Byla 1-219-256/2015

1Vilniaus apygardos teismas, pirmininkaujant Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Virginijai Švedienei,

2sekretoriaujant R.Novickienei, L.Žalaitei, A.Zujevui, I.Lonskai, T.Darulienei, Ž.Kirsnienei, J.Žylienei, A.Stankevič, S.Mališauskaitei,

3dalyvaujant prokurorui Gaudentui Balčiūnui,

4gynėjams advokatams A.Gurauskui, G.Skaisčiui, L.Karvelienei, A.Grinevič,

5vertėjams J.Chochlanovai, J.Kondrašovai (Terechovai), I.Siniavskai,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7D. Š., amens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, teistas: 1) 1995-05-22 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 1, 2 d., 146 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 metams; 2) 1996-06-26 Ukmergės raj. apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams 1 mėn.; 3) 1999-10-15 Ukmergės raj. apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams 8 mėn. su ½ dalies turto konfiskavimu; 4) 2007-10-02 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal BK 24 str. 4 d., 182 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėn.; 5) 2009-11-26 Utenos raj. apylinkės teismo pagal BK 182 str, 2 d. laisvės atėmimu 4 metams 6 mėn.; 6) 2010-07-08 Kauno m. apylinkės teismo pagal BK 149 str. 2 d., 150 str. 2 d. laisvės atėmimu 7 metams, teistumai neišnykę ir nepanaikinti, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24str. 4d., 184str. 2d., 24str. 4d., 222str. 1d.;

8G. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), lenkas, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), pagrindinio išsilavinimo, išsiskyręs, nedirbantis, teistas: 1) 1994-03-31 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 16 str. 2 d., 146 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 metams; 2) 1995-02-14 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 16 str. 2 d., 90 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 metams; 3) 2001-03-14 Vilniaus m. apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 16 str. 2 d., 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 mėn. su 200 Lt vertės turto konfiskavimu; 4) 2002-07-10 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 6 mėn.; 5) 2008-11-20 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal BK 164 str. laisvės apribojimu 10 mėn., teistumai išnykę, kaltinamas pagal Lietuvoe Respublikos BK 184 str. 2d. ir 222str. 1d.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10D. Š. ir G. P. kaltinami tuo, kad būdami susitarę ir veikdami bendrininkų grupėje iššvaistė didelės vertės svetimą turtą, o būtent: D. Š. organizavus G. P. paskyrimą UAB “E.“, įmonės kodas ( - ), registruota ( - ), direktoriumi, kuriam, užimamų pareigų pagrindu turint vienasmenio valdymo organo įgaliojimus valdyti įmonės turtą, 2007m. birželio 19d. su UAB “E.“ akcininku ir direktoriumi M. I. pasirašius UAB “E.“ turto perdavimo - priėmimo aktą, perėmus UAB “E.“ 65610,29 Lt vertės įsipareigojimus UAB „Swedbank lizingas“, atsiradusius pagal 2005m. lapkričio 25d. veiklos nuomos sutartį Nr. LT025687 ir 2006m. liepos 12d. veiklos nuomos sutartį Nr. LT035933, sudarytas UAB “E.“ vardu su UAB „Swedbank lizingas“ dėl veiklos nuomos būdu gautų automobilių Citroen Berlingo Multispacel, kėbulo Nr. ( - ), valstybinis numeris ( - ) ir Citroen C2 1.41 VTR, kėbulo Nr. ( - ), valstybinis numeris ( - ) įsigijimo, tačiau sutartinių įsipareigojimų laiku ir tinkamai mokėti visų sutartyse (mokėjimų grafikuose-sąskaitose) nurodytų mokėjimų nevykdžius, minėtų transporto priemonių negrąžinus, nesikreipus į lizingo davėją ir neturint jo sutikimo, nenustatytomis aplinkybėmis perdavus transporto priemones nenustatytiems asmenims, iššvaistė jiems patikėtą svetimą UAB „Swedbank lizingas“ priklausantį didelės 65 610, 29 Lt vertės turtą.

11D. Š., veikdamas bendrininkų grupėje su G. P., organizavo apgaulingą apskaitos tvarkymą, o būtent: laikotarpiu nuo 2007m. liepos 13d. iki 2007m. gruodžio 21d. suorganizavo VšĮ „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, t. y. G. P. pagal 2001m. lapkričio 6d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d., 2 d. nuostatas kaip ūkio subjekto vadovas būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus ir už apskaitos dokumentų išsaugojimą, numatant, kad paslėpus VšĮ „A.“ apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus bus trukdoma nustatyti VšĮ „A.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydį ir struktūrą, D. Š. nurodymu 2007 m. liepos - gruodžio mėnesiais nenustatytoje vietoje paslėpė VšĮ „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentus: pirkimo dokumentus, avansines apyskaitas, kasos, banko, pardavimo dokumentus, atlyginimo priskaičiavimo žiniaraščius, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščius, ataskaitas valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, dėl ko iš dalies negalima nustatyti VšĮ „A.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2007m. liepos 13d. iki 2007m. gruodžio 21d.

