikos FABĮ 2 str. 3 d., 6 str. 3 d. 2 p., 11 str.). Ieškovė bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankroto Valdymas“ bei pateikė jo sutikimą atlikti bankroto procedūras, bankroto administratoriaus deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą bei bankroto administratoriaus pažymėjimą (7-10 b. l.). Pateikti duomenys atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 d. 6 p., 13 str. reikalavimus. Kreditoriai prieštaravimų dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros nepareiškė. Dėl nurodytų priežasčių teismas konstatuoja, kad nėra nustatyta aplinkybių, dėl kurių ieškovės siūlomas juridinis asmuo negalėtų būti paskirtas bankroto administratoriumi, todėl, atsižvelgiant į pateiktus dokumentus, bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto Valdymas“ (Lietuvos Respublikos FABĮ 11 str. 3 d., 5 d.). Bankroto administratorius pagrindė bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, dydį, todėl nustatytina, kad bankroto administratorius turi teisę panaudoti 250,00 eurų bankroto procedūroms atlikti (Lietuvos Respublikos FABĮ 4 str. 6 d., 6 str. 3 d. 4 p.).

17Ieškovė S. P. nurodė jos kiekvieno mėnesio būtinų poreikių tenkinimui reikalingų lėšų sumą – 252,30 eurų (5 b. l.). Teismas, atsižvelgdamas į ieškovės nurodytą sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį jos būtiniesiems poreikiams tenkinti, taip pat į tai, kad tretieji asmenys dėl šios sumos neprieštaravo, patvirtina jai kiekvieną mėnesį reikalingą piniginių lėšų dydį – 252,30 eurų, kuri, priklausomai nuo aplinkybių, gali būti skirtinga (Lietuvos Respublikos FABĮ 4 str. 4 d. 9 p.).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos FABĮ 3 str., 6 str. 3 d. 3 p. nustatytinas 30 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį fizinio asmens kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Lietuvos Respublikos FABĮ 8 str. 5 d. nustatyta, kad plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Vadovaujantis šia nuostata nustatytinas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektą.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 str. 1‑3 d., Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291 str.,

Nutarė

21iškelti bankroto bylą S. P., a. k. ( - ), gyv. ( - ).

22Patvirtinti 252,30 eurų (dviejų šimtų penkiasdešimt dviejų eurų 30 ct) sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį S. P. būtiniesiems poreikiams tenkinti, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

23Paskirti S. P. bankroto administratoriumi UAB „Bankroto Valdymas“, į. k. 302432894, buveinės adresas Pylimo g. 11-4, Vilnius, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA099.

24Patvirtinti 250,00 eurų (dviejų šimtų penkiasdešimt eurų 00 ct) sumą, kurią bankroto administratorius UAB „Bankroto Valdymas“ turi teisę naudoti S. P. bankroto procedūroms atlikti, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

25Kreditoriams nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį jie turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

26Nustatyti 4 (keturių) mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektą.

27Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintas kopijas išsiųsti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, antstoliams Nemirai Šiugždaitei ir Sauliui Mulevičiui, bei kredito įstaigai AB SEB bankui.

28Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės S. P. prašymas iškelti... 5. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė teismui... 6. Trečiasis asmuo BUAB „Domus Rex“, atstovaujamas UAB „Būrai“, per... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakė... 8. Apie teismo posėdį, vykusį 2016 m. vasario 19 d. 10:30 val., šalys buvo... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ)... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė Valstybinei... 12. Šiuo metu S. P. pajamas sudaro gaunama senatvės pensija, kuri vidutiniškai... 13. Vertinant asmens mokumą / nemokumą svarbu nustatyti, ar asmuo šiai dienai... 14. Lietuvos Respublikos FABĮ 6 str. 1 d. nustatyta, kad teismas priima nutartį... 15. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsisakymas iškelti bankroto bylą S. P.... 16. Teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti bankroto... 17. Ieškovė S. P. nurodė jos kiekvieno mėnesio būtinų poreikių tenkinimui... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos FABĮ 3 str., 6 str. 3 d. 3 p. nustatytinas... 19. Lietuvos Respublikos FABĮ 8 str. 5 d. nustatyta, kad plano projektas turi... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 21. iškelti bankroto bylą S. P., a. k. ( - ), gyv. ( - ).... 22. Patvirtinti 252,30 eurų (dviejų šimtų penkiasdešimt dviejų eurų 30 ct)... 23. Paskirti S. P. bankroto administratoriumi UAB „Bankroto Valdymas“, į. k.... 24. Patvirtinti 250,00 eurų (dviejų šimtų penkiasdešimt eurų 00 ct) sumą,... 25. Kreditoriams nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 26. Nustatyti 4 (keturių) mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 27. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintas kopijas išsiųsti Įmonių bankroto... 28. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...