12G. P. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje su D. Š., pastarajam organizavus apgaulingą apskaitos tvarkymą, apgaulingai tvarkė apskaitą, o būtent: žinodamas, kad VšĮ „A.“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), bus naudojama nusikalstamai veiklai nuslėpti, laikotarpiu nuo 2007m. liepos 13d. iki 2007m. gruodžio 21d. D. Š. suorganizavus VšĮ „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, t. y. G. P. pagal 2001m. lapkričio 6d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d., 2 d. nuostatas kaip ūkio subjekto vadovas būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus ir už apskaitos dokumentų išsaugojimą, siekiant nuslėpti faktą, kad VšĮ „A.“ buvo naudojama neteisėtai ir nusikalstamai veiklai nuslėpti, numatant, kad paslėpus VšĮ „A.“ apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus bus trukdoma nustatyti VšĮ „A.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydį ir struktūrą, D. Š. nurodymu 2007 m. liepos - gruodžio mėnesiais nenustatytoje vietoje paslėpė VšĮ „A.“ buhalterinės apskaitos dokumentus: pirkimo dokumentus, avansines apyskaitas, kasos, banko, pardavimo dokumentus, atlyginimo priskaičiavimo žiniaraščius, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščius, ataskaitas valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, dėl ko iš dalies negalima nustatyti VšĮ „A.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2007m. liepos 13d. iki 2007m. gruodžio 21d.

13Dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo

14Kaltinamasis D. Š. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jo prašymu M. D. surado UAB “E.“, kurią jis pardavė badarbiui G. P.. Pirkimo – pardavimo dokumentus tvarkė M. D.. G. P. pas notarą nuvežė jis pats, bendrovė buvo nupirkta su visu turtu, įsipareigojimais ir dviem „Citroen“ markės automobiliais. Automobilių raktelius M. I. perdavė G. P., jam nesuprantama, kodėl liudytojas aiškina raktelius perdavęs būtent jam ir netgi matęs jį vairuojant vieną iš perduotų automobilių. Mano, kad už automobilius yra atsakinga UAB “E.“.

15Kaltinamasis G. P. kaltu prisipažino dalinai ir parodė, kad D. Š. pasiūlė uždirbti – tapti UAB direktoriumi, jam sutikus, automobiliu nuvežė į notarinę kontorą, kur pateikė pasirašyti dokumentus, po ko jis tapo UAB “E.“ direktoriumi. Kartu su D. Š. nuvyko į Karoliniškių mikrorajoną, kur susitiko su buvusiu savininku. Kitą dieną D. Š. nuvežė jį į VĮ „Registrų centras“, kur vėl teko pasirašinėti dokumentus, kokius – nesidomėjo, nes pastoviai būdavo apsvaigęs nuo alkoholio ir rūpėjo tik gauti pinigų išgėrimui. UAB “E.“ turto niekas jam realiai neperdavė, kaltinime nurodytų automobilių nėra matęs, už dokumentų pasirašymą D. Š. duodavo nuo 20 iki 100 litų, viso 500 litų, kuriuos išleido maistui ir alkoholiui, į pasirašomų dokumentų tekstą nesigilino, o be vertėjo pagalbos ir negalėjo to padaryti. Po kiek laiko D. Š. dar kartą nuvežė jį į „Registrų centrą“, kur įteikė su UAB “E.“ susijusius dokumentus ir nurodė perduoti juos asmeniui vardu Jurij, su kuriuo jie nuėjo į ten pat esančią notaro kontorą, kur Jurij pasirašė minėtus dokumentus ir atidavė D. Š..

16Liudytojas T. M. parodė, kad 2007m. liepos 25d. UAB „Hansa lizingas“ išsiuntė pranešimą UAB “E.“ apie vienašališką sutarčių LT025687 ir LT035933, kurių objektas yra automobiliai Citroen C2, valstybinis numeris ( - ) VIN kodas ( - ), ir Citroen Berlingo, valstybinis numeris ( - ) VIN kodas ( - ), nutraukimą ir pareikalavo grąžinti automobilius. Iki sutarties nutraukimo su UAB “E.“ dirbo vadybininkas J. G., tačiau jis bendravo tik su ankstesniu įmonės savininku M. I., kuris įspėjo apie įmonės akcijų pardavimą. Iki sutarties nutraukimo esant vėlavimui su klientu bendravo asistentė J. S., administratorė R. K.. 2007-07-03 J. S. įdėjo komentarą į klientų duomenų bazę, kad pasikeitė direktorius, tačiau telefonu susisiekti nepavyksta. 2007-07-11 R. K. įdėjo komentarą, kad klientas žino apie skolas, susitvarkys ir pan. Po sutarčių nutraukimo UAB “E.“ rasti nepavyko. Telefonu teko bendrauti su patalpų savininku, kuris nurodė, kad UAB „Hansa lizingas“ priklausantys automobiliai keletą dienų stovėjo prie ofiso, o vėliau dingo. Susisiekus telefonu liudytojas M. D. pasakė, kad teikė teisines paslaugas perkant UAB “E.“ akcijas naujiems savininkams, minėjo, kad UAB „Hansa lizingas“ turėtų ieškoti įmonės direktoriaus G. P.. Rugpjūčio mėnesį pasikvietė G. P. į UAB „Hansa lizingas“ patalpas, tačiau šis neigė esąs įmonės vadovu, paaiškino, kad vieną dieną prie parduotuvės geriant alų priėjo žmogus ir pasiūlė užsidirbti, jis sutiko, automobiliu pasivažinėjo su tuo asmeniu po Vilnių, pasirašė kažkokius dokumentus ir gavo 100 Lt.

17Liudytojas M. I. parodė, kad internete surado M. D. skelbimą įsigyti skolų turinčią įmonę, konsultavosi dėl UAB “E.“ pardavimo. M. D. paaiškino, kad naujasis dierktorius perims įmonę su skolomis, likusiu turtu, automobiliais ir kt. M. I. siūlė pirkti automobilius UAB „Hansa lizingas“, tačiau nesėkmingai, UAB “V.“ taip pat atsisakė pirkti automobilius už likutinę vertę. Sužinojęs, kad UAB “E.“ akcininko informacija pakeista, teiravosi M. D. dėl tolesnių veiksmų. 2007-06-19 susitiko 5 notarų biure ir baigė tvarkyti dokumentus. Kartu su M. D. atėjęs vyras buvo tvarkingas, įtarimų nesukėlė. Pasirašius dokumentus sužinojo, kad naujasis direktorius yra G. P.. Po turto perdavimo matė mieste D. Š. vairuojant vieną perduotų automobilių.

18Liudytojas D. I. parodė, kad dirbant vadybininku UAB “E.“ 2007-06-19 į ofisą ( - ), atvažiavo trise naujieji savininkai, apžiūrėjo patalpas, automobilius Citroen Berlingo ir Citroen C2, su savininku M. I. pasirašė bendrovės perdavimo dokumetus. Automobilių raktelius ir dokumentus paėmė asmuo, kuris buvo atvykęs automobiliu BMW X5. Matė Citroen Berlingo automobilį 2007 m. liepos pradžioje Karoliniškėse, jį vairavo minėtasis asmuo.

19Liudytojas L. K. parodė, kad UAB “L.“ užsiėmė patalpų nuoma ( - ). 2004m. sausio 2d. UAB “E.“ išsinuomojo 138,27 kv. m. patalpas. Apie 2007 metų birželio mėn. M. I. pranešė, kad UAB “E.“ skolas perėmė naujieji savininkai, kas jie yra – nenurodė. UAB “L.“ pradėjo ieškoti UAB „E.“ savininkų dėl 20 689,81 Lt skolos, tačiau surasti nepavyko. UAB “E.“ direktorius, remiantis dokumentais, buvo J. O., tačiau pastarasis nurodė, kad jis nėra direktorius.

202007 m. rudenį patekus į patalpas UAB “E.“ buhalterinės apskaitos dokumentų nerasta. 2007-12-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu UAB “L.“ priteisti iš UAB “E.“ 20 689,81 Lt. Tačiau iki šiol su UAB “L.“ UAB “E.“ neatsiskaitė ir dėl minėtų patalpų nuomos nemokėjimo UAB “L.“ bendrai padaryta 20.689,81 Lt turtinė žala.

21Iš pranešimo matyti, kad UAB “E.“ nustojo mokėti mėnesines nuomos įmokas pagal abi veiklos nuomos sutartis nuo 2007m. balandžio mėnesio, t. y. kai bendrovės savininku tebebuvo liudytojas M. I., kai tuo tarpu kaltinamasis G. P. direktoriumi tapo 2007m. birželio 19d. (b. l. 83-103, 135-136, t. 1).

22Iš asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas protokolų matyti, kad liudytojai M. I. ir D. I. atpažino kaltinamąjį D. Š. kaip asmenį, kuris 2007-06-19 atvyko į ( - ), UAB “E.“ nuomojamas patalpas, apžiūrėjo turtą ir sutiko patalpas bei turtą perimti savo žinion, perėmė automobilio CITROEN C2, valst. Nr. ( - ) raktelius su pulteliu ir registracijos dokumentus; kaltinamasis G. P. atpažino kaltinamąjį D. Š. kaip asmenį, kuris pasiūlė tapti UAB “E.“ direktoriumi, veždavo pas notarą, į VĮ „Registrų centras“, prie Pedagoginio universiteto esantį stiklinį pastatą, UAB “E.“ patalpas, mokėjo pinigus už dokumentų pasirašymą; liudytojas J. O. atpažino kaltinamąjį D. Š. kaip asmenį kuris pasiūlė jam darbą UAB “E.“ (t. 3, b. l. 8-9, 22-28, t. 14, b. l. 14-17, t. 4, b. l. 39-40).

23Iš liudytojo J. O. parodymų matyti, kad dažnai stovėdavo prie prekybos centro „Mada“ Viršuliškių g., kur 2007 m. liepos mėn. paprašė centų vaikino, šis davė du litus ir pasiūlė padėti įsidarbinti, t. y. atsakinėti į skambučius, pasiūlymas tiko. Kitą dieną sutartoje vietoje priėjo G. prisistatęs vyriškis, jie kartu nuėjo į kažkokią organizaciją, kur pastarasis pateikė blanką, kuriame liudytojas įrašė savo asmens duomenis ir pasirašė. Kitą dieną susitiko su G. prie Spaudos rūmų, šis parodė ofisą, supažindino su darbu, tačiau daugiau nepasirodė; liudytojas pasijuto apgautas, nepriimtas į darbą. Apie UAB “E.“ neteko girdėti, kaip tapo šios bendrovės direktoriumi paaiškinti negali. Vyriškis, kuris pasiūlė padėti įsidarbinti, buvo atvykęs tamsios spalvos automobiliu BMW X5 (t. 4, b. l. 37-38).

24Iš informacijos matyti, kad 2007m. spalio 3d. paskelbta automobilių Citroen Berlingo Multispacel, kėbulo Nr. ( - ), valstybinis numeris ( - ) ir Citroen C2 1.41 VTR, kėbulo Nr. ( - ), valstybinis numeris ( - ) paieška (b. l. 153-154, t. 1).

25Pagal teismų praktiką turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas esantį jo žinioje turtą neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims jį parduodamas, padovanodamas ar kitokiu būdu. Nei ikiteisminiam tyrimui, nei teismui nepavyko nustatyti galimai padarytos nusikalstamos veikos vietos, laiko ir būdo.

26D. Š. ir G. P. kaltinami iššvaistę didelės vertės lizinguojamą turtą – du Citroen markės automobilius, nuosavybės teisė į kuriuos priklausė lizingo bendrovei.

27BK 184 straipsnyje numatyta atsakomybė tam, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje esantį svetimą turtą ar turtinę teisę. Iššvaistymas gali būti padaromas aktyviais veiksmais, nukreiptais į tai, kad turtas ar turtinė teisė būtų neteisėtai perleista tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, pasirašant potvarkius, sudarant sandorius, po to – realiai perduodant turtą. Apie kaltininko veiksmų neteisėtumą sprendžiama iš įvairių aplinkybių. Tai gali būti ir nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos sudaryti sandoriai, be to, galimi atvejai, kai turintis atitinkamus įgalinimus asmuo (kuriam patikėtas ar jo žinioje yra svetimas turtas arba turtinė teisė) formaliai teisiškai sudaro sandorius (susitarimus), kurie yra akivaizdžiai nepagrįsti savo turiniu, tuo tarpu jais pasinaudodamas siekia nusikalstamų tikslų ir neatlygintinai perleidžia svetimą turtą (ar turtinę teisę) tretiesiems asmenims.

28Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį (BK 2str. 4 d.). Nusikalstamos veikos sudėtis yra baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma.

29Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 184 str. 2 d. kyla tada, kai kaltininkas iššvaisto didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, t. y. kai turto vertė viršija 250 MGL dydžio sumą (BK 190 str.). Išvaistyto svetimo turto vertė nustatytina vadovaujantis galiojančia teismų praktika ir kasacinėmis nutartimis analogiškose bylose. Kaltinamieji valdė automobilius išperkamosios nuomos sutarties pagrindu, jos sudedamoji dalis yra mokėjimų grafikas, kuriame nurodytos periodinės įmokos ir likutinė automobilių vertė, kuri yra lygi nesumokėtų įmokų sumai, t.y. likutinė vertė.

30Pagal BK 190 str. turtas yra didelės vertė, kai viršija 250 MGL dydžio sumą. Kaltinamieji kaltinami iššvaistę 65610,29 Lt vertės turtą, tačiau iš įmokų grafikų matyti, kad automobilio „Citroen Berlingo Multispace I 1.6“ likurtinė vertė yra 15905,08 Lt, o auatomobilio „Citroen C2 1.41 VTR“ – 15783,05 Lt, viso – 31688,13 Lt, t. y. neviršija 250 MGL dydžio.

31Esant tokioms aplinkybėms nusikalstama veika iš BK 184 str. 2d. perkvalifikuotina į BK 184str. 1d.

32BK 184 str. 1d. numatytas nusikaltimas yra nesunkus (BK 11str.), o sutinkamai su BK 95 str. 1d. 1p. b) papunkčiu, asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję penkeri metai, kai padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas.

33Nei ikiteisminiam tyrimui, nei teismui nepavyko nustatyti minėto turto iššvaistymo laiko, tačiau tai negalėjo būti anksčiau nei šis turtas buvo perimtas, t. y. 2007m. birželio 19d. Nuo šio momento pradedamas skaičiuoti ir apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas, kuris suėjo 2012m. birželio 19d.

34Esant tokioms aplinkybėms baudžiamoji byla dalyje dėl D. Š. kaltinimo pagal BK 24str. 4d. ir 184str. 1d., G. P. kaltinimo pagal BK 184str. 1d. nutrauktina suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams.

35Iš sprendimo nuorašo matyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007m. gruodžio 11d. sprendimu ieškovui UAB “L.“ iš atsakovo UAB “E.“ priteista 20689,81 Lt skolos ir 2478,29 Lt teismo išlaidų (b. l. 97-98, 100, t. 3), antrą kartą tas pats ieškinys dėl to paties dalyko nenagrinėtinas ir byla šioje dalyje nutrauktina (( - ) str. 3p.).

36Dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo

37Kaltinamasis D. Š. kaltu neprisipažino ir parodė, kad buhalterinės apskaitos netvarkė, G. P. nurodymų paslėpti buhalterinės apskaitos dokumentus nedavė, kur yra buhalteriniai dokumentai paaiškinti negali.

38Kaltinamasis G. P. kaltu prisipažino dalinai ir parodė, kad UAB „A.“ buhalterinių dokumentų jam niekas neperdavė, juos visą laiką turėjo D. Š., o esant reikalui notarų biure, Registrų centre ar banke duodavo jam kur reikia pasirašyti ir vėl pasiimdavo, laikė pas save. Į pasirašomų dokumentų turinį nesigilino, o be vertėjo pagalbos to padaryti ir negalėjo, be to, piktnaudžiavo alkoholiu, buvo svarbu tik gauti pinigų už dokumentų pasirašymą. Su D. Š. daryti nusikalstamą veiką susitaręs nebuvo, tik vykdė pastarojo nurodymus, kuris aiškino, kad viskas yra teisėta, kodėl juo pasitikėjo – paaiškinti negali.

39Liudytojas M. V. parodė, kad nuo 1997 m. buvo UAB “L.“ akcininku ir direktoriumi, o 2003 m. įsteigė VšĮ „A.“, kurią 2007 m. nutarė parduoti. Pagal skelbimą atvyko du vyrai, kurie ir nupirko įmonę. Pirkimo-pardavimo sutartį ruošė ir su pirkėjais bendravo K. S.. Įmonė buvo parduota už 1000 Lt sumokant grynaisiais į kasą, visi buhalterinės apskaitos dokumentai buvo perduoti naujiesiems savininkams.

40Liudytoja K. S. davė analogiškus parodymus.

41Specialistė V. L. parodė, kad 2007-07-13 vienintelio savininko Lietuvos ir Vokietijos UAB “P.“ sprendimu VšĮ „A.“ direktoriumi 2007-07-13 paskirtas G. P., kuris, vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 str. 4p. reikalavimais, turėjo perimti apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, viešojoje įstaigoje nuo 2007-06-28 neįregistruota nė vieno samdomo darbuotojo. Apžiūrėjus VšĮ „A.“ vardu atidarytas sąskaitas Nr.( - ), LTL, AB DnB NORD banke, Nr.( - ), LTL, AB DnB NORD banke, ( - ), LTL, AB banke „Hansabankas“ nustatyta, kad sąskaitoje Nr. ( - ), LTL laikotarpiu nuo 2007-07-26 iki 2007-09-12 buvo vykdomos banko operacijos: 2007-07-26 įskaityta 80,00 Lt, kuriuos įnešė G. P. papildydamas sąskaitą; 2007-07-26 debeto mokėjimo nurodymu Nr.30975 iš sąskaitos pervesta VSDFV 17,00 Lt įsiskolinimas pagal finansinę ataskaitą „forma Nr.4“; 2007-07-26 įskaityta 79414,00 Lt, pervestų UAB „Hanza lizingas“ pirkimo - pardavimo sutarties Nr.056721/PPS pagrindu pagal 2007-07-23 sąskaitą serija AD Nr.003; pagal sąskaitą serija AD Nr.003 UAB „Hanza lizingas“ VšĮ „A.“ pardavė 79414,00 Lt vertės automobilį Mercedes Benz, 320 CLK, id. Nr. ( - ), operaciją savo parašu patvirtino G. P.; 2007-07-26 G. P. išmokėta 40000,00 Lt ir 38900,00 Lt, viso 78900,00 Lt; 2007-09-12 išgryninta 40,00 Lt; 2007-07-26, 2007-08-28, 2007-09-12 nurašyta 535,90 Lt banko mokesčių; nustatyti, kaip panaudotos G. P. nuo 2007-06-26 iki 2007-09-12 išmokėtos piniginės lėšos, nėra galimybės, nes nepateikti kasos pirminiai dokumentai, kasos knyga, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos ir išlaidas patvirtinantys dokumentai. 2007-09-08 G. P. VšĮ „A.“ vardu pasirašė su UAB „Tele2“ telefono paslaugų teikimo sutartį Nr. 1.59 67784603 1272, pagal kurią įstaigai buvo išduoti 1399 Lt vertės telefono aparatas SAMSUNG U700 ir trys 729 Lt vertės telefono aparatai NOKIA 6300 su įsipareigojimu naudotis UAB „Tele2“ telefono ryšio paslaugomis iki 2009-09-08; sutarties pagrindu G. P., įmokėjus grynuosius pinigus, 2007-09-07 pervedė 450 Lt sumą į UAB „Tele2“ sąskaitą Nr. ( - ) už depozitą; VšĮ „A.“ neatsiskaitė su UAB „Tele2“ už panaudotą eterio laiką laikotarpiu nuo 2007-11-01 iki 2007-11-30 pagal PVM sąskaitą faktūrą serija M Nr.24197582, mokėtina suma 1884,72 Lt (su 18% PVM); UAB „Tele2“ raštu informavo, kad VšĮ „A.“ turi atlyginti 3582 Lt telefono aparatų kainą dėl sutarties įsipareigojimų nevykdymo. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (tarp jų ir viešosios įstaigos) buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti vadovaudamiesi Buhalterinės apskaitos įstatymu, Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, Vyriausybės 1999-06-03 nutarimais Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. reikalavimus už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas, tačiau VšĮ „A.“ vadovas nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 str. 1d., kuri numato, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą ir 2d., kuri numato, kad patvirtinus finansinę atskaitomybę apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 22 d. įsakymo Nr.13 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“, kuris numato, kad visų tipų įmonės, įstaigos ir organizacijos, išlaikomos iš biudžeto, privalo saugoti 10 metų šiuos dokumentus: apskaitos dokumentus, surašomus ūkinės operacijos metu arba tuoj pat jai pasibaigus: kasos, banko dokumentus, bankų pranešimus ir pavedimus bankams, sąskaitas faktūras, avansines apyskaitas; kitus apskaitos dokumentus: darbo užmokesčio, pašalpų, atostogų kompensacijų priskaičiavimo žiniaraščius; apyvartos žiniaraščius; kasos knygas, sąskaitų, įgaliojimų, kasos orderių, mokestinių pavedimų, deponentų registracijos žurnalus; čekių knygeles, įgaliojimus, komandiruočių pažymėjimus; inventorizacijos dokumentus ir kt. prekių (paslaugų) pirkimo dokumentus saugoti 10 m. po sutarties įvykdymo; apskaitos registrus: didžiąsias knygas, žurnalus-orderius, analitinės apskaitos korteles, tipinės ir laisvos finansinės apskaitos registrų formas. VšĮ „A.“ vadovas nenustatė dokumentų saugojimo tvarkos, turinčios užtikrinti jų saugumą, ir neišsaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko negalima iš dalies nustatyti VšĮ „A.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

42Iš juridinio asmens duomenų, steigimo akto, įstatų, informacijos apie sąskaitas matyti, kad VšĮ „A.“ įsteigtos 2003m. rugpjūčio 11d., direktoriumi nuo 2007m. liepos 13d. buvo G. P. (t. 7, b. l. 1-12, 14-94).

43Iš asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas protokolų matyti, kad kaltinamasis G. P. atpažino kaltinamąjį D. Š. kaip asmenį, kuris pasiūlė tapti VšĮ „A.“ direktoriumi, nuveždavo į notarinę kontorą, VĮ „Registrų centras“, prie Pedagoginio universiteto esantį stiklinį pastatą, kas kartą už dokumentų pasirašymą duodavo jam pinigų; liudytojas M. D. atpažino kaltinamąjį G. P. kaip asmenį, paskirtą VšĮ „A.“ direktoriumi (t. 14, b. l. 14-17, t. 3, b. l. 56-58).

44Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, o kilus abejonių dėl jų pagrįstumo gali būti skiriama ekspertizė. Nors šioje byloje specialisto tyrimas darytas nebuvo, ikiteisminiame tyrime buvo apklausta specialistė pagal pateiktus VšĮ „A.“ buhalterinius dokumentus, savo parodymus patvirtino teisme; teismui nekyla abejonių dėl specialistės parodymų teisingumo.

45Baudžiamojo proceso paskirtis yra tinkamas įstatymo pritaikymas, kad nusikaltęs asmuo būtų teisingai nubaustas ir nebūtų nuteistas nekaltas. Kaltinamasis laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta BPK nustatyta tvarka; teismo nuosprendyje turi būti išdėstytos pripažintos įrodyta nusikalstamos veikos aplinkybės, t. y. vieta, laikas, būdas, padariniai bei kitos svarbios aplinkybės, o nuosprendis turi būti pagrįstas tik tais įrodymais, kurie išnagrinėti teisiamajame posėdyje, ir negalima remtis prielaidomis, kiekvienas nusikalstamos veikos sudėties požymis turi būti įrodytas.

46D. Š. kaltinamas bendrininkų grupe su G. P. organizavęs apgaulingą apskaitos tvarkymą ir buhalterinių dokumentų paslėpimą.

47Apgaulingas apskaitos tvarkymas – tai sąmoningas buhalterinės apskaitos nevedimas arba vedimas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, tai gali būti padaroma tiek aktyviais veiksmais, tiek neveikimu.

48Apskaitos dokumentų paslėpimas – tai veiksmai, kai dokumentai slepiami turint tikslą nuslėpti asmens veiklą, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ar struktūrą.

49Baudžiamosios atsakomybės už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą būtina sąlyga yra negalėjimas visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o tam būtini specialiomis žiniomis pagrįsti duomenys (specialisto išvada, ekspertizės aktas), tačiau galutinę išvadą apie nusikalstamų padarinių buvimą ar nebuvimą daro teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, tame tarpe ir padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų pobūdį, mastą, priežastis. Baudžiamosios atsakomybės pagal BK 222 str. taikymo klausimas pirmiausia sprendžiamas atsižvelgiant į tai, ar įmanoma nustatyti įmonės veiklą, jos turtą, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydį, ar struktūrą, vertinant tuos ūkio subjekto buhalterinius dokumentus, kurie įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir gali būti bet kuriuo metu pateikti ar paimti, prireikus patikrinti įmonės ūkinę-finansinę veiklą. Jei to padaryti tokiu būdu negalima, atsiranda BK 222str. 1d. numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė.

50G. P. sutiko pasirašyti D. Š. teikiamuose dokumentuose už nedidelį piniginį atlygį, tačiau faktiškai nežinojo kokius dokumentus ir kokiomis sąlygomis pasirašo, buhalterinių dokumentų nelaikė ir reikalų netvarkė. Tikėtina, kad niekur nedirbantis, versle jokios patirties neturintis, piktnaudžiaujantis alkoholiniais gėrimais G. P. negalėjo savarankiškai ir vienasmeniškai tvarkyti viešosios įstaigos buhalterinės apskaitos, jis buvo fiktyvus direktorius, neturintis realių įgaliojimų.

51Iš aptartų aplinkybių negalima padaryti išvados, kad G. P. suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai, ir jų norėjo, taigi, kaltinamojo veiksmuose nėra subjektyvinės pusės – tyčios.

52Esant tokioms aplinkybėms G. P. išteisintinas jam nepadaius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 303str. 5d. 1p.).

53Specialistė parodė, kad laikotarpiu nuo 2007-07-26 iki 2007-09-12 buvo vykdomos atskiros banko operacijos, buhalteriniai dokumentai yra pasirašyti G. P.; pastarasis parodė, kad D. Š. duodavo jam pasirašyti tam tikrus dokumentus, veždavo į reikiamas įstaigas, banke nuimtus pinigus taip pat atiduodavo D. Š..

54Iš aptartų įrodymų visumos darytina išvada, kad kaltinamasis D. Š. organizavo apgaulingą VšĮ „A.“ buhalterinės apskaitos tvarkymą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti įstaigos veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros inkriminuojamu laikotarpiu.

55Byloje nesurinkta neginčijamų įrodymų apie tai, kad D. Š. žinojo, jog VšĮ „A.“ bus naudojama nusikalstamai veiklai nuslėpti, dėl to ši aplinkybė iš kaltinimo šalintina.

56D. Š. kaltė visiškai įrodyta.

57Nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 24 str. 4d. ir 222 str. 1d., nes D. Š. organizavo apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti VšĮ „A.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2007m. liepos 13d. iki 2007m. gruodžio 21d.

58Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkinanti – kad nusikalto bendrininkų grupėje.

59Skiriant bausmę atsižvelgiama į tai, kad padarytas apysunkis nusikaltimas (BK 11str.), kaltinamasis praeityje ne kartą teistas už panašaus pobūdžio nusikaltimus, baustas administracine tvarka (t. 12, b. l. 115-119, 127-139, 142-195). Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus laisvės atėmimą, jo trumę parenkant nežymiai ilgesnę nei įstatymo sankcijoje nustatytas minimalus dydis, paskirtą bausmę apėmimo būdu subendrinti su bausme, neatlikta pagal ankstesnį teismo nuosprendį, nes padarytos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir prisikiriamos skirtingoms kategorijoms (BK 11str., 63str. 5d. 2p.).

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 303 str., 95str. 1d. 1p.,

Nutarė

61D. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4d. ir 222 str. 1d. ir nuteisti laisvės atėmimu šešiems mėnesiams.

62Paskirtą bausmę BK 63str. 5d. 2p., 9d. tvarka subendrinti su bausme, dalinai neatlikta pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2010m. liepos 8d. nuosprendį ir galutinę bausmę nustatyti laisvės atėmimą 9 (devyneriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

63Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

64Į bausmės atlikimo laiką įskaityti D. Š. suėmimą nuo 2008m. balandžio 30d. iki 2008m. birželio 11d. ir bausmę, dalinai atliktą pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2010m. liepos 8d. nuosprendį.

65G. P. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1d. išteisinti nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

66Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti su D. Š. – iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

67Baudžiamąją bylą dalyje dėl D. Š. kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24str. 4d., 184str. 1d. ir G. P. kaltinimo pagal BK 184str. 1d. nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams.

68UAB „Swedbank lizingas“ civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

69Baudžiamąją bylą dalyje dėl UAB “L.“ civilinio ieškinio nutraukti.

70Nuosprendį per 20 dienų nuo paskelbimo galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismas, pirmininkaujant Baudžiamųjų bylų skyriaus... 2. sekretoriaujant R.Novickienei, L.Žalaitei, A.Zujevui, I.Lonskai, T.Darulienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Gaudentui Balčiūnui,... 4. gynėjams advokatams A.Gurauskui, G.Skaisčiui, L.Karvelienei, A.Grinevič,... 5. vertėjams J.Chochlanovai, J.Kondrašovai (Terechovai), I.Siniavskai,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. D. Š., amens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 8. G. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), lenkas, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( -... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. D. Š. ir G. P. kaltinami tuo, kad būdami susitarę ir veikdami bendrininkų... 11. D. Š., veikdamas bendrininkų grupėje su G. P., organizavo apgaulingą... 12. G. P. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje su D. Š.,... 13. Dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo... 14. Kaltinamasis D. Š. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jo prašymu M. D.... 15. Kaltinamasis G. P. kaltu prisipažino dalinai ir parodė, kad D. Š. pasiūlė... 16. Liudytojas T. M. parodė, kad 2007m. liepos 25d. UAB „Hansa lizingas“... 17. Liudytojas M. I. parodė, kad internete surado M. D. skelbimą įsigyti skolų... 18. Liudytojas D. I. parodė, kad dirbant vadybininku UAB “E.“ 2007-06-19 į... 19. Liudytojas L. K. parodė, kad UAB “L.“ užsiėmė patalpų nuoma ( - ).... 20. 2007 m. rudenį patekus į patalpas UAB “E.“ buhalterinės apskaitos... 21. Iš pranešimo matyti, kad UAB “E.“ nustojo mokėti mėnesines nuomos... 22. Iš asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas protokolų matyti, kad... 23. Iš liudytojo J. O. parodymų matyti, kad dažnai stovėdavo prie prekybos... 24. Iš informacijos matyti, kad 2007m. spalio 3d. paskelbta automobilių Citroen... 25. Pagal teismų praktiką turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas esantį... 26. D. Š. ir G. P. kaltinami iššvaistę didelės vertės lizinguojamą turtą... 27. BK 184 straipsnyje numatyta atsakomybė tam, kas iššvaistė jam patikėtą ar... 28. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika... 29. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 184 str. 2 d. kyla tada, kai kaltininkas... 30. Pagal BK 190 str. turtas yra didelės vertė, kai viršija 250 MGL dydžio... 31. Esant tokioms aplinkybėms nusikalstama veika iš BK 184 str. 2d.... 32. BK 184 str. 1d. numatytas nusikaltimas yra nesunkus (BK 11str.), o sutinkamai... 33. Nei ikiteisminiam tyrimui, nei teismui nepavyko nustatyti minėto turto... 34. Esant tokioms aplinkybėms baudžiamoji byla dalyje dėl D. Š. kaltinimo pagal... 35. Iš sprendimo nuorašo matyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007m.... 36. Dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo... 37. Kaltinamasis D. Š. kaltu neprisipažino ir parodė, kad buhalterinės... 38. Kaltinamasis G. P. kaltu prisipažino dalinai ir parodė, kad UAB „A.“... 39. Liudytojas M. V. parodė, kad nuo 1997 m. buvo UAB “L.“ akcininku ir... 40. Liudytoja K. S. davė analogiškus parodymus.... 41. Specialistė V. L. parodė, kad 2007-07-13 vienintelio savininko Lietuvos ir... 42. Iš juridinio asmens duomenų, steigimo akto, įstatų, informacijos apie... 43. Iš asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas protokolų matyti, kad... 44. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų... 45. Baudžiamojo proceso paskirtis yra tinkamas įstatymo pritaikymas, kad... 46. D. Š. kaltinamas bendrininkų grupe su G. P. organizavęs apgaulingą... 47. Apgaulingas apskaitos tvarkymas – tai sąmoningas buhalterinės apskaitos... 48. Apskaitos dokumentų paslėpimas – tai veiksmai, kai dokumentai slepiami... 49. Baudžiamosios atsakomybės už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą... 50. G. P. sutiko pasirašyti D. Š. teikiamuose dokumentuose už nedidelį... 51. Iš aptartų aplinkybių negalima padaryti išvados, kad G. P. suvokė... 52. Esant tokioms aplinkybėms G. P. išteisintinas jam nepadaius veikos,... 53. Specialistė parodė, kad laikotarpiu nuo 2007-07-26 iki 2007-09-12 buvo... 54. Iš aptartų įrodymų visumos darytina išvada, kad kaltinamasis D. Š.... 55. Byloje nesurinkta neginčijamų įrodymų apie tai, kad D. Š. žinojo, jog... 56. D. Š. kaltė visiškai įrodyta.... 57. Nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 24 str. 4d. ir 222 str. 1d.,... 58. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę... 59. Skiriant bausmę atsižvelgiama į tai, kad padarytas apysunkis nusikaltimas... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 303 str., 95str. 1d.... 61. D. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4d. ir 222 str.... 62. Paskirtą bausmę BK 63str. 5d. 2p., 9d. tvarka subendrinti su bausme, dalinai... 63. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.... 64. Į bausmės atlikimo laiką įskaityti D. Š. suėmimą nuo 2008m. balandžio... 65. G. P. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1d. išteisinti nepadarius veikos,... 66. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti... 67. Baudžiamąją bylą dalyje dėl D. Š. kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK... 68. UAB „Swedbank lizingas“ civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.... 69. Baudžiamąją bylą dalyje dėl UAB “L.“ civilinio ieškinio nutraukti.... 70. Nuosprendį per 20 dienų nuo paskelbimo galima skųsti Lietuvos apeliaciniam